Проект

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.

10.01.2012г.

             Една от основните цели на проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP”, изпълняван по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция-България, е подобряване защитата от наводнения и управление на водите.  

            Извършената по проекта корекция на р.Олу дере доказа своята необходимост и ефективност. След падналите през изминалите дни обилни валежи от дъжд и сняг, за първи път от десетилетие насам с.Тракиец се размина без наводнения. Къщите и дворовете на повече от 70 семейства , които се намират в ниската част на селото, останаха защитени от засиления воден поток, който бе обхванат в коритото на реката.

            Освен извършената корекция на реката с дължина 2700м, до приключване дейностите по проекта предстои още изграждане на защитна дига от 1651м, с което допълнително ще се възстанови естественото екологично равновесие в района и ще се възпрепятстват опасности от разливи, наводнения и заблатявания.Върни се в началото на страницата