СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 11.06.2018 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Тошко Ангелов Илийков – ЕГН: 481226****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав № №6 , вх.Г , ет.2 , ап.23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000409  / 27.04.2018г.

 

 

2.БОЛКАН ЛЕС ЕООД – БУЛСТАТ: 201375231

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №20 , вх.В , ет.2 , ап.24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000410  / 17.05.2018г.

 

 

3.Кадрие Кадир Хабил – ЕГН: 520917****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.В , ет.3 , ап.22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000368  / 19.04.2018г.

 

 

4.Емил Раев Емилов – ЕГН: 540612****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №29 , вх.А , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000355  / 19.04.2018г.

 

 

5.Атанас Кирев Кирев – ЕГН: 600316****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №14 ,вх.В , ет.2 , ап.18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000357  / 19.04.2018г.

 

 

6.Христо Иванов Радев – ЕГН: 591201****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №29 , вх.А , ет.3 , ап.21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000354  / 19.04.2018г.

 

 

7.Спас Йорданов Спасов – ЕГН: 681006****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №10 , вх.А , ет.3 , ап.15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000365  / 19.04.2018г.

 

 

8.Мария Асенова Милкова – ЕГН: 790829****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №2 , вх.В , ет.4 , ап.36

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000356  / 19.04.2018г.

 

 

9.Антони Александров Тенчев – ЕГН: 681212****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема 10 , ет.4 , ап.10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000353  / 19.04.2018г.

 

 

10.Александър Росенов Терзиев – ЕГН: 710816****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №15 , вх.В , ет.4 , ап.35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000350  / 19.04.2018г.

 

 

11.Радко Благовестов Михайлов – ЕГН: 870804****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кнежа №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000376  / 23.04.2018г.

 

 

12.Траяна Илианова Илкова – ЕГН: 901210****

Адрес: гр.Хасково , ул.Розова Долина №25А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000402  / 25.04.2018г.

 

 

13.Динко Янков Динков – ЕГН: 871206****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №30 , вх.А , ет.6 , ап.27

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000334  / 03.04.2018г.

 

 

14.Таня Стоянова Якова – ЕГН: 771010****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стоян Заимов №6 , ет.3 , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000400  / 25.04.2018г.

 

 

15.Илия Самуилов Ковачев – ЕГН: 691211****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тринадесети Март №25

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000370  / 23.04.2018г.

 

 

16.Росен Ташев Михайлов – ЕГН: 570911****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Столетов №9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000307  / 29.03.2018г.

 

 

17.Димитър Чавдаров Хараланов – ЕГН: 521116****

Адрес: гр.Хасково , ул.Златица №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000378  / 23.04.2018г.

 

 

18.Николина Славчева Тончева – ЕГН: 770307****

Адрес: гр.Харманли , бул.България №51 , вх.А , ет.3 , ап.17

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000289  / 15.03.2018г.

 

 

19.Хабибе Наим Халибрям – ЕГН: 380102****

Адрес: с.Минерални Бани  , ул.Свобода №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000392  / 25.04.2018г.

 

 

20.Манол Димов Николов – ЕГН: 540201****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №45 , вх.А , ет.5 , ап.29

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000123  / 27.02.2018г.

 

 

21.Недялко Тянков Иванов – ЕГН: 660209****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №20 , вх.Б , ет.5 , ап.46

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000366  / 19.04.2018г.

 

 

22.Иванка Колева Димитрова – ЕГН: 700613****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №63 , вх.В , ет.3 , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000403  / 25.04.2018г.

 

 

23.Васил Колев Ванев – ЕГН: 840509****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №30 , ет.12 , ап.70

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000408  / 27.04.2018г.

 

 

24.Али Юсеин Селим – ЕГН: 390810****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.Г , ет.4 , ап.46

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000333  / 03.04.2018г.

 

 

25.Валентин Петков Желязков – ЕГН: 700511****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №11 , вх.Б , ет.3 , ап.15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000327  / 03.04.2018г.

 

 

26.Добринка Георгиева Пенкова – ЕГН: 740829****

Адрес: с.Стамболийски , ул.Коста Янчев №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000387  / 23.04.2018г.

 

 

27.Теодор Данчев Троев – ЕГН: 821029****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №32 , вх.Б , ет.3 , ап.30

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000404  / 25.04.2018г.

 

 

28.Бистра Недкова Байрактарова – ЕГН: 640424****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гергьовден №7 , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000397  / 25.04.2018г.

 

 

29.Сталю Анастасов Атанасов – ЕГН: 660605****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №68

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000389  / 25.04.2018г.

 

 

30.Звезда Онянова Димитрова – ЕГН: 500926****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Д , ет.5 , ап.75

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000377  / 23.04.2018г.

 

 

31.Емил Асенов Костов – ЕГН: 880330****

Адрес: гр.Хасково , ул.Айтос №3А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000315  / 29.03.2018г.

 

 

32.Ибиш Ахмед Сеит – ЕГН: 760210****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №73А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000386  / 23.04.2018г.

 

 

33.АК ИНВЕСТ ЕООД – БУЛСТАТ: 200708764

Адрес: гр.Хасково , ул.Крали Марко №11А , ет.3 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000248  / 12.03.2018г.

 

 

34.Алипи Игнатов Митев – ЕГН: 531031****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ахрида №30

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000381  / 23.04.2018г.

 

 

35.Узай Себахтин Мустафа – ЕГН: 841214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Димитър Маджаров №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000373  / 23.04.2018г.

 

 

36.Пламен Ванчев Паскалев – ЕГН: 620501****

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Борис I №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000375  / 23.04.2018г.

 

 

37.Хасан Хасан Мустафа – ЕГН: 430413****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №32 , вх.А , ет.4 , ап.26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000362  / 19.04.2018г.

 

 

38.Али Мюмюн Али – ЕГН: 680417****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №6 , вх.Б , ет.3 , ап.17

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000383  / 23.04.2018г.

 

 

39.Антон Андреев Занков – ЕГН: 661105****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №6 , вх.Б , ет.7 , ап.40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000382  / 23.04.2018г.

 

 

40.Миглена Иванова Степанова – Везиева – ЕГН: 650805****

Адрес: гр.София , жк.Дианабад №15 , ет.5 , ап.19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000358  / 19.04.2018г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 11.05.2018 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.ДЕНИКЕР МИЛК АД – БУЛСТАТ: 108074362

Адрес: гр.София , ул.Патриарх Евтимий №36 Б

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000276  / 13.03.2018г.

 

 

2.АЯКС 33 ЕООД – БУЛСТАТ: 102906041

Адрес: гр.Бургас , к-с Славейков Административна сграда №92

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000380  / 23.04.2018г.      

 

 

3.ХЕРА – БУЛСТАТ: 126610563

Адрес: гр.София , р-н Средец , Достоевски Ф.М №4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000265  / 13.03.2018г.

 

 

4.Шенол Мехмедали Хасан – ЕГН: 770403****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №29

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000328  / 03.04.2018г.

 

 

5.Иван Йорданов Ангелов – ЕГН: 720129****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000330  / 03.04.2018г.

 

 

6.Галина Симеонова Шекерова – ЕГН: 580923****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.В , ет.5 , ап.43

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000286  / 15.03.2018г.

 

 

7.Руси Христов Русев – ЕГН: 711128****

Адрес: гр.Хасково , ул.Странджа планина №10 , ет.3 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000201  / 08.03.2018г.

 

 

8.Ива Янчев Атанасов – ЕГН: 560124****

Адрес: с.Стремци , общ.Кърджали

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000282  / 15.03.2018г.

 

 

9.Стойчо Няголов Стоев – ЕГН: 700504****

Адрес: гр.Харманли , жк.Тракия , бл.14 , вх.А , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000209  / 08.03.2018г.

 

 

10.Минчо Михайлов Емилов – ЕГН: 610527****

Адрес: с.Бели пласт , общ.Кърджали

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000270  / 13.03.2018г.

 

 

11.Светлан Аспарухов Христов – ЕГН: 790714****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Атон №1А , ет.7 , ап.33

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000208  / 08.03.2018г.

 

 

12.Герчо Ангелов Иванов – ЕГН: 710224****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Достоевски №2 , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000202  / 08.03.2018г.

 

 

13.Маргарита Иванова Атанасова – ЕГН: 511206****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей  №16 , вх.В , ет.5 , ап.14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000281  / 15.03.2018г.

 

 

14.Денислав Мерджанов Чакъров – ЕГН: 560215****

Адрес: с.Силен , общ.Стамболово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000341  / 03.04.2018г.

 

 

15.Йонка Крумова Славова – ЕГН: 440114****

Адрес: гр.Хасково , местност Кенан №59

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000364  / 19.04.2018г.

 

 

16.АРАМИС 2016 ЕООД – БУЛСТАТ: 204115596

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000264  / 13.04.2018г.

 

 

17.Надер Мохаммад Садик – Аббаси – ЕГН: 710117****

Адрес: гр.Хасково , ул.Граничар №21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000196  / 02.03.2018г.

 

 

18.АНВЕС 2013 – БУЛСТАТ: 200677189

Адрес: гр.Димитровград , ул.Христо Смирненски №4 , вх.Б , ап.16

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000180  / 02.03.2018г.

 

 

19.Михаил Младенов Младенов – ЕГН: 790612****

Адрес: гр.Димитровград , ул.Емилиян Станев №7 , вх.Г , ет.7 , ап.20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000186  / 02.03.2018г.

 

 

20.Асен Филипов Александров – ЕГН: 660429****

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000080  / 23.02.2018г.

 

 

21.СЕНДЖЕР ООД – БУЛСТАТ: 203794735

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяло море №39

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000032  / 21.02.2018г.

 

 

22.Хасибе Ремзи Риза – ЕГН: 860910****

Адрес: гр.Хасково , ул.Враца №6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000305  / 29.03.2018г.

 

 

23.ГРУБ БИТЕР – БУЛСТАТ: 201639992

Адрес: гр.Хасково , ул.Тринадесети март №4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000346  / 11.04.2018г.

 

 

24.Тодор Иванов Радев – ЕГН: 601203****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №26 , вх.А , ап.11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000349  / 18.04.2018г.

 

 

25.Иванка Христова Сотирова – ЕГН: 630101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №49 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000218  / 09.03.2018г.

 

 

26.Петър Георгиев Накев – ЕГН: 900211****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000231  / 09.03.2018г.

 

 

27.ИНТЕРПЛАСТИК ООД – БУЛСТАТ: 108038961

Адрес: гр.Кърджали , ул.Булаир №5 , вх.Б , ет.1 , ап.14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000178  / 02.03.2018г.

 

 

28.РОМАР ЛИМИТЕД – БУЛСТАТ: 108685913

Адрес: гр.Кърджали , бул.България №18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000181  / 02.03.2018г.

 

 

29.Митко Петков Митев – ЕГН: 670606****

Адрес: гр.Харманли , жк.Тракия №16 , вх.Б , ет.2 , ап.11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000190  / 02.03.2018г.

 

 

30.Райчо Славов Хубенов – ЕГН: 610326****

Адрес: гр.Хасково , ул.Етрополе №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000117  / 27.02.2018г.

 

 

31.Йордан Митев Русев – ЕГН: 530125****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №8 , вх.В , ет.5 , ап.43

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000325  / 03.04.2018г.

 

 

32.Николай Ламбов Николов – ЕГН: 680828****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №37 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000324  / 03.04.2018г.

 

 

33.Алина Йоранова Ангелова – ЕГН: 390717****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лютиброд №6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000177  / 01.03.2018г.

 

 

34.Мехмед Мустафа Мехмед – ЕГН: 600702****

Адрес: с.Караманци , ул.Двадесет и пета №9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000318  / 29.03.2018г.

 

 

35.Ангел Николов Ангелов – ЕГН: 700107****

Адрес: с.Сираково , ул.Четвърта №25 , общ.Минерални бани

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000301  / 29.03.2018г.

 

 

36.Рафие Мустафа Кязим – ЕГН: 540620****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000298  / 15.03.2018г.

 

 

37.Федьо Щерев Калинов – ЕГН: 591202****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000295  / 15.03.2018г.

 

 

38.Емил Асенов Тихомиров – ЕГН: 830818****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000205  / 08.03.2018г.

 

 

39.Селяхтин Апти Тахир – ЕГН: 650312****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №88

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000228  / 09.03.2018г.

 

 

40.РЕБРЕВ – БУЛСТАТ: 126699779

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №39 , ет.2 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000347  / 11.04.2018г.

 

 

41.Василка Ангелова Ташева – ЕГН: 620319****

Адрес: гр.Хасково , ул.Комуна №4 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000317  / 29.03.2018г.

 

 

42.Семави Тасим Сюлейман – ЕГН: 871103****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мих.Герджиков №3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000274  / 13.03.2018г.

 

 

43.ДОУШ – БУЛСТАТ: 126675319

Адрес: гр.Хасково , ул.Ахрида №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000243  / 12.03.2018г.

 

 

44.Димитър Иванов Митев – ЕГН: 681101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дуган Хисар №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000319  / 30.03.2018г.

 

 

45.Назик Хасан Хасан – ЕГН: 630308****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №26 , вх.А , ет.5 , ап.37

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000292  / 15.03.2018г.

 

 

46.Емил Димов Емилов – ЕГН: 410214****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №110

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000296  / 15.03.2018г.

 

 

47.Димитрия Златева Димитрова – ЕГН: 800627****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тринадесети март №17

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000273  / 13.03.2018г.

 

 

48.Сали Раиф Мюмюн – ЕГН: 660524****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №6 , вх.Г , ет.2 , ап.19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000226  / 09.03.2018г.

 

 

49.ГЕНУА – БУЛСТАТ: 126645055

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Дондуков №13

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000182  / 02.03.2018г.

 

 

50.АЛФА ПРОПЪРТИС – БУЛСТАТ: 126721478

Адрес: гр.Хасково , ул.Средна гора №9-13 , вх.Б , ап.26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000253  / 12.03.2018г.

 

 

51.Радка Тодорова Манолова – ЕГН: 470904****

Адрес: гр.Хасково , ул.Градинска №27

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000302  / 29.03.2018г.

 

 

52.Марин Костов Маринов – ЕГН: 750225****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №3 , вх.В , ет.5 , ап.46

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000308  / 29.03.2018г.

 

 

53.Виктор Сашев Радев – ЕГН: 740819****

Адрес: с.Долно Големанци , ул.Пирин №15 , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000230  / 09.03.2018г.

 

 

54.Насуф Расим Мустафа – ЕГН: 580215****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №31 , вх.Г , ет.2 , ап.22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000280  / 15.03.2018г.

 

 

55.Венцислав Живков Желязков – ЕГН: 870127****

Адрес:гр.Хасково , ул.Видин №9 , вх.Б , ет.5 , ап.52

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000309  / 29.03.2018г.

 

 

56.ТРАНС ТРЕЙДИНГ – БУЛСТАТ: 126535438

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадара №10 – 12

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000142  / 28.02.2018г.

 

 

57.Исмаил Исмаил Осман – ЕГН: 780110****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №37 , вх.Б , ет.6 , ап.36

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000215  / 08.03.2018г.

 

 

58.Здравко Ангелов Джуров – ЕГН: 580405****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000313  / 29.03.2018г.

 

 

59.Татяна Андреева Русева – ЕГН: 660309****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №32 , вх.Г , ет.5 , ап.59

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000207  / 08.03.2018г.

 

 

60.СИ АЙ ПРОПЪРТИ АД – БУЛСТАТ: 200341270

Адрес: гр.София , жк.Хр.Смирненски  №42 , вх.В , ап.95

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000044  / 22.02.2018г.

 

 

61.Алеко Алеков Севдалинов – ЕГН: 730921****

Адрес: с.Караманци , общ.Минерални Бани

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000036  / 21.02.2018г.

 

 

62.ЕЛГРУП ИНВЕСТ – БУЛСТАТ: 126741908

Адрес: гр.София , р-н Красна поляна , жк.Западен парк , бл.75 , ет.2 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000024  / 21.02.2018г.

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 13.04.2018 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Митко Господинов Димитров – ЕГН: 570707****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бадема №34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000137  / 28.02.2018г.

 

 

2.ЕТ „ РИКО – ГЕНКО ГОСПОДИНОВ „ – БУЛСТАТ: 126160041

Адрес: гр.Хасково , ул.Войводска №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000035  / 21.02.2018г.

 

 

3.ГАМА КОЛОР – БУЛСТАТ: 126637440

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №21 - 23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000065  / 22.02.2018г.

 

 

4.Айше Айсаноглу – ЛНЧ: 1002520723

Адрес: гр.Хасково , ул.Петко Р. Славейков №9 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000157  / 01.03.2018г.

 

 

5.Софка Василева Радева – ЕГН: 671010****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000133  / 27.02.2018г.

 

 

6.ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ – БУЛСТАТ: 126723949

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Богориди №10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000112  / 26.02.2018г.

 

 

7.Янко Русков Янев – ЕГН: 720719****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №23 , вх.В , ет.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000284  / 15.03.2018г.

 

 

8.НЕДЯЛКО ЯНЧЕЛОВ – ГЕОРГИ ЯНЧЕЛОВ – БУЛСТАТ: 126172403

Адрес: гр.Хасково , ул.Кооператор №2 , ет.2 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000068  / 22.02.2018г.

 

 

9.ЕТ УЧО – СТЕФАН НИКОЛОВ – БУЛСТАТ: 126097121

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №24 , вх.А , ап.43

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000320  / 03.04.2018г.

 

 

10.РАДИО ТАКСИ ЗЛАТНИ РЪЦЕ ООД – БУЛСТАТ: 126547248

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000222  / 09.03.2018г.

 

 

11.Тодор Петров Милев – ЕГН: 670717****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №25 , вх.Б , ет.5 , ап.37

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000188  / 02.03.2018г.

 

 

12.Надежда Георгиева Димова – ЕГН: 700830****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №23 , вх.В , ет.2 , ап.13

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000261  / 13.03.2018г.

 

 

13.Христо Петров Христов – ЕГН: 641022****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №25 , вх.А , ет.5 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000263  / 13.03.2018г.

 

 

14.БАЛКАН – ТРАС – БУЛСТАТ: 126526211

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000221  / 09.03.2018г.

 

 

15.ЛЕДА – ПЕТКО ДИНЕВСКИ ЕООД – БУЛСТАТ: 203063367

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Борис I №31 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000100  / 26.02.2018г.

 

 

16.Атанас Панайотов Атанасов – ЕГН: 811026****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №9 , вх.А , ет.7 , ап.79

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000288  / 15.03.2018г.

 

 

17.Валентин Жоров Димитров – ЕГН: 810527****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №5 , вх.В , ет.3 , ап.26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000291  / 15.03.2018г.

 

 

18.Гюнай Шаиб Ахмед – ЕГН: 640801****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пролетарска №4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000212  / 08.03.2018г.

 

 

19.Данаил Пламенов Ников – ЕГН: 830421****

Адрес: гр.Хасково , ул.Варшава №7 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000268  / 13.03.2018г.

 

 

20.Красимир Станимиров Якимов – ЕГН: 750819****

Адрес: с.Войводово , ул.Христо Ботев №16 , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000149  / 28.02.2018г.

 

 

21.Валери Весков Атанасов – ЕГН: 800322****

Адрес: с.Сталево , общ.Димитровград , ул.Никола Власев №19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000204  / 08.03.2018г.

 

 

22.МАРИЯ ВИКТОРИЯ – БУЛСТАТ: 126006901

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Бенковски №24 – 32 , вх.В , ет.5 , ап.62

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000051  / 22.02.2018г.

 

 

23.Фатме Салиман Али – ЕГН: 700123****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пирот №17

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000260  / 13.03.2018г.

 

 

24.КООПРОМ – БУЛСТАТ: 126741057

Адрес: гр.Хасково , ЮИЗ , пк.120

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000033  / 21.02.2018г.

 

 

25.Асен Андреев Юнаков – ЕГН: 740822****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №6 , вх.Б , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000130  / 27.02.2018г.

 

 

26.Иванка Димитрова Тенчева – ЕГН: 550528****

Адрес: гр.Хасково , ул.проф.Асен Златаров №25 , ет.3 , ап.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000056  / 22.02.2018г.

 

 

27.Елмаз Назик Салим – ЕГН: 541016****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №6 , вх.Б , ет.3 , ап.18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000096  / 23.02.2018г.

 

 

28.Мехмед Реджеб Яшар – ЕГН: 520704****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.Б , ет.1 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000122  / 27.02.2018г.

 

 

29.ЕВРОТЕКС – БУЛСТАТ: 126148039

Адрес: гр.Хасково , ул.Армейска №Е6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000114  / 26.02.2018г.

 

 

30.Асен Милков Филипов – ЕГН: 871217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.В , ет.3 , ап.34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000161  / 01.03.2018г.

 

 

31.Фикри Хюсни Шукри – ЕГН: 811026****

Адрес: гр.Хасково , ул.Армейска №12

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000125  / 27.02.2018г.

 

 

32.Марем Ниязи Мехмедали – ЕГН: 860708****

Адрес: гр.Хасково , ул.Асеновград №9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000129  / 27.02.2018г.

 

 

33.Генчо Ванчев Гинев – ЕГН: 710916****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №4 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000168  / 01.03.2018г.

 

 

34.ХУБЕН СТУФАНОВ – БУЛСТАТ: 126546677

Адрес: гр.Хасково , ул.Сан Стефано №22 , вх.А , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000116  / 26.02.2018г.

 

 

35.БЕТА НОВА ООД – БУЛСТАТ: 126052813

Адрес: гр.Хасково , пл.Свобода №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000219  / 09.03.2018г.

 

 

36.ИМПОРТ ЕКСПОРТ – ЧИЧ ООД – БУЛСТАТ: 126609924

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №3 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000241  / 12.03.2018г.

 

 

37.ПЛАМАР 91 – ТЕНЕВ И ТЕНЕВ И СИЕ СД – БУЛСТАТ: 030177864

Адрес: гр.Хасково, ул.Драгоман №28

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000250  / 12.03.2018г.

 

 

38.Борис Костадинов Лазаров – ЕГН: 660909****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №4 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000234  / 09.03.2018г.

 

 

39.ЖИ – БУЛСТАТ: 126091339

Адрес: гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №3 А  - 1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000256  / 12.03.2018г.

 

 

40.Гюнай Ахмед Али – ЕГН: 811020****

Адрес: гр.Хасково , ул.Санкт Петербург №25

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000199  / 08.03.2018г.

 

 

41.Деян Венциславов Грамов – ЕГН: 801227****

Адрес: гр.Хасково , ул.Санкт Петербург №19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000267  / 13.03.2018г.

 

 

42.Симеон Мартинов Ангелов – ЕГН: 770103****

Адрес: гр.Хасково , ул.Звезда №14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000090  / 23.02.2018г.

 

 

43.Игнат Александров Стоянов – ЕГН: 771007****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лале №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000242  / 12.03.2018г.

 

 

44.ХМТ – БУЛСТАТ: 200295652

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №61

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000014  / 16.03.2018г.

 

 

45.Демир Левенов Филипов – ЕГН: 930701****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №57

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000183  / 02.03.2018г.

 

 

 

46.Динка Мартинова Юлиянова – ЕГН: 670414****

Адрес: гр.Хасково , ул.Надежда №17

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000269  / 13.03.2018г.

 

 

47.Минко Райчев Янков – ЕГН: 800103****

Адрес: гр.Хасково , ул.Баба Вида №28

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000194  / 02.03.2018г.

 

48.Ерджан Фикретов Мехмедов – ЕГН: 880717****

Адрес: гр.Хасково , ул.Баба Вида №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000136  / 27.02.2018г.

 

 

49.Димитър Юлиянов Христов – ЕГН: 760922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Айтос №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000187 / 02.03.2018г.

 

 

50.РОСИНИ – БУЛСТАТ: 126551976

Адрес: гр.Хасково , ул. Сан Стефано №24 , вх.Б , ет.2 , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000239 / 12.03.2018г.

 

 

51.ДИ – КОМЕРС – ДИАНА ТРИНГОВА – БУЛСТАТ: 126732866

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №14 , вх.Е , ет.2 , ап.31

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000275 / 13.03.2018г.

 

 

52.ЕЙ – ДЖИ ТРАНСПОРТ ООД – БУЛСТАТ: 201940038

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №121

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000045 / 22.02.2018г.

 

 

53.АЛЕКСАНДРИЯ ЕООД – БУЛСТАТ: 836221040

Адрес: с.Александрово , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000048 / 22.02.2018г.

 

 

54.Живко Георгиев Йорданов – ЕГН: 651207****

Адрес: гр.Маджарово , ул.Петър Ангелов №18 , вх.Б , ет.3 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000213 / 08.03.2018г.

 

 

55.Митю Божинов Митев – ЕГН: 530623****

Адрес: с.Елена , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000189 / 02.03.2018г.

 

 

56.Тончо Стоилов Андонов – ЕГН: 541112*****

Адрес: с.Нова надежда  , ул.Георги Бенковски №4 , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000147 / 28.02.2018г.

 

 

57.Поля Койчева Калчева – ЕГН: 781002****

Адрес: гр.Харманли , ул.Братя Миладинови №16

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000211 / 08.03.2018г.

 

 

58.Румяна Димитрова Бъчварова – Савчова – ЕГН: 560922****

Адрес: гр.Кърджали , бул.България №37 , вх.А , ет.6 , ап.18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000210 / 08.03.2018г.

 

 

59.БАРАН 3 – БУЛСТАТ: 201506401

Адрес: гр.Пазарджик , ул.Г.Бенковски №34 , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000005 / 15.02.2018г.

 

 

60.ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ СТ – БУЛСТАТ:126534806

Адрес: с.Стамболийски  , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000110 / 26.02.2018г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 16.03.2018 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Сведа Михайлова Михова – ЕГН: 370324****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №58

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000120  / 27.02.2018г.

 

 

2.ЕВРОКИНГ ЛОГИСТИК ЕООД – БУЛСТАТ: 201486176

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000075  / 22.02.2018г.

 

 

3.СТРОЙ – СТОЙЧЕВ – БУЛСТАТ: 126712205

Адрес: гр.Хасково , ул.Славянска №22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000143  / 28.02.2018г.

 

 

4.Алисе Мустафа Исмаил – ЕГН: 671225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000152  / 01.03.2018г.

 

 

5.Венета Миткова Кавазова – ЕГН: 600517****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000095  / 23.02.2018г.

 

 

6.СУСА – Р ЕООД – БУЛСТАТ: 201738360

Адрес: гр.Хасково , бул.България №136 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000040  / 21.02.2018г.

 

 

7.СТИПС ООД – БУЛСТАТ: 126086192

Адрес: гр.Хасково , пл.Свобода №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000028  / 21.02.2018г.

 

 

8.Данаил Грозев Дяков – ЕГН: 610605****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №122 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000079  / 23.02.2018г.

 

 

9.ЕЛИТ ТАКСИ – БУЛСТАТ: 126656176

Адрес: гр.Хасково , ул.Завоя №9А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000179  / 02.03.2018г.

 

 

10.Георги Христозов Стойков – ЕГН: 490911****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вихър №13

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000200  / 08.03.2018г.

 

 

11.ТРАН ЦЕНТРУМ ХАСКОВО – БУЛСТАТ: 203217250

Адрес: с.Нова надежда , ул.Иван Райков №3 , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000055  / 22.02.2018г.

 

 

12.Севгинар Рамадан Юсуф – ЕГН: 690130****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №34 , вх.Г , ет.3 , ап.34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000160  / 01.03.2018г.

 

 

13.Веселина Ангелова Проданова Каменова – ЕГН: 451008****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №14 , вх.Е , ет.7 , ап.114

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000192  / 02.03.2018г.

 

 

14.Маруша Миткова Чолакова – ЕГН: 770614****

Адрес: гр.Хасково , ул.Поройна №16 , вх.А , ет.1 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000154  / 01.03.2018г.

 

 

15.Димитър Васков Миланов – ЕГН: 740111****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лонгоза №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000174  / 01.03.2018г.

 

 

16.Фикрет Байрямали Юсуф – ЕГН: 670226****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №34 , вх.Г , ет.3 , ап.34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000159  / 01.03.2018г.

 

 

17.Кирил Илиев Трайков – ЕГН: 470801****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №38 , вх.Г , ет.4 , ап.48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000166  / 01.03.2018г.

 

 

18.Антония Ивайлова Ивайлова – ЕГН: 640202****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №42 , вх.А , ет.4 , ап.38

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000170  / 01.03.2018г.

 

 

19.Стойчо Желязков Стойчев – ЕГН: 601227****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ерма №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000085  / 23.02.2018г.

 

 

20.Бейнур Ферад Али – ЕГН: 540403****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родина №7А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000176  / 01.03.2018г.

 

 

21.ДЕНИЗ 60 – БУЛСТАТ: 201412998

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Борис I

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000139  / 28.02.2018г.

 

 

22.ЛЮБЧО ЩЕРЕВ – БУЛСТАТ: 030178912

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II №23-27 , вх.А , ет.8 , ап.36

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000054  / 22.02.2018г.

 

 

23.Георги Кирилов Николов – ЕГН: 511030****

Адрес: гр.Хасково , ул.Антим I №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000127  / 27.02.2018г.

 

 

24.КОРЕКТСТРОЙ ЕООД – БУЛСТАТ: 126742020

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №39 - 49

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000046 / 22.02.2018г.

 

 

25.ИНТЕРТЕКС – 2005 – БУЛСТАТ: 126679883

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.Б , ет.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000141 / 28.02.2018г.

 

 

26.ДОРССИ ЕООД – БУЛСТАТ: 203511475

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Страшимир №1-3 , вх.А , ет.1 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000103 / 26.02.2018г.

 

 

27.ЕЛКТРА ХРИСТОВ – КРЕСИМИР ХРИСТОВ – БУЛСТАТ: 126078733

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №20 , вх.Д , ап.60

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000025 / 21.02.2018г.

 

 

28.Николай Стоянов Пантаджиев – ЕГН: 920604****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бузлуджа №29 , ет.3 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000156 / 01.03.2018г.

 

 

29.Петю Спасов Гешев – ЕГН: 431023****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №66 , вх.Г , ет.2 , ап.25

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000118 / 27.02.2018г.

 

 

30.Николай Тодоров Колев – ЕГН: 650302****

Адрес: гр.Хасково , ул.Роза №16 , ет.3 , ап.11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000124 / 27.02.2018г.

 

 

31.ЕМДЕРО УНО – БУЛСТАТ: 203410840

Адрес: гр.Хасково , ул.Пролет №8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000067 / 22.02.2018г.

 

 

32.МАРИТАНА – ГЕОРГИ СТОЕВ – БУЛСТАТ: 020899989

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №21 , вх.Б , ет.1 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000108 / 26.02.2018г.

 

 

33.Мюмюн Мехмед Юсуф – ЕГН: 670414****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кричим №4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000092 / 23.02.2018г.

 

 

34.ЖОНИ – ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – БУЛСТАТ: 040558511

Адрес: гр.Хасково , ул.Поройна №14 – 16 , вх.А , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000102 / 26.02.2018г.

 

 

35.КАРОВ – СПАС КАРОВ – БУЛСТАТ: 126066364

Адрес: гр.Хасково , ул.Гюмюрджина №39

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000077 / 22.02.2018г.

 

 

36.СЕВДАЛИС ЕООД – БУЛСТАТ: 126048478

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №9 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000011 / 16.02.2018г.

 

 

37.ТЪР ТАШ ЕООД – БУЛСТАТ: 200240741

Адрес: гр.София , ул.Оборище №25

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000049 / 22.02.2018г.

 

 

38.КЪМПАНИ БИЛД КОМЕРС ООД – БУЛСТАТ: 130241182

Адрес: гр.Хасково , ул.Фредерик Жолио Кюри №20 , ет.10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000066 / 22.02.2018г.

 

 

39.Мюнай Сунай Халим – ЕГН: 870824****

Адрес: гр.Хасково , ул.Енисей №36 Б

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000023 / 21.02.2018г.

 

 

40.Назиле Дуран Исмаил – ЕГН: 610616****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №30 , вх.Б , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000091 / 23.02.2018г.

 

 

41.ПЕТРАКИС АУТО БГ – БУЛСТАТ: 204069558

Адрес: гр.Хасково , ул.Преслав №24 , ет.3 , ап.15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000063 / 22.02.2018г.

 

 

42.СЛС ТРАНС ООД – БУЛСТАТ: 201498335

Адрес: гр.Хасково , ул.Козлодуй № 2 – 4 , ет.3 , ап.12

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000064 / 22.02.2018г.

 

 

43.ПАРАДАЙС ООД – БУЛСТАТ: 126662930

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №30 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000061 / 22.02.2018г.

 

 

44.АЖУР 2009 ЕООД – БУЛСТАТ: 200785916

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №24 – 30 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000016 / 19.02.2018г.

 

 

45.ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ – БУЛСТАТ: 126710574

Адрес: гр.Девня , промшлена зона

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000010 / 16.02.2018г.

 

 

46.КВК ИНВЕСТ – БУЛСТАТ: 126154070

Адрес: гр.Хасково , ул.Свобода №19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000022 / 21.02.2018г.

 

 

47.ТРАНСХИМ – БУЛСТАТ: 126621645

Адрес: гр.Хасково , ул.Хан Аспарух №11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000015 / 16.02.2018г.

 

 

48.ЕЛБА БЕТ – БУЛСТАТ: 202318345

Адрес: гр.Хасково , бул.България №96

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000060 / 22.02.2018г.

 

 

49.СИГ – БУЛСТАТ: 126644551

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26 , ап.120

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000031 / 21.02.2018г.

 

 

50.БАКО КОМЕРС – БУЛСТАТ: 126715265

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №39 , вх.А , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000043 / 22.02.2018г.

 

 

51.ОРЛАНД ЕООД – БУЛСТАТ: 204412601

Адрес: гр.Хасково , ул.Преслав№24 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000076 / 22.02.2018г.

 

 

52.БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ АД – БУЛСТАТ: 201503857

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №94

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000004 / 15.02.2018г.

 

 

53.ТИГРИС ЕООД – БУЛСТАТ: 126722103

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №40 – 56 , вх.Е , ет.1 , ап.17

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000013 / 16.02.2018г.

 

 

54.ЕСКАЛИБУР – БУЛСТАТ: 126713734

Адрес: гр.Хасково , ул.Велико Търново №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000009 / 16.02.2018г.

 

 

55.ЕТ ЖИ – ИВАН АНГЕЛОВ – БУЛСТАТ: 836019505

Адрес: гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №3 , вх.А , ет.1 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000008 / 16.02.2018г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 01.03.2018 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1. Павлина Вълчева Михайлова – ЕГН: 580521****

Адрес: гр. София, бул.Цариградско шосе № 30, вх. А, ап. 10, ет.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1839-1/01.12.2017 г. 

 

2. ЕТ Боян Смиленов - Алис – ЕИН: 835036850

Адрес: гр. Търговище, ул. Дамян Груев № 7, ап.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1853-1/12.12.2017 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 01.02.2018 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1. Мирослав Иванов Желязков – ЕГН: 700903****

Адрес: гр. Димитровград, ул.Търново № 27

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1823-1/27.11.2017 г. 

 

 

2. Турува ООД – ЕИН: 202148804

Адрес: гр. Хасково, ул. Константин Величков № 5, ап.3, ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1842-1/01.12.2017 г.

 

 

3. Илиян Борисов Кирилов – ЕГН: 551225****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1847-1/12.12.2017 г.

 

 

4. Ксиао БГ Трейд ЕООД – ЕИН: 131515113

Адрес: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 26, вх. Е, ап. 112, ет. 6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1744-1/01.11.2017 г.

 

 

5. Тодор Атанасов Сталев – ЕГН: 740614****

Адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей № 17, вх. В, ап. 28, ет.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1857-1/13.12.2017 г.

 

 

6. Кирчо Костов Кирев – ЕГН: 750417****

Адрес: гр. Хасково, ул. Хайдут Велко № 7Б

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1846-1/12.12.2017 г.

 

 

7. Добри Филипов Бахчеванов – ЕГН: 730204****

Адрес: гр. Хасково, бул. Илинден № 56, вх.В, ап. 117, ет.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1861-1/13.12.2017 г.

 

 

8. Ангел Станиславов Станков – ЕГН: 004920****

Адрес: гр. Хасково, ул. Липа № 28

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1855-1/12.12.2017 г.

 

 

9. Борислав Георгиев Стоянов – ЕГН: 770921****

Адрес: гр. Хасково, ул. Липа № 51, вх. А, ап. 9, ет. 5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1856-1/13.12.2017 г.

 

 

10. Марияна Милева Станилова – ЕГН: 600527****

Адрес: гр. Хасково, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 112, ап. 5, ет. 2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1864-1/13.12.2017 г.

 

 

11. Данаил Събев Събев – ЕГН: 570902****

Адрес: гр. Хасково, ул. Липа № 11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1854-1/12.12.2017 г.

 

 

12. Емин Гюнай Емин – ЕГН: 871127****

Адрес: гр. Хасково, ул. Бяла Слатина № 8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1865-1/13.12.2017 г.

 

 

13. Ташо Димитров Ганчев – ЕГН: 681111****

Адрес: гр. Хасково, бул. Илинден № 56, вх. А, ап. 109, ет.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1859-1/13.12.2017 г.

 

 

14. Тихомир Тончев Тонев – ЕГН: 701226****

Адрес: гр. Димитровград, бул. Димитър Благоев № 17, ап. 27, ет. 5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1813-1/22.11.2017 г.

 

 

15. Айгюн Яшарали Али – ЕГН: 820523****

Адрес: гр. София, р-н Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, ап. 27, ет. 14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1840-1/01.12.2017 г.

 

 

16. Феризе Раиф Шериф – ЕГН: 710923****

Адрес: гр. София, ж.к. Овча купел № 523, вх. Б, ап. 58, ет. 8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1834-1/30.11.2017 г.

 

 

17. Станислав Добчев Василев – ЕГН: 670524****

Адрес: гр. София, Западен парк № 92, вх. А, ап. 15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1838-1/01.12.2017 г.

 

 

18. Вельо Илиев Славчев – ЕГН: 861215****

Адрес: с. Криво поле, ул. Нов живот № 8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1858-1/13.12.2017 г.

 

 

19. Весойл ЕООД – в несъстоятелност – ЕИН: 126507428

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Г.Михайловски № 30, ап.1, ет. 1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1787-1/17.11.2017 г.

 

 

20. Росен Славчев Русев – ЕГН: 770102****

Адрес: гр. Димитровград, ул. Владимир Поптомов № 5, вх. В, ап.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1816-1/27.11.2017 г.

 

 

21. ДАВ – ТЕКС – ЕИН: 126648864

Адрес: гр. Хасково, ул. Бузлуджа № 8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1850-1/12.12.2017 г.

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 04.01.2018

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Тодор Илиев Димитров – ЕГН: 650616****

Адрес: гр.Чирпан , ул.Ягъч №3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1736 – 1  / 26.10.2017г.

 

 

2.Милко Асенов Димитров – ЕГН: 740518****

Адрес: с.Динево , ул.Мичурин №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1814 – 1  / 27.11.2017г.

 

 

3.Пламена Велкова Стоянова – ЕГН: 801228****

Адрес: с.Динево  , ул.Пролет №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1829 – 1  / 30.11.2017г.

 

 

4.Янка Стефанова Костадинова – ЕГН: 620815****

Адрес: с.Черногорово , ул.Парапанска №10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1832 – 1  / 30.11.2017г.

 

 

5.Николай Димитров Колев – ЕГН: 820715****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №24 , ет.4 , ап.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1843 – 1  / 01.12.2017г.

 

 

6.ЕТ АЛЕКС – САЛИМ АЛЕЙДИН – БУЛСТАТ: 126068963

Адрес: гр.Хасково , ул.Връх Богдан №12

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1844 – 1  / 01.12.2017г.

 

 

7.ЕТ БИНКА ВЕНКОВА – ЯНДИ ЛАРА – ЮЛИЯ ВЕНКОВА – БУЛСТАТ: 201970946

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №70

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1820 – 1  / 27.11.2017г.

 

 

8.Петя Делчева Евтимова – ЕГН: 510331****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №1 , вх.А , ет.3 , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1678 – 1  / 29.09.2017г.

 

 

9.Анелия Юлиянова Маринова – ЕГН: 700215****

Адрес: с.Пробуда , ул.Г.Бенковски №18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1810 – 1  / 22.11.2017г.

 

 

10.Джан Шанлъ – ЕГН: 940315****

Адрес: гр.Стара Загора , жк.Казански №19 , вх.Б , ет.10 , ап.90

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1845 – 1  / 01.12.2017г.

 

 

11.ЕЛБА БЕТОН – БУЛСТАТ: 126713823

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1821 – 1  / 27.11.2017г.

 

 

12.Милен Антонов Митев – ЕГН: 850121****

Адрес: с.Войводово , ул.Изгрев №20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1750 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

13.Марио Найденов Камберов – ЕГН: 670818****

Адрес: с.Войводово , ул.Ради Делев №35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1752 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

14.Мехмед Ибрям Али – ЕГН: 750919****

Адрес: с.Войводово , ул.Ради Делев №14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1751 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

15.Ангел Георгиев Ангелов – ЕГН: 870508****

Адрес: гр.Свиленград , ул.Кочо Честименски №4А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1817 – 1  / 27.11.2017г.

 

 

16.Стефан Димов Танев – ЕГН: 601118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хризантема №6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1835 – 1  / 30.11.2017г.

 

 

17.Христо Иванов Райков – ЕГН: 600202****

Адрес: гр.Хасково , ул.Братя Минчеви №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1800 – 1  / 20.11.2017г.

 

 

18.Кирил Илиев Кирилов – ЕГН: 730919****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №36 , ет.2 , ап.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1826 – 1  / 30.11.2017г.

 

 

19.ДАГ – 90 – ДОБРИ ГЕНЕВ ЕТ – БУЛСТАТ: 030191006

Адрес: гр.Хасково , ул.проф.Асен Златаров №25 , ет.6 , ап.23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1807 – 1  / 22.11.2017г.

 

 

20.ТНК ТРЕЙДИНГ ЕООД – БУЛСТАТ: 202236250

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №49

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1818 – 1  / 27.11.2017г.

 

 

21.Али Осман Юзеир – ЕГН: 840503****

Адрес: гр.Хасково , ул.Република №77

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1815 – 1  / 27.11.2017г.

 

 

22.Цвета Димитрова Панайотова – ЕГН: 350415****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №5 , ет.3 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1776 – 1  / 15.11.2017г.

 

 

23.РЕКА ЕООД – БУЛСТАТ: 201186717

Адрес: гр.Хасково , бул.България №150 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1822 – 1  / 27.11.2017г.

 

 

24.Сали Рамадан Сали – ЕГН: 780510****

Адрес: гр.Хасково , ул.Граничар №19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1777 – 1  / 15.11.2017г.

 

 

25.Деляна Петрова Петрова – ЕГН: 860709****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №15 , вх.А , ет.8 , ап.53

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1796 – 1  / 20.11.2017г.

 

 

26.Румен Съботинов Чаушев – ЕГН: 590313****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №11 , вх.А , ет.1 , ап.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1798 – 1  / 20.11.2017г.

 

 

27.Спас Георгиев Паскалев – ЕГН: 630428****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №7 , вх.Б , ет.8 , ап.54

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1801 – 1  / 20.11.2017г.

 

 

28.Наташа Димитрова Гяурова – ЕГН: 520301****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Освободител №20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1779 – 1  / 15.11.2017г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 04.12.2017

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.НДК ФАРМ ЕООД – БУЛСТАТ: 126658469

Адрес: гр.Хасково , ул. Св. Св. Кирил и Методий № 107, вх.А, ап. 20, ет. 4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1719 – 1  / 23.10.2017г.

 

 

2.СЛАВЕЙ – СБС – СЛАВЕЙ СТАМОВ – БУЛСТАТ: 126044656

Адрес: гр.Хасково , ул. Металик  № 7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1725 – 1  / 23.10.2017г.

 

 

3.СТЕНЛИ – СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ – БУЛСТАТ: 126038817

Адрес: гр.Хасково , ул. Елбрус № 11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1729 – 1  / 26.10.2017г.

 

 

4.ЕТ СТЕФАН МАРУКОВ – БУЛСТАТ: 040477874

Адрес: гр.Хасково , бул. Георги Сава Раковски № 13, вх.Б, ет. 9, ап.57

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1723 – 1  / 23.10.2017г.

 

 

5.ПАНУШЕВ АУТО ЕООД – БУЛСТАТ: 126737525

Адрес: гр.Хасково , ул. Тутракан № 21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1737 – 1  / 26.10.2017г.

 

 

6.БОЗОК ЛОГИСТИК ООД – БУЛСТАТ: 202478613

Адрес: гр.Хасково , ж.к. Орфей бл. 33, вх.А, ет.2, ап.15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1735 – 1  / 26.10.2017г.

 

 

7.Ивайло Иванов Иванов – ЕГН: 820413****

Адрес: гр.Гълъбово , ул.Армира №21 , вх.А , ет.10, ап.50

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1633 – 1  / 11.09.2017г.

 

8.Сюлейман Сюлейманов Сюлейманов – ЕГН: 680612****

Адрес: с. Конуш

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1704 – 1  / 13.10.2017г.

 

 

9.Надя Георгиева Костова – ЕГН: 661225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стоян Заимов № 10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1734 – 1  / 26.10.2017г.

 

 

10.Христон Асенов Митев – ЕГН: 770804****

Адрес: с.Тракиец

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1703 – 1  / 13.10.2017г.

 

 

11.Мариян Латунов Колев – ЕГН: 660613****

Адрес: с.Тракиец

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1702 – 1  / 13.10.2017г.

 

 

12.Кирил Железанов Димитров – ЕГН: 650519****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска (Тодор Атанасов) № 9, вх.Б, ет.4, ап.26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1738 – 1  / 26.10.2017г.

 

 

13.Илиян Митев Кочев – ЕГН: 630319****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска (Тодор Атанасов) № 94

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1733 – 1  / 26.10.2017г.

 

 

14.Ахмед Халим Мустафа – ЕГН: 510419****

Адрес: гр.Хасково , ул.Република № 58А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1717 – 1  / 23.10.2017г.

 

 

15.К С 16 ЕООД – БЛСТАТ: 202686913

Адрес: гр.Хасково , бул. Освобождение (Толбухин) № 101 , вх.Б , ет.7 , ап.40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1749 – 1  / 01.11.2017г.

 

 

16.ВАС – ЛЕМ ЕООД – БУЛСТАТ: 203455126

Адрес: гр.Хасково, бул.България (Г.Димитров) № 150, ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1745 – 1  / 01.11.2017г.

 

 

17.ЗЕТТ МЕДИКАЛ ООД – БУЛСТАТ: 203023426

Адрес: гр.Хасково , бул.България (Г.Димитров) №150, ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1746 – 1  / 01.11.2017г.

 

 

18.РИКСОС ЕООД – БУЛСТАТ: 202752480

Адрес: гр.Хасково , бул.Сан Стефано (Д. Благоев) №14, ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1747 – 1  / 01.11.2017г.

 

 

19.Андрей Юлиянов Христов – ЕГН: 730509****

Адрес: гр.Хасково , ул. Могила № 26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1742 – 1  / 01.11.2017г.

 

 

20.Емилян Славеев Хаджиев – ЕГН: 761112****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родина № 12

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1759 – 1  / 07.11.2017г.

 

 

21.БУЛЦВЕТ ЕНТЕРПРАЙСИС ООД – БУЛСТАТ: 126741598

Адрес:гр.Хасково , ул.Алеко Константинов № 13, ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1748 – 1  / 01.11.2017г.

 

 

22.Георги Тенев Димов – ЕГН: 540216****

Адрес: гр.Хасково , ул.Завоя (Кап. Ангел Тодоров) № 5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1756 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

23.Янко Иванов Тинев – ЕГН: 730829****

Адрес: гр.Хасково , ж.к. Орфей бл.6, вх.В, ет.4, ап.58

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1767 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

24.Станка Маринова Стоева – ЕГН: 590206****

Адрес: гр.Хасково , ж.к. Орфей бл.21, вх.Б , ет.1, ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1768 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

25.Недялко Иванов Иванов – ЕГН: 591214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Опълченска №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1758 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

26.Гюлсерен Шабан Мустафа – ЕГН: 750410****

Адрес: с. Въгларово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1760 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

27.Мустафа Хасан Хасан – ЕГН: 670313****

Адрес: с. Въгларово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1761 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

28.ПРО АРОН – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – БУЛСТАТ: 126628547

Адрес: гр. София, р-н Витоша , ул. Ангел Кънчев № 26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1788 – 1  / 17.11.2017г.

 

 

29.Мария Стоянова Димитрова – ЕГН: 690123****

Адрес: с. Нова Надежда, ул. Николай Христозов № 62 , ет.3 , офис 10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1763 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

30.Георги Георгиев Янков – ЕГН: 800923****

Адрес: с. Нова Надежда , ул. Хасковоска № 27

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1764 – 1  / 08.11.2017г.

 

 

31.Хатидже Муйдин Гюлен – ЕГН: 791208****

Адрес: гр.Хасково , ул.Енисей № 25

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1771 – 1  / 15.11.2017г.

 

 

32.Красимир Бончев Георгиев – ЕГН: 800929****

Адрес: гр.Хасково, ул.Славянска № 13

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1799 – 1 / 20.11.2017г.

 

 

33.Петя Георгиева Беркави – ЕГН: 620511****

Адрес: гр.Хасково, ул. Бузлуджа № 51

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 1803 – 1 / 20.11.2017г.

 

 

 

34.Делчо Митев Тенев – ЕГН: 401013****

Адрес: гр.Хасково, бул. Стефан Стамболов № 9, ет.3, ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1811 – 1 / 22.11.2017г.

 

 

 

35.Жулиета Запрянова Филипова – ЕГН: 900721****

Адрес: гр.Хасково, ж.к. Орфей бл.29, вх.А, ет.58, ап.50

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1773 – 1 / 15.11.2017г.

 

 

 

36.Георги Кутев Карагьозов – ЕГН: 670628****

Адрес: гр.Хасково, ул. Христо Ботев № 2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1808 – 1 / 22.11.2017г.

 

 

 

 

37.МАиЮК ООД – БУЛСТАТ: 202011150

Адрес: гр.Хасково, ул. Георги Кирков № 31, вх.Б, ап.40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1804 – 1 / 22.11.2017г.

 

 

38.ЗЛАТЕВ М 70 ЕООД – БУЛСТАТ: 200708720

Адрес: гр.Хасково, бул. България (Г.Димитров) № 116

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1808 – 1 / 22.11.2017г.

 

 

39.Недялка Делчева Кирилова – ЕГН: 740328****

Адрес: гр.Хасково, ул. Александър Стамболийски № 36, ет.2, ап.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1802 – 1 / 20.11.2017г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 06.11.2017

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Хафизе Сюлейман Салиф – ЕГН: 370314****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №85

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1661 – 1  / 26.09.2017г.

 

 

2.Иляйдин Феим Реджеб – ЕГН: 570408****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1660 – 1  / 26.09.2017г.

 

 

3.Дамян Иванов Дамянов – ЕГН: 710214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Енисей№36

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1655 – 1  / 26.09.2017г.

 

 

4.Адриян Борисов Джамбазов – ЕГН: 600610****

Адрес: гр.Хасково , ул.Енисей №4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1654 – 1  / 26.09.2017г.

 

 

5.Филип Петров Филипов – ЕГН: 710207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Житница №31

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1653 – 1  / 26.09.2017г.

 

 

6.Янко Иванов Велев – ЕГН: 770731****

Адрес: гр.Хасково , ул.Охрид №18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1484 – 1  / 10.07.2017г.

 

 

7.Милен Станков Атанасов – ЕГН: 770204****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №54 , ет.4 , ап.54

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1681 – 1  / 29.09.2017г.

 

8.Божидар Веселинов Колев – ЕГН: 961008****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1680 – 1  / 29.09.2017г.

 

 

9.КАНЕВ И НИКОЛОВ ЕООД – БУЛСТАТ: 126070263

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1664 – 1  / 26.09.2017г.

 

 

10.Иван Иванов Радев – ЕГН: 620508****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1676 – 1  / 29.09.2017г.

 

 

11.Айхан Муксин Ахмед – ЕГН: 800109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгойна №11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1677 – 1  / 29.09.2017г.

 

 

12.Янко Илиев Апостолов – ЕГН: 670120****

Адрес: гр.Хасково , ул.Звезда №22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1684 – 1  / 02.10.2017г.

 

 

13.Мехмед Мифаил Халил – ЕГН: 791102****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1692 – 1  / 06.10.2017г.

 

 

14.Али Мюмюн Али – ЕГН: 680417****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №6 , вх.Б , ет.3 , ап.17

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1674 – 1  / 29.09.2017г.

 

 

15.Антон Андреев Занков – ЕГН: 661105****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №6 , вх.Б , ет.7 , ап.40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1673 – 1  / 29.09.2017г.

 

 

16.Грета Ангелова Петрова – ЕГН: 540708****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №30 , ет.8 , ап.46

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1688 – 1  / 06.10.2017г.

 

 

17.Тошко Ангелов Илийков – ЕГН: 481226****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №6 , вх.Г , ет.2 , ап.23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1685 – 1  / 06.10.2017г.

 

 

18.НП ХРИСТИНА – БУЛСТАТ: 126723237

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1708 – 1  / 17.10.2017г.

 

 

19.ДАДЕКС – БУЛСТАТ: 126659069

Адрес: гр.Хасково , ул.Петко Р.Славейков №4-10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1709 – 1  / 17.10.2017г.

 

 

20.А + А 2015 ЕОДД – БУЛСТАТ: 203409983

Адрес: гр.Хасково , ул.Петко Р.Славейков №9А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1710 – 1  / 17.10.2017г.

 

 

21.МУЛТИТРАНС КАРС ГРУП ЕООД – БУЛСТАТ: 203559935

Адрес:гр.Хасково , ул.Македония №50

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1716 – 1  / 17.10.2017г.

 

 

22.ЖОРО ПЛАСТ ЕООД – БУЛСТАТ: 126722231

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №102

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1714 – 1  / 17.10.2017г.

 

 

23.ЕТ БОЧЕ – СТАЙКА ХУБЕНОВА – БУЛСТАТ: 126629859

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №107 , вх.Б , ет.5 , ап.21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1714 – 1  / 17.10.2017г.

 

 

24.ИБЕРИЯБУЛТРАНС ЕООД – БУЛСТАТ: 202836665

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №51 , вх.Б , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1715 – 1  / 17.10.2017г.

 

 

25.ТЕХНОПЪТ – БУЛСТАТ: 126626690

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав 028 , ет.2 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1707 – 1  / 17.10.2017г.

 

 

26.Ахмед Али Мехмед – ЕГН: 701018****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.В , ет.8 , ап.88

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1697 – 1  / 13.10.2017г.

 

 

27.ГЮЗЕН – ИМПОРТ – ЕКСПОРТ ООД – БУЛСТАТ: 126086534

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №31А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1720 – 1  / 23.10.2017г.

 

 

28.БИСЕРА – БА ЕООД – БУЛСТАТ: 126646495

Адрес: гр.Хасково , ул.Васил Друмев №2 , вх.Б , ет.3 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1722 – 1  / 23.10.2017г.

 

 

29.НЕМАК – БУЛСТАТ: 200069009

Адрес: гр.Хасково , пл.Градска болница №1 , ет.3 , офис 10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1724 – 1  / 23.10.2017г.

 

 

30.Атанас Христов Чернев – ЕГН: 790824****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №26 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1726 – 1  / 23.10.2017г.

 

 

31.Калина Атанасова Петрова – ЕГН: 871013****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лозенец №1 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1731 – 1  / 26.10.2017г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Йоанна Николова Кирякова – ЕГН: 750602****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №24 , вх.Г , ап.17 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1615 – 1  / 31.08.2017г.

 

 

2.Танка Николова Георгиева – ЕГН: 520324****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №80 , вх.Б , ет.4 , ап.10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1622 – 1  / 04.09.2017г.

 

 

3.Несрин Рамадан Варди – ЕГН: 701102****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №29 , ет.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1624 – 1  / 04.09.2017г.

 

 

4.Георги Витанов Георгиев – ЕГН: 641115****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №45 , вх.Б , ет.4 , ап.20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1625 – 1  / 04.09.2017г.

 

 

5.Кирил Генев Вълев – ЕГН: 600522****

Адрес: гр.Хасково , ул.Обзор № 15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1620 – 1  / 04.09.2017г.

 

 

6.Христо Георгиев Димитров – ЕГН: 770309****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №8 , вх.А , ет.4 , ап.30

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1611 – 1  / 31.08.2017г.

 

 

7.Пламен Димитров Пенев – ЕГН: 750401****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №9 , вх.А , ет.3 , ап.21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1610 – 1  / 31.08.2017г.

 

 

8.Славея Иванова Петрова – ЕГН: 610624****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №18 , ет.8 , ап.40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1612 – 1  / 31.08.2017г.

 

 

9.Борислав Александров Митев – ЕГН: 791210****

Адрес: гр.Хасково , ул.Аида №5 , ет.5 , ап.22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1617 – 1  / 04.09.2017г.

 

 

10.Таня Делчева Илиева – ЕГН: 761126****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяло море №23А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1629 – 1  / 11.09.2017г.

 

 

11.Ахмед Шерифов Ахмедов – ЕГН: 851109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Енисей №48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1635 – 1  / 11.09.2017г.

 

 

12.Йорданка Иванова Тодорова – ЕГН: 790603****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №24 , вх.А , ет.7 , ап.20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1628 – 1  / 11.09.2017г.

 

 

13.Здравко Атанасов Запрянов -. ЕГН: 680220****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №23 , ет.9 , ап.26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1627 – 1  / 11.09.2017г.

 

 

14.Генчо Стайков Генчев – ЕГН: 590214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №21 , вх.Б , ет.2 , ап.12

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1639 – 1  / 15.09.2017г.

 

 

15.Севда Миткова Райчева – ЕГН: 640102****

Адрес: гр.Хасково , м.Орфей №211

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1569 – 1  / 03.08.2017г.

 

 

16.Шукрие Салим Мехмед – ЕГН: 520429****

Адрес: гр.Хасково , м.Орфей №230

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1570 – 1  / 03.08.2017г.

 

 

17.Златка Жекова Димитрова – ЕГН: 690704****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №26 , вх.Б , ет.6 , ап.42

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1630 – 1  / 11.09.2017г.

 

 

18.Петър Йорданов Пеев – ЕГН: 831205****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №44 , вх.А , ет.6 , ап.67

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1645 – 1  / 15.09.2017г.

 

 

19.Симеон Щилянов Монев – ЕГН: 721225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Проф.А.Златаров №25 , ет.2 , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1607 – 1  / 31.08.2017г.

 

 

20.Елена Христова Делчева – ЕГН: 680210****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №40 , вх.Б , ет.3 , ап.16

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1650 – 1  / 15.09.2017г.

 

 

21.Александър Господинов Тонев – ЕГН: 700323****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №21 , ет.9 , ап.35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1632 – 1  / 11.09.2017г.

 

 

22.Здравка Вълева Илийкова – ЕГН: 600914****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №6 , вх.Г , ет.2 , ап.23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1647 – 1  / 15.09.2017г.

 

 

23.Мара Петрова Латева – ЕГН: 490928****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1640 – 1  / 15.09.2017г.

 

 

24.Басел Салим Беркави- ЕГН: 960626****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бузлуджа №51 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1656 – 1  / 26.09.2017г.

 

 

25.Марина Христозова Русева – ЕГН: 741118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бузлуджа №55 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1657 – 1  / 26.09.2017г.СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 12.09.2017

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Тонка Димчева Цветкова – ЕГН: 371014****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №27А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1536 – 1  / 27.07.2017г.

 

 

2.Елена Богомилова Кантурска – ЕГН: 6306219****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №47

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1534 – 1  / 26.07.2017г.

 

 

3.Красимир Вълков Кирев – ЕГН: 880114****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №14 , вх.Г , ет.7 , ап.64

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1518 – 1  / 25.07.2017г.

 

 

4.Невин Тасим Халил – ЕГН: 660722****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №7 , вх.В , ет.5 , ап.44

Данъчна декларация по чл.61 от ЗМДТ № 1214 / 24.10.2013г.

 

 

5.Васил Грозев Ганев – ЕГН: 610419****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.А , ет.4 , ап.47

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1517 – 1  / 25.07.2017г.

 

 

6.Юксел Хашим Мехмед – ЕГН: 640309****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №39 , вх.Г , ет.7 , ап.84

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1521 – 1  / 25.07.2017г.

 

 

7.Милен Димитров Костов – ЕГН: 750917****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №39 , вх.В , ет.4 , ап.45

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1520 – 1  / 25.07.2017г.

 

 

8.Румен Стоянов Проданов – ЕГН: 750103****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №38 , вх.Г , ет.4 , ап.48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1519 – 1  / 25.07.2017г.

 

 

9.Юмер Ахмед Ахмед – ЕГН: 570312****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №40 , вх.Б , ет.4 , ап.19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1522 – 1  / 25.07.2017г.

 

 

10.Кремена Асенова Щерева – ЕГН: 720618****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1529 – 1  / 26.07.2017г.

 

 

11.Рафет Юсеин Чауш – ЕГН: 571116****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1531 – 1  / 26.07.2017г.

 

 

12.Иванка Иванова Георгиева – ЕГН: 400318****

Адрес: гр.Хасково , ул.Константин Величков №15 , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1545 – 1  / 01.08.2017г.

 

 

13.Дорка Хубенова Иванова – ЕГН: 571018****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родина №15А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1585 – 1  / 01.08.2017г.

 

 

14.Диана Калинова Георгиева – ЕГН: 840306****

Адрес: гр.Хасково , ул.Константин Фотинов №2 , ет.3 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1543 – 1  / 27.07.2017г.

 

 

15.Мюмюн Рамадан Шакир – ЕГН: 530516****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №29 , ет.4 , ап.30

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1512 – 1  / 24.07.2017г.

 

 

16.Сийка Илиева Паунова – ЕГН: 560730****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №29 , вх.Г , ет.4 , ап.46

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1571 – 1  / 03.08.2017г.

 

 

17.Стоянка Василева Георгиева – ЕГН: 690612****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родосто №7 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1586 – 1  / 03.08.2017г.

 

 

18.Атанаска Делчева Стамова – ЕГН: 680222****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №35А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1592 – 1  / 03.08.2017г.

 

 

19.Димитър Фотев Попов – ЕГН: 690719****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №66 , вх.А , ет.5 , ап.59

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1590 – 1  / 03.08.2017г.

 

 

20.Мария Борисова Ангелова – ЕГН: 441007****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1551 – 1  / 01.08.2017г.

 

 

21.Михаил Христов Асенов – ЕГН: 550526****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №53

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1552 – 1  / 01.08.2017г.

 

 

22.Милко Георгиев Чилингиров – ЕГН: 781123****

Адрес: гр.Хасково , ул.Враца №21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1556 – 1  / 26.07.2017г.

 

 

23.Добрин Ананиев Чорбаджиев – ЕГН: 501001****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балчик №27

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1553 – 1  / 01.08.2017г.

 

 

24.Милко Боянов Каменов – ЕГН: 760815****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №27

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1549 – 1  / 01.08.2017г.

 

 

25.Митко Янчев Дерменджиев – ЕГН: 560419****

Адрес: Пловдив , р-н Северен , ул.Средец №33 , ет.2 , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1467 – 1  / 03.07.2017г.

 

 

26.Петя Илчева Жекова – ЕГН: 720710****

Адрес: с.Подкрепа

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1508 – 1  / 24.07.2017г.

 

 

27.Кина Стефанова Зарева – ЕГН: 560316****

Адрес: гр.София , жк.Разсадника №20 Б , вх.А , ет.2 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №403 – 1  / 02.12.2016г.

 

 

28.Георги Златков Георгиев – ЕГН: 820724****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.В , ет.6 , ап.81

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1523 – 1  / 25.07.2017г.

 

 

29.Гюляй Хасан Ахмед – ЕГН: 840119****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 , вх.В , ет.1 , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1558 – 1  / 02.08.2017г.

 

 

30.Севим Хамди Стоянова – ЕГН: 740506****

Адрес: гр.Хасково , жк. Орфей №42 , вх.В , ет.5 , ап.55

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1582 – 1  / 03.08.2017г.

 

 

31.Баръш Саветин Сюлейман – ЕГН: 860923****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №40 , вх.Б , ет.30 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1563 – 1  / 02.08.2017г.

 

 

32.Петър Иванов Танев – ЕГН: 700602****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №2 , вх.Б , ет.5 , ап.45

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1562 – 1  / 02.08.2017г.

 

 

33.Гюнай Ахмед Сюлейман – ЕГН: 640610****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , вх.Б , ет.1 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1565 – 1  / 02.08.2017г.

 

 

34.Елена Мирчева Янкова – ЕГН: 500331****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №24 , вх.Б , ет.7 , ап.42

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1568 – 1  / 02.08.2017г.

 

 

35.Захаринка Златанова Бойкова – ЕГН: 800320****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22К , вх.Б , ет.4 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1572 – 1  / 03.08.2017г.

 

 

36.Мариана Кирилова Велева – ЕГН: 621227****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №30 , ет.1 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1594 – 1  / 03.08.2017г.

 

 

37.Данаила Бойкова Петкова – ЕГН: 860807****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №14 , вх.В , ет.7 , ап.54

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1606 – 1  / 09.08.2017г.

 

 

38.Михаела Благоева Иванова – ЕГН: 790122****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Страшимир №5-9

Данъчна декларация по чл.61 от ЗМДТ №852 / 29.04.2015г.;№264/ 17.01.2017г.

 

 

39.Пенко Димчев Чакъров – ЕГН: 710201****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №14 , вх.Ж , ет.5 , ап.89

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1596 – 1  / 09.08.2017г.

 

 

40.Христоз Илиев Георгиев – ЕГН: 490524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Карцов №9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1487 – 1  / 11.07.2017г.

 

 

41.Гергана Русева Михайлова – ЕГН: 701007****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №6 , вх.Б , ет.6 , ап.69

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1600 – 1  / 09.08.2017г.

 

 

42.Боян Радев Ганчев – ЕГН: 700109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №49 , вх.А , ет.5 , ап.24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1496 – 1  / 12.07.2017г.

 

 

43.Величка Иванова Георгиева – ЕГН: 421018****

Адрес: гр.Пазарджик , ул.Осми Март №4 , вх.Б , ет.3 , ап.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1494 – 1  / 12.07.2017г.

 

 

44.Ехан Сали Мюмюн – ЕГН: 750425****

Адрес: с.Сърница , общ.Мин.Бани

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №441– 1  / 08.12.2016г.

 

 

45.Тоню Тасков Емилов – ЕГН: 740712****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ал.Паскалев №14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1601– 1  / 09.12.2017г.

 

 

46.Юлия Кузмова Янева – ЕГН: 580920****

Адрес: с.Сърница

Данъчна декларация по чл.61от ЗМДТ № 1049 / 08.03.2012г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 15.08.2017

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Росица Георгиева Трендафилова – ЕГН: 840223****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тутракан №16 , вх.В , ет.5 , ап.19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1524 – 1  / 25.07.2017г.

 

 

2.Атанас Христов Иванов – ЕГН: 551226****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №45 , вх.А , ет.1 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1516 – 1  / 25.07.2017г.

 

 

3.ТЕЦ ХАСКОВО 2 – БУЛСТАТ: 200432581

Адрес: гр.София , ул.Дамян Груев №17-19 , бл.1 , вх.1 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1399 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

4.Арсения Иванова Маринова – ЕГН: 691109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Белмекен №2-6 , вх.Б , ет.7 , ап.35

Данъчна декларация за облагане с патент №633 / 24.01.2011;№1237/26.06.2012г.

 

 

5.Георги Ангелов Шубелиев – ЕГН: 791214****

Адрес: гр.София , р-н Триадица – Средец , жк.Гоце Делчев №257 , вх.А , ет.8 , ап.24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1447 – 1  / 09.06.2017г.

 

 

6.Янко Иванов Велев – ЕГН: 770731****

Адрес: гр.Хасково , ул.Охрид №18 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1484 – 1  / 10.07.2017г.

 

 

7.Иван Филипов Пешев – ЕГН: 711028****

Адрес: гр.Хасково , ул.Проф.А.Златаров №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1466 – 1  / 03.07.2017г.

 

 

8.Рейхане Рамадан Хасан – ЕГН: 670716****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №66 , вх.Б , ет.1 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1479 – 1  / 03.07.2017г.

 

 

9.Михаил Любомиров Вълканов – ЕГН: 830108****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №24 , ет.4 , ап.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1483 – 1  / 10.07.2017г.

 

 

10.Сево Ивайлов Минчев – ЕГН: 830212****

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №51

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1481 – 1  / 04.07.2017г.

 

 

11.Красимир Фиданов Красимиров – ЕГН: 821124****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1502 – 1  / 12.07.2017г.

 

 

12.Динко Атанасов Палазов – ЕГН: 751004****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36А , вх.В , ет.3 , ап.33

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1493 – 1  / 12.07.2017г.

 

 

13.Росен Събев Митев – ЕГН: 560813****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.8 , ап.47

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1503 – 1  / 12.07.2017г.

 

 

14.Йорданка Делчева Колева – ЕГН: 750904****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №26 , вх.А , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1499 – 1  / 12.07.2017г.

 

 

 

15.Бейтула Ахмед Бейтула – ЕГН: 870710****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгойна №9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1492 – 1  / 11.07.2017г.

 

 

16.Евгени Йосифов Радев – ЕГН: 811227****

Адрес: с.Черноочене №38

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1497 – 1  / 12.07.2017г.

 

 

17.Милен Христов Бечевски – ЕГН: 860710****

Адрес: гр.Пловдив , р-н Южен , ул.Даме Груев №38 , ет.4 , ап.15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1380 – 1  / 31.05.2017г.

 

 

18.Андрей Филипов Харизанов – ЕГН: 480909****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ахрида №8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1482 – 1  / 04.07.2017г.

 

 

19.Ирина Николова Илиева – ЕГН: 411013****

Адрес: гр.Хасково , ул.Слънчев бряг №15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1470 – 1  / 03.07.2017г.

 

 

20.Иван Латев Ангелов – ЕГН: 600530****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №3 , вх.А , ет.1 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1490 – 1  / 11.07.2017г.

 

 

21.Пламен Ванчев Паскалев – ЕГН: 620501****

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Борис I №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1485 – 1  / 10.07.2017г.

 

 

22.Анка Петрова Делчева – ЕГН: 600406****

Адрес: с.Стамболийски  , ул.Кирил и Методий №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1363 – 1  / 19.05.2017г.

 

 

23.Недялко Вълков Недялков – ЕГН: 740912****

Адрес: гр.Хасково , ул.Искра №8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1462 – 1  / 03.07.2017г.

 

 

24.Николай Генов Генов – ЕГН: 720225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Харалампий №22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1432 – 1  / 07.06.2017г.

 

 

25.Я.Н.А. ПРОПЕРТИС ООД – БУЛСТАТ: 175450375

Адрес: гр.София , ул.Цар Симеон №37 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000395 – 1  / 01.12.2016г.

 

 

26.Зеки Мюмюн Али – ЕГН: 850119****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №4 , вх.В , ет.7 , ап.57

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1513 – 1  / 24.07.2017г.

 

 

27.Мехмед Байрям Юсуф – ЕГН: 540122****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №21 , вх.Б , ет.7 , ап.75

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1504 – 1  / 24.07.2017г.

 

28.Яшяр Фахри Яшар – ЕГН: 750107****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.Б , ет.5 , ап.37

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1507 – 1  / 24.07.2017г.

 

 

29.Нури Масар Хабел – ЕГН: 500626****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.Б , ет.3 , ап.22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1511 – 1  / 24.07.2017г.

 

 

30.Ерол Нури Масар – ЕГН: 730323****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.Б , ет.3 , ап.22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1506 – 1  / 24.07.2017г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 17.07.2017

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Иван Тенев Христов – ЕГН: 610122****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №40А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1358 – 1  / 16.05.2017г.

 

 

2.Наджие Хилми Ахмед – ЕГН: 620710****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №40 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1348 – 1  / 15.05.2017г.

 

 

3.Раим Ферад Раим – ЕГН: 670501****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1456 – 1  / 13.06.2017г.

 

 

4.Харалан Тончев Хараланов – ЕГН: 690203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №51 , вх.А , ет.7 , ап.40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1422 – 1  / 07.06.2017г.

 

 

5.Георги Димитров Катев – ЕГН: 620521****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Страшимир №5-9 , вх.Г , ет.5 , ап.79

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1451 – 1  / 13.06.2017г.

 

 

6.Хайк Задик Карекинян – ЕГН: 640801****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №12 , ет.5 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1452 – 1  / 13.06.2017г.

 

 

7.Жулиета Костадинова Ангелова – ЕГН: 690804****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №17 , вх.Б , еп.36 , ет.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1410 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

8.Наид Наим Кязим – ЕГН: 520421****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1460 – 1  / 13.06.2017г.

 

 

9.Димитър Запрянов Запрянов – ЕГН: 850614****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №14 , вх.В , ет.1 , ап.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1412 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

10.Паулина Ангелова Емилова – ЕГН: 670610****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №16 ,, вх.А , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1457 – 1  / 13.06.2017г.

 

 

11.Калоян Ивков Генев – ЕГН: 820118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Борис I №9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1437 – 1  / 08.06.2017г.

 

 

12.Теодор Стайков Тодоров – ЕГН: 630428****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №29 , вх.В , ет.2 , п.21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1404 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

13.Катя Евгениева Янкова – ЕГН: 920323****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №14 , вх.Б , ет.8 , ап.71

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1411 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

14.Веселин Петков Ганев – ЕГН: 760911****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №29 , вх.В , ет.2 , ап.19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1403 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

15.Румен Васков Бъчваров – ЕГН: 770817****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №29

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1438 – 1  / 08.06.2017г.

 

 

16.Иван Андреев Ефтимов – ЕГН: 780610****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1436 – 1  / 08.06.2017г.

 

 

17.Найден Марков Кантурски – ЕГН: 590106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Климент №3 , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1444 – 1  / 09.06.2017г.

 

 

18.Георги Иванов Цанев – ЕГН: 721008****

Адрес: гр.Хасково , ул.Розова Долина №10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1458 – 1  / 13.06.2017г.

 

 

19.Иван Борисов Стойчев – ЕГН: 571003****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.а , ет.6 , ап.41

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1359 – 1  / 16.05.2017г.

 

 

20.Светлана Мигленова Славчева – ЕГН: 850210****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №7 , вх.Б , ет.5 , ап.28

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1441 – 1  / 09.06.2017г.

 

 

21.Емил Петров Ангелов – ЕГН: 821126****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №9 , вх.Б , ет.5 , ап.57

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1333 – 1  / 11.05.2017г.

 

 

22.Величка Георгиева Василева – ЕГН: 720917****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.Б , яп.57

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1332 – 1  / 11.05.2017г.

 

 

23.Стефан Димов Праков – ЕГН: 721024****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №8 , вх.Б , ет.5 , ап.49

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1376 – 1  / 29.05.2017г.

 

 

24.Анна Христова Атанасова – ЕГН: 630702****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадара №25 , вх.В , ет.5 , ап.39

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1343 – 1  / 15.05.2017г.

 

 

25.Огнян Емилов Огнянов – ЕГН: 560101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кнежа №3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1344 – 1  / 15.05.2017г.

 

 

26.Христо Колев Христов – ЕГН: 811212****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №20 , вх.а , ет.2 , ап.16

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1393 – 1  / 01.06.2017г.

 

 

27.Благовест Борисов Кирилов – ЕГН: 801030****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №55

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1392 – 1  / 01.06.2017г.

 

 

28.Ирина Миткова Кюмюрджиева – ЕГН: 740306****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №71

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1379 – 1  / 29.05.2017г.

 

 

29.Тодор Иванов Атанасов – ЕГН: 820106****

Адрес: с.Клокотница

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1371 – 1  / 29.05.2017г.

 

 

30.Георги Митрев Петров – ЕГН: 700606****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №17 , вх.В , ет.1 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1397 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

31.Валентин Паунов Паунов – ЕГН: 790929****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №29 , вх.Г , ет.4 , ап.46

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1402 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

32.Ташо Ангелов Тенев – ЕГН: 400710****

Адрес: гр.Хасково  , жк.Орфей №21 , вх.Б , ет.6 , ап.36

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1442 – 1  / 09.06.2017г.

 

 

33.Емин Сали Чамдере – ЕГН: 690618****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №23 , вх.а , ет.2 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1443 – 1  / 09.06.2017г.

 

 

34.Иванка Тодорова Кирякова – ЕГН: 590210****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №25 , вх.А , ет.5 , ап.14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1407 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

35.Васил Желязков Василев – ЕГН: 650224****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №2 , вх.а , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1415 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

36.Вълчо Христов Колев – ЕГН: 741130****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №28 , ет.7 , ап.73

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1406 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

37.Юлиян Станков Михайлов – ЕГН: 830302****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №42 , вх.В , ет.8 , ап.93

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1435 – 1  / 07.06.2017г.

 

 

38.Лъчезар Пантелеев Влахов – ЕГН: 590414****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №28 , вх.Г , ет.1 , ап.11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1405 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

39.Иван Атанасов Петков – ЕГН: 670816****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №51 , вх.Б , ет.3 , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1357 – 1  / 16.05.2017г.

 

 

40.Румен Мартинов Хаджиев – ЕГН: 510317****

Адрес: гр.Хасково , ул.Прохлада №22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1381 – 1  / 31.05.2017г.

 

 

41.Драган Димитров Ганчев – ЕГН: 701225****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №56 , вх.А , ет.7 , ап.109

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1420 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

42.Наско Мишев Атанасов – ЕГН: 710211****

Адрес: гр.Хасково , ул.Република №45

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1384 – 1  / 31.05.2017г.

 

 

43.Ася Илиянова Мерджанова – ЕГН: 480626****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лале №19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1387 – 1  / 31.05.2017г.

 

 

44.Евтим Стоилов Хаджиев – ЕГН: 591202****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лале №17

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1340 – 1  / 15.05.2017г.

 

 

45.Димитър Михайлов Асенов – ЕГН: 620721****

Адрес: гр.Хасково , ул.Росица №24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1398 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

46.Николай Йорданов Данчев – ЕГН: 630820****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №26 , вх.А , ет.4 , ап.22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1455 – 1  / 13.06.2017г.

 

 

47.Миглена Тихомирова Славчева – ЕГН: 620327****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №7 , вх.Б , ет.5 , ап.28

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1372 – 1  / 29.05.2017г.

 

 

48.Тощко Димитров Шопов – ЕГН: 560708****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №25 , вх.Б , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1378 – 1  / 29.05.2017г.

 

 

49.Николай Иванов Митев – ЕГН: 701114****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , вх.В , ет.8 , ап.76

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1195 – 1  / 09.03.2017г.

 

 

50.Жеко Ангелов Янков – ЕГН: 651030****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №35 , вх.В , ет.5 , ап.58

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1472 – 1  / 03.07.2017г.

 

 

51.Шибил Стилянов Серафимов – ЕГН: 620205***

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №52

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1439 – 1  / 08.06.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 19.06.2017

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Фани Михайлова Атанасова – ЕГН: 551101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рахила Душанова №11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1334 – 1  / 11.05.2017г.

 

 

2.Васие Шериф Али – ЕГН: 310908****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гоце Делчев №30 , вх.Б , ап.69 , ет.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1382 – 1  / 31.05.2017г.

 

 

3.Йорданка Ванчева Атанасова – ЕГН: 600223****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 , вх.А , ет.1 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1401 – 1  / 02.06.2017г.

 

 

4.Анани Недялков Манолов – ЕГН: 560326****

Адрес: гр.Хасково , ул.Чепеларе №3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1325 – 1  / 10.05.2017г.

 

 

5.Ферхан Мехмедали Сефер – ЕГН: 720101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рахила Душанова №11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1335 – 1  / 11.05.2017г.

 

 

6.Гюлю Мустафа Алиосман – ЕГН: 721229****

Адрес: гр.Хасково , ул.Санкт Петербург №21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1341 – 1  / 15.05.2017г.

 

 

7.София Иванова Аламанова – ЕГН: 510528****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №61

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1346 – 1  / 15.05.2017г.

 

 

8.Хасан Ахмед Хасан – ЕГН: 440410****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пазарджик №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1331 – 1  / 11.05.2017г.

 

 

9.Веселин Костадинов Костадинов – ЕГН: 800523****

Адрес: гр.Хасково , ул.Единство №27 , вх.Б , ет.5 , ап.14

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1352 – 1  / 16.05.2017г.

 

 

10.Тодор Георгиев Гогов – ЕГН: 500202****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №15 , вх.Б , ет.5 , ап.31

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1316 – 1  / 10.05.2017г.

 

 

11.Анастас Христов Христов – ЕГН: 500725****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №118 , вх.А , ет.5 , ап.17

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1220 – 1  / 16.03.2017г.

 

 

12.Надка Браянова Христова – ЕГН: 670505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №13 , вх.А , ет.2 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1321 – 1  / 10.05.2017г.

 

 

13.Димитър Костадинов Попдобрев – ЕГН: 630505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пловдивска №29

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1330 – 1  / 11.05.2017г.

 

 

14.Диана Иванова Маринова – ЕГН: 540330****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II№27 , вх.Б , ет.6 , ап.29

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1328 – 1  / 10.05.2017г.

 

 

15.Румен Петров Пилев – ЕГН: 670106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Славянска №34 , ет.2 , ап.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1327 – 1  / 10.05.2017г.

 

 

16.Щилиан Славчев Танчев – ЕГН: 860628****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родосто №2 , ет.2 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1353 – 1  / 16.05.2017г.

 

 

17.Илия Вълчев Найденов – ЕГН: 790101****

Адрес: с.Въгларово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1329 – 1  / 10.05.2017г.

 

 

18.Северина Алдинова Ангелова – ЕГН: 650318****

Адрес: гр.Хасково , ул.Петрич №28

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1302 – 1  / 02.05.2017г.

 

 

19.Иван Иванович Иликчиев – ЕГН: 671210****

Адрес: с.Янтра , ул.Средна гора №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1324 – 1  / 10.05.2017г.

 

 

20.Валентина Ивановна Иликчиева – ЕГН: 690816****

Адрес: с.Янтра , ул.Средна гора №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1323 – 1  / 10.05.2017г.

 

 

21.Богдан Георгиев Богданов – ЕГН: 680218****

Адрес: с.Орлово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1308 – 1  / 02.05.2017г.

 

 

22Румен Георгиев Чобанов – ЕГН: 730314****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ап.36

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1142 – 1  / 23.02.2017г.

 

 

23.Фикрет Мустафа Кобак – ЕГН: 550130****

Адрес: гр.Несебър , общеж.парк № , ет.2 , ап.229

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1213 – 1  / 15.03.2017г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 16.05.2017

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Дженгез Гезен – ЕГН: 650820****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26 , вх.А , ет.3 , ап.30

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1282-1 / 07.04.2017г.

 

 

2.Ракиф Халим Мюмюн – ЕГН: 651229****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №59

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1285-1 / 07.04.2017г.

 

 

3.Мария Георгиева Михайлова – ЕГН: 760909****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.В , ет.1 , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1298-1 / 11.04.2017г.

 

 

4.Иванка Емилова Томова – ЕГН: 790401****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №71 , вх.Б , ет.4 , ап.20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1281-1 / 07.04.2017г.

 

 

5.Асен Боянов Стоянов – ЕГН: 710202****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.В , ет.2 , ап.16

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1297-1 / 11.04.2017г.

 

 

6.Фанка Данаилова Ангелова – ЕГН: 590107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №54 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1301-1 / 11.04.2017г.

 

 

7.Невенка Пенева Ангелова – ЕГН: 540122****

Адрес: гр.Хасково , местност Кенана 1 № 124

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1264-1 / 29.03.2017г.

 

 

8.Продан Каменов Проданов – ЕГН: 671224****

Адрес: гр.Варна , ул.Любен Каравелов №3 , ет.2 , ап.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1218-1 / 16.03.2017г.

 

 

9.Минчо Валентинов Александров – ЕГН: 540108****

Адрес: гр.Симеоновград , ул.Мизия №6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1283-1 / 07.04.2017г.

 

 

10.Христо Митков Харманлийски – ЕГН: 771005****

Адрес: с.Припек , ул.Опълченска №3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1284-1 / 07.04.2017г.

 

 

11.Шенол Шаиб Ахмед – ЕГН: 700519****

Адрес: гр.Пловдив , р-н Източен , ул.Лале №6 , ет.5 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1181-1 / 08.03.2017г.

 

 

12.Милена Димитрова Бъбарова – ЕГН: 770302****

Адрес: гр.Пазарджик , ул.Екзарх Йосиф №37 , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1168-1 / 07.03.2017г.

 

 

13.Веселин Антонов Чавдаров – ЕГН: 730318****

Адрес: с.Криво поле , ул.Комсомолска №12

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1177-1 / 07.03.2017г.

 

 

14.Халил Смаил Айваз – ЕГН: 580805****

Адрес: с.Татарево

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1267-1 / 29.03.2017г.

 

 

15.Георги Димитров Петков – ЕГН: 770110****

Адрес: гр.Бургас , ул.Рилска №18 , ет.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1167-1 / 07.03.2017г.

 

 

16.Музафер Сюлейман Кара – ЕГН: 660314****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вършец №1 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1287-1 / 07.04.2017г.

 

 

17.Антоанета Николова Панайотова – ЕГН: 691008****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №21 , вх.Б , ет.7 , ап.40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1269-1 / 29.03.2017г.

 

 

18.Мирем Сали Ибрям – ЕГН: 640124****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №46 , вх.В , ет.3 , ап.39

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1274-1 / 05.04.2017г.

 

 

19.Гергана Стойчева Ангелова – ЕГН: 520830****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.А , ет.4 , ап.48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1277-1 / 06.04.2017г.

 

 

20.Себаетин Мехмедов Ахмедов – ЕГН: 660901****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.А , ет.5 , ап.61

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1276-1 / 06.04.2017г.

 

 

21.Сергей Самуилов Михайлов – ЕГН: 760206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.А , ет.6 , ап.82

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1275-1 / 05.04.2017г.

 

 

22.Елена Ангелова Ангелова – ЕГН: 550418****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Д , ет.8 , ап.120

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1273-1 / 05.04.2017г.

 

 

23.Емил Христов Михайлов – ЕГН: 671130****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация № 46 , вх.Д , ап.13 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1272-1 / 05.04.2017г.

 

 

24.Руси Иванов Симеонов – ЕГН: 810712****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №82

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1279-1 / 06.04.2017г.

 

 

25.Асан Юсеин Яшар – ЕГН: 680627****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №28 , вх.А , ет.6 , ап.48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1290-1 / 10.04.2017г.

 

 

26.Ангел Сабинов Стайков – ЕГН: 780829****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №28 , вх.А , ет.3 , ап.21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1289-1 / 10.04.2017г.

 

 

27.Пенко Стойчев Пенев – ЕГН: 580930****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №35 , вх.Б , ет.4 , ап.34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1246-1 / 21.03.2017г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 21.04.2017

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Димитър Иванов Начев – ЕГН: 641108****

Адрес: гр.Хасково , ул.Самара №4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1031-1 / 08.02.2017г.

 

 

2.Стоил Христов Палхутев – ЕГН: 671218****

Адрес: гр.Раковски  , ул.Патриарх Евтимий №10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1110-1 / 16.02.2017г.

 

 

3.Петър Митков Петров – ЕГН: 581013****

Адрес: гр.София , ул.Скатер №194 , вх.Б , ап.23 , ет.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1103-1 / 15.02.2017г.

 

 

4.Сезгин Тасим Рамадан – ЕГН: 660420****

Адрес: с.Големанци , ул.Свобода №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1227-1 / 16.03.2017г.

 

 

5.Светослав Валентинов Петков – ЕГН: 831019****

Адрес: гр.София , ул.Суходолска №34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1104-1 / 15.02.2017г.

 

 

6.Валентин Стаменов Лазаров – ЕГН: 581201****

Адрес: гр.Перник , ул.Брезник №1-8Б

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1105-1 / 15.02.2017г.

 

 

7.Иван Димитров Иванов – ЕГН: 810125****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Цариградско шосе №48 , ап.21 , ет.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1113-1 / 16.02.2017г.

 

 

8.Станислав Георгиев Георгиев – ЕГН: 610513****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Пантелей Генов №3 , вх.Б , ап.4 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1108-1 / 15.02.2017г.

 

 

9.Елена Янева Терзиева – ЕГН: 640105****

Адрес: с.Тракия

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1252-1 / 21.03.2017г.

 

 

10.Станимир Ангелов Руменов – ЕГН: 780324*****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №9 , вх.Б , ет.1 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1169-1 / 07.03.2017г.

 

 

11.Георги Данаилов Търпоманов – ЕГН: 630606****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бисер №16

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1212-1 / 15.03.2017г.

 

 

12.Тончо Демирев Петков – ЕГН: 641123****

Адрес: с.Александрово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1149-1 / 24.02.2017г.

 

 

13.Янчо Балев Петков – ЕГН: 670701****

Адрес: гр.Стара Загора , бул.М.Методи Кусев №67 , ет.3 , ап.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1185-1 / 14.02.2017г.

 

 

14.Иванка Андреев Йорданова – ЕГН: 661015****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.4 , ап.23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1068-1 / 13.02.2017г.

 

 

15.ОРМЕНИО – БУЛСТАТ: 126659927

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1201-1 / 10.03.2017г.

 

 

16.Тодор Каменов Рачев – ЕГН: 630330****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №26 , вх.А , ап.51 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1182-1 / 08.03.2017г.

 

 

17.Илиян Мустафа Исуф – ЕГН: 480612****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №30 , вх.Б , ет.7 , ап.77

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1190-1 / 09.03.2017г.

 

 

18.Йовка Тодорова Атанасова – ЕГН: 681017****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №16 , вх.Б , ап.26 , ет.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1200-1 / 10.03.2017г.

 

 

19.Сали Мустан Местан – ЕГН: 741210****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №28 , вх.Г , ап.57 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1174-1 / 07.03.2017г.

 

 

20.Ахмед Мехмед Ахмед – ЕГН: 760117****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1189-1 / 09.03.2017г.

 

 

21.Филип Атанасов Филипов – ЕГН: 670803****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадара №10 , ап.1 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1197-1 / 09.03.2017г.

 

 

22.Асен Иванов Добрев – ЕГН: 560205****

Адрес: с.Маслиново

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1154-1 / 24.03.2017г.

 

 

23.Добринка Георгиева Пенкова – ЕГН: 740829****

Адрес: с.Стамболийски , ул.Коста Янчев №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1180-1 / 08.03.2017г.

 

 

24.Петър Георгиев Димов – ЕГН: 740617****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1175-1 / 07.03.2017г.

 

 

25.Калина Димитрова Янева – ЕГН: 830914****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №30 , вх.Д , ап.18 , ет.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1155-1 / 24.02.2017г.

 

 

26.Запрян Дечов Тенчев – ЕГН: 731113****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №14 , вх.Б , ет.2 , ап.13

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1161-1 / 27.02.2017г.

 

 

27.Димчо Тончев Цветков – ЕГН: 650318****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №27 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1163-1 / 27.02.2017г.

 

 

28.Христо Асенов Демирев – ЕГН: 660217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1157-1 / 24 .02.2017г.

 

 

29.СИДМА – 91 ООД – БУЛСТАТ: 126040825

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1202-1 / 10 .03.2017г.

 

 

30.Делчо Славчев Делчев – ЕГН: 710531****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бузлуджа №21 , ет.4 , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1203-1 / 10 .03.2017г.

 

 

31.Мария Христова Драгиева – ЕГН: 660527****

Адрес: гр.Хасково , пл.Лебеда №3 , ап.18 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1265-1 / 29 .03.2017г.

 

 

32.Георги Николов Колев – ЕГН: 810425****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №14 , вх.А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1266-1 / 29 .03.2017г.

 

 

33.Атанаска Иванова Делчева – ЕГН: 470408****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.В , ет.5 , ап.44

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1262-1 / 29 .03.2017г.

 

 

34.Мефарет Хасан Айваз – ЕГН: 660526****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.Г , ет.3 , ап.34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1268-1 / 29 .03.2017г.

 

 

35.Христо Тодоров Богданов – ЕГН: 501203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №27

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1244-1 / 20 .03.2017г.

 

 

36.Антим Антимов Младенов – ЕГН: 600307****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1245-1 / 20 .03.2017г.

 

 

37.Ахмед Мюслюм Мемиш – ЕГН: 700904****

Адрес: гр.Хасково , ул.Доброволец №2А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1211-1 / 15 .03.2017г.

 

 

38.Марин Юлиянов Михайлов – ЕГН: 711004****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.В , ап.60 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1223-1 / 16 .03.2017г.

 

 

39.Пламен Димитров Тенев – ЕГН: 670913****

Адрес: гр.Хасково , бул.Стефан Стамболов №23 , ет.2 , ап.23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1230-1 / 17 .03.2017г.

 

 

40.Иван Евгениев Хаджиев – ЕГН: 591102****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №4 , вх.В , ет.1 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1259-1 / 22 .03.2017г.

 

 

41.Недялко Дамянов Иванов – ЕГН: 600710****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №24 , вх.Б , ет.7 , ап.76

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1216-1 / 16 .03.2017г.

 

 

42.Халим Исмаил Ибрахим – ЕГН: 550220****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №33 , вх.А , ет.8 , ап.41

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1260-1 / 22 .03.2017г.

 

 

 

43.Радка Георгиева Горанова – ЕГН: 460407****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир , вх.А , ап.33 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1239-1 / 17 .03.2017г.

 

 

44.Мариела Иванова Тончева – ЕГН: 610320****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №29 , вх.В , ет.6 , ап.48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1240-1 / 17 .03.2017г.

 

 

45.Джемалтин Фарис Зекир – ЕГН: 600327****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1243-1 / 20 .03.2017г.

 

 

46.Мюмюн Джемал Рагъб – ЕГН: 560206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1241-1 / 20 .03.2017г.

 

 

47.Гюлбие Самиева Шабанова – ЕГН: 590626****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №25

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1242-1 / 20 .03.2017г.

 

 

48.Венцислав Костадинов Василев – ЕГН: 711123****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №33 , вх.Б , ет.3 , ап.13

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1257-1 / 21 .03.2017г.

 

 

49.Цвятко Ангелов Цветков – ЕГН: 690910****

Адрес: гр.Хасково , ул.Средна Гора №13 , вх.а , ет.2 , ап.10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1210-1 / 15 .03.2017г.

 

 

50.Атанас Русев Тодоров – ЕГН: 540320****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №15 , вх.Б , ет.8 , ап.24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1214-1 / 15 .03.2017г.

 

 

51.Тодор Канев Тодоров – ЕГН: 680922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Люлин №19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1199-1 / 10 .03.2017г.

 

 

52.Милен Васков Ванчев – ЕГН: 810812****

Адрес: гр.Хасково , ул.Войводска №9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1229-1 / 17 .03.2017г.

 

 

53.Станимир Димитров Михайлов – ЕГН: 811221****

Адрес: гр.Хасково , ул.Росица №24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1228-1 / 17 .03.2017г.

 

 

54.Халил Мустафа Вели – ЕГН: 821211****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №38

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1225-1 / 16 .03.2017г.

 

 

55.Милка Иванова Манахилова – ЕГН: 530509****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №81

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1215-1 / 16 .03.2017г.

 

 

56.Тодор Петров Тодоров – ЕГН: 700705****

Адрес: гр.Хасково , ул.Щерю Вапцаров №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1191-1 / 09 .03.2017г.

 

 

57.Ангел Красимиров Митев – ЕГН: 711027****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кюстенджа №8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1185-1 / 08 .03.2017г.

 

58.Огнян Благовестов Ангелов – ЕГН: 850923****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Кичево №30 , ет.5 , ап.19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1017-1 / 07 .02.2017г.

 

 

59.Стоян Атанасов Иванов – ЕГН: 780417****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Драгоман №9 , ет.3 , ап.5

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 20.03.2017

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Веселка Господинова Гочева – ЕГН: 610921****

Адрес: с.Поповица

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1115-1 / 16.02.2017г.

 

 

2.Гюрсел Тефиков Менджеков – ЕГН: 610111****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №16 , вх.Б , ап.8 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №7502000423 / 27.12.2016г.

 

 

3.Николай Георгиев Георгиев – ЕГН: 590426****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №31

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1069- 1 / 13.02.2017г.

 

 

4.Таньо Георгиев Димитров – ЕГН: 780406****

Адрес: с.Поповица , ул.44 – та №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1151- 1 / 24.02.2017г.

 

 

5.Екатерина Илиева Семерджиева – ЕГН: 631016****

Адрес: с.Стойково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1062- 1 / 10.02.2017г.

 

 

6.Ариф Байрям Ариф – ЕГН: 690505****

Адрес: с.Долно Големанци , ул.Райна Княгиня №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1018- 1 / 07.02.2017г.

 

 

7.Ферад Рамадан Ферад – ЕГН: 711109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Горски Пътник №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1134- 1 / 22.02.2017г.

 

 

8.Стоян Илиев Илиев – ЕГН: 780131****

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №44

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1164- 1 / 27.02.2017г.

 

 

9.Ангел Георгиев Ватев – ЕГН: 720527****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хаджи Иванчо Минчев №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1150- 1 / 24.02.2017г.

 

 

10.Иван Николаев Апостолов – ЕГН: 660507****

Адрес: гр.Хасково , ул.Свети Георги № 20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1154- 1 / 10.02.2017г.

 

 

11.Любомир Митев Латинов – ЕГН: 721219****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №13 , вх.Б , ет.4 , ап.22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1080- 1 / 14.02.2017г.

 

 

12.Сали Сюлейманов Османов – ЕГН: 511107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Крали Марко  №40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1076- 1 / 13.02.2017г.

 

 

13.Явор Дочев Дочев – ЕГН: 740528****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мара Гидик №3 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1143- 1 / 23.02.2017г.

 

 

14.Андрей Желязков Михов – ЕГН: 671207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №45 , вх.А , ет.2 , ап.10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1125- 1 / 22.02.2017г.

 

 

15.Румен Георгиев Чобанов – ЕГН: 730314****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ап.36

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1142- 1 / 23.02.2017г.

 

 

16.Иван Димов Стърменски – ЕГН: 720902****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №24 , вх.А , ет.6 , ап.33

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1141- 1 / 22.02.2017г.

 

 

17.Зенита Трендафилова Арсова – ЕГН: 701017****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.Г , ет.5 , ап.62

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1029- 1 / 08.02.2017г.

 

 

18.Георги Петков Гечков – ЕГН: 780830****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №30 , ет.10 , ап.58

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1093- 1 / 14.02.2017г.

 

 

19.Деян Кирчев Господинов – ЕГН: 800505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.Д , ап.101 , ет.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1001- 1 / 27.01.2017г.

 

 

20.Халибрям Юсуф Ибрям – ЕГН: 650206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Амур №1 , вх.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1099- 1 / 15.01.2017г.

 

 

21.Венцислав Асенов Величков – ЕГН: 640524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №27 , ет.8 , ап.32

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1073- 1 / 13.02.2017г.

 

 

22.Галя Петрова Дякова – ЕГН: 681003****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дуган Хисар №12 , ап.8 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1126- 1 / 22.02.2017г.

 

 

23.Георги Димитров Язаджиев – ЕГН: 690313****

Адрес: гр.Хасково , ул.Светлина №18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1119- 1 / 20.02.2017г.

 

 

24.Алина Стоянова Андонова – ЕГН: 530207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №15 , вх.А , ет.1 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1084- 1 / 14.02.2017г.

 

 

25.Станчо Йовчев Желев – ЕГН: 690508****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №26 , вх.А , ап.39 , ет.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1120- 1 / 21.02.2017г.

 

 

26.Вели Хасан Вели – ЕГН: 610430****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 ,  вх.Б ,  ет.4 , ап.31

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1092- 1 / 14.02.2017г.

 

 

27.Атанас Филипов Христов – ЕГН: 630214****

Адрес: с.Левка , ул.Панайот Волов №33

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1071- 1 / 13.02.2017г.

 

 

28.Делчо Севов Делчев – ЕГН: 510918****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъдеще №2А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1079- 1 / 14.02.2017г.

 

 

29.Борислав Ангов Димитров – ЕГН: 730527****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1145- 1 / 23.02.2017г.

 

 

30.Яшар Сабатин Сюлейман – ЕГН: 681018****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №39

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1118- 1 / 20.02.2017г.

 

 

31.Асен Андреев Мирчев – ЕГН: 710529****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяло  море №21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1123- 1 / 21.02.2017г.

 

 

32.Стефан Николов Николов – ЕГН: 720426****

Адрес: гр.Хасково , ул.Енисей №10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1138- 1 / 22.02.2017г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 09.03.2017

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Мирослав Огнянов Манчев – ЕГН:811216****

Адрес: гр.Хасково , ул.Найчо ЦАнов №48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1081-1 / 14.02.2017г.

 

 

2.Сеид Юсеин Али – ЕГН: 641120****

Адрес: с.Кезлец

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1051-1 / 10.02.2017г.

 

 

3.Димчо Тенев Димов – ЕГН: 761203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драва Соболч №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1067-1 / 13.02.2017г.

 

 

4.Халим Ахмед Хайрула – ЕГН: 621122****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №20 , ап.32 , ет.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1089-1 / 14.02.2017г.

 

 

5.Славей Алексиев Шиков – ЕГН: 670604****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №1 , вх.Б , ап.22 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1063-1 / 10.02.2017г.

 

 

6.Михаил Захариев Михайлов – ЕГН: 820531****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.А , ап.7 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1086-1 / 14.02.2017г.

 

 

7.Найден Георгиев Митев – ЕГН: 541023****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Шишман №10 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1087-1 / 14.02.2017г.

 

 

8.Бейнур Юсеин Яшар – ЕГН: 660425****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №31 , вх.А , ап.3 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1055-1 / 10.02.2017г.

 

 

9.Живко Георгиев Танчев – ЕГН: 670104****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II №6 , ап.2 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1059-1 / 10.02.2017г.

 

 

10.Айше Ибрям Азис – ЕГН: 700304****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рудозем №28

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1078-1 / 14.02.2017г.

 

 

11.Неждет Рамадан Байрям – ЕГН: 651026****

Адрес: гр.Хасково , ул.Обзор №11А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1053-1 / 10.02.2017г.

 

 

12.Станислав Атанасов Попов – ЕГН: 780204****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гюмюрджина №24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1026-1 / 07.02.2017г.

 

 

13.Теменужка Лозева Миланова – ЕГН: 631015****

Адрес: гр.Хасково , ул.Житница №24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1049-1 / 09.02.2017г.

 

 

14.Ружди Байрам Аптирахим – ЕГН: 661229****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №37

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1060-1 / 10.02.2017г.

 

 

15.Тянко Радев Тянков – ЕГН: 650223****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дуган Хисар №9 , ап.2 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1050-1 / 09.02.2017г.

 

 

16.Ясен Симеонов Радков – ЕГН: 630807****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хаджи Иванчо Минчев №2А , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1065-1 / 13.02.2017г.

 

17.Тодор Стефанов Стоянов – ЕГН: 650306****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №89

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1048-1 / 09.02.2017г.

 

 

18.Киро Герганов Атанасов – ЕГН: 860803****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1074-1 / 13.02.2017г.

 

 

19.Николай Митков Ангелов – ЕГН: 830708****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1090-1 / 14.02.2017г.

 

 

20.Борислав Николов Шопов – ЕГН: 550922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1066-1 / 13.02.2017г.

 

 

21.Стоян Андреев Йорданов – ЕГН: 830605****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1070-1 / 13.02.2017г.

 

 

22.Елена Райчева Янкова – ЕГН: 560914****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1082-1 / 14.02.2017г.

 

 

23.Семир Ахмед Забид – ЕГН: 671117****

Адрес: гр.Хасково , ул.Могила №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1088-1 / 14.02.2017г.

 

 

24.Васил Иванов Радев – ЕГН: 861231****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1096-1 / 15.02.2017г.

 

 

25.Апостол Райков Михайлов – ЕГН: 830416****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №73

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1097-1 / 15.02.2017г.

 

 

26.Розалин Николов Димов – ЕГН: 661014****

Адрес: гр.Хасково , ул.Иван Вазов №10 , ап.3 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1057-1 / 10.02.2017г.

 

 

27.Митко Методиев Ангелов – ЕГН: 520225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Опълченска №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1083-1 / 14.02.2017г.

 

 

28.Делян Манчев Илиев – ЕГН: 780214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Градинска №26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1091-1 / 14.02.2017г.

 

 

29.Живея – Живка Табакова – БУЛСТАТ: 126530811

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №15 , вх.А , ап.2 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1102-1 / 15.02.2017г.

 

 

30.Христо Петров Гюдюлев – ЕГН: 780628****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №3А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1095-1 / 15.02.2017г.

 

 

31.Марияна Михайлова Димитрова – ЕГН: 830930****

Адрес: гр.Хасково , бул.Стефан Стамболов №27 , ап.33 , ет.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1098-1 / 15.02.2017г.