Община Хасково е одобрена за финансиране по Проект „Красива България”, който е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и която ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Общата стойност на проекта е 144 900 лева и има за цел провеждане на сградата на Регионална библиотека „Христо Смирненски”, гр. Хасково в съответствие с изискванията на нормативната уредба за хората с увреждания за достъпност и безопасност. Строително- монтажните работи следва да приключат до края на 2016 год.

Върни се в началото на страницата