Проект

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.

28.10.2011г.

Проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково”/WMFP по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013, се изпълнява от Община Хасково в партньорство с РЕС “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция. 85% от бюджета на проекта, който е 581 531.75 евро, са от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% - национално съ-финансиране.

В изпълнение на една от основните цели на проекта за създаване на партньорство в сферата на управление на водите на регионално и трансгранично равнище, бе проведена среща за обмяна на опит в община Хасково с участието на български и гръцки експерти в областта на управлението на водите и опазването на околната среда.

Представена и обсъдена бе проектната разработка за обект “Корекция на р.Олу дере и изграждане на лява защитна дига в с.Тракиец”, след което се състоя официална церемония по откриване строителството на обекта.

В рамките на работната среща бе посетена “Пречиствателната станция за отпадни води” в град Хасково за запознаване с нейното оборудване, технология на работа и експлоатация, както и изградени корекции на реки на територията на община Хасково.


Община Хасково
Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз (ЕФРР) и финансови средства на Гърция и България
чрез Европейската програма за териториално сътрудничество
www.interreg.gr

Върни се в началото на страницата