Проект

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.

23.06.2011г

Проектът се изпълнява от Община Хасково в партньорство с Регионално екологично сдружение “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция, в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013.

Развитие на проекта

Направено

Изготвен доклад за екологично обследване проведени работни срещи на комитета и екипа за управление на проекта с  обсъждане на напредъка и предстоящите за изпълнение дейности, посещение на обекта в землището на с.Тракиец подготовка на тръжни документи

Предстоящо

избор на изпълнител, строителен надзор и изпълнение на предвидените строителни работи провеждане на информационен ден в България и работна среща в Гърция

Срок за изпълнение на проекта: 14 месеца
Бюджет: 581 531.75 евро, от които 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално съ-финансиране.
Ръководител проект: Росица Павлова; тел. 038 603374
Община Хасково
Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз (ЕФРР) и финансови средства на Гърция и България
чрез Европейската програма за териториално сътрудничество
www.interreg.gr

Върни се в началото на страницата