BG 051PO001-5.2.04-0050-C0001
„Предоставяне на социалната услуга в общността „Социален асистент”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Хасково набира социални асистенти по Проект “Предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Отговорности

грижи за възрастни и лица с увреждания;
организиране на срещи с близки;
организиране на занимания по интереси;
помощ в общуването и социални контакти, полагане на грижи за осигуряване на комфорта на клиента
(лична хигиена, тоалет)

Изисквания

отговорност;
коректност;
всеотдайност;
ведра личност с позитивно излъчване и мислене;
завършено средно образование
/преминали квалификационно обучение и имащи стаж по специалността са с предимство/

Необходими документи

Заявление за кандидатстване,
Автобиография;
Копие от дипломата за завършено образование;
Медицинско свидетелство от личен лекар и психо-диспансер за постъпване на работа;
Свидетелство за съдимост;
Копие от трудова книжка;

Необходими компетентности

Умения за общуване;
Комуникативност;
Работа в екип;
Мотивация за работа с хора с увреждания и самотно живеещи;

Ние предлагаме

10 месечна заетост;
обучение;
професионална подкрепа;
възможност за професионално развитие;
ясно регламентирани правоотношения;
работа в динамичен екип.

Важно!
Заявления за кандидатстване се предоставят за попълване при подаване на документите.
Необходимите документи се приемат в ст.414 и ст.415 на Община Хасково и ст.10, ет.І І на Бизнесцентър 2,
не по-късно от 17,00 ч. на 06.11.2009 г.
Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД
Интервюто ще се проведе на 10.11.2009 г. от 9.00 ч. в гр.Хасково, Бизнесцентър 2 , ст.10, ет. І І
Тел. за контакти: 038/603 446, 038/603 458

„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2

Върни се в началото на страницата