Проект

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.

21.09.2011г.

Община Хасково в партньорство с Регионално екологично сдружение “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция изпълнява проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково”/WMFP по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013.

В изпълнение на една от основните цели на проекта за създаване на партньорство в сферата на управление на водите на регионално и трансгранично равнище, бе проведена среща за обмяна на опит в община Орестиада с участието на експерти в областта на управлението на водите и опазването на околната среда.

Организацията и действията на Гражданска защита по време на наводнения и планираните аварийно-спасителни мероприятия за района на община Орестиада бяха сред основните акценти в състоялите се разговори. Разгледани бяха въпроси, решавани съвместно между Гърция, България и Турция на държавно ниво, по отношение управлението на водите по поречието на реките Марица и Арда.

 В рамките на работната среща бяха посетени хидротехнически обекти и съоръжения за запознаване с тяхното оборудване, технология на работа и експлоатация, сред които Пречиствателната станция за отпадни води в гр.Орестиада, извършените укрепвания на бреговете по поречието на р.Арда, язовир с изградена помпена станция за поливане на земеделските площи в района и язовир за осигуряване с вода при пожари и провеждането на аварийно-спасителни действия.

Срокът за изпълнение на проекта е14 месеца. 85% от бюджета, който е 581 531.75 евро, са от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% - национално съ-финансиране. 


Община Хасково
Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз (ЕФРР) и финансови средства на Гърция и България
чрез Европейската програма за териториално сътрудничество
www.interreg.gr

Върни се в началото на страницата