СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 11.10.2021г.

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване
на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при
Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4
от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.
В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК,
съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и
ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Списък:
1.Филип Ангелов Филипов – ЕГН: 7800302****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0645 – 1 / 20.09.2021г.

2.Златин Асенов Георгиев – ЕГН: 910808****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0638 – 1 / 20.09.2021г.

3.Назмие Асенова Узунова – ЕГН: 870119****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0639 – 1 / 20.09.2021г.

4.Ибрям Юсеин Кадир – ЕГН: 480204****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0647 – 1 / 20.09.2021г.

5.Иван Емилов Чакъров – ЕГН: 720614****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0643 – 1 / 20.09.2021г.

6.Михаил Димитров Михаилов – ЕГН: 740926****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0605 – 1 / 20.09.2021г.

7.Станимир Любенов Ценков – ЕГН: 670329****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0608 – 1 / 20.09.2021г.

8.Мирослав Димитров Мирчев – ЕГН: 481013****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0613 – 1 / 20.09.2021г.

9.Джемил Сеидахмед Сеид – ЕГН: 791213****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0526 – 1 / 16.08.2021г.

10.Снежанка Борисова Христова – ЕГН: 7110128****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0524 – 1 / 16.08.2021г.

11.Васил Вълков Карасанов – ЕГН: 980918****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0512 – 1 / 16.08.2021г.

12.Петър Славов Славчев – ЕГН: 920103****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0517 – 1 / 16.08.2021г.

13.Бияна Георгиева Симеонова – ЕГН: 510402****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0502 – 1 / 04.08.2021г.

14.Теню Георгиев Тенев – ЕГН: 451015****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0501 – 1 / 04.08.2021г.

15.Николай Емилов Асенов – ЕГН: 730616****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0506 – 1 / 04.08.2021г.

16.Пламен Николов Митев – ЕГН: 590405****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0505 – 1 / 04.08.2021г.

17.Елица Кръстева Делчева – ЕГН: 770817****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0497 – 1 / 04.08.2021г.

18.Ирина Атанасова Михайлова – ЕГН: 590827****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0493 – 1 / 04.08.2021г.

19.Мюнивер Шакир Ахмед – ЕГН: 710524****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0634 – 1 / 16.08.2021г.

20.Георги Василев Константинов – ЕГН: 780309****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0621 – 1 / 20.09.2021г.

21.Борислана Иванова Димова – Иванова – ЕГН: 670720****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0616 – 1 / 20.09.2021г.

22.Петя Стефанова Стефанова – ЕГН: 591216****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0619 – 1 / 20.09.2021г.

23.Иван Делчев Янчев – ЕГН: 821101****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0522 – 1 / 16.08.2021г.

24.Мариян Латунов Колев – ЕГН: 660613****
Адрес: с.Тракиец
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1702 – 1 / 13.10.2017г.

25.Сали Юсеин Юсеин – ЕГН: 580304****
Адрес: с.Генералово
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0553 – 1 / 19.08.2021г.

26.Петър Желязков Петров – ЕГН: 501213****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0531 – 1 / 19.08.2021г.

27.Симона Александрова Рангелова – ЕГН: 860130****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0573 – 1 / 31.08.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 10.09.2021

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Деян Димитров Янков – ЕГН: 851108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0513 – 1   / 16.08.2021г.

 

 

2.Антон Иванов Чакъров – ЕГН: 691214****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0528 – 1   / 16.08.2021г.

 

 

3.Димитър Иванов Начев – ЕГН: 641108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0520 – 1   / 16.08.2021г.

 

 

4.Митко Емилов Тодоров – ЕГН: 720622****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0541 – 1   / 19.08.2021г.

 

 

5.Ивес Кутти – ЛНЧ: 3073561646

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0514 – 1   / 16.08.2021г.

 

 

6.БИО – ОЙЛ ООД – БУЛСТАТ: 123720047

Адрес: гр.Стара Загора

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0491 – 1   / 22.07.2021г.

 

 

7.Георги Димитров Щилянов – ЕГН: 931228****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0507 – 1   / 04.08.2021г.

 

 

8.Калин Владимиров Иванов – ЕГН: 910121****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0496 – 1   / 04.08.2021г.

 
 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 10.08.2021 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.ХАСАПИС – АРГ – КОНСТАНТИНОС ЕООД – БУЛСТАТ: 83614634

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0487 – 1   / 22.07.2021г.

 

 

2.ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ХАСКОВО – БУЛСТАТ: 126630765

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0490 – 1   / 22.07.2021г.

 

 

3.Мирослав Михайлов Емилов – ЕГН: 680606****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0485 – 1   / 22.07.2021г.

 

 

4.Наташа Михайлова Емилова – ЕГН: 720401****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0486 – 1   / 22.07.2021г.

 

 

5.Атанас Петров Иванов – ЕГН: 500829****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0483 – 1   / 25.06.2021г.

 

 

6.ОТОФУК – Б ООД – БУЛСТАТ: 126734721

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0482 – 1   / 25.06.2021г.

 

 

7.КИДАР ЕООД – БУЛСТАТ: 126178438

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0480 – 1   / 25.06.2021г.

 

 

8.ЕЙ – ДЖИ ТРАНСПОРТ ЕООД – БУЛСТАТ: 201940038

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0479 – 1   / 25.06.2021г.

 

 

9.Димитрина Тончева Керезова – ЕГН: 601214****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0481 – 1   / 25.06.2021г.

 

 

10.Антоанета Димова Димова – ЕГН: 950212****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0462 – 1   / 18.05.2021г.

 

 

11.Петър Иванов Петров – ЕГН: 530901****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0474 – 1   / 03.06.2021г.

 

 

12.ТЕХНОПЪТ ЕООД – БУЛСТАТ: 126626699

Адрес: гр.Силистра

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0477 – 1   / 16.06.2021г.

 
 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК-07.07.2021

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.РИКСОС ЕООД  – БУЛСТАТ: 202752480

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0478 – 1   / 24.06.2021г.

 

 

2.Анастасия Руменова Тодорова – ЕГН: 720725****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0473 – 1   / 27.05.2021г.

 

 

3.Жулиета Василева Мутафова – ЕГН: 561126****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0472 – 1   / 27.05.2021г.

 

 

4.МАФА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД – БУЛСТАТ: 202745800

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0469 – 1   / 25.05.2021г.

 

 

5.Дражо Юлиянов Антонов – ЕГН: 860724****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0468 – 1   / 25.05.2021г.

 

 

6.НОСПРЕС ЕООД – БУЛСТАТ: 202113244

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0429 – 1   / 19.04.2021г.

 

 

7.КУАТРО КОНСУЛТ ООД – БУЛСТАТ: 201818707

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0444 – 1   / 19.04.2021г.

 

 

8.Андон Ников Андонов – ЕГН: 550306****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0400 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

 

 
СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 07.06.2021

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Хасибе Ремзи Риза – ЕГН: 860910****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0467 – 1   / 25.05.2021г.

 

 

2.ЙОЗБАТЪ ООД – БУЛСТАТ: 200532140

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0466 – 1   / 25.05.2021г.

 

 

3.Николина Славчева Тончева – ЕГН: 770307****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0409 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

4.Яню Йорданов Янев – ЕГН: 560426****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0375 – 1   / 29.03.2021г.

 

 

5.Валентин Ников Ников – ЕГН: 710921****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0363 – 1   / 29.03.2021г.

 

 

6.Георги Тенев Йорданов – ЕГН: 761004****

Адрес: с.Гарваново

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0380 – 1   / 29.03.2021г.

 

 

7.ЕТ ТОНКА АТАНАСОВА – ЕГН: 836029061

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0457 – 1   / 11.05.2021г.

 

 

8.Аксиния Йосифова Емилова – ЕГН: 550413****

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0412 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

9.Таня Панчева Панева – ЕГН: 810621****

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0407 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

10.ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗО – БУЛСТАТ: 836021958

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0459 – 1   / 11.05.2021г.

 

 

11.ПЕТРАКИС АУТО БГ ЕООД – БУЛСТАТ: 204069558

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0460 – 1   / 13.05.2021г.

 

 

12.СИПЕЙ – ЖЕЧКА ПЕЙКОВА – СТОЯН ПЕЙКОВ – БУЛСТАТ: 200727471

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0597 – 1   / 13.05.2020г.

 

 

13.Веско Колев Йорданов – ЕГН: 650810****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0390 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

14.Анелия Антонова Четин – ЕГН: 861103****

Адрес: с.Родопи

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0395 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

15.Мария Маринова Демирева – ЕГН: 600407****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0325 – 1   / 22.03.2021г.

 

 

16.Димитрия Николова Тенчева – ЕГН: 510308****

Адрес: с.Жълти бряг

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0384 – 1   / 29.03.2021г.

 

 

17.Христо Андреев Петров – ЕГН: 651009****

Адрес: с.Крепост

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0402 – 1   / 30.03.2021г.

 

18.Владимир Тенчев Ангелов – ЕГН: 800429****

Адрес: с.Клокотница

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0347 – 1   / 23.03.2021г.

 

 

19.Петко Запрянов Диневски – ЕГН: 631112****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0346 – 1   / 23.03.2021г.

 

 

20.Тенчо Панев Панев – ЕГН: 560820****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0394 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

21.РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУД-ПРОИЗВ.К-ИИ ТПК – БУЛСТАТ: 126067968

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0431 – 1   / 19.04.2021г.

 

 

22.Ася Златкова Стоянова – ЕГН: 720713****

Адрес: с.Стамболийски

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0417 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

23.Белчин Мартинов Хаджиев – ЕГН: 730606****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0418 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

24.Емил Христов Юруков – ЕГН: 580806****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0403 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

25.Невзат Юсуфали Мехмедали – ЕГН: 600311****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0392 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

26.Угур Гюзегир – ЕГН: 750614****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0414 – 1   / 30.03.2021г.

 

 

27.ЕНДИ ЕООД – БУЛСТАТ: 126617974

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0258 – 1   / 09.03.2021г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 07.05.2021г.

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване
на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при
Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4
от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.
В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК,
съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и
ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Списък:
1. ДЕНИКЕР - МИЛК – БУЛСТАТ: 108074362
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0223 - 1 / 08.03.2021г.

2. СИПЕЙ - ЖЕЧКА ПЕЙКОВА - СТОЯН ПЕЙКОВ – ЕИК: 200727471
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0230 - 1 / 08.03.2021г.

3. ТРАНС ТРЕЙДИНГ ООД – БУЛСТАТ: 126535438
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0447 - 1 / 19.04.2021г.

4. ТЕРРА ЕООД – БУЛСТАТ: 126125834
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0436 – 1 / 19.04.2021г.

5. ГРУПТРАНС ООД,ГР.ХАСКОВО– ЕИК: 126634546
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0435 - 1 / 19.04.2021г.

6. КАСПИ ЕАД – ЕИК: 836022864
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0454 - 1 / 19.04.2021г.

7. ХЮСИ 04 ЕООД – ЕИК: 202395078
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0452 – 1 / 19.04.2021г.

8. КАМАГ ООД – БУЛСТАТ: 126064541
Адрес: гр.Разград
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0437 – 1 / 19.04.2021г.

9. ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВИЧ СТОЯНОВ – ЕГН: 811105****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0321 – 1 / 22.03.2021г.

10. РАМИС РАМАДАН МУСТАФА – ЕГН: 720221****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0364 – 1 / 29.03.2021г.

11. СЕВЕРИН СЕРБЕЗОВ МЛАДЕНОВ – ЕГН: 830628****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0354 – 1 / 23.03.2021г.

12. СЕРБЕЗ МУХАДИН АХМЕД – ЕГН: 640621****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0352 – 1 / 23.03.2021г.

13. ДАНИЕЛА ДИМОВА МИТЕЛМАН – ЕГН: 560329****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0353 – 1 / 23.03.2021г.

14. КОСТАДИН КАНЕВ КИРЯКОВ – ЕГН: 540407****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0379 – 1 / 29.03.2021г.

15. МВ - 2008 – ЕИК: 200245763
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0241 – 1 / 08.03.2021г.

16. ИВАН ГОЧЕВ ИЛИЕВ – ЕГН: 780207****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0322 – 1 / 22.03.2021г.

17. ААТ-ТРАНСПОРТ – ЕИК: 731030****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0239 – 1 / 08.03.2021г.

18. КОСТАДИНА ДИМИТРОВА МИТРЕВА – ЕГН: 890801****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0320 – 1 / 22.03.2021г.

19. АСЕН ЗОЕВ МЛАДЕНОВ-ЕГН:840517****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0381 – 1 / 29.03.2021г.

20. ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ТОДОРОВ – ЕГН: 700410****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0385 – 1 / 29.03.2021г.

21. МАРИАНА МИНКОВА ГИНЕВА – ЕГН: 810131****
Адрес: гр.Поморие
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0367 – 1 / 29.03.2021г.

22. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА – ЕГН: 740112****
Адрес: гр.Ямбол
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0328 – 1 / 22.03.2021г.

23. ПАВЛИНА КОЛЕВА КАВАЛДЖИЕВА – ЕГН: 680407****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0292 – 1 / 16.03.2021г.

24. ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ – ЕГН: 730305****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0340 – 1 / 22.03.2021г.

25. ЙОРДАНКА ХРИСТОЗОВА КИРОНОВА – ЕГН: 521103****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0295 – 1 / 16.03.2021г.

26. ПЕТЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА – ЕГН: 800628****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0297 – 1 / 16.03.2021г.

27. АЯКС 33 ЕООД – БУЛСТАТ: 102906041
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0225 – 1 / 08.03.2021г.

28. ГАРО ВАРТАН МАЛИКЯН – ЕГН: 790310****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0316 – 1 / 22.03.2021г.

29. ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЦАНТЕС – ЕГН: 561226****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0280 – 1 / 16.03.2021г.

30. ЮСУФ МЮМЮН АХМЕД – ЕГН: 640731****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0337 – 1 / 22.03.2021г.

31. МИТРА ИВАНОВА МИНЧЕВА – ЕГН: 460501****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0338 – 1 / 22.03.2021г.

32. БАРО ЛОГИСТИК – БУЛСТАТ: 204882871
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0272 – 1 / 15.03.2021г.

33. ЮРИ АЛЕКСАНДРОВ МИНКОВ – ЕГН: 731227****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0355 – 1 / 23.03.2021г.

34. ШУКРИЕ АХМЕД МИНКОВА – ЕГН: 750615****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0358 – 1 / 23.03.2021г.

35. САНКО РАЙЧЕВ СТЕФАНОВ – ЕГН: 930907****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0360 – 1 / 23.03.2021г.

36. ЯНКО НЕШЕВ ЯНКОВ – ЕГН: 940914****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0359 – 1 / 23.03.2021г.

37. МИТКО МЛАДЕНОВ ЕМИЛОВ – ЕГН: 730324****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0345 – 1 / 23.03.2021г.

38. ЛОРА БАНКОВА ХАДЖИЕВА – ЕГН:531114****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0310 – 1 / 22.03.2021г.

39. АЙДИН ХАСАН РАИС – ЕГН: 720417****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0829 – 1 / 01.06.2020г.

40. ТИГРИС ЕООД – БУЛСТАТ: 126722103
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0135 – 1 / 03.02.2021г.


 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 07.04.2021г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.ХАНДЕЛ ООД   – БУЛСТАТ: 200464586

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0264 – 1   / 11.03.2021г.

 

 

2.Виктор Юлиев Емилов – ЕГН: 650609****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0307 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

3.АЛПИ КОЛОР ЕООД – БУЛСТАТ: 200644100

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0271 – 1   / 15.03.2021г.

 

 

4.ПЕЩИТЕ 89 ООД – БУЛСТАТ: 204041306

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0266 – 1   / 15.03.2021г.

 

 

5.Йоана Николаева Николова – ЕГН: 951226****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0288 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

6.Стоян Петков Стоянов – ЕГН: 541113****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0301 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

7.Георги Севов Петров – ЕГН: 540412****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0298 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

8.КАВИА – ОИЛ ЕООД – БУЛСТАТ: 126611423

Адрес: гр.Разград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0153 – 1   / 04.02.2021г.

 

 

9.Сергей Росенов Башов – ЕГН: 670211****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0311 – 1   / 22.03.2021г.

 

 

10.Желяз Петров Петров – ЕГН: 800521****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0277 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

11.Данаила Бойкова Петкова – ЕГН: 860807****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0308 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

12.Джейлян Игнатов Ангелов – ЕГН: 910604****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0303 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

13.Георги Шинков Славчев – ЕГН: 690317****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0285 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

14.Петко Тенчев Марашев – ЕГН: 931110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0300 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

15.Бисер Русанов Шоков – ЕГН: 940711****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0350 – 1   / 23.03.2021г.

 

 

16.Делчо Митев Янков – ЕГН: 521101****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0323 – 1   / 22.03.2021г.

 

 

17.Валентин Пилев Вълев – ЕГН: 731030****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0281 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

18.Андрей Райчев Крайчев – ЕГН: 810108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0314 – 1   / 22.03.2021г.

 

 

19.СОНО – 2017 ЕООД

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0260 – 1   / 11.03.2021г.

 

 

20.ЕЛА 94 ЕООД – БУЛСТАТ: 126713823

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0172 – 1   / 08.02.2021г.

 

 

21.Димитър Николаев Сараминев – ЕГН: 660403****

Адрес: гр.Поморие

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0145 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

22.Елена Ванчева Желева – ЕГН: 780124****

Адрес: гр.Ямбол

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0137 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

23.КСИАО БГ ТРЕЙД ЕООД – БУЛСТАТ: 131515113

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0165 – 1   / 05.02.2021г.

 

 

24.Тодор Василев Кирков – ЕГН: 690903****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0218 – 1   / 19.02.2021г.

 

 

25.Панчо Райков Вълчанов – ЕГН: 560706****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0315 – 1   / 22.03.2021г.

 

 

26.ИВЕТ ТРЕЙД 91 ЕООД – БУЛСТАТ: 203028882

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0270 – 1   / 15.03.2021г.

 

 

27.ГЕОРГ ТРАНС ЕООД – БУЛСТАТ: 203695915

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0226 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

28.ДЖИ – ТРАНС ЕООД – БУЛСТАТ: 203318163

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0268 – 1   / 15.03.2021г.

 

 

29.ИБЕРИЯБУЛТРАНС ЕООД – БУЛСТАТ: 202836665

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0236 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

30.Гергана Желязкова Иванова – ЕГН: 760710****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0302 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

31.Иван Йорданов Иванов – ЕГН: 741010****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0299 – 1   / 16.03.2021г.

 

 

32.АЙ ЕС БРОКЕРС ЕООД – БУЛСТАТ: 205212596

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0235 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

33.БАЛКО ООД – БУЛСТАТ: 126094292

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0238 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

34.ПЕТРАКИС АУТО БГ ЕООД – БУЛСТАТ: 204069558

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0261 – 1   / 11.03.2021г.

 

 

35.АЙМЕЛ – ЕФЕ – БЪЛГАРИЯ ООД – БУЛСТАТ: 126730235

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0263 – 1   / 11.03.2021г.

 

 

36.ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – ХАСКОВО ЕООД – БУЛСТАТ: 126528383

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0257 – 1   / 09.03.2021г.

 

 

37.ПЕМ СТРОЙ ООД – БУЛСТАТ: 203514539

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0233 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

38.ПРОЕКТКОНСУЛТ ЕООД – БУЛСТАТ:126616947

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0243 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

39.М И Н ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД – БУЛСТАТ: 126176451

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0248 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

40.ТРАНС – Д ЕООД – БУЛСТАТ: 203024026

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0227 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

41.ЛИДИЯ СПОРТ ООД – БУЛСТАТ: 202234267

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0228 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

42.НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД – БУЛСТАТ: 121904244

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0180 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

43.ТРАК ЦЕНТРУМ ХАСКОВО ЕООД – БУЛСТАТ: 203217250

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0191 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

44.Тихомир Тончев Тонев – ЕГН: 701226****

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0076 – 1   / 13.01.2021г.

 

 

45.Людмил Алдинов Юлиянов – ЕГН: 630212****

Адрес: с.Долно Черковище

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0001 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

46.Михаил Младенов Младенов – ЕГН: 790612****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0077 – 1   / 13.01.2021г.

 

 

47.С И С ЕРСОЙ ЕООД – БУЛСТАТ: 203875945

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0219 – 1   / 01.03.2021г.

 

 

48.Денислав Деянов Щилянов – ЕГН: 790329****

Адрес: с.Широка поляна

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0033 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

49.Габриела Георгиева Петкова – ЕГН: 024618****

Адрес: гр.Бургас

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0123 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

50.Иван Господинов Добрев – ЕГН: 760915****

Адрес: гр.Варна

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0130 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

51.Юлия Колева Георгиева – ЕГН: 850528****

Адрес: гр.Омуртаг

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0121 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

52.Весела Сашева Стойкова – ЕГН: 870427****

Адрес: гр.Бургас

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0120 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

53.ВИКОМ ЕООД – БУЛСТАТ: 126532520

Адрес: с.Конуш

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0244 – 1   / 08.03.2021г.

 

 

54.Гочо Михайлов Хараланов – ЕГН: 850710****

Адрес: с.Гарваново

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0098 – 1   / 28.01.2021г.

 

 

55.Мирослав Димитров Димитров – ЕГН: 860425****

Адрес: гр.Варна

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0127 – 1   / 03.02.2021г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 09.03.2021 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.МАРИЯ ВИКТОРИЯ ОДД  – БУЛСТАТ: 126006901

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0216 – 1   / 15.02.2021г.

 

 

2.Ибрям Ахмед Юсеин – ЕГН: 371107****

Адрес: с.Люляково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0112 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

3.Сашо Алексиев Маджаров – ЕГН: 731129****

Адрес: с.Полковник Желязово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0111 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

4.Ана Кирилова Мартинова – ЕГН: 380309****

Адрес: с.Люляково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0101 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

5.Валери Весков Атанасов – ЕГН: 800322****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0075 – 1   / 13.01.2021г.

 

 

6.Янис Димитриос Ксантопулос – ЕГН: 890605****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0124 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

7.Недялко Ангелов Николов – ЕГН: 530120****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0125 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

8.ОТОМАН ЛОГИСТИК – БУЛСТАТ: 201489770

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0160 – 1   / 05.02.2021г.

 

 

9.КАРДИ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – БУЛСТАТ: 030230740

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0120 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

10.ГС – ТЕКСТИЛ – ТРИКОТАЖ – БУЛСТАТ: 126642924

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0152 – 1   / 04.02.2021г.

 

 

11.ЖИВКО ДИМЧЕВ ЕООД – БУЛСТАТ: 126642130

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0162 – 1   / 05.02.2021г.

 

 

12.ЕДИТАЧ ЕООД – БУЛСТАТ: 126741267

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0159 – 1   / 05.02.2021г.

 

 

13.ЕСКАЛИБУР – БУЛСТАТ: 126713734

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0157 – 1   / 05.02.2021г.

 

 

14.Нурджан Нури Джафер – ЕГН: 780524****

Адрес: с.Долно Войводино

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0037 – 1   / 12.01.2021г.

 

 

15.Веселин Стефчев Бахчеванов – ЕГН: 771228****

Адрес: гр.Свиленград      

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0116 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

16.Михаил Георгиев Ангелов – ЕГН: 880526****

Адрес: гр.Свиленград      

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0110 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

17.Ангел Георгиев Ангелов – ЕГН: 870508****

Адрес: гр.Свиленград      

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0115 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

18.Демир Дойчев Велев – ЕГН: 741030****

Адрес: с.Левка                   

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0117 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

19.Лиляна Димова Атанасова – ЕГН: 771031****

Адрес: гр.Свиленград      

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0113 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

20.ЕТ ЖИ – ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ – БУЛСТАТ: 836019505

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0151 – 1   / 04.02.2021г.

 

 

21.ЕЛЕКТРА ХРИСТОВ – КРАСИМИР ХРИСТОВ – БУЛСТАТ: 126078733

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0141 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

22.ЛЮБЧО ЩЕРЕВ – БУЛСТАТ: 030178912

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0126 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

23.БОЗОК ЛОГИСТИК ООД – БУЛСТАТ: 202478613

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0171 – 1   / 08.02.2021г.

 

 

24.СИДМА – 91 ООД – БУЛСТАТ: 126040825

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0139 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

25.Антон Маринов Андонов – ЕГН: 640917****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0133 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

26.Ангел Христов Стоянов – ЕГН: 800501****

Адрес: с.Родопи                

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1939 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

27.Нежлен Джебир Юсеин – ЕГН: 800203****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0107 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

28.Бистра Йосифова Юрукова – ЕГН: 640305****

Адрес: с.Маслиново         

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0067 – 1   / 12.01.2021г.

 

 

29.Аптураим Раим Расим – ЕГН: 720117****

Адрес: с.Долно Войводино

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0054 – 1   / 12.01.2021г.

 

 

30.Ангел Гогов Марчев – ЕГН: 730207****

Адрес: с.Мандра                

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0093 – 1   / 13.01.2021г.

 

 

31.Йордан Атанасов Куртев – ЕГН: 861126****

Адрес: с.Сираково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0068 – 1   / 12.01.2021г.

 

 

32.Рори Джон Уебстър – ЕГН: 610902****

Адрес: с.Елена                   

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0073 – 1   / 13.01.2021г.

 

 

33.Хорхе Висенте Трухильо – ЕГН: 600915****

Адрес: с.Елена                   

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0070 – 1   / 13.01.2021г.

 

 

34.Себатин Мурад Исмаил – ЕГН: 601118****

Адрес: с.Боян Ботево        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0018 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

35.Александрия Иванова Попова – ЕГН: 510107****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0176 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

36.Руси Тонев Танев – ЕГН: 831119****

Адрес: с.Нова Надежда    

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0089 – 1   / 13.01.2021г.

 

 

37.ТРАНСХИМ ООД – БУЛСТАТ: 126621645

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0211 – 1   / 15.02.2021г.

 

 

38.ЕУ АНИМАЛ – 2016 ЕООД – БУЛСТАТ: 204297782

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0203 – 1   / 12.02.2021г.

 

 

39.СРМ – ТРЕЙД ООД – БУЛСТАТ: 203144890

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0210 – 1   / 15.02.2021г.

 

 

40.М 3 М ТРАНС ООД – БУЛСТАТ: 203352603

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0202 – 1   / 12.02.2021г.

 

 

41.Миряна Тенчева Георгиева – ЕГН: 800620***

Адрес: с.Криво Поле        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0050 – 1   / 12.01.2021г.

 

 

42.Йордан Жоров Йорданов – ЕГН: 690506****

Адрес: с.Корен                  

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0055 – 1   / 12.01.2021г.

 

 

43.Христина Симова Йорданова – ЕГН: 750824****

Адрес: с.Корен                  

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0056 – 1   / 12.01.2021г.

 

 

44.Янко Петков Янков – ЕГН: 861207****

Адрес: с.Горски Извор     

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0032 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

45.Вельо Илиев Славчев – ЕГН: 861215****

Адрес: с.Криво Поле        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0047 – 1   / 12.01.2021г.

 

 

46.Алеко Господинов Иванов – ЕГН: 830320****

Адрес: с.Криво Поле        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0004 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

47.ЕВРОБУЛТРАНС – 78 ЕООД – БУЛСТАТ: 202307021

Адрес: с.Узунджово          

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0164 – 1   / 05.02.2021г.

 

 

48.ДРЕСТЕКС 2016 ООД – БУЛСТАТ: 204393340

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0217 – 1   / 16.02.2021г.

 

 

49.БОЛКАН ЛЕС ЕООД – БУЛСТАТ: 201375231

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0198 – 1   / 12.02.2021г.

 

 

50.БАЛИСТА 1 ЕООД – БУЛСТАТ: 201324555

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0177 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

51.ГРУП БИТЕР – БУЛСТАТ: 201639992

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0214 – 1   / 15.02.2021г.

 

 

52.МУЛТИТРАНС КАРС ГРУУП ЕООД – БУЛСТАТ: 203559935

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0204 – 1   / 12.02.2021г.

 

 

53.А + А 2015 ЕООД – БУЛСТАТ: 203409983

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0204 – 1   / 12.02.2021г.

 

 

54.СТЕФАН МАРУКОВ ЕТ – БУЛСТАТ: 040477874

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0201 – 1   / 12.02.2021г.

 

 

55.ХМТ ЕООД – БУЛСТАТ: 200295652

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0212 – 1   / 15.02.2021г.

 

 

56.СЛАВА 2017 ЕООД – БУЛСТАТ: 204524109

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0215 – 1   / 15.02.2021г.

 

 

57.БАКО КОМЕРС – БУЛСТАТ: 126715265

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0200 – 1   / 12.02.2021г.

 

 

58.УИНД СЕРВИСЕС ЕООД – БУЛСТАТ: 204656049

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0209 – 1   / 15.02.2021г.

 

 

59.РЕБРЕВ ЕООД – БУЛСТАТ: 126699779

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0208 – 1   / 15.02.2021г.

 

 

60.БАЛКАН ЕКО ЕНЕРДЖИ – 2012 ЕООД – БУЛСТАТ: 202134473

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0183 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

61.РЕНИ – РАЙНА МИЛЯНОВА – БУЛСТАТ: 836022323

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0179 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

62.ИНТЕР ЮНИЪН ЛОГИСТИК ЕООД – БУЛСТАТ: 201859119

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0170 – 1   / 08.02.2021г.

 

 

63.Ангел Рамаданов Алиев – ЕГН: 790801****

Адрес: с.Брягово               

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1967 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

64.Георги Найденов Найденов – ЕГН: 710521****

Адрес: с.Брягово               

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1957 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

65.Тодор Митев Иванов – ЕГН: 540528****

Адрес: с.Тракиец               

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0002 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

66.ММ ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА – БУЛСТАТ: 126535744

Адрес: гр.Пловдив            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0158 – 1   / 05.02.2021г.

 

 

67.АЛЕКСАНДРИЯ – БУЛСТАТ: 836221040

Адрес: с.Александрово    

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0138 – 1   / 03.02.2021г.

 

 

68.Банко Калинов Радев – ЕГН: 650818****

Адрес: гр.Кърджали         

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0102 – 1   / 01.02.2021г.

 

 

69.ИНА – ГИНКА НИКОЛОВА – СТОЙЧО АРСОВ – БУЛСТАТ: 126629396

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0161 – 1   / 05.02.2021г.

 

 

70.ЕВРОКИНГ ЛОГИСТИК ЕООД – БУЛСТАТ: 201486176

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0187 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

71.РЕКА ЕООД – БУЛСТАТ: 201186717

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0178 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

72.ТРАНС 1 – БЪЛГАРИЯ ЕООД – БУЛСТАТ: 202948365

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0192 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

73.НАЗ 2014 ЕООД – БУЛСТАТ: 202883217

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0189 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

74.БУЛЦВЕТ ЕНТЕРПРАЙСИС ООД – БУЛСТАТ: 126741598

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0186 – 1   / 09.02.2021г.

 

 

75.ЕТ МИГ – 9 – 13 – ИВАН ГРОЗЕВ – БУЛСТАТ: 126045338

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0169 – 1   / 08.02.2021г.

 

 

76.ЕМДЕРО УНО ЕООД – БУЛСТАТ: 203410840

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0168 – 1   / 08.02.2021г.

 

 

77.ЕЛФИДА 44 ЕООД – БУЛСТАТ: 202682836

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0166 – 1   / 08.02.2021г.

 

 


 

 

 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 08.02.2021

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Жечка Стоянова Чекърска  – ЕГН: 570812****

Адрес: с.Нова Надежда

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0085 – 1   / 13.01.2021г.

 

 

2.Делчо Севов Делчев – ЕГН: 510918****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1807 – 1   / 01.12.2020г.

 

 

3.Айдин Хасан Раис – ЕГН: 720417****

Адрес: с.Гълъбец

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0021 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

4.Теню Недялков Делчев – ЕГН: 730529****

Адрес: с.Малево

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0061 – 1   / 12.01.2021г.

 

 

5.Драгомир Георгиев Павлов – ЕГН: 850516****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1794 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

6.Елисавета Николова Маринова – ЕГН: 690521****

Адрес: с.Горски извор

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0031 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

7.Коста Гочев Костов – ЕГН: 740528****

Адрес: с.Стойково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1898 – 1   / 11.12.2020г.

 

 

8.Живка Кирева Желева – ЕГН: 741213****

Адрес: с.Добрич

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0083 – 1   / 13.01.2021г.

 

 

9.Екатерина Илиева Радева – ЕГН: 631016****

Адрес: с.Стойково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1894 – 1   / 10.12.2020г.

 

 

10.Марияна Цветкова Радева – ЕГН: 570509****

Адрес: с.Мандра

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1933 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

12.Ана Аденова Асенова – ЕГН: 720317****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0096 – 1   / 14.01.2021г.

 

 

13.Сашо Юлиянов Юлиянов – ЕГН: 481013****

Адрес: с.Голобрадово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0011 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

14.Марио Найденов Камберов – ЕГН: 670818****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1964 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

15.Христина Симеонова Маринова – ЕГН: 910518****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1960 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

16.Вълчо Динков Вълчев – ЕГН: 900707****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1945 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

17.Милен Исаев Исаев – ЕГН: 660523****

Адрес: с.Голобрадово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0014 – 1   / 11.01.2021г.

 

 

18.Айлин Мердунур Али – ЕГН: 870425****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1935 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

19.Румен Христов Радев – ЕГН: 640322****

Адрес: с.Тополово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1814 – 1   / 01.12.2020г.

 

 

20.Димка Георгиева Колева – ЕГН: 820214****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1809 – 1   / 01.12.2020г.

 

 

21.Анифе Алиосман Тефик – ЕГН: 781008****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1870 – 1   / 10.12.2020г.

 

 

22.Радка Йорданова Миткова – ЕГН: 741112****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1866 – 1   / 10.12.2020г.

 

 

23.Недялко Апостолов Русев – ЕГН: 691108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1848 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

24.Михаил Секулов Мартинов – ЕГН: 960514****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1861 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

25.Афизе Айдън Алиосман – ЕГН: 900623****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1857 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

26.Елизабет Миткова Йовчева – ЕГН: 910817****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1858 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

27.Ебрю Недкова Юнакова – ЕГН: 941019****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1844 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

28.Сергей Стефанов Атанасов – ЕГН: 720530****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1864 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

29.Русин Рашков Стоянов – ЕГН: 640627****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1853 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

30.Ангел Михайлов Асенов – ЕГН: 690808****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1846 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

31.Тончо Иванов Тончев – ЕГН: 680827****

Адрес: с.Подкрепа

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1873 – 1   / 10.12.2020г.

 

 

32.Георги Йорданов Атанасов – ЕГН: 711205****

Адрес: с.Сираково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1937 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

33.Неврие Али Ибрям – ЕГН: 681117****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1638 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

34.Недялка Димитрова Асенова – ЕГН: 691020****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1639 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

35.Яшар Ибрям Мехмед – ЕГН: 401113****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1661 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

36.Вера Иванова Георгиева – ЕГН: 820801****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1659 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

37.Хасан Ахмед Хасан – ЕГН: 440410****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1640 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

38.Димитър Костов Георгиев – ЕГН: 800727****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1811 – 1   / 01.12.2020г.

 

 

39.Петър Ангелов Петров – ЕГН: 700128****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1751 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

40.Виктор Сашев Радев – ЕГН: 740819****

Адрес: с.Долно Големанци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1941 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

41.Владимир Николаев Цонев – ЕГН: 840323****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1753 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

42.Христо Петров Гюдюлев – ЕГН: 780628****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1767 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

43.Динко Иванов Делев – ЕГН: 830118****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1763 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

44.Димчо Георгиев Чакъров – ЕГН: 640131****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1820 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

45.Даниела Петрова Николова – ЕГН: 780515****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1747 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

46.Митко Георгиев Карталов – ЕГН: 580423****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1744 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

47.Данка Маринова Янкова – ЕГН: 560803****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1766 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

48.Тодор Живков Несторов – ЕГН: 850724****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1905 – 1   / 11.12.2020г.

 

 

49.Таня Атанасова Трайкова – ЕГН: 590724****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1692 – 1   / 24.11.2020г.

 

 

51.Красимир Златков Стайков – ЕГН: 680306****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1684 – 1   / 24.11.2020г.

 

 

52.Петър Иванов Ангелов – ЕГН: 381115****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1695 – 1   / 24.11.2020г.

 

 

53.Николай Антонов Николов – ЕГН: 690415****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1696 – 1   / 24.11.2020г.

 

 

54.Димитър Йорданов Илчев – ЕГН: 570415****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1810 – 1   / 01.12.2020г.

 

 

55.Пламен Николаев Петров – ЕГН: 860521***

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1758 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

 

56.Лиляна Илиева Райкова – ЕГН: 590702****

Адрес: с.Стамболийски   

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1872 – 1   / 10.12.2020г.

 

 

57.Марин Тодоров Генев – ЕГН: 591223****

Адрес: с.Узунджово         

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1956 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

58.Петке Вълкова Ванчева – ЕГН: 510512****

Адрес: с.Узунджово         

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1940 – 1   / 18.12.2020г.

 

59.Петранка Делчева Маркова – ЕГН: 690516****

Адрес: с.Узунджово         

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1946 – 1   / 18.12.2020г.

 

 

60.Илия Димитров Трендафилов – ЕГН: 520118****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1806 – 1   / 01.12.2020г.

 

 

61.Минка Добрева Митева – ЕГН: 790207****

Адрес: с.Узунджово         

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1929 – 1   / 15.12.2020г.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 06.01.2021г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Дончо Райков Ванчев  – ЕГН: 500419****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1801 – 1   / 01.12.2020г.

 

 

2.Бейнур Ферад Али – ЕГН: 540403****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1708 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

3.Емилиян Славеев Хаджиев – ЕГН: 761112****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1718 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

4.Румяна Василева Шкърляц – ЕГН: 611114****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1691 – 1   / 24.11.2020г.

 

 

5.Николай Петков Манев – ЕГН: 861203***

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1689 – 1   / 24.11.2020г.

 

 

6.Стефан Начев Героев – ЕГН: 650108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1732 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

7.Благовест Борисов Кирилов – ЕГН: 801030****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1581 – 1   / 09.11.2020г.

 

 

8.Михаил Любомиров Вълканов – ЕГН: 830108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1793 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

9.Димитър Кирилов Бъчваров – ЕГН: 481019****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1775 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

10.Петър Вълчев Петров – ЕГН: 671109****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1777 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

11.Димитър Желязков Костов – ЕГН: 720826****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1768 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

12.Алекси Севов Пармаков – ЕГН: 590413****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1802 – 1   / 01.12.2020г.

 

 

13.Ангел Христов Ангелов – ЕГН: 271202****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1700 – 1   / 24.11.2020г.

 

 

14.Анелия Мартинова Христова – ЕГН: 620517****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1785 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

15.Мустафа Аптула Мустафа – ЕГН: 741029****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1757 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

16.Стоян Костов Сиванов – ЕГН: 660825****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1749 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

17.Мария Тодорова Панушева – ЕГН: 590806****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1715– 1   / 25.11.2020г.

 

 

18.Георги Вълчев Иванов – ЕГН: 590401****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1590– 1   / 09.11.2020г.

 

 

19.Кирил Тенчев Ангелов – ЕГН: 800208****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1528– 1   / 19.10.2020г.

 

 

20.Рушен Байрям Рамадан – ЕГН: 660711****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1739– 1   / 27.11.2020г.

 

 

21.Ирина Николова Илиева – ЕГН: 411013****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1737– 1   / 27.11.2020г.

 

 

22.Николай Георгиев Демирев – ЕГН: 570806****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1742– 1   / 27.11.2020г.

 

 

23.Димитър Костадинов Попдобрев – ЕГН: 630505****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1671– 1   / 18.11.2020г.

 

 

24.Илияс Абдусаламович Исламов – ЕГН: 790902****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1597– 1   / 10.11.2020г.

 

 

25.Петър Колев Пенков – ЕГН: 710729****

Адрес: с.Стамболийски

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1884– 1   / 10.12.2020г.

 

 

26.Невена Делчева Божинова – ЕГН: 730704****

Адрес: с.Узунджово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1920– 1   / 11.12.2020г.

 

 

27.Иван Георгиев Данев – ЕГН: 781009****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1743– 1   / 27.11.2020г.

 

 

28.Димитър Стоев Язаджиев – ЕГН: 720628****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1836– 1   / 02.12.2020г.

 

 

29.Георги Иванов Георгиев – ЕГН: 760729****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1784– 1   / 30.11.2020г.

 

 

30.Тихомир Янев Арнаудов – ЕГН: 760704****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1736– 1   / 27.11.2020г.

 

 

31.Атанас Бранимиров Вълчев – ЕГН: 850614****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1717 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

32.Елена Костова Славилова – ЕГН: 521103****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1795 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

33.Иванка Василева Трендафилова – 610108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1765 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

34.Живка Колева Гогова – ЕГН: 790521****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1761 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

35.ЖИВЕЯ – ЖИВКА ТАБАКОВА ЕТ – БУЛСТАТ: 126530811

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1760 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

36.Денка Проданова Колева – ЕГН: 560920****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1822 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

37.Кадрие Мехмед Бекир – ЕГН: 600609****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1849 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

38.Расим Хамди Мехмед – ЕГН: 830311****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1845 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

39.Асен Данаилов Димитров – ЕГН: 600923****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1824 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

40.Апти Хасан Апти – ЕГН: 400414****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1830 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

41.Байрамали Мурад Исмаил – ЕГН: 600330****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1834 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

42.Левен Миланов Фиданов – ЕГН:750711****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1839 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

43.Дениз Викторов Емилов – ЕГН: 900409****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1595 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

44.Генади Димитров Тодоров – ЕГН: 950301****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1711 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

45.Калинка Костадинова Пенева – ЕГН: 460523****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1735 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

46.Георги Христов Ангелов – ЕГН: 661221****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1783 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

47.Станимир Димитров Михайлов – ЕГН: 811221****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1724 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

48.Албена Димитрова Асенова – ЕГН: 640629****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1723 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

49.Азис Смаил Азис – ЕГН: 680713****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1728 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

50.Фанка Филипова Алиосман – ЕГН: 440809****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1701 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

51.Петьо Тодоров Кирилов – ЕГН: 631227****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1778 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

52.Антоанета Георгиева Згурева – ЕГН: 660526****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1791 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

53.Мария Бориславова Иванова – ЕГН: 781107****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1804 – 1   / 01.12.2020г.

 

 

54.Росен Станчев Михайлов – ЕГН: 640207****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1748 – 1   / 27.11.2020г.

 

 

55.Николай Недялков Колев – ЕГН: 741120****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1790 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

56.Милко Илиев Илиев – ЕГН: 580915****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1702 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

57.Тенчо Господинов Тенев – ЕГН: 750320****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1796 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

58.Красимир Георгиев Иванов – ЕГН: 790511****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1705 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

59.Хасан Сали Дервиш – ЕГН: 620423****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1629 – 1   / 12.11.2020г.

 

 

60.Петя Тенчева Колева – ЕГН: 670524****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1712 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

61.Стоян Грудев Камбуров – ЕГН: 720910****

Адрес: с.Славяново

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1860 – 1   / 08.12.2020г.

 

 

62.Митко Колев Бойчев – ЕГН: 660227****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1829 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

63.Георги Монев Тодоров – ЕГН: 730222****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1828 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

64.Селвер Азим Расим – ЕГН: 510316****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1827 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

65.Юзджан Байрям Рашид – ЕГН: 690916****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1826 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

66.Мюслим Месуд Мехмед – ЕГН: 601022****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1838 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

67.Тонка Иванова Несторова – Делчева – ЕГН: 730320****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1831 – 1   / 02.12.2020г.

 

 

68.Елена Богомилова Кантурска – ЕГН: 630621****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1773 – 1   / 30.11.2020г.

 

 

69.Радан Багрянов Райчев – ЕГН: 550521****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1776 – 1   / 30.11.2020г.

 

70.Николина Ламбрева Колева – ЕГН: 530415****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1690 – 1   / 24.11.2020г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  08.12.2020 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

 

1.Иван Севдалинов Евтимов    – ЕГН: 690325****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1727 – 1   / 25.11.2020г.

 

 

2.Людмила Владимировна Гмърак – ЕГН: 550101****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1670 – 1   / 18.11.2020г.

 

 

3.Светла Йорданова Савова – ЕГН: 690401****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1650 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

4.Йорданка Желева Атанасова – ЕГН: 510915****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1583 – 1   / 09.11.2020г.

 

 

5.Наджие Хасан Топчу – ЕГН: 370913****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1616 – 1   / 12.11.2020г.

 

 

6.Асен Юлиянов Асенов – ЕГН: 780505****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1603 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

7.Игнат Александров Стоянов – ЕГН: 771007****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1606 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

8.Катя Иванова Латева – ЕГН:720113****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1662 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

9.Ангел Минчев Ангелов – ЕГН: 730703****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1619 – 1   / 12.11.2020г.

 

 

10.Северин Асенов Чавдаров – ЕГН: 490814****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1663 – 1   / 16.11.2020г.

 

 

11.Севгинар Сабри Боянова – ЕГН: 650613****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1667 – 1   / 17.11.2020г.

 

 

12.Нуртен Зенур Джебир – ЕГН: 441106****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1665 – 1   / 16.11.2020г.

 

 

13.Северин Боянов Рангелов – ЕГН: 671105****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1654 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

14.Джунеит Мирославов Емилов – ЕГН: 900927****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1653 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

15.Румен Маринов Илиев – ЕГН: 861108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1657 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

16.Ахмед Сюлейман Мехмед – ЕГН: 671219****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1656 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

17.Иван Богданов Михайлов – ЕГН: 791210****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1660 – 1   / 13.11.2020г.

 

 

18.Юлиян Йосифов Стефанов – ЕГН: 680414****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1611 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

19.Кирил Минчев Кузев – ЕГН: 890112****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1631 – 1   / 12.11.2020г.

 

 

20.Георги Кръстев Георгиев – ЕГН: 360125****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1609 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

21.Георги Калинов Георгиев – ЕГН: 670228****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1607 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

22.Димитър Славов Христов – ЕГН: 480905****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1635 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

23.Ангел Красимиров Митев – ЕГН: 711027****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1610 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

24.Гроздан Тодоров Желязков – ЕГН: 590624****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1613 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

25.Валентин Русев Димов – ЕГН: 630218****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1626 – 1   / 12.11.2020г.

 

 

26.Панайот Димитров Димитров – ЕГН: 831007****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1627 – 1   / 12.11.2020г.

 

 

27.Кемил Енвер Реджеб – ЕГН: 590125****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1628 – 1   / 12.11.2020г.

 

 

28.Даниел Александров Кирков – ЕГН: 700627****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1625 – 1   / 12.11.2020г.

 

 

29.Найден Марков Кантурски – ЕГН: 590106****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1605 – 1   / 10.11.2020г.

 

 

30.Севда Михайлова Михова – ЕГН: 370324****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1578 – 1   / 09.11.2020г.

 

 

31.Дуран Мюмюн Зинал – ЕГН: 930304****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1548 – 1   / 23.11.2020г.

 

 

32.Юмюгюл Фахри Хасан – ЕГН: 810204****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1574 – 1   / 03.11.2020г.

 

 

33.Атанас Димитров Атанасов – ЕГН: 720718****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1575 – 1   / 04.11.2020г.

 

 

34.Митко Кирев Демирев – ЕГН:

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1550 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

35.Петю Георгиев Георгиев – ЕГН: 700620****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1566 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

36.Албена Щерева Стоянова – ЕГН: 650711****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1557 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

37.Сашо Велев Митев – ЕГН: 550926****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1559 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

38.Албена Христова Юнакова – ЕГН: 780828****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1553 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

39.Тодор Николов Мавров – ЕГН: 610427****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1572 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

40.Карамфил Тодоров Щерев – ЕГН: 700505****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1552 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

42.Теню Тръндев Тенев – ЕГН: 621101****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1490 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

43.Али Мюмюн Али – ЕГН: 680417****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1551 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

44.Димчо Тончев Цветков – ЕГН: 650318****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1563 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

46.Станка Атанасова Иванова – ЕГН: 410504****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1499 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

47.Бейтула Ахмед Бейтула – ЕГН: 870710****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1512 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  09.11.2020 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Галина Колева Георгиева  – ЕГН: 690922****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1470 – 1   / 09.10.2020г.

 

 

2.Константин Василев Василев – ЕГН: 780130****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1450 – 1   / 06.10.2020г.

 

 

3.Фатме Ахмед Мустафа – ЕГН: 390919****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1413 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

4.Мирослав Огнянов Манчев – ЕГН: 811216****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1487 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

5.Маргарита Василева Стефанова – ЕГН: 651219****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1134 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

6.Николай Насков Чаръкчиев – ЕГН: 711211****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1218 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

7.Станислав Атанасов Попов – ЕГН: 780204****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1478 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

8.Лилия Юлиянова Александрова – ЕГН: 960111****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1513 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

9.Анка Трифонова Калайджиев – ЕГН: 810505****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1489 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

10.Атанас Тодоров Атанасов – ЕГН: 771003****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1521 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

11.Хазел Хасан Юсуф – ЕГН: 570922****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1492 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

12.Румен Соколов Михайлов – ЕГН: 550421****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1492 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

13.Тихомир Димитров Тенев – ЕГН: 720424****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1511 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

14.Забит Халил Халил – ЕГН: 630809****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1527 – 1   / 19.10.2020г.

 

 

15.Дарина Миткова Чиликова – ЕГН: 720928****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1532 – 1   / 19.10.2020г.

 

 

16.Тинка Христова Ангелова – ЕГН: 430502****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1501 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

17.Несрин Ариф Мурад – ЕГН: 681028****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1505 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

18.Митко Костов Митев – ЕГН: 710828****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1500 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

19.Филип Иванов Кирязов – ЕГН: 781025****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1495 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

20.Иво Денков Чакъров – ЕГН: 640225****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1502 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

21.Величка Димитрова Милева – ЕГН: 290507****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1497 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

22.Иван Иванов Радев – ЕГН: 861231****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1496 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

23.Иван Вълков Николов – ЕГН: 900918****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1476 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

24.Станка Тодорова Сотирова – ЕГН: 660418****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1457 – 1   / 09.10.2020г.

 

 

25.Явор Владимиров Гергинов – ЕГН: 701223****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1481 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

26.Ибрям Али Ибрям – ЕГН: 721026****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1544 – 1   / 20.10.2020г.

 

 

27.Стоян Андреев Йорданов – ЕГН: 830605****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1493 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

28.Симеон Мартинов Ангелов – ЕГН: 770103****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1547 – 1   / 20.10.2020г.

 

 

29.Ваня Желязкова Балашева – ЕГН: 650913****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1533 – 1   / 19.10.2020г.

 

 

30.Минко Минчев Радев – ЕГН: 581003****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1488 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

31.Шинко Недков Емилов – ЕГН: 770718****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1483 – 1   / 12.10.2020г.

 

 

32.Христо Ангелов Запрянов – ЕГН: 660803****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1517 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

33.Кирчо Йорданов Куртев – ЕГН: 560507****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1520 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

34.Божидар Веселинов Колев – ЕГН: 961008****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1508 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

35.Вълко Костов Христозов – ЕГН: 610628****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1469 – 1   / 09.10.2020г.

 

 

36.Татяна Георгиева Пейкова – ЕГН: 580703****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1465 – 1   / 09.10.2020г.

 

 

37.Вълчо Стоянов Чобанов – ЕГН: 600223****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1467 – 1   / 09.10.2020г.

 

 

38.МУСТАНГ ОЙЛ ЕООД – БУЛСТАТ: 115777785

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1518 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

39.Николай  Георгиев Найденов – ЕГН: 790621****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1472 – 1   / 09.10.2020г.

 

 

40.Велимира Николова Димова – ЕГН: 810305****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1423 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

41.Зоя Димитрова Янева – ЕГН: 580624****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1388 – 1   / 09.09.2020г.

 

 

42.Николай Георгиев Вълков – ЕГН: 650506****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1391 – 1   / 09.09.2020г.

 

 

43.Росица Данчева Русева – ЕГН: 720102****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1405 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

44.Нурай Дурмушев Нуриев – ЕГН: 780212****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1422 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

45.Бинка Антимова Хаджиева – ЕГН: 710606****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1426 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

46.Файрие Сейдали Хасан – ЕГН: 820828****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1415 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

47.Мирослав Александров Мутафов – ЕГН: 840524****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1398 – 1   / 09.09.2020г.

 

 

48.Марина Бнчева Папазова – ЕГН: 780428****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1392 – 1   / 09.09.2020г.

 

 

49.Гюнай Мюмюн Мустафа – ЕГН: 730318****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1443 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

50.Анка Красимирова Айдоган – ЕГН: 820223****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1449 – 1   / 06.10.2020г.

 

 

51.Юлиян Митков Христов – ЕГН: 621002****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1451 – 1   / 06.10.2020г.

 

 

52.Апостол Райков Михайлов – ЕГН: 830416****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1418 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

53.Мартин Ханков Мартинов – ЕГН: 700811****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1410 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

54.Мехрибан Мустафа Емин – ЕГН: 630711****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1445 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

55.Незает Мурад Емин – ЕГН: 580811****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1444 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

56.Айдун Илми Сабри – ЕГН: 940115****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1382 – 1   / 08.09.2020г.

 

 

57.Митко Левентов Дюлгеров – ЕГН: 660327****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1462 – 1   / 09.10.2020г.

 

 

58.Анифе Расим Мехмед – ЕГН: 560330****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1384 – 1   / 08.09.2020г.

 

 

59.Бейнур Юсеин Яшар – ЕГН: 660425****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1453 – 1   / 06.10.2020г.

 

 

60.Делка Стефанова Хаджидимитрова – ЕГН: 421204****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1416 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

61.Димитър Атанасов Мавров – ЕГН: 690923****

Адрес: гр.Кюстендил

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1140 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

62.Васил Иванов Радев – ЕГН: 861231****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0974 – 1   / 15.06.2020г.

 

 

63.Лъчезар Гогов Михов – ЕГН: 620427****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1152 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

64.Халим Дуран Юмер – ЕГН: 620401****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1561 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

65.Расим Али Ибрям – ЕГН: 811206****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1549 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

66.Сали Мюмюн Феим – ЕГН: 610523****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1545 – 1   / 20.10.2020г.

 

 

67.Иван Илюв Ангелов – ЕГН: 721003****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1537 – 1   / 20.10.2020г.

 

 

68.Стефан Димов Праков – ЕГН: 721024****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1523 – 1   / 19.10.2020г.

 

 

69.Добромир Георгиев Момчилов – ЕГН: 780610****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1514 – 1   / 14.10.2020г.

 

 

70.Гинка Делчева Георгиева – ЕГН: 500812****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1565 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

71.Пламен Атанасов Минчев – ЕГН: 590830****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1570 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

72.Венцислав Василев Русев – ЕГН: 820301****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1560 – 1   / 23.10.2020г.

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  09.10.2020 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Володя Арсов Миланов  – ЕГН: 600830****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1420 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

2.Ради Хаджиев Шекеров – ЕГН: 410912****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1387 – 1   / 09.09.2020г.

 

 

3.Веселин Красимиров Василев – ЕГН: 730417****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1442 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

4.Златка Тодорова Севова – ЕГН: 540129****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1396 – 1   / 09.09.2020г.

 

 

5.Салим Амин Беркави – ЕГН: 530711****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1386 – 1   / 08.09.2020г.

 

 

6.Николай Стоянов Пантаджиев – ЕГН: 920604****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1394 – 1   / 09.09.2020г.

 

 

7.Иван Жеков Митев – ЕГН: 520415****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1385 – 1   / 08.09.2020г.

 

 

8.Мария Иванова Митева – ЕГН: 690319****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1409 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

9.Мата Георгиева Георгиева – ЕГН: 610221****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1393 – 1   / 09.09.2020г.

 

 

10.Иван Ангелов Пилев – ЕГН: 590224****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1400 – 1   / 25.09.2020г.

 

 

11.Виктор Ясенов Фиданов – ЕГН: 480525****

Адрес: гр.Пловдив          

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1165 – 1   / 15.07.2020г.

 

 

12.Гюнер Али Сечкин – ЕГН: 611002****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1187 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

13.Петър Господинов Делчев – ЕГН: 610520****

Адрес: гр.Враца               

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1156 – 1   / 15.07.2020г.

 

 

14.Айше Ариф Байрям – ЕГН: 770925****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1225 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

15.Йонка Крумова Славова – ЕГН: 440114****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1219 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

16.Иван Христов Христозов – ЕГН: 680708****

Адрес: гр.София              

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1150 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

17.Станимира Боянова Йорданова – ЕГН: 590210****

Адрес: гр.Перник            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1141 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

18.Милена Миткова Шабаркова – ЕГН: 780813****

Адрес: гр.Лясковец         

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1186 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

19.ОРАЛНД ЕООД – БУЛСТАТ: 204412601

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1092 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

20.Янко Йорданов Терзиев – ЕГН: 550710****

Адрес: гр.София              

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1133 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

21.Стоян Кузманов Гарев – ЕГН: 581124****

Адрес: гр.Пловдив          

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1178 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

22.Атанас Николов Димитров – ЕГН: 631124****

Адрес: гр.Велико Търново 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1197 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

23.Атанас Горчев Карашлиев – ЕГН: 661128****

Адрес: гр.София              

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1154 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

24.Митко Борисов Колев – ЕГН: 450924****

Адрес: гр.София              

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1160 – 1   / 15.07.2020г.

 

 

25.Величка Йорданова Колева – ЕГН: 730702****

Адрес: гр.София              

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1149 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

26.Ивелина Димитрова Недялкова – ЕГН: 840220****

Адрес: гр.София              

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1144 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

27.Росица Михайлова Анастасопулу – ЕГН: 780607****

Адрес: гр.Пловдив          

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1170 – 1   / 15.07.2020г.

 

 

28.Димитър Росенов Въчев – ЕГН: 890105****

Адрес: гр.София              

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1151 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

29.Кръстю Недялков Киримов – ЕГН: 401015****

Адрес: гр.София              

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1161 – 1   / 15.07.2020г.

 

 

30.АНВЕС – БУЛСТАТ: 200677189

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0595 – 1   / 13.05.2020г.

 

 

31.Елена Христева Костова – ЕГН: 521022****

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1323 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

32.Антим Недялков Маринов – ЕГН: 621110****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1352 – 1   / 27.08.2020г.

 

 

33.Кремена Николова Пеева – ЕГН: 710718****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1352 – 1   / 27.08.2020г.

 

 

34.Георги Иванов Иванов – ЕГН: 751108****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1366 – 1   / 31.08.2020г.

 

 

35.Милен Бориславов Димитров – ЕГН: 660602****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1363 – 1   / 31.08.2020г.

 

 

36.Здравко Господинов Гълъбов – ЕГН: 750608****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1333 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

37.Адем Али Юсеин – ЕГН: 721024****

Адрес: гр.Хасково           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0988 – 1   / 16.06.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  09.09.2020 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Али Юмер Али  – ЕГН: 510110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1224 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

2.Иван Йончев Тодоров – ЕГН: 510727****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1221 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

3.Добри Христов Михайлов – ЕГН: 480605****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1355 – 1   / 27.08.2020г.

 

 

4.Рабие Османова Халилова – ЕГН: 520420****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1351 – 1   / 27.08.2020г.

 

 

5.Фиданка Стефанова Ангелова – ЕГН: 771209****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1348 – 1   / 27.08.2020г.

 

 

6.Владимир Димитров Касабов – ЕГН: 900614****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1257 – 1   / 23.07.2020г.

 

 

7.Еленка Атанасова Недялкова – ЕГН: 560903****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1189 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

8.Стефка Илиева Пасева – ЕГН: 460424****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1282 – 1   / 24.07.2020г.

 

 

9.Нейко Вълчев Янев – ЕГН: 741029****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1281 – 1   / 24.07.2020г.

 

 

10.Атанаска Асенова Манахилова – ЕГН: 520314****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1229 – 1   / 22.07.2020г.

 

 

12.Албена Асенова Ангелова – ЕГН: 720710****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1335 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

13.Майсер Мехмед Кючек – ЕГН: 581217****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1278 – 1   / 24.07.2020г.

 

 

14.Цена Димитрова Стоичкова – ЕГН: 176805****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1265 – 1   / 23.07.2020г.

 

 

15.Анелия Динкова Василева – ЕГН: 761008****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1277 – 1   / 24.07.2020г.

 

 

16.Младен Сашев Христов – ЕГН: 660628****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1295 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

17.Ремзи Емин Насуф – ЕГН: 660120****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1297 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

18.Делчо Тенев Делчев – ЕГН: 650210****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1292 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

19.Владко Васев Петров – ЕГН: 580208****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1252 – 1   / 23.07.2020г.

 

 

20.ТНК ТРЕЙДИНГ ЕООД – БУЛСТАТ: 202236250

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1340 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

21.Ангел Стайков Стайков – ЕГН: 590526****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0192 – 1   / 11.02.2020г.

 

 

22.Росица Петрова Генева – ЕГН: 630401****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1142 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

23.КСИО БГ ТРЕЙД ЕООД – БУЛСТАТ: 131515113

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1087 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

24.АВТОЧАН – АТАНАС АТАНАСОВ – БУЛСТАТ: 126621734

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1075 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

25.Нефизе Реджеб Салибрям – ЕГН: 810424****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1210 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

26.Валентина Борисова Петрова – ЕГН: 750713****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1195 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

27.Калина Славова Ангелова – ЕГН: 570904****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1202 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

28.Румен Минчев Велев – ЕГН: 810405****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1317 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

29.Георги Димов Стоянов – ЕГН: 760407****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1276 – 1   / 24.07.2020г.

 

 

30.Станка Тенева Запрянова – ЕГН: 750831****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1220 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

31.Николай Минов Колев – ЕГН: 640318****

Адрес: с.Дряново

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0971 – 1   / 15.06.2020г.

 

 

32.НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД – БУЛСТАТ: 121904244

Адрес: гр.Ловеч

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1091 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

33.Валентин Иванов Каров – ЕГН: 681223****

Адрес: гр.Чепеларе

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1191 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

34.Димо Георгиев Узунов – ЕГН: 750723****

Адрес: гр.Банско

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1138 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

35.Слави Асенов Делчев – ЕГН: 670806****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0998 – 1   / 17.06.2020г.

 

 

36.Данаил Кирилов Тодоров – ЕГН: 820626****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0668 – 1   / 19.05.2020г.

 

 

37.Даниела Колева Панайотова – ЕГН: 861026****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1310 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

38.Халил Юсеин Халил – ЕГН: 790806****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1309 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

39.Харалан Тончев Хараланов – ЕГН: 690203****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1132 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

40.Реджеб Юсеин Сали – ЕГН: 800709****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1343 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

41.Деница Латинова Мартинова – ЕГН: 611121****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1342 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

42.Галя Илиева Колева – ЕГН: 861125****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1327 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

43.Фари Фейме Яшар – ЕГН: 681204****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1341 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

44.Роза Христова Михайлова – ЕГН: 740421****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1336 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

45.Мустафа Насие Мехмед – ЕГН: 970421****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1266 – 1   / 23.07.2020г.

 

 

46.Филип Стефанов Маринов – ЕГН: 810612****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1305 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

47.Марияна Стефанова Костадинова – ЕГН: 710301****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1250 – 1   / 23.07.2020г.

 

 

48.Марияна Бисерова Куби – ЕГН: 771119****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1289 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

49.Мария Недкова Даскалова – ЕГН: 740326****

Адрес: гр.Ямбол

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1054 – 1   / 22.06.2020г.

 

 

50.Еленка Петрова Славова – ЕГН: 420503****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1321 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

51.Росица Миткова Карева – ЕГН: 881030****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1248 – 1   / 23.07.2020г.

 

 

52.Александър Асенов Арнаудов – ЕГН: 980517****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1251 – 1   / 23.07.2020г.

 

 

53.Левен Латев Димитров – ЕГН: 550502****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1298 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

54.Лютви Мехмед Дурмуш – ЕГН: 911226****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1294 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

55.Асен Маринов Грънчаров – ЕГН: 630816****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1231 – 1   / 22.07.2020г.

 

 

56.Веселин Георгиев Стайков – ЕГН: 570919****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1338 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

57.Тянко Лозанов Илиев – ЕГН: 690122****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1339 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

58.Иван Митков Салабашев – ЕГН: 630127****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1316 – 1   / 31.07.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  10.08.2020 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Ридван Бехчет Мехмед   – ЕГН: 710329****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1222 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

2.Марушка Петкова Стефанова – ЕГН: 410306****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1234 – 1   / 22.07.2020г.

 

 

3.Минчо Тодоров Некезов – ЕГН: 770710****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1223 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

4.Магдалена Ангелова Йорданова – ЕГН: 650612****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1198 – 1   / 17.07.2020г.

 

 

5.Тодор Петров Христов – ЕГН: 610225****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1214 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

6.Юрий Стефанов Ангелов – ЕГН: 700701****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1212 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

7.Айхан Ахмед Айри – ЕГН: 790529****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1237 – 1   / 22.07.2020г.

 

 

8.Айше Хасан Ибрям – ЕГН: 980405****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1207 – 1   / 20.07.2020г.

 

 

9.Деян Ванчов Тодев – ЕГН: 710407****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1239 – 1   / 22.07.2020г.

 

 

10.Красен Иванов Политов – ЕГН: 671224****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1236 – 1   / 22.07.2020г.

 

 

11.Димитрийка Райкова Шекерова – ТОТ – ЕГН: 660503****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1290 – 1   / 27.07.2020г.

 

 

12.ПАФОС ООД – БУЛСТАТ: 126673072

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0780 – 1   / 28.05.2020г.

 

 

13.Георги Мариев Георгиев – ЕГН: 951122****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0727 – 1   / 26.05.2020г.

 

 

14.Росен Борисов Колев – ЕГН: 680424****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0808 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

15.ДАВ – ТЕКС – БУЛСТАТ: 12668864

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1116 – 1   / 25.06.2020г.

 

 

16.Ненко Митков Христов – ЕГН: 650828****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0186 – 1   / 11.02.2020г.

 

 

17.Вълчо Анев Вълчев – ЕГН: 860726****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0751 – 1   / 26.05.2020г.

 

 

18.Вълкан Тенчев Тенев – ЕГН: 810206****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1055 – 1   / 22.06.2020г.

 

 

19.Мария Вълчева Колева – ЕГН: 340521****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0843 – 1   / 01.06.2020г.

 

 

20.Гено Николаев Генов – ЕГН: 920713****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0840 – 1   / 01.06.2020г.

 

 

21.Стойчо Иванов Мирчев – ЕГН: 700930****

Адрес: с.Брягово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0840 – 1   / 01.06.2020г.

 

 

22.Георги Ангелов Петров – ЕГН: 750506****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0434 – 1   / 03.04.2020г.

 

 

23.Къймет Рамадан Осман – ЕГН: 591228****

Адрес: с.Стражевци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0983 – 1   / 15.06.2020г.

 

 

24.Недко Жанов Георгиев – ЕГН: 930527****

Адрес: с.Стражевци         

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1042 – 1   / 18.06.2020г.

 

 

25.Красимир Радев Георгиев – ЕГН: 701204****

Адрес: с.Манастир           

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1040 – 1   / 18.06.2020г.

 

 

26.Шенол Ариф Кадир – ЕГН: 700518****

Адрес: с.Горно Войводино

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1035 – 1   / 18.06.2020г.

 

 

27.АРПА – 03 ЕООД – БУЛСТАТ: 126623094

Адрес: гр.Трън                  

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1079 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

28.ТРАК ЦЕНТРУМ ХАСКОВО – БУЛСТАТ: 203217250

Адрес: с.Нова Надежда    

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1085 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

29.Светлин Стаматов Ангелов – ЕГН: 790128****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0129 – 1   / 31.01.2020г.

 

 

30.Петър Костадинов Савчов – ЕГН: 570221****

Адрес: гр.Кърджали         

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0969 – 1   / 15.06.2020г.

 

 

31.Любич Франк – ЛНЧ:1001086282

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0686 – 1   / 20.05.2020г.

 

 

32.МФ ЛОДЖИСТИК ООД – БУЛСТАТ: 201065056

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1109 – 1   / 25.06.2020г.

 

 

33.Байрям Фикрет Вели – ЕГН: 831008****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0816 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

34.ДИМЧО ГОГОВ ЕТ – БУЛСТАТ: 836046954

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1080 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

35.Кямуран Айдин – ЕГН: 530227****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0504 – 1   / 14.04.2020г.

 

 

36.Мартин Сергеев Асенов – ЕГН: 711104****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1070 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

37.Иван Йорданов Гогов – ЕГН: 551206****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1059 – 1   / 22.06.2020г.

 

 

38.Радияна Бончева Димитрова – ЕГН: 680108****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0777 – 1   / 28.05.2020г.

 

 

39.ЦВЕТКОВ ЕООД – БУЛСТАТ: 126727641

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1115 – 1   / 25.06.2020г.

 

 

40.ГРУП БИТЕР – БУЛСТАТ: 201639992

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1107 – 1   / 25.06.2020г.

 

 

41.Цветелина Стойчева Стойчева – ЕГН:

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0867 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

42.НАЗ 2014 ЕООД – БУЛСТАТ: 202883217

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1090 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

43.Джафер Расим Шабан – ЕГН: 351121****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1050 – 1   / 22.06.2020г.

 

 

44.Гинка Петрова Христова – ЕГН: 670110****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1136 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

45.Здравко Ангелов Джуров – ЕГН: 580405****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1139 – 1   / 14.07.2020г.

 

 

46.АЖУР 2009 ЕООД – БУЛСТАТ: 200785916

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1106 – 1   / 25.06.2020г.

 

 

47.Иван Николов Димов – ЕГН: 831108****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1267 – 1   / 23.07.2020г.

 

 

48.АРИВА ИНВЕСТ ООД – БУЛСТАТ: 126546032

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1108 – 1   / 25.06.2020г.

 

 

49.Константинос Николаос Аграфиотис – ЛНЧ: 1001549293

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0639 – 1   / 15.05.2020г.

 

 

50.Антония Маринова Желева – ЕГН: 760317****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0563 – 1   / 24.04.2020г.

 

 

51.Стефан Георгиев Георгиев – ЕГН: 730606****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1053 – 1   / 22.06.2020г.

 

 

52.ТРАНС 1 – БЪЛГАРИЯ ЕООД – БУЛСТАТ: 202948365

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1084 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

53.Димитър Христов Събев – ЕГН: 600423****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0580 – 1   / 11.05.2020г.

 

 

54.Иванка Некова Христова – ЕГН: 361016****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0953 – 1   / 04.06.2020г.

 

 

55.Черешка Гавраилова Каракачанова – ЕГН: 341211****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0680 – 1   / 20.05.2020г.

 

 

56.Румяна Делчева Георгиева – ЕГН: 651013****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0806 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

57.Георги Павлов Георгиев – ЕГН: 631004****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0810 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

58.Марин Георгиев Василев – ЕГН: 570211****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0933 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

59.Живко Милков Христов – ЕГН: 025002****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0913 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

60.Хилмие Емин Сали – ЕГН: 741112****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0925 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

61.Георги Огнянов Марков – ЕГН: 870126****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0792 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

62.Сийка Кирова Мутафова – ЕГН: 670516****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0482 – 1   / 14.04.2020г.

 

 

63.Георги Живков Йорданов – ЕГН: 850629****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1095 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

64.Христина Юлиянова Мерджанова – ЕГН: 680827****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1164 – 1   / 15.07.2020г.

 

 

65.Александър Демирев Александров – ЕГН: 880430****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1006 – 1   / 17.06.2020г.

 

 

66.Радка Стойкова Стоянова – ЕГН: 850927****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1005 – 1   / 17.06.2020г.

 

 

67.Орхан Али Муса – ЕГН: 770611****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0411 – 1   / 31.03.2020г.

 

 

68.Нели Тодорова Василева – ЕГН: 560122****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0929 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

69.Христо Александров Александров – ЕГН: 680713****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0905 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

70.Васил Жеков Костов – ЕГН: 530924****

Адрес: гр.Хасково            

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0415 – 1   / 31.05.2020г.

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  10.07.2020 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1.Роза Зинкова Христова  – ЕГН: 881111****

Адрес: с.Долно Войводино

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1023 – 1   / 18.06.2020г.

 

 

2.Недялко Петров Бахчеванов – ЕГН: 610902****

Адрес: с.Клокотница

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0771 – 1   / 28.05.2020г.

 

 

3.Валентина Господинова Гълъбова – ЕГН: 710430****

Адрес: гр.Любимец

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0963 – 1   / 15.06.2020г.

 

 

4.ПРОЕКТКОНСУЛТ ЕООД – БУЛСТАТ: 126616947

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1101 – 1   / 25.06.2020г.

 

 

5.ЗЛАТЕВ 70 ЕООД – БУЛСТАТ: 200708720

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1114 – 1   / 25.06.2020г.

 

 

6.ЕТ ЖИ – ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ – БУЛСТАТ: 836019505

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1124 – 1   / 26.06.2020г.

 

 

7.Яна Дойчева Атанасова – ЕГН: 791222****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1057 – 1   / 22.06.2020г.

 

 

8.А + А 2015 ЕООД – БУЛСТАТ: 203409983

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1098 – 1   / 25.06.2020г.

 

 

9.Радостин  Христов Хасърджиев – ЕГН: 740508****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0833 – 1   / 01.06.2020г.

 

 

10.Станимир Щерев Щерев – ЕГН: 650808****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0915 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

11.Гергана Тилева Боева – ЕГН: 691204****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0642 – 1   / 15.05.2020г.

 

 

12.МАРИЯ ВИКТОРИЯ – БУЛСТАТ: 126006901

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0890 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

13.Илю Илиев Плахов – ЕГН: 660822****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0886 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

14.Хюсни Айри Изет – ЕГН: 770212****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0911 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

15.Георги Апостолов Апостолов – ЕГН: 571107****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0502 – 1   / 14.04.2020г.

 

 

16.Ерол Мехмед Мустафа – ЕГН: 740803****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0906 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

17.ТЕК.ИНТ.ТРАНСПОРТ – БУЛСТАТ: 126743186

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0917 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

18.ХМТ ЕООД – БУЛСТАТ: 200295652

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0901 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

19.Исмаил Али Ибрям – ЕГН: 740711****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0888 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

20.Емил Аспарухов Христов – ЕГН: 771013****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0870 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

21.Сейде Асан Вели – ЕГН: 620110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0907 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

22.Сали Аккъ Сали – ЕГН: 800524****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0938 – 1   / 04.06.2020г.

 

 

23.Рамадан Сали Рамадан – ЕГН: 611215****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0958 – 1   / 04.06.2020г.

 

 

24.Асен Младенов Миланов – ЕГН: 580319****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0350 – 1   / 12.03.2020г.

 

 

25.Емил Младенов Станимиров – ЕГН: 690725****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0352 – 1   / 12.03.2020г.

 

 

26.Христина Александрова Господинова – ЕГН: 771102****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0818 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

27.Кина Стефанова Зарева – ЕГН: 560316****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0315 – 1   / 04.03.2020г.

 

 

28.Иван Дойчев Иванов – ЕГН: 711106****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0479 – 1   / 13.04.2020г.

 

 

29.Димитър Георгиев Щилянов – ЕГН: 690508****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0694 – 1   / 21.05.2020г.

 

 

30.Божидар Боянов Атанасов – ЕГН: 870204****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0788 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

31.Гюллю Али Рашид – ЕГН: 731102****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0784 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

32.Бисер Ангелов Стоянов – ЕГН: 940606****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0786 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

33.Ванчо Рашев Каракашев – ЕГН: 610105****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0775 – 1   / 28.05.2020г.

 

 

34.Шахин Мюмюн Мюмюн – ЕГН: 530820****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0776 – 1   / 28.05.2020г.

 

 

35.Кемал Яшар Емин – ЕГН: 600106****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0347 – 1   / 11.03.2020г.

 

 

36.Невена Емилова Варова – ЕГН: 691017****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0823 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

37.Станимир Алеков Банчев – ЕГН: 810525****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0529 – 1   / 21.04.2020г.

 

 

38.Станимир Алеков Банчев – ЕГН: 810525****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0529 – 1   / 21.04.2020г.

 

 

39.Никола Вълчев Стоянов – ЕГН: 560713****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0837 – 1   / 01.06.2020г.

 

 

40.Мариела Иванова Юлиянова – ЕГН: 840213****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0627 – 1   / 14.05.2020г.

 

 

41.Фикрет Мехмедов Мехмедов – ЕГН: 550710****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0705 – 1   / 21.05.2020г.

 

 

42.Ержан Фикретов Мехмедов – ЕГН: 880717****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0704 – 1   / 21.05.2020г.

 

 

43.Емил Асенов Костов – ЕГН: 880330****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0763 – 1   / 27.05.2020г.

 

 

44.Севим Хасан Забид – ЕГН: 740526****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0623 – 1   / 14.05.2020г.

 

 

45.Милен Чавдаров Арсениев – ЕГН: 760805****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0625 – 1   / 14.05.2020г.

 

 

46.Румен Асенов Демирев – ЕГН: 580618****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0589 – 1   / 12.05.2020г.

 

 

47.Желязко Димитров Михайлов – ЕГН: 590504****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0778 – 1   / 28.05.2020г.

 

 

48.Атанас Иванов Хаджидобрев – ЕГН: 661214****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0852 – 1   / 01.06.2020г.

 

 

49.КООПРОМ – БУЛСТАТ: 126741057

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1081 – 1   / 24.06.2020г.

 

 

50.Пламен Иванов Славчев – ЕГН: 661109****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0859 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

51.Недка Юлиянова Андреева – ЕГН: 750307****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0717 – 1   / 22.05.2020г.

 

 

52.Хамди Авни Юсеин – ЕГН: 631129****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0728 – 1   / 22.05.2020г.

 

 

53.Нурает Мехмед Хасан – ЕГН: 631010****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0718 – 1   / 22.05.2020г.

 

 

54.Атанас Христов Асенов – ЕГН: 590313****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0713 – 1   / 22.05.2020г.

 

 

55.Сабие Юсеин Хасан – ЕГН: 700524****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0714 – 1   / 22.05.2020г.

 

 

56.Райчо Павлов Стефанов – ЕГН: 710131****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0712 – 1   / 22.05.2020г.

 

 

57.Павел Георгиев Иванов – ЕГН: 880225****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0817 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

58.Живко Димчев Атанасов – ЕГН: 550208****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0812 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

59.Христо Василев Христов – ЕГН: 830815****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0921 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

60.Асен Райчев Александров – ЕГН: 610110****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0371 – 1   / 25.03.2020г.

 

 

61.Златка Данчева Александрова – ЕГН: 650227****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0364 – 1   / 25.03.2020г.

 

 

62.ОЛИМАС – БУЛСТАТ: 126744306

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0616 – 1   / 14.05.2020г.

 

 

63.Митко Ламбов Николов – ЕГН: 710507****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0773 – 1   / 28.05.2020г.

 

 

64.Пенка Хараланова Кузева – ЕГН: 630309****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0626 – 1   / 14.05.2020г.

 

 

65.Николай Недялков Русев – ЕГН: 781225****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0738 – 1   / 26.05.2020г.

 

 

66.ЕТ АТАНАС ИВАНОВ – БУЛСТАТ: 126050100

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0877 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

67.Петя Методиева Иванова – ЕГН: 731024****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0865 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

68.Антон Господинов Тончев – ЕГН: 720429****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0795 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

69.Никола Вълчев Запрянов – ЕГН: 230910****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0868 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

70.Надя Захариева Хаджъ – ЕГН: 700705****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0839 – 1   / 01.06.2020г.

 

 

71.СЕНДЖЕР ООД – БУЛСТАТ: 203794735

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0759 – 1   / 27.05.2020г.

 

 

72.Росица Димитрова Желева – ЕГН: 820509****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0476 – 1   / 13.04.2020г.

 

 

73.Ивелина Иванова Иванова – ЕГН: 900324****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0630 – 1   / 15.05.2020г.

 

 

74.Веселинка Иванова Карева – ЕГН: 681007****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0458 – 1   / 06.04.2020г.

 

 

75.Деница Иванова Налбантова – ЕГН: 870508****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0855 – 1   / 01.06.2020г.

 

 

76.Михаил Георгиев Михайлов – ЕГН: 800628****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0449 – 1   / 06.04.2020г.

 

 

77.БАКО КОМЕРС – БУЛСТАТ: 126715265

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0866 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

78.Делян Манчев Илиев – ЕГН: 780214****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0560 – 1   / 24.04.2020г.

 

 

79.Донка Петрова Кундуракис – ЕГН: 570520****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0800 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

80.БЕРФЕД ООД – БУЛСТАТ: 201525526

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0873 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

81.Милен Бисеров Илиев – ЕГН: 801218****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0822 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

82.Деляна Петрова Петрова – ЕГН: 860709****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0760 – 1   / 27.05.2020г.

 

 

83.Хъкмет Мустафа Раиф – ЕГН: 660124****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0881 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

84.ВИК – ВОДОСТРОЙ ЕООД – БУЛСТАТ: 200422530

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0872 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

85.Айше Айсаноглу – ЕГН: 100252

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0802 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

86.Мария Недкова Тодорова – ЕГН: 810410****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0825 – 1   / 01.06.2020г.

 

 

87.Красимир Вълков Кирев – ЕГН: 880114****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0761 – 1   / 27.05.2020г.

 

 

88.Дора Найденова Чипилска – ЕГН: 560304****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0359 – 1   / 25.03.2020г.

 

 

89.Христо Йовчев Хърсев – ЕГН: 720923****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0922 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

90.Стоян Стефанов Илиев – ЕГН: 800726****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0733 – 1   / 26.05.2020г.

 

 

91.Златка Стефанова Жекова – ЕГН: 860710****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0697 – 1   / 21.05.2020г.

 

 

92.Фатме Фикри Асенова – ЕГН: 751224****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0741 – 1   / 26.05.2020г.

 

 

93.Йосиф Радев Исаев – ЕГН: 500608****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0345 – 1   / 11.03.2020г.

 

 

94.Мария Димитрова Джанкова – Киронова – ЕГГН: 560127****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0815 – 1   / 29.05.2020г.

 

 

95.Надер Мохаммад Садик – Аббаси – ЕГН: 710117****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0759 – 1   / 27.05.2020г.

 

 

96.Юсеин Гюлстан Али – ЕГН: 810307****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0896 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

97.Сейхан Садък Мюмюнали – ЕГН: 821030****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0908 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

98.ТРАНСХИМ – БУЛСТАТ: 126621645

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0874 – 1   / 02.06.2020г.

 

 

99.Ангел Сергеев Калоянов – ЕГН: 740802****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0932 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

100.Неврие Юзеир Ибрям – ЕГН: 390406****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0931 – 1   / 03.06.2020г.

 

 

101.Денислав Мариянов Мирославов – ЕГН: 870316****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0986 – 1   / 16.06.2020г.

 

 

102.ТРАНС – Д ЕООД – БУЛСТАТ: 203024026

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0977 – 1   / 15.06.2020г.

 

 

103.Сунай Ахмед Мехмед – ЕГН: 730415****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0093 – 1   / 24.01.2020г.

 

 

104.Сезгин Баки Юсуф – ЕГН: 751019****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0594 – 1   / 12.05.2020г.

 

 

105.Павел Петров Атанасов – ЕГН: 850719****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0439 – 1   / 03.04.2020г.

 

 

106.Гюлер Ахмедова Юдже – ЕГН: 691203****

Адрес: гр.Хасково        

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0628 – 1   / 14.05.2020г.

 

 

107.Атанас Митков Атанасов – ЕГН: 780117****

Адрес: с.Гарваново      

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0766 – 1   / 27.05.2020г.

 

 

108.ПРО - АРОН - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – ЕИН: 126628547

Адрес: гр.София      

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0218 – 1   / 17.02.2020г.

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  11.06.2020 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Красимир Гочев Видев – ЕГН: 491026****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0538 – 1   / 22.04.2020г.

 

 

2.Сталю Христов Георгиев – ЕГН: 611116****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0621 – 1   / 14.05.2020г.

 

 

3.Васка Ангелова Ангелова – ЕГН: 710801****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0480 – 1   / 13.04.2020г.

 

 

4.Петко Стоянов Петров – ЕГН: 570408****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0396 – 1   / 27.03.2020г.

 

 

5.Христо Ангелов Димитров – ЕГН: 750614****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0397 – 1   / 31.03.2020г.

 

 

6.Христинка Цвяткова Иванова – ЕГН: 520929****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0500 – 1   / 14.04.2020г.

 

 

7.Лозко Марчев Иванов – ЕГН: 770910****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0348 – 1   / 11.03.2020г.

 

 

8.Николай Любенов Георгиев – ЕГН: 560928****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0348 – 1   / 11.03.2020г.

 

 

9.Боряна Димитрова Николова – ЕГН: 770207****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0528 – 1   / 21.04.2020г.

 

 

10.Мурад Али Камбер – ЕГН: 880413****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0533 – 1   / 21.04.2020г.

 

 

11.Сибин Митков Ангелов – ЕГН: 800119****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0535 – 1   / 22.04.2020г.

 

 

12.ИБЕРИЯТРАНС ЕООД – БУЛСТАТ: 202836665

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0609 – 1   / 13.05.2020г.

 

 

13.Недялка Райчева Михайлова – ЕГН: 510209****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0461 – 1   / 06.04.2020г.

 

 

14.Христина Стоянова Иванова – ЕГН: 780811****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0460 – 1   / 06.04.2020г.

 

 

15.Мария Янева Начева – ЕГН: 470316****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0464 – 1   / 06.04.2020г.

 

 

16.Нури Исмаил Али – ЕГН: 620726****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0446 – 1   / 06.04.2020г.

 

 

17.Стефка Сашева Братанова – ЕГН: 830215****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0465 – 1   / 06.04.2020г.

 

 

18.ТИМОТЕЙ МОТЪРС ЕООД КЛОН ХАСКОВО – БУЛСТАТ: 2017710380024

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0612 – 1   / 13.05.2020г.

 

 

19.Маргарита Илиева Вълчева – ЕГН: 750805****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0355 – 1   / 13.03.2020г.

 

 

20.Овжан Искренов Тодоров – ЕГН: 941228****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0380 – 1   / 26.03.2020г.

 

 

21.Станимир Тенев Ленков – ЕГН: 700615****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0414 – 1   / 31.03.2020г.

 

 

22.Таня Иванова Ленкова – ЕГН: 690511****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0413 – 1   / 31.03.2020г.

 

 

23.Венцислав Димитров Пулев – ЕГН: 660216****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0547 – 1   / 22.04.2020г.

 

 

24.Николай Стайков Петров – ЕГН: 730624****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0462 – 1   / 06.04.2020г.

 

 

25.Светла Момчилова Ангелова – ЕГН: 570410****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0432 – 1   / 03.04.2020г.

 

 

26.Георги Димов Димитров – ЕГН: 650209****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0599 – 1   / 13.05.2020г.

 

 

27.Севдие Рамадан Мюмюн – ЕГН: 650709****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0330 – 1   / 09.03.2020г.

 

 

28.Николай Герганов Узунов – ЕГН: 831219****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0330 – 1   / 09.03.2020г.

 

 

29.Хашим Стоянов Георгиев – ЕГН: 961102****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0375 – 1   / 25.03.2020г.

 

 

30.Ибрям Хилми Ибрям – ЕГН: 761202****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0445 – 1   / 03.04.2020г.

 

 

31.Ахмед Мехмед Юсеин – ЕГН: 701106****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0420 – 1   / 02.04.2020г.

 

 

32.Афизе Ахмед Юсеин – ЕГН: 690827****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0421 – 1   / 02.04.2020г.

 

 

33.Юсеин Реджеб Халил – ЕГН: 690715****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0591 – 1   / 12.05.2020г.

 

 

34.Никола Андонов Бойчев – ЕГН: 20098****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0441 – 1   / 03.04.2020г.

 

 

35.Юсеин Раиф Мехмед – ЕГН: 690801****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0410 – 1   / 31.03.2020г.

 

 

36.Салим Юсеин Салим – ЕГН: 880713****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0391 – 1   / 27.03.2020г.

 

 

37.Минчо Иванов Иванов – ЕГН: 720501****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0367 – 1   / 25.03.2020г.

 

 

38.Никола Смаилов Юсеинов – ЕГН: 730629****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0484 – 1   / 14.04.2020г.

 

 

39.Жебраил Юриев Юриев – ЕГН: 910705****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0483 – 1   / 14.04.2020г.

 

 

40.Васвие Мюмюн Юсуф – ЕГН: 670327****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0552 – 1   / 23.04.2020г.

 

 

41.Розалина Александрова Билгич Бююкоглу – ЕГН: 690325****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0514 – 1   / 15.04.2020г.

 

 

42.Евтим Манолов Марковски – ЕГН: 701120****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0523 – 1   / 21.04.2020г.

 

 

43.Иван Тодоров Иванов – ЕГН: 660505****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0509 – 1   / 15.04.2020г.

 

 

44.Жулиета Запрянова Филипова – ЕГН: 900721****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0682 – 1   / 20.05.2020г.

 

 

45.Генади Михайлов Юруков – ЕГН: 560313****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0670 – 1   / 19.05.2020г.

 

 

46.Исмаил Бостанджъ – ЕГН: 660916****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0673 – 1   / 19.05.2020г.

 

 

47.Шерфе Еленова Илиева – ЕГН: 920917****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0409– 1   / 31.03.2020г.

 

 

48.Георги Ленков Георгиев – ЕГН:710528****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0433– 1   / 03.04.2020г.

 

 

49.Христо Делчев Делчев – ЕГН: 590314****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0558– 1   / 24.04.2020г.

 

 

50.Янка Делчева Урумова – ЕГН: 520316****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0554– 1   / 23.04.2020г.

 

 

51.Айше Али Апти – ЕГН: 581115****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0556– 1   / 23.04.2020г.

 

 

52.Петко Костадинов Бакърджиев – ЕГН: 550913****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0553– 1   / 23.04.2020г.

 

 

53.Атанас Вълчев Атанасов – ЕГН: 521107****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0549– 1   / 23.04.2020г.

 

 

54.Ракиф Халим Мюмюн – ЕГН: 651229****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0329– 1   / 09.03.2020г.

 

 

55.Вълчо Белев Радев – ЕГН: 620109****

Адрес: с.Стойково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0596– 1   / 13.05.2020г.

 

 

56.Галина Златанова Славчева – ЕГН: 650301****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0676– 1   / 20.05.2020г.

 

 

57.Наталия Илчева Хараланова – ЕГН: 690220****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0438– 1   / 03.04.2020г.

 

 

58.Антония Калоферова Хаджиева – ЕГН: 650829****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0555– 1   / 23.04.2020г.

 

 

59.Керим Асенов Сабинов – ЕГН: 880706****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0559– 1   / 24.04.2020г.

 

 

60.Христо Желев Христов – ЕГН: 610610****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0582– 1   / 11.05.2020г.

 

 

61.Кемал Джемал Сюлейман – ЕГН: 651224****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0495– 1   / 14.04.2020г.

 

 

62.Ваня Василева Георгиева – ЕГН: 620406****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0417– 1   / 02.04.2020г.

 

 

63.Христиан Стойчев Чоков – ЕГН: 920221****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0672– 1   / 19.05.2020г.

 

 

64.Анна Антонова Петкова – Спасова – ЕГН: 590419****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0477– 1   / 13.04.2020г.

 

 

65.Тодор Светозаров Сталев – ЕГН: 710123****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0532– 1   / 21.04.2020г.

 

 

66.Красимир Пенев Минков – ЕГН: 641211****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0570– 1   / 11.05.2020г.

 

 

67.Величка Ангелова Богоева – ЕГН: 560712****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0665– 1   / 19.05.2020г.

 

 

68.Динко Иванов Богоев – ЕГН: 530320****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0592– 1   / 12.05.2020г.

 

 

69.Антон Митков Христов – ЕГН: 660804****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0339– 1   / 10.03.2020г.

 

 

70.Асен Христов Коларов – ЕГН: 500808****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0341– 1   / 10.03.2020г.

 

 

71.Татяна Христова Борисова – ЕГН: 540306****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0607– 1   / 13.05.2020г.

 

 

72.Людмил Банков Хаджиев – ЕГН: 800812****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0590– 1   / 12.05.2020г.

 

 

73.Гюлбеяз Мустафа Мустафа – ЕГН: 661225****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0517– 1   / 15.04.2020г.

 

 

74.Росен Ангелов Емилов – ЕГН: 640316****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0491– 1   / 14.04.2020г.

 

 

75.Антон Георгиев Спасов – ЕГН: 850616****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0692– 1   / 21.05.2020г.

 

 

76.Салим Ахмед Салим – ЕГН: 900428****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0686– 1   / 20.05.2020г.

 

 

77.Веселин Петров Николов – ЕГН: 850703****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0385– 1   / 26.03.2020г.

 

 

78.Ремзие Мехмед Насуф – ЕГН: 701110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0384– 1   / 26.03.2020г.

 

 

79.Сабри Хайри Сабри – ЕГН: 840802****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0620– 1   / 14.05.2020г.

 

 

80.СЕЛБЕК – БУЛСТАТ: 126639052

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0601– 1   / 13.05.2020г.

 

 

81.Любомир Янчев Янев – ЕГН: 660717****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0574– 1   / 11.05.2020г.

 

 

82.Недялка Костадинова Костова – ЕГН: 770915****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0478– 1   / 13.04.2020г.

 

 

83.Тихомир Станимиров Маринова – ЕГН: 900708****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0664– 1   / 19.05.2020г.

 

 

84.Ружди Юсейн Хасан – ЕГН: 054702****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0381– 1   / 19.05.2020г.

 

 

85.Росен Стойчев Табаков – ЕГН: 821010****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0437– 1   / 03.04.2020г.

 

 

86.Хилми Сабри Али – ЕГН: 510105****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0443– 1   / 03.04.2020г.

 

 

87.МАДИСТРОЙ – БУЛСТАТ: 126736512

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0614– 1   / 14.05.2020г.

 

 

88.Николай Вълков Тодоров – ЕГН: 830826****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0578– 1   / 11.05.2020г.

 

 

89.Мария Христова Величкова – ЕГН: 590528****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0588– 1   / 12.05.2020г.

 

 

90.Юлиян Митков Ходулов – ЕГН: 640726****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0648– 1   / 18.05.2020г.

 

 

91.Таня Стайкова Тенчева – Арнаудова – ЕГН: 750829****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0584– 1   / 11.05.2020г.

 

 

92.Йорданка Георгиева Хилендарова – ЕГН: 930505****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0667– 1   / 19.05.2020г.

 

 

93.Ангелина Стоянова Стоянова – ЕГН: 800810****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0587– 1   / 12.05.2020г.

 

 

94.Агоп Артин Калджиян – ЕГН: 641114****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0342– 1   / 10.03.2020г.

 

 

95.Костадин Вълков Христозов – ЕГН: 841003****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0331– 1   / 09.03.2020г.

 

 

96.Кирил Стефанов Джоков – ЕГН: 691024****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0507– 1   / 14.04.2020г.

 

 

97.ЛЕКТРА – БУЛСТАТ: 836015528

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0604– 1   / 13.05.2020г.

 

 

98.Богдан Христов Богданов – ЕГН: 670603****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0496– 1   / 14.04.2020г.

 

 

99.Желязка Пенева Ушакова – ЕГН: 481114****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0636– 1   / 15.05.2020г.

 

 

100.Наташа Райчева Язаджиева – ЕГН: 510816****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0641– 1   / 15.05.2020г.

 

 

101.Мохамед Кязим Юмер – ЕГН: 590213****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0489– 1   / 14.04.2020г.

 

 

102.Елина Петрова Иванова – ЕГН: 790303****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0657– 1   / 19.05.2020г.

 

 

103.Кирилка Христова Терзиева – ЕГН: 520228****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0534– 1   / 21.04.2020г.

 

 

104.Румяна Милкова Вънева – ЕГН: 700428****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0539– 1   / 22.04.2020г.

 

 

105.Васил Христов Георгиев – ЕГН: 390523****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0576– 1   / 11.05.2020г.

 

 

106.Иван Костадинов Минев – ЕГН: 610811****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0562– 1   / 24.04.2020г.

 

 

107.Християн Димитров Касабов – ЕГН: 860614****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0399 – 1   / 31.03.2020г.

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  13.05.2020 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Станка Димова Маркова  – ЕГН: 620425****

Адрес: с.Брястово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0332 – 1   / 09.03.2020г.

 

 

2.Мюмюне Шабан Рамис – ЕГН: 660505****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0284 – 1   / 27.02.2020г.

 

 

3.Райме Ариф Мехмед – ЕГН: 480922****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0301 – 1   / 02.03.2020г.

 

 

4.Нуртен Хасан Шакир – ЕГН: 601026****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0295 – 1   / 28.02.2020г.

 

 

5.Албена Юлиянова Илиева – ЕГН: 541217****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0293 – 1   / 28.02.2020г.

 

 

6.Евгени Александров Шекеров – ЕГН: 571130****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0297 – 1   / 28.02.2020г.

 

 

7.Ахмед Яшар Ахмед – ЕГН: 510829****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0289 – 1   / 27.02.2020г.

 

 

8.Фиданка Янкова Михайлова – ЕГН: 790523****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0296 – 1   / 28.02.2020г.

 

 

9.Мария Димитрова Стоянова – ЕГН: 920329****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0304 – 1   / 02.03.2020г.

 

 

10.Марин Здравков Асенов – ЕГН: 850814****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0292 – 1   / 28.02.2020г.

 

 

11.Мая Евтимова Щерева – ЕГН: 730721****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0291 – 1   / 28.02.2020г.

 

 

12.Дурмушали Юсеин Али – ЕГН: 650530****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0288 – 1   / 27.02.2020г.

 

 

13.Димитър Юлиянов Христов – ЕГН: 760922****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0286 – 1   / 27.02.2020г.

 

 

14.Дияна Михайлова Илиева – ЕГН: 480315****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0313 – 1   / 04.03.2020г.

 

 

15.Байрям Мехмедов Халибрямов – ЕГН: 420405****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0328 – 1   / 09.03.2020г.

 

 

16.Банко Иванов Шараметов – ЕГН: 740208****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0326 – 1   / 09.03.2020г.

 

 

17.Йордан Каменов Мучиков – ЕГН: 640125****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0325 – 1   / 09.03.2020г.

 

 

18.Денис Юсеин Хасан – ЕГН: 820129****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0314 – 1   / 04.03.2020г.

 

 

19.Георги Николаев Стайков – ЕГН: 741008****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0344 – 1   / 11.03.2020г.

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  06.04.2020 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

 

1.Вълчо Георгиев Киряков – ЕГН: 590114****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0210 – 1   / 17.02.2020г.

 

 

2.Гергана Асенова Узунова – ЕГН: 850625****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0273 – 1   / 26.02.2020г.

 

 

3.Христо Петров Георгиев – ЕГН: 561109****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0238 – 1   / 19.02.2020г.

 

 

4.Георги Христов Георгиев – ЕГН: 731103****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0237 – 1   / 19.02.2020г.

 

 

5.Митко Василев Димитров – ЕГН: 830726****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0263 – 1   / 21.02.2020г.

 

 

6.Младен Алеков Харизанов – ЕГН: 891017****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0265 – 1   / 21.02.2020г.

 

 

7.Ангел Методиев Михайлов – ЕГН: 700111****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0258 – 1   / 21.02.2020г.

 

 

8.Мариета Ивайлова Александрова – ЕГН: 791219****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0269 – 1   / 24.02.2020г.

 

 

9.Добри Иванов Добрев – ЕГН: 661223****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0205 – 1   / 13.02.2020г.

 

 

10.Снежана Василева Русева – ЕГН: 761217****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0259 – 1   / 21.02.2020г.

 

 

11.Иван Иванов Петров – ЕГН: 620123****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0282 – 1   / 27.02.2020г.

 

 

12.Зюхра Сабит Дурмуш – ЕГН: 840413****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0217 – 1   / 17.02.2020г.

 

 

13.Митко Красимиров Калъпчиев – ЕГН: 711217****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0193 – 1   / 11.02.2020г.

 

 

14.Али Али Рамадан – ЕГН: 530421****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0230 – 1   / 18.02.2020г.

 

 

15.Реджеп Яман – ЕГН: 100136****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0285 – 1   / 27.02.2020г.

 

 

16.Славка Динкова Тонева – ЕГН: 731205****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0280 – 1   / 27.02.2020г.

 

 

17.Стоян Илиев Илиев – ЕГН: 780131****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0226 – 1   / 18.02.2020г.

 

 

18.Гергана Томова Илиева – ЕГН: 590506****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0224 – 1   / 17.02.2020г.

 

 

19.Илия Стоянов Илиев – ЕГН: 550824****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0231 – 1   / 18.02.2020г.

 

 

20.Ясена Ясенова Михайлова – ЕГН: 700727****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0271 – 1   / 24.02.2020г.

 

 

21.Гала Бориславова Маркова – ЕГН: 094113****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0276 – 1   / 26.02.2020г.

 

 

22.Юсеин Юсню Селим – ЕГН: 801112****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0277 – 1   / 26.02.2020г.

 

 

23.Николай Георгиев Бойчев – ЕГН: 700216****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0156 – 1   / 05.02.2020г.

 

 

24.Борис Георгиев Борисов – ЕГН: 460402****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0234 – 1   / 18.02.2020г.

 

 

25.Лилиана Дочева Маринова – ЕГН: 520921****

Адрес: гр.Шумен

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0086 – 1   / 23.01.2020г.

 

 

26.Веселин Андреев Попдимчев – ЕГН: 570410****

Адрес: гр.Шумен

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0087 – 1   / 23.01.2020г.

 

 

27.Свидна Станиславова Маринова – ЕГН: 861223****

Адрес: гр.Шумен

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0084– 1   / 23.01.2020г.

 

 

28.Продан Каменов Проданов – ЕГН: 671224****

Адрес: гр.Варна

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0083– 1   / 23.01.2020г.

 

 

29.Димитър Кръстев Митев – ЕГН: 731205****

Адрес: гр.Варна

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0082– 1   / 23.01.2020г.

 

 

30.Марийка Русева Аврамова – ЕГН: 640408****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0102– 1   / 27.01.2020г.

 

 

31.Димитър Ламбев Джелепов – ЕГН: 831125***

Адрес: гр.Несебър

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0098– 1   / 27.01.2020г.

 

 

32.Веселин Младенов Чоков – ЕГН: 731116****

Адрес: гр.Варна

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0085– 1   / 23.01.2020г.

 

 

33.Фахри Раимов Сюлейманов – ЕГН: 670307****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0252– 1   / 21.02.2020г.

 

 

34.Андрей Бойков Андреев – ЕГН: 920517****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3672– 1   / 07.01.2020г.

 

 

35.Айтен Раиф Мехмед – ЕГН: 760224****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3664 – 1   / 06.01.2020г.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  05.03.2020 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2, ет. 1, стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Милен Атанасов Димитров – ЕГН: 880530****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0195 – 1   / 12.02.2020г.

 

 

2.Александър Панайотов Александров – ЕГН: 680424****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0212 – 1   / 17.02.2020г.

 

 

3.Добрина Николова Александрова – ЕГН: 680827****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0211 – 1   / 17.02.2020г.

 

 

4.Керанка Димитрова Тончева – ЕГН: 691027****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0214 – 1   / 17.02.2020г.

 

 

5.Радослав Димитров Канев – ЕГН: 660513****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0213 – 1   / 17.02.2020г.

 

 

6.Лозко Димчев Делчев – ЕГН: 700706****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0219 – 1   / 17.02.2020г.

 

 

7.Дойчин Иванов Дуков – ЕГН: 591217****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0196 – 1   / 12.02.2020г.

 

 

8.Тодор Георгиев Чакъров – ЕГН: 630622****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0110 – 1   / 28.01.2020г.

 

 

9.Илия Ананиев Недялков – ЕГН: 790117****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0184 – 1   / 10.02.2020г.

 

 

10.Иса Али Мехмед – ЕГН: 530321****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0190 – 1   / 11.02.2020г.

 

 

11.Цветан Ташев Петков – ЕГН: 730419****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0104 – 1   / 27.01.2020г.

 

 

12.Донка Иванова Зюмбилева – ЕГН: 681020****

Адрес: с.Близнаци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0162 – 1   / 06.02.2020г.

 

 

13.Даниел Росенов Калинов – ЕГН: 850323****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0114 – 1   / 29.01.2020г.

 

 

14.ТИА – ТАТЯНА КОРОТЧЕНКО – БУЛСТАТ: 126616840

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0164 – 1   / 06.02.2020г.

 

 

15.Стефан Александров Зурнаджиев – ЕГН: 800715****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0157 – 1   / 05.02.2020г.

 

 

16.Албена Христова Ангелова – ЕГН: 680826****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0147 – 1   / 04.02.2020г.

 

 

17.София Стефанова Янева – ЕГН: 741207****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0180 – 1   / 10.02.2020г.

 

 

18.ЕТ ДАНАИЛ ДИМОВ – БУЛСТАТ: 126612151

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0167 – 1   / 07.02.2020г.

 

 

19.Недко Димитров Чопанов – ЕГН: 751110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0158 – 1   / 05.02.2020г.

 

 

20.Христо Петков Христов – ЕГН: 690619****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0154 – 1   / 05.02.2020г.

 

 

21.Анета Георгиева Златанова – ЕГН: 610324****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0159 – 1   / 05.02.2020г.

 

 

22.Нели Белчинова Наумова – ЕГН: 780602****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0046 – 1   / 17.01.2020г.

 

 

23.Петър Георгиев Димов – ЕГН: 740617****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0096 – 1   / 24.01.2020г.

 

 

24.Несрин Ремзиева Исмаилова – ЕГН: 860521****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0099 – 1   / 27.01.2020г.

 

 

25.Светлин Стаматов Ангелов – ЕГН: 790128****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0129 – 1   / 31.01.2020г.

 

 

26.Жечка Делчинова Дурак – ЕГН: 560526****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0116 – 1   / 29.01.2020г.

 

 

27.Татяна Андреева Русева – ЕГН: 660309****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0142 – 1   / 31.01.2020г.

 

 

28.Халибрам Юмер Мехмед – ЕГН: 571020****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0134 – 1   / 31.01.2020г.

 

 

29.Мария Христова Матева – ЕГН: 690523****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0133 – 1   / 31.01.2020г.

 

 

30.Иван Георгиев Костадинов – ЕГН: 701230****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0143 – 1   / 31.01.2020г.

 

 

31.Кремена Колева Георгиева – ЕГН: 740809****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0139 – 1   / 31.01.2020г.

 

 

32.Атанас Иванов Атанасов – ЕГН: 671208****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0108 – 1   / 28.01.2020г.

 

 

33.Нури Фахриев Хасанов – ЕГН: 650701****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0101 – 1   / 27.01.2020г.

 

 

34.Акиф Халим Мюмюн – ЕГН: 800906****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0091 – 1   / 24.01.2020г.

 

 

35.Добромир Георгиев Стамов – ЕГН: 690203****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0090 – 1   / 24.01.2020г.

 

 

36.Кирил Тенчев Сербезов – ЕГН: 561030****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0122 – 1   / 30.01.2020г.

 

 

37.Георги Ханушов Желязков – ЕГН: 900513****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0113 – 1   / 29.01.2020г.

 

 

38.Димитър Димитров Димитров – ЕГН: 790620****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0078 – 1   / 22.01.2020г.

 

 

39.Златко Николов Иванов – ЕГН: 960131****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0092 – 1   / 24.01.2020г.

 

 

40.Танка Тодорова Овчарова – ЕГН: 680620****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0095 – 1   / 24.01.2020г.

 

 

41.Шефка Емурла Сали – ЕГН: 670718****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3671 – 1   / 07.01.2020г.

 

 

42.Самле Ахмед Юсуф – ЕГН: 670513****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3681 – 1   / 08.01.2020г.

 

 

43.Йълмаз Ферад Мустафа – ЕГН: 690715****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3680 – 1   / 08.01.2020г.

 

 

44.Анифе Еюб Салим – ЕГН: 810210****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3673 – 1   / 07.01.2020г.

 

 

45.Мюмюн Мюнюр Сали – ЕГН: 880715****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3678 – 1   / 07.01.2020г.

 

 

46.Емин Лятиф Мехмед – ЕГН: 621202****

Адрес: гр.Кърджали

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3665 – 1   / 19.12.2019г.

 

 

47.Айтен Ахмед Мехмед – ЕГН: 650327****

Адрес:гр.Кърджали

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3670 – 1   / 19.12.2019г.

 

 

48.Марин Костов Маринов – ЕГН: 750225****

Адрес: гр.Горна Оряховица

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3676 – 1   / 07.01.2020г.

 

 

49.Петю Георгиев Семизов – ЕГН: 630530****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0178 – 1   / 10.02.2020г.

 

 

50.Ремзи Салим Ахмед – ЕГН: 650106****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0185 – 1   / 10.02.2020г.

 

 

51.Джемалтин Фарис Зекир – ЕГН: 600327****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0182 – 1   / 10.02.2020г.

 

 

52.Емил Христов Михайлов – ЕГН: 600803****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0203 – 1   / 13.02.2020г.

 

 

53.Юри Щерев Юриев – ЕГН: 710228****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0202 – 1   / 13.02.2020г.

 

 

54.Йордан Георгиев Катранджиев – ЕГН: 731027****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0200 – 1   / 12.02.2020г.

 

 

55.Тодор Стефанов Стоянов – ЕГН: 650306****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0161 – 1   / 06.02.2020г.

 

 

56.Валентина Миткова Янкова – ЕГН: 820724****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0201 – 1   / 13.02.2020г.

 

 

57.Христо Димитров Атанасов – ЕГН: 790519****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0197 – 1   / 13.02.2020г.

 

 

58.Георги Иванов Георгиев – ЕГН: 781123****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0081 – 1   / 22.01.2020г.

 

 

59.Бехчет Вели Али – ЕГН: 760601****

Адрес: с.Звиница

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3658 – 1   / 19.12.2019г.

 

 

60.Митко Стойчев Андреев – ЕГН: 470607****

Адрес: с.Радиево

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0026 – 1   / 14.01.2020г.

 

 

61.Десислава Николаева Стоянова – ЕГН: 810320****

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3645 – 1   / 17.12.2019г.

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  05.02.2020 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

 

Списък:

 

1.Донка Димитрова Велева – ЕГН: 730423****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3580 – 1   / 02.12.2019г.

 

 

2.Галина Райкова Калъчова – ЕГН: 810415****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3585 – 1   / 03.12.2019г.

 

 

3.Красимира Георгиева Момчилова – ЕГН: 660712****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3572 – 1   / 28.11.2019г.

 

 

4.Мариела Ангелова Делчева – ЕГН: 660129****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3569 – 1   / 28.11.2019г.

 

 

5.Сидер Ангелов Михайлов – ЕГН: 791008****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3538 – 1   / 22.11.2019г.

 

 

6.Иван Делчев Иванов – ЕГН: 880316****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3542 – 1   / 22.11.2019г.

 

 

7.Лиляна Костадинова Костова – ЕГН: 640212****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3539 – 1   / 22.11.2019г.

 

 

8.Христо Костадинов Раев – ЕГН: 620925****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3548 – 1   / 22.11.2019г.

 

 

9.Снежанка Борисова Христова – ЕГН: 711012****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3549 – 1   / 22.11.2019г.

 

 

10.Иван Николов Тончев – ЕГН: 590207****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3557 – 1   / 26.11.2019г.

 

 

11.Анка Иванова Параскова – ЕГН: 450415****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3669 – 1   / 06.01.2020г.

 

 

12.Александър Неделчев Костадинов – ЕГН: 540718****

Адрес: гр.Стара Загора

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3500 – 1   / 13.11.2019г.

 

 

13.Андрей Райчев Табаков – ЕГН: 751211****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3484 – 1   / 08.11.2019г.

 

 

14.Светослав Георгиев Данев – ЕГН: 831019****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3540 – 1   / 22.11.2019г.

 

 

15.Георги Иванов Христов – ЕГН: 491226****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3550 – 1   / 25.11.2019г.

 

 

16.Венета Иванова Лесова – ЕГН: 550101****

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3650 – 1   / 17.12.2019г.

 

 

17.Кадир Авни Кадир – ЕГН: 771209****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3492 – 1   / 12.11.2019г.

 

 

18.Сидер Анев Славков – ЕГН: 850730****

Адрес: с.Долно Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3654 – 1   / 17.12.2019г.

 

 

19.Гено Иванов Георгиев – ЕГН: 690104****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3576 – 1   / 29.11.2019г.

 

 

20.Тунай Карагьоз – ЕГН: 930617****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3559 – 1   / 26.11.2019г.

 

 

21.Петя Николаева Костова – ЕГН: 810929****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3578 – 1   / 02.12.2019г.

 

 

22.Александър Пламенов Ганчев – ЕГН: 861128****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3475 – 1   / 08.11.2019г.

 

 

23.Мехмет Сойутюрк – ЕГН: 731201****

Адрес: с.Среднево

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3643 – 1   / 17.12.2019г.

 

 

24.Нерман Фикрет Такова – ЕГН: 801117****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3489 – 1   / 11.11.2019г.

 

 

25.Иван Бориславов Кольовски – ЕГН: 590719****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3476 – 1   / 08.11.2019г.

 

 

26.Музафер Сюлейман Кара – ЕГН: 660314****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3483 – 1   / 08.11.2019г.

 

 

27.Джемал Айвалък – ЕГН: 550111****

Адрес: с.Родопи

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3568 – 1   / 28.11.2019г.

 

 

28.Хайрие Мюмюн Салимехмед – ЕГН: 660331****

Адрес: с.Яворово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3591– 1   / 04.12.2019г.

 

 

29.Ахмед Гюнай Расим – ЕГН: 890829****

Адрес: гр.Цар Калоян

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3652– 1   / 17.12.2019г.

 

 

30.Валентин Николов Андинов – ЕГН: 670617****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3662 – 1   / 18.12.2019г.

 

 

31.Цветелина Георгиева Цветкова – ЕГН: 820826****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3641 – 1   / 16.12.2019г.

 

 

32.Марин Георгиев Маринов – ЕГН: 620430****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3651 – 1   / 17.12.2019г.

 

 

33.Николай Атанасов Петров – ЕГН: 631219****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3683 – 1   / 08.01.2020г.

 

34.Милка Петкова Андреева – ЕГН: 480425****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110028 – 1/14.01.2020г.

 

 

35.Сезгин Салим Мустафа – ЕГН: 750821****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110014 – 1/10.01.2020г.

 

36.Севда Щерева Минкова – ЕГН: 720127****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110003 – 1/09.01.2020г.

 

 

37.Христина Ангелова Йоджалан – ЕГН: 870628****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110007 – 1/09.01.2020г.

38.Иван Милчев Иванов – ЕГН: 660216****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110013 – 1/10.01.2020г.

 

 

39.Румен Захариев Момчилов – ЕГН: 620514****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110010 – 1/10.01.2020г.

 

 

40.Хасан Бахтияр Хасан – ЕГН: 921011****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110011 – 1/10.01.2020г.

 

 

41.Генчо Тодев Генев – ЕГН: 420531****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110020 – 1/13.01.2020г.

 

 

42.Валентин Милушев Димитров – ЕГН: 700627****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110027 – 1/14.01.2020г.

 

 

43.Пламен Славчев Николов – ЕГН: 711005****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110030 – 1/14.01.2020г.

 

 

44.Атанас Вълков Христов – ЕГН: 440126****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110048 – 1/17.01.2020г.

 

 

45.Димитър Тодоров Хаджиев – ЕГН: 681215****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110059 – 1/20.01.2020г.

 

 

46.Веска Петрова Атанасова – ЕГН: 670705****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110043 – 1/16.01.2020г.

 

 

47.Евгени Господинов Колев – ЕГН: 740610****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110071 – 1/21.01.2020г.

 

 

48.Андон Димитров Филипов – ЕГН: 771210****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110031 – 1/15.01.2020г.

 

 

49.Красимира Петева Паскасио Марте – ЕГН: 800116****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110023 – 1/14.01.2020г.

 

 

50.Ванко Ангелов Янев – ЕГН: 830823****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110017 – 1/13.01.2020г.

 

 

51.Ирина Цветанова Узунова – ЕГН: 620107****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110018 – 1/13.01.2020г.

 

 

52.Галин Димов Гинев – ЕГН: 660609****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110060 – 1/21.01.2020г.

 

 

53.Николай Димитров Поппавлов – ЕГН: 590905****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110089 – 1/23.01.2020г.

 

 

54.Илиян Николаев Петров – ЕГН: 700503****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110058 – 1/20.01.2020г.

 

55.Ибрям Шефкед Ибрям – ЕГН: 690406****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110070 – 1/21.01.2020г.

 

 

56.Себиле Мустафа Кязим – ЕГН: 600515****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110069 – 1/21.01.2020г.

 

 

57.Кирил Димитров Канев – ЕГН: 611216****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110061 – 1/21.01.2020г.

 

 

58.Рейхан Бекир Раиф – ЕГН: 690218****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 76110056 – 1/20.01.2020г.

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  07.01.2020 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Владимир Йовчев Демирев – ЕГН: 681008****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3625 – 1   / 11.11.2019г.

 

 

2.Красимир Иванов Илиев – ЕГН: 750110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3482 – 1   / 08.11.2019г.

 

 

3.Димитър Василев Делчев – ЕГН: 821111****

Адрес: с.Узунджово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3586 – 1   / 03.12.2019г.

 

 

4.Никола Живков Чакракчиев – ЕГН: 800829****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3589 – 1   / 03.12.2019г.

 

 

5.Лилия Стоянова Савова – ЕГН: 731028****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3546 – 1   / 22.11.2019г.

 

 

6.Гергана Русева Койнова – ЕГН: 720715****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3587 – 1   / 03.12.2019г.

 

 

7.Ванчо Илиев Ванчев – ЕГН: 540806****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3573 – 1   / 28.11.2019г.

 

 

8.Татяна Маринова Тянкова – ЕГН: 911116****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3594 – 1   / 04.12.2019г.

 

 

9.Хасан Бейтула Бошнак – ЕГН: 661215****

Адрес: с.Криво поле

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3458 – 1   / 04.11.2019г.

 

 

10.Жоро Анастасов Гогов – ЕГН: 520203****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3485 – 1   / 08.11.2019г.

 

 

11.Снежана Георгиева Гогова – ЕГН: 570304****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3481 – 1   / 08.11.2019г.

 

 

12.Мариан Петров Кирев – ЕГН: 650912****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3562 – 1   / 26.11.2019г.

 

 

13.Марина Георгиева Абази – ЕГН: 740828****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3634 – 1   / 16.12.2019г.

 

 

14.Христо Вълков Господинов – ЕГН: 840916****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3647 – 1   / 17.12.2019г.

 

 

15.Белкизе Васвиева Айдин – ЕГН: 500402****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3648 – 1   / 17.12.2019г.

 

 

16.Антон Николов Шарков – ЕГН: 491230****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3642 – 1   / 16.12.2019г.

 

 

17.Есат Булут – ЕГН: 921227****

Адрес: с.Зорница

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3533 – 1   / 20.11.2019г.

 

 

18.Смаил Халит Шабан – ЕГН: 840914****

Адрес: с.Гълъбец

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3530 – 1   / 20.11.2019г.

 

 

19.Велизар Георгиев Михов – ЕГН: 800707****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3631 – 1   / 13.12.2019г.

 

 

20.Юрий Исаев Ташев – ЕГН: 530102****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3629 – 1   / 13.12.2019г.

 

 

21.Мечнун Мюмюн Ахмед – ЕГН: 850113****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3640 – 1   / 16.12.2019г.

 

 

22.Гина Виолетова Ангелова – ЕГН: 820313****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3633 – 1   / 13.12.2019г.

 

 

23.Шермин Сербез Мехмед – ЕГН: 800221****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3635 – 1   / 13.12.2019г.

 

 

24.Тошко Йорданов Тосков – ЕГН: 560815****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3602 – 1   / 05.12.2019г.

 

 

25.Мехмед Хюсни Мехмед – ЕГН: 750418****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3547 – 1   / 22.11.2019г.

 

 

26.Николай Митков Хаджиев – ЕГН: 930619****

Адрес: с.Мандра

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3524 – 1   / 19.11.2019г.

 

 

27.Иван Николов Камбуров – ЕГН: 590825****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3517 – 1   / 18.11.2019г.

 

 

28.Петър Атанасов Атанасов – ЕГН: 790425****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3624 – 1   / 12.12.2019г.

 

 

29.Василка Иванова Стоева – ЕГН: 560727****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3620 – 1   / 10.12.2019г.

 

 

30.Галина Койчева Иванова – ЕГН: 760923****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3614 – 1   / 10.12.2019г.

 

 

31.Ясен Карагьозов Христов – ЕГН: 440626****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3608 – 1   / 09.12.2019г.

 

 

32.Басри Исметов Мехмедов – ЕГН: 890213****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3617 – 1   / 10.12.2019г.

 

 

33.Николай Бисеров Кирилов – ЕГН: 680307****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3630 – 1   / 12.12.2019г.

 

 

34.Шукри Ахмед Шукри – ЕГН: 890131****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3622 – 1   / 12.12.2019г.

 

 

35.Светослав Ленков Светославов – ЕГН: 760618****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3601 – 1   / 05.12.2019г.

 

 

36.Кирчо Тенев Димов – ЕГН: 560317****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3623 – 1   / 12.12.2019г.

 

 

37.Марияна Константинова Димова – ЕГН: 570505****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3626 – 1   / 12.12.2019г.

 

 

38.Йорданка Ванчева Атанасова – ЕГН: 600223****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3621 – 1   / 11.12.2019г.

 

 

39.Байрам Сафет Байрамали – ЕГН: 871029****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3609 – 1   / 09.12.2019г.

 

 

40.Дениз Юсеинов Ахмедов – ЕГН: 781014****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3605 – 1   / 06.12.2019г.

 

 

41.Валентин Делчев Иванов – ЕГН: 720910****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3583 – 1   / 03.12.2019г.

 

 

42.Петър Атанасов Филипов – ЕГН: 891006****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3563 – 1   / 27.11.2019г.

 

 

43.Васил Христов Василев – ЕГН: 890713****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3592 – 1   / 04.12.2019г.

 

 

44.Надя Колева Тодева – ЕГН: 670704****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3611 – 1   / 06.12.2019г.

 

 

45.Анна Иванова Кумчева – ЕГН: 860421****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3571 – 1   / 28.11.2019г.

 

 

46.Георги Колев Марашев – ЕГН: 670705****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3595 – 1   / 03.12.2019г.

 

 

47.Иванка Несторова Янева – ЕГН: 520120****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3544 – 1   / 22.11.2019г.

 

 

48.Красимир Станимиров Якимов – ЕГН: 750819****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3275 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

49.Марийка Тенчева Колева – ЕГН: 550222****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3553 – 1   / 25.11.2019г.

 

 

50.Делчо Димов Колев – ЕГН: 500628****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3552 – 1   / 25.11.2019г.

 

 

51.Иван Атанасов Иванов – ЕГН: 790419****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3519 – 1   / 18.11.2019г.

 

 

52.Божидар Веселинов Славейков – ЕГН: 970425****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3565 – 1   / 27.11.2019г.

 

 

53.ВОЛВО СААБ ПАРТС ЕООД – БУЛСТАТ: 202140095

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3612 – 1   / 09.12.2019г.

 

 

54.Гергана Господинова Христозова – ЕГН: 851018****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3613 – 1   / 09.12.2019г.

 

 

55.Марийка Стоянова Костадинова – ЕГН: 260918****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3596 – 1   / 05.12.2019г.

 

 

56.Сезгин Исмаил Хайрула – ЕГН: 710925****

Адрес: с.Големанци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3529 – 1   / 20.11.2019г.

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  09.12.2019 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Марио Митков Митков – ЕГН: 710306****

Адрес: с.Козлец

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3518 – 1   / 18.11.2019г.

 

 

2.Иван Петев Ангелов – ЕГН: 840314****

Адрес:гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3477 – 1   / 08.11.2019г.

 

 

3.Красимир Дойчев Кръстев – ЕГН: 601018****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3439 – 1   / 29.10.2019г.

 

 

4.Параско Христов Стоев – ЕГН: 550809****

Адрес: с.Гарваново

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3443 – 1   / 30.10.2019г.

 

 

5.ДОНЕВ – 09 ЕООД – БУЛСТАТ: 200863464

Адрес: гр.Стара Загора

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3505 – 1   / 13.11.2019г.

 

 

6.Хранимира Желева Колукирик – ЕГН: 741016****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3495 – 1   / 12.11.2019г.

 

 

7.Акиф Мехмед Мустафа – ЕГН: 630529****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3509 – 1   / 14.11.2019г.

 

 

8.Насуф Байрям Джебир – ЕГН: 720418****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3556 – 1   / 25.11.2019г.

 

 

9.Мустафа Сали Шакир – ЕГН: 761219****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3441 – 1   / 30.10.2019г.

 

 

10.Ракиф Неджиб Осман – ЕГН: 380825****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3515 – 1   / 15.11.2019г.

 

 

11.Юлия Стефанова Гогова – ЕГН: 590801****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3446 – 1   / 30.10.2019г.

 

 

12.Мария Иванова Янчева – ЕГН: 760630****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3270 – 1   / 18.09.2019г.

 

 

13.Димчо Георгиев Димов – ЕГН: 660309****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3316 – 1   / 01.10.2019г.

 

 

14.Ферди Емин Халил – ЕГН: 840314****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3434 – 1   / 29.10.2019г.

 

 

15.Сибелджан ШюкрюХасан – ЕГН:930925****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3433 – 1   / 29.10.2019г.

 

 

16.Айше Сали Шаиб – ЕГН: 810815****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3436 – 1   / 29.10.2019г.

 

 

17.Деян Янчев Славов – ЕГН: 780208****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3454 – 1   / 01.11.2019г.

 

 

18.Зекие Осман Сали – ЕГН: 610510****

Адрес: с.Минерални бани

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3318 – 1   / 01.10.2019г.

 

 

19.Педрие Юсеин Хашим – ЕГН: 681110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3461 – 1   / 06.11.2019г.

 

 

20.Петя Желязкова Диманова – ЕГН: 790514****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3455 – 1   / 04.11.2019г.

 

 

21.Мариана Георгиева Славчева – ЕГН: 760211****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3271 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

22.Гинка Желязкова Ангелова – ЕГН: 730512****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3521 – 1   / 18.11.2019г.

 

 

23.Фатме Тасим Сали – ЕГН: 730121****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3469 – 1   / 07.11.2019г.

 

 

24.Живко Стефанов Петров – ЕГН: 650928****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3520 – 1   / 18.11.2019г.

 

 

25.Зюмбюл Осман Али – ЕГН: 750723****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3522 – 1   / 18.11.2019г.

 

 

26.Роза Филипова Узунова – ЕГН: 491120****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3452 – 1   / 01.11.2019г.

 

 

27.Маргарита Николова Христозова – ЕГН: 720927****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3459 – 1   / 04.11.2019г.

 

 

28.Милко Георгиев Чилингиров – ЕГН: 781123****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3513 – 1   / 15.11.2019г.

 

 

29.НП ХРИСТИАНА – БУЛСТАТ: 126723237

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3487 – 1   / 11.11.2019г.

 

 

30.Станка Стойкова Колева – ЕГН: 440301****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3450 – 1   / 01.11.2019г.

 

 

31.Асен Иванов Минков – ЕГН: 790728****

Адрес: с.Нова надежда

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3466 – 1   / 06.11.2019г.

 

 

32.Юлиян Христов Балевски – ЕГН: 581206****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3512 – 1   / 15.11.2019г.

 

 

33.Петя Руменова Христова – ЕГН: 951010****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3525 – 1   / 19.11.2019г.

 

 

34.Емилия Димова Делчева – ЕГН: 790719****

Адрес: гр.Стара Загора

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3502 – 1   / 13.11.2019г.

 

 

35.Фердун Касим Феим – ЕГН: 801113****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3507 – 1   / 14.11.2019г.

 

 

36.Мехмедали Юзеир Мехмед – ЕГН: 590109****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3508 – 1   / 14.11.2019г.

 

 

37.Айше Сали Шабан – ЕГН: 360218****

Адрес: с.Големанци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3527 – 1   / 19.11.2019г.

 

 

38.Асен Милков Николов – ЕГН: 710314****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3453 – 1   / 01.11.2019г.

 

 

39.Милко Димитров Михайлов – ЕГН: 711214****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3463 – 1   / 06.11.2019г.

 

 

40.Живка Елкова Димитрова – ЕГН: 5607247****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3537 – 1   / 21.11.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  07.11.2019 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2 , ет. 1 , стая № 5 и № 4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал. 6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Николай Димитров Нанев – ЕГН: 870902****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3444 – 1   / 30.10.2019г.

 

 

2.Николай Асенов Юмер – ЕГН: 761119****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3377 – 1   / 11.10.2019г.

 

 

3.Светлан Христов Иванов – ЕГН: 860119****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3378 – 1   / 11.10.2019г.

 

 

4.Рени Янкова Еминова – ЕГН: 730903****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3407 – 1   / 22.10.2019г.

 

 

5.Георги Костов Делигеоргиев – ЕГН: 641226****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3432 – 1   / 28.10.2019г.

 

 

6.Илко Насково Карайков – ЕГН: 840207****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3413 – 1   / 23.10.2019г.

 

 

7.Тунджай Мустафа Емин – ЕГН: 710613****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3397 – 1   / 17.10.2019г.

 

 

8.Веска Христова Христова – ЕГН: 730617****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3395 – 1   / 17.10.2019г.

 

 

9.Валентин Петков Желязков – ЕГН: 700511****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3389 – 1   / 15.10.2019г.

 

 

10.Димчо Добрев Добрев – ЕГН: 891202****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3414 – 1   / 23.10.2019г.

 

 

11.Силвия Михайлова Михайлова – ЕГН: 840331****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3404 – 1   / 21.10.2019г.

 

 

12.Георги Петранов Андонов – ЕГН: 770630****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3409 – 1   / 22.10.2019г.

 

 

13.Филип Николаев Димитров – ЕГН: 871118****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3406 – 1   / 22.10.2019г.

 

 

14.Исмегюл Вели Юртчи – ЕГН: 601215****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3396 – 1   / 17.10.2019г.

 

 

15.Пламен Филчев Грозев – ЕГН: 890918****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3335 – 1   / 03.10.2019г.

 

 

16.Тодор Костадинов Коларов – ЕГН: 741216****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3341 – 1   / 03.10.2019г.

 

 

17.Асие Мехмедова Якуб – ЕГН: 830329****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3349 – 1   / 04.10.2019г.

 

 

18.Радослав Тончев Тонев – ЕГН: 850726****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3347 – 1   / 04.10.2019г.

 

 

19.Ани Георгиев Димитрова – ЕГН: 940404****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3203 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

20.ХРАНМАШ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – БУЛСТАТ: 126624545

Адрес: с.Манастир

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3146 – 1   / 07.08.2019г.

 

 

21.БИЛГИН КОТОН ЕООД – БУЛСТАТ: 040791743

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3285 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

22.Стойчо Ангелов Стойчев – ЕГН: 680510****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3323 – 1   / 01.10.2019г.

 

 

23.ГЕРИ – СК ЕООД – БУЛСТАТ:126541948

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3170 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

24.Рахми Халим Салим – ЕГН: 520423****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3259 – 1   / 18.09.2019г.

 

 

25.Росен Емилов Кърбашев – ЕГН: 840424****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3329 – 1   / 02.10.2019г.

 

 

26.Боян Ангелов Николов – ЕГН: 721201****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3332 – 1   / 02.10.2019г.

 

 

27.Диана Мирчева Мирчева – ЕГН: 821101****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3319 – 1   / 01.10.2019г.

 

 

28.МЕГ 2010 ООД – БУЛСТАТ: 200998095

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3321 – 1   / 01.10.2019г.

 

 

29.ПУПИ – ЕКСПОРТ ИМПОРТ – БУЛСТАТ: 126730598

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3328 – 1   / 02.10.2019г.

 

 

30.Юлиян Иванов Канев – ЕГН: 610131****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3348 – 1   / 04.10.2019г.

 

 

31.Радостин Янков Караджов – ЕГН:881222****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3286 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

32.Пламен Тенев Петков – ЕГН: 680518****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3330 – 1   / 02.10.2019г.

 

 

33.Виктор Борисов Илиев – ЕГН: 540817****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3245 – 1   / 13.09.2019г.

 

 

34.Йордан Валентинов Стоянов – ЕГН: 860807****

Адрес: с.Клокотница

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3307 – 1   / 30.09.2019г.

 

 

35.ЕФФЕ – 87 ЕООД – БУЛСТАТ: 201305213

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3368 – 1   / 08.10.2019г.

 

 

36.Орхан Ахмедов Ахмедов – ЕГН: 711017****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3313 – 1   / 30.09.2019г.

 

 

37.КАРБО – БОРИСЛАВ КАРАДИМОВ – БУЛСТАТ: 126090924

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3365 – 1   / 08.10.2019г.

 

 

38.Ясен Динков Атанасов – ЕГН: 510822****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3309 – 1   / 30.09.2019г.

 

 

39.Кязим Неджатин Салим – ЕГН: 870512****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3344 – 1   / 04.10.2019г.

 

 

40.Нурсел Нури Ахмед – ЕГН: 850411****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3337 – 1   / 03.10.2019г.

 

 

41.Борил Борисов Щерев – ЕГН: 550125****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3336 – 1   / 03.10.2019г.

 

 

42.Фатме Изетова Юсеинова – ЕГН: 640408****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3350 – 1   / 07.10.2019г.

 

 

43.Тенчо Кирилов Ангелов – ЕГН: 570515****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3353 – 1   / 07.10.2019г.

 

 

44.Тоню Тасков Емилов – ЕГН: 740712****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3334 – 1   / 02.10.2019г.

 

 

45.Татяна Русева Колева – ЕГН: 540330****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3331 – 1   / 02.10.2019г.

 

 

46.Стоян Георгиев Тенев – ЕГН: 740923****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3345 – 1   / 04.10.2019г.

 

 

47.Сашо Лилянов Павлов – ЕГН: 870301****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3374 – 1   / 11.10.2019г.

 

 

48.Петър Йорданов Михайлов – ЕГН: 390916****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3380 – 1   / 11.10.2019г.

 

 

49.Ахмед Шукри Ахмед – ЕГН: 660720****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3379 – 1   / 11.10.2019г.

 

 

50.Николай Николов Георгиев – ЕГН: 611101****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3375 – 1   / 11.10.2019г.

 

 

51.Любка Страхилова Михайлова – ЕГН: 711206****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3383 – 1   / 15.10.2019г.

 

 

52.Антоанета Христова Стоянова – ЕГН: 590515****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3385 – 1   / 15.10.2019г.

 

 

53.Стоян Стефанов Русев – ЕГН: 740716****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3385 – 1   / 15.10.2019г.

 

 

54.Анна Тодорова Русева – ЕГН: 781003****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3391 – 1   / 16.10.2019г.

 

 

55.Стайко Михайлов Самуилов – ЕГН: 711110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3388 – 1   / 16.10.2019г.

 

 

56.Юлиян Райчев Михайлов – ЕГН: 841112****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3390 – 1   / 16.10.2019г.

 

 

57.Ангел Георгиев Петров – ЕГН: 980924****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3257 – 1   / 17.09.2019г.

 

 

58.Лидия Рашева Петкова – ЕГН: 780623****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3352 – 1   / 07.10.2019г.

 

 

59.Христина Тончева Пенева – ЕГН: 600122****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3359 – 1   / 07.10.2019г.

 

 

60.Борислав Георгиев Стоянов – ЕГН: 770921****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3384 – 1   / 15.10.2019г.

 

 

61.Петя Павлова Ванчева – ЕГН: 650329****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3356 – 1   / 07.10.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  07.10.2019 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Георги Дешков Георгиев – ЕГН: 521028****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3253 – 1   / 16.09.2019г.

 

 

2.ДЕЛТА АРТ ЕООД – БУЛСТАТ: 126063966

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3198 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

3.Минчо Димитров Янев – ЕГН: 460312****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3284 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

4.Невена Сабинова Красимирова – ЕГН: 580509****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3280 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

5.Георги Владимиров Ангелов – ЕГН: 830324****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3250 – 1   / 16.09.2019г.

 

 

6.Веселин Банков Ушев – ЕГН: 910409****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3244 – 1   / 13.09.2019г.

 

 

7.Аксел Смаил Мехмед – ЕГН: 751112****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3248 – 1   / 13.09.2019г.

 

 

8.Георги Недялков Въков – ЕГН: 850414****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3283 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

9.Сейхан Искендер Хашим – ЕГН: 810130****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3292 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

10.ХРАНМАШ ИНЖИНЕРИНГ – ООД – БУЛСТАТ: 201054309

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3135 – 1   / 07.08.2019г.

 

 

11.Иван Стефанов Добрев – ЕГН: 730919****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3209 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

12.Димо Маналов Димов – ЕГН: 690424****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3289 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

13.Милен Албенов Каймакчиев – ЕГН: 771201****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3287 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

14.Тинко Маринов Ангелов – ЕГН: 661125****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3291 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

15.Севал  Христинов Стефанов – ЕГН: 960418****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3290 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

16.Юлиян Станков Михайлов – ЕГН: 830302****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3304 – 1   / 20.09.2019г.

 

 

17.Анка Стефанова Младенова – ЕГН: 721201****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3288 – 1   / 19.09.2019г.

 

 

18.Николай Симонов Симонов – ЕГН: 590808****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3231 – 1   / 11.09.2019г.

 

 

19.Неджатин Салим Кязим – ЕГН: 600930****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3237 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

20.Алтънка Цветкова Тодорова – ЕГН: 520720****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3238 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

21.Сибела Ивайлова Михайлова – ЕГН: 780401****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3223 – 1   / 10.09.2019г.

 

 

22.Димитър Атанасов Янакиев – ЕГН: 770628****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3228 – 1   / 11.09.2019г.

 

 

23.Раим Назим Хасан – ЕГН: 540603****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3233 – 1   / 11.09.2019г.

 

 

24.Мариянка Добрева Иванова – ЕГН: 630314****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3234 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

25.Ферад Рамадан Ферад – ЕГН: 711109****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3200 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

26.Хасан Сали Шакир – ЕГН: 810607****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3269 – 1   / 18.09.2019г.

 

 

27.Делчо Жеков Манолов – ЕГН: 671024****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3258 – 1   / 17.09.2019г.

 

 

28.Мария Иванова Станкова – ЕГН: 680323****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3249 – 1   / 16.09.2019г.

 

 

29.Генко Атанасов Костадинов – ЕГН: 570222****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3227 – 1   / 10.09.2019г.

 

 

30.Росица Атанасова Кръстева – ЕГН: 860117****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3236 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

31.Жана Стефанова Михова – ЕГН: 701204****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3235 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

32.Митко Стефанов Михов – ЕГН: 671106****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3230 – 1   / 11.09.2019г.

 

 

33.Иван Харитон Янков – ЕГН: 910715****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3204 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

34.Сабри Ружди Алиосман – ЕГН: 721222****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3213 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

35.Евгени Ивов Събинов – ЕГН: 720802****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3195 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

36.Атанас Ванчев Делчев – ЕГН: 710704****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3208 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

37.Красимир Иванов Стефанов – ЕГН: 590203****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3239 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

38.Александър Михайлов Стоянов – ЕГН: 840909****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3243 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

39.Светлана Михайлова Чипилова – ЕГН: 500301****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3246 – 1   / 13.09.2019г.

 

 

40.Емил Росенов Симеонов – ЕГН: 700622****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3240 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

41.Златка Златкова Руменова – ЕГН: 871203****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3241 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

42.Алдин Росенов Симеонов – ЕГН: 771128****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3247 – 1   / 13.09.2019г.

 

 

43.Рамадан Юсеин Рамадан – ЕГН: 540902****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3169 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

44.Абдур Рахман Гюнай – ЕГН: 680101****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3242 – 1   / 12.09.2019г.

 

 

45.Анатоли Тодоров Янев – ЕГН: 600825****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3168 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

46.Николай Колев Минчев – ЕГН: 791214****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3214 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

47.БИОПЛАНТС ООД – БУЛСТАТ: 201353261

Адрес: гр.Стара Загора

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3090 – 1   / 24.07.2019г.

 

 

48.Петър Павлов Желев – ЕГН: 600305****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3207 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

49.Николина Костадинова Грозева – ЕГН: 610327****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3153 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

50.Иван Милев Грозев – ЕГН: 570709****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3154 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

51.Живко Танчев Тенев – ЕГН: 620909****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3164 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

52.Валентин Лозанов Петков – ЕГН: 680501****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3166 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

53.Йоан Славеев Тодоров – ЕГН: 860429****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3167 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

54.Кристиян Христов Христов – ЕГН: 940324****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3163 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

55.Станимир Христов Евтимов – ЕГН: 801017****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3216 – 1   / 02.09.2019г.

 

 

56.Асен Георгиев Асенов – ЕГН: 760622****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3158 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

57.Даниел Ончо Мардикян – ЕГН: 920310****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3154 – 1   / 20.08.2019г.

 

 

58.Шефие Рамадан Мурад – ЕГН: 720117****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3188 – 1   / 20.08.2019г.

 

 

59.Айля Байрям Ибрям – ЕГН: 880222****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3190 – 1   / 20.08.2019г.

 

 

60.Щерю Стефанов Щерев – ЕГН: 830524****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3165 – 1   / 19.08.2019г.

 

 

61.Костадин Колев Костадинов – ЕГН: 760918****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3181 – 1   / 20.08.2019г.

 

 

62.Байрямали Юсуф Мустафа – ЕГН: 450715****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3175 – 1   / 20.08.2019г.

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  09.09.2019 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.ТИТИ 99 ЕООД   - БУЛСТАТ: 126613207

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2988 – 1   / 27.06.2019г.

 

 

2.Станимир Кирилов Бузалков – ЕГН: 830724****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2852 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

3.Павлин Данчев Леков – ЕГН: 530713****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2857 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

4.БАЛКО ООД – БУЛСТАТ: 126094292

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2953 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

5.Антон Миланов Ивов – ЕГН: 730627****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3063 – 1   / 18.07.2019г.

 

 

6.Венцислав Илиев Велков – ЕГН: 900725****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3062 – 1   / 18.07.2019г.

 

 

7.ИНТЕРФАВОРИТ – БУЛСТАТ: 126073490

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3088 – 1   / 24.07.2019г.

 

 

8.Димитър Георгиев Николов – ЕГН: 590625****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3102 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

9.Павлин Добрев Панайотов – ЕГН: 661019****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3096 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

10.Даниела Росенова Иванова – ЕГН: 930612****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3113 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

11.Петър Борков Вълканов – ЕГН: 730827****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3095 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

12.Гюлбие Исмаил Дурмуш – ЕГН: 600115****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3108 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

13.Николай Димитров Колев – ЕГН: 700314****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3100 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

14.Цветан Михайлов Михайлов – ЕГН: 740725****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3112 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

15.Салиф Мюмюнали Юзеир . ЕГН: 800922****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3093 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

16.Щерка Канева Георгиева – ЕГН: 540531****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3122 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

17.Ана Михайлова Михайлова – ЕГН: 750619****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3097 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

18.Георги Петров Петров – ЕГН: 720426****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3114 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

19.Добромир Василев Чапликов – ЕГН: 671221****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3094 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

20.МИСС 2008 – БУЛСТАТ: 200248688

Адрес: Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3147 – 1   / 07.08.2019г.

 

 

21.Николай Атанасов Петров – ЕГН: 550411****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3136 – 1   / 07.08.2019г.

 

 

22.Сабри Юсеин Юсеин – ЕГН: 800317****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3121 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

23.СЛАВЯНИ 72 ЕООД – БУЛСТАТ: 202985495

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3129 – 1   / 07.08.2019г.

 

 

24.ЕФФЕ – 87 ЕООД – БУЛСТАТ: 201305213

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3134 – 1   / 07.08.2019г.

 

 

25.ЕТ“ ШОТ – ИВАН АНГЕЛОВ „ – БУЛСТАТ: 040433358

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3140 – 1   / 07.08.2019г.

 

 

26.Сергей Данаилов Христов – ЕГН: 850512****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2774 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

27.Гого Борисов Гогов – ЕГН: 420914****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3004 – 1   / 03.07.2019г.

 

 

28.Севджан Ахмед Мюмюн – ЕГН: 690415****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3099 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

29.Димка Желева Христова – ЕГН: 650926****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3116 – 1   / 29.07.2019г.

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  06.08.2019 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.


Списък:

1.КАВИА – ОИЛ ЕООД  - БУЛСТАТ: 126611423
Адрес: гр.Разград
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2872 – 1   / 13.05.2019г.


2.Катя Димитрова Сексенова – ЕГН: 670414****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2858 – 1   / 13.05.2019г.


3.Албена Асенова Райчева – ЕГН: 720319****
Адрес: гр.Хасково 
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2976 – 1   / 26.06.2019г.


4.Роза Илиева Райчева – ЕГН: 530605****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2977 – 1   / 26.06.2019г.


5.СЛАВА 2017 ЕООД – БУЛСТАТ: 204524109
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2960 – 1   / 20.06.2019г.


6.Ваня Пенчева Сярова – ЕГН: 590828****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2974 – 1   / 26.06.2019г.

7.Гергана Миткова Вътова – ЕГН: 911101****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2995 – 1   / 02.07.2019г.


8.Христо Иванов Вълков – ЕГН: 540112****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2985 – 1   / 26.06.2019г.


9.Мюнай Сунай Халим – ЕГН: 870824****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2956 – 1   / 20.06.2019г.

10.Маргаритка Николова Коева – ЕГН: 580512****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2996 – 1   / 02.07.2019г.


11.Велизар Деянов Тосков – ЕН: 720425****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2982 – 1   / 26.06.2019г.


12.ИНТЕР ПЕТ ГРУП ЕООД – БУЛСТАТ: 202606326
Адрес: гр.Кърджали
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2945 – 1   / 17.06.2019г.


13.Йонко Тодоров Гюдженов – ЕГН: 560717****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3030 – 1   / 04.07.2019г.


14.Ненко Колев Петров – ЕГН: 660804****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3055 – 1   / 11.07.2019г.


15.Александър Желязков Тодоров – ЕГН: 741225****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3027 – 1   / 03.07.2019г.


16.Кичка Делчева Стайкова – ЕГН: 680813****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3053 – 1   / 11.07.2019г.


17.Ерол Мурсел Махмуд – ЕГН: 801223****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3025 – 1   / 03.07.2019г.


18.Неда Боянова Михайлова – ЕГН: 750326****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3000 – 1   / 03.07.2019г.


19.Свилена Събева Ябленкова – ЕГН: 580103****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3006 – 1   / 03.07.2019г.


20.Антон Атанасов Коев – ЕГН: 801214****
Адрес: гр.Хасково 
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3060 – 1   / 12.07.2019г.


21.Красимир Иванов Иванов – ЕГН: 570912****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3057 – 1   / 11.07.2019г.


22.Пламен Василев Петев – ЕГН: 610218****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3052 – 1   / 11.07.2019г.


23.Веселина Александрова Жекова – ЕГН: 730704****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3044 – 1   / 11.07.2019г.


24.Живко Красимиров Илчев – ЕГН: 740419****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3041 – 1   / 11.07.2019г.


25.Христина Ангелова Ванчева – ЕГН: 740123****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3070 – 1   / 18.07.2019г.


26.Небие Салихова Карасалихова – ЕГН: 890608****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3081 – 1   / 18.07.2019г.


27.Димитър Кирчев Димитров – ЕГН: 730305****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3065 – 1   / 18.07.2019г.


28.Елена Кирчева Димитрова – ЕГН: 770601****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3069 – 1   / 18.07.2019г.


29.Снежана Василева Иванова – ЕГН: 580322****
Адрес: гр.Стара Загора
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2892 – 1   / 22.05.2019г.


30.АГРОМАР – БУЛСТАТ: 126655971
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2954 – 1   / 20.06.2019г.


31.Латьо Манахилов Латев – ЕГН: 521004****
Адрес: гр.София
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2878 – 1   / 22.06.2019г.


32.Исмаил Исмаилов Осман – ЕГН: 780110****
Адрес: с.Чилик
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2893 – 1   / 22.05.2019г.


33.Венелин Манахилов Въков – ЕГН: 750518****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3046 – 1   / 11.07.2019г.


34.Станислав Митков Тосков – ЕГН: 820926****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3072 – 1   / 18.07.2019г.


35.Иван Андреев Насков – ЕГН: 730113****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3084 – 1   / 18.07.2019г.


36.Живка Вълева Димова – ЕГН: 701217****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3066 – 1   / 18.07.2019г.


37.РЕКА ЕООД – БУЛСТАТ: 201186717
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 3091 – 1   / 24.07.2019г.


38.Марийка Тодорова Гогова – ЕГН: 340401****
Адрес: гр.Хасково
Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2978 – 1   / 26.06.2019г.


 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  09.07.2019 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.ИЗОГЛАС ООД – БУЛСТАТ: 126657627

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1960 – 1   / 29.11.2018г.

 

 

2.Златка Николова Вълчева – ЕГН: 660914****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2919 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

3.Тенчо Христов Христов – ЕГН: 830817****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2920 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

4.Христо Сталев Ангелов – ЕГН: 580805****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2918 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

5.Христо Михайлов Ангелов – ЕГН: 580831****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2917 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

6.Васил Йорданов Попов – ЕГН: 850131****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2866 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

7.Станил Георгиев Чилингиров – ЕГН: 800520****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2865 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

8.Илиян Събев Райчев – ЕГН: 561129****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2921 – 1   / 13.06.2019г.

 

 

9.Али Хюсеин Али – ЕГН: 750127****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2899 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

10.Боян Бисеров Филипов – ЕГН: 750512****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2911 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

11.Светлозара Господинова Димитрова – ЕГН: 740111****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2914 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

12.Азизе Салиф Мурад – ЕГН: 330302****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2883 – 1   / 22.05.2019г.

 

 

13.Благой Стойков Бялков – ЕГН: 610322***

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2915 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

14.Минка Тодорова Георгиева – ЕГН: 690815****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2907 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

15.Горан Асенов Симеонов – ЕГН: 680305****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2939 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

16.Златин Асенов Георгиев – ЕГН: 910808****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2947 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

17.Мартин Алексиев Апостолов – ЕГН:720215****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2948 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

18.Евгени Костов Русенов – ЕГН: 680201****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2929 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

19.Зина Красимирова Русенова – ЕГН: 670408****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2927 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

20.Илия Янков Митев – ЕГН: 740909****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2933 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

21.Емилия Замфирова Петкова – ЕГН: 721201****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2942 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

22.ОТОМАН ЛОГИСТИК – БУЛСТАТ: 201489770

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2896 – 1   / 28.05.2019г.

 

 

23.Марияна Иванова Атанасова – ЕГН: 710124****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2832 – 1   / 25.04.2019г.

 

 

24.Теню Георгиев Тенев – ЕГН: 451015****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2848 – 1   / 02.05.2019г.

 

 

25.Васил Иванов Величков – ЕГН: 570611****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2830 – 1   / 25.04.2019г.

 

 

26.Живка Стоянова Ковачева – ЕГН: 720515****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2829 – 1   / 25.04.2019г.

 

 

27.Георги Иванов Митев – ЕГН: 810507****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2871 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

28.Илиян Василев Михайлов – ЕГН: 580801****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2938 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

29.Недялко Атанасов Канев – ЕГН: 571009****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2944 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

30.ДЕНЕЗ МЕБЕЛС – БУЛСТАТ: 126742294

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2962 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

31.Кичка Недялкова Панайотова – ЕГН: 670821****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2952 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

32.Кирилчо Петров Маринов – ЕГН: 640710****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2951 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

33.ПЕЛИН ТРАНСПОРТ – БУЛСТАТ: 202087543

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2961 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

34.СОНО – 2017 ЕООД – БУЛСТАТ: 204492608

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2955 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

35.Даниела Николова Чакърова – ЕГН: 580604****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2940 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

36.ТИ ЕФ ТРЕЙДИНГ ООД – БУЛСТАТ: 203718634

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2965 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

37.Трендафил Николов Трендафилов – ЕГН: 680906****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2906 – 1   / 25.05.2019г.

 

 

38.Пламен Николов Стоилов – ЕГН: 760902****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2856 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

39.Калин Христов Чакъров – ЕГН: 741031****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2764 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

40.Цветелин Димитров Братанов – ЕГН: 901211****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2833 – 1   / 25.04.2019г.

 

 

41.Николай Недялков Колев – ЕГН: 741120****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2991 – 1   / 27.06.2019г.

 

 

42.Младен Георгиев Китов – ЕГН: 771231****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2984 – 1   / 26.06.2019г.

 

 

43.Пламен Владимиров Ботев – ЕГН: 700318****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2946 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

44.ЕФ КОМЕРС ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ – БУЛСТАТ: 126093653

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2943 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

45.Георги Стефанов Дяков – ЕГН: 610217****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2992 – 1   / 27.06.2019г.

 

 

46.Милена Николова Манолова – ЕГН: 661121****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2990 – 1   / 27.06.2019г.

 

 

47.Иван Сталев Василев – ЕГН: 530723****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2990 – 1   / 26.06.2019г.

 

 

48.Гергана Василева Ташева – ЕН: 861122****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2993 – 1   / 27.06.2019г.

 

 

49.Стефан Михайлов Асенов – ЕГН: 741008****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2950 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

50.Генджер Изет Садула – ЕГН: 830920****

Адрес: гр.Ардино

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2861 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

51.Петронка Георгиев Цветковска – ЕГН: 630301****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2880 – 1   / 22.05.2019г.

 

 

52.Цвятко Димитров Иванов – ЕГН: 580901****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2888 – 1   / 22.05.2019г.

 

 

53.Душо Христов Христов – ЕГН: 620122****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2881 – 1   / 22.05.2019г.

 

 

54.Тончо Кръстев Делчев – ЕГН: 690119****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2941 – 1   / 17.06.2019г.

 

 

55.Пенко Димитров Чакъров – ЕГН: 710201****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2968 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

56.Иван Петков Ников – ЕГН: 660326****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2963 – 1   / 20.06.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  10.06.2019 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.РЕНТ ХАСКОВО ООД – БУЛСТАТ: 201313651

Адрес: гр.Стара загора

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2825 – 1   / 18.04.2019г.

 

 

2.Атанас Калинов Костадинов – ЕГН: 770831****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2831 – 1   / 25.04.2019г.

 

 

3.Виолета Стоянова Младенова – ЕГН: 511122****

Адрес: гр.Асеновград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2784 – 1   / 08.04.2019г.

 

 

4.Борис Андонов Георгиев – ЕГН: 720912****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2811 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

5.КОВАЛТ ЕООД – БУЛСТАТ: 126548357

Адрес: гр.Харманли

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2869 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

6.Румен Желев Жеков – ЕГН: 600301****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2813 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

7.Лилия Йорданова Атанасова – ЕГН: 690316****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2763 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

8.Тодорка Вълкова Господинова – ЕГН: 360630****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2797 – 1   / 08.04.2019г.

 

 

9.Станимир Кирилов Бузалаков – ЕГН: 830724****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2852 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

10.Захари Георгиев Георгиев – ЕГН: 900207****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2894 – 1   / 22.05.2019г.

 

 

11.Алпер Сабри Реджеб – ЕГН: 940927****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2889 – 1   / 22.05.2019г.

 

 

12.Гюнер Хасан Асарлъ – ЕГН: 640605****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2863 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

13.Таня Атанасова Хубенова – ЕГН: 620814****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2840 – 1   / 02.05.2019г.

 

 

14.Данаил Хубинов Христев – ЕГН: 771008****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2772 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

15.Илия Антонов Деянов – ЕГН: 710607****

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №868 / 11.10.2018г.

 

 

16.Жулиен Петров Петров – ЕГН: 900527****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2779 – 1   / 03.04.2019г.

 

 

17.Бойко Иванов Дамянов – ЕГН: 660528****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2766 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

18.Ердуан Фикрет Елмаз – ЕГН: 850701****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2777 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

19.Мина Вълчева Киркова – ЕГН: 720127****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2776 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

20.ТЕДИМПЕКС – В ЛИКВИДАЦИЯ – БУЛСТАТ: 000884385

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2722 – 1   / 05.03.2019г.

 

 

21.Симеон Ибров Алеков – ЕГН: 791229****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2862 – 1   / 13.05.2019г.

 

 

22.Поля Койчева Калчева – ЕГН: 781002****

Адрес: гр.Харманли

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2839 – 1   / 02.05.2019г.

 

 

23.Токо Ангелов Токов – ЕГН: 480215****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2828 – 1   / 25.04.2019г.

 

 

24.Иван Янков Василев – ЕГН: 651206****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2847 – 1   / 02.05.2019г.

 

 

25.ММ ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА – БУЛСТАТ: 126535744

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2759 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  10.05.2019 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Ани Георгиев Митев – ЕГН: 671021****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2812 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

2.Шерафет Али Ибрям – ЕГН: 750617****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2805 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

3.Румяна Димитрова Бъчварова – Савчова – ЕГН: 560922****

Адрес: гр.Кърджали

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2808 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

4.Виолета Стоилова Ласлова – ЕГН: 640501****

Адрес: гр.Благоевград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2791 – 1   / 08.04.2019г.

 

 

5.ЧОМАРИТЕ – ГОСПОДИН СТОЙЧЕВ – ЕГН: 126613253

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2734 – 1   / 06.03.2019г.

 

 

6.Светослава Николова Стоянова – ЕГН: 760803****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2792 – 1   / 08.04.2019г.

 

 

7.Ангел Митков Ангелов – ЕГН: 810107****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2821 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

8.ЕСКАЛИБУР – БУЛСТАТ: 126713734

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2823 – 1   / 16.04.2019г.

 

 

9.ХДМ – БУЛСТАТ: 126154914

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2762 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

10.Мануела Бориславова Жекова – ЕГН: 920316****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2796 – 1   / 08.04.2019г.

 

 

11.Живко Йорданов Митев – ЕГН: 700424****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2781 – 1   / 08.04.2019г.

 

 

12.Йордан Асенов Илиев – ЕГН: 690218****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2822 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

13.Иван Огнянов Иванов – ЕГН: 830126****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2815 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

14.РОСИНИ ЕООД – БУЛСТАТ: 126551976

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2785 – 1   / 08.04.2019г.

 

 

15.Светлана Иванова Даскалова – ЕГН: 740623****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2788 – 1   / 08.04.2019г.

 

 

16.Янчо Иванов Иванов – ЕГН: 620102****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2819 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

17.АИДАЛЕС АД – БУЛСТАТ: 126169325

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2809 – 1   / 15.04.2019г.

 

 

18.Георги Петков Гечков – ЕГН: 780830****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2751 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

19.Сергей Данаилов Христов – ЕГН: 850512****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2774 – 1   / 02.04.2019г.

 

 

20.Тихомир Иванов Тинев – ЕГН: 720604****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2752 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 09.04.2019 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.УЗУНОВ И СИНОВЕ ЕООД – БУЛСТАТ: 126676015

Адрес: с.Езерово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2699 – 1   / 25.02.2019г.

 

 

2.АНГЕЛСИН ООД – БУЛСТАТ: 12364049

Адрес: с.Горно Изворово , Производствен цех

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2700 – 1   / 25.02.2019г.

 

 

3.Севдия Мюмюн Неджиб – ЕГН: 600903****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2737 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

4.Иванка Вълкова Камбурова – ЕГН: 590427****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2757 – 1   / 19.03.2019г.

 

 

5.Мустафа Фикрет Юсеин – ЕГН: 860611****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2738 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

6.Зинеп Адем Алиосман – ЕГН: 540812****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2748 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

7.Сюлейман Мюмюн Алиосман – ЕГН: 520312****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2747 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

8.Радослав Митков Димитров – ЕГН: 871030****

Адрес: гр.Варна

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2677 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

9.Николай Костадинов Димитров – ЕГН: 940918****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2686 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

10.ПРЕСТО ЕР – БУЛСТАТ: 115615462

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2675 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

11.УЛТРАМЕКС ЕООД – БУЛСТАТ: 115551779

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2678 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

12.РОСАНА – БУЛСТАТ: 126582651

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2666 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

13.ТОРНАДО – БУЛСТАТ: 126638032

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2693 – 1   / 25.02.2019г.

 

 

14.Станислав Ангелов Станков – ЕГН: 670121****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №28

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2742 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

15.Петър Иванов Тодоров – ЕГН: 740324****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2742 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

16.Христина Петрова Тонева – ЕГН: 740423****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2745 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

17.Радка Жекова Гьорева – ЕГН: 330824****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2743 – 1   / 18.03.2019г.

 

 

18.Милен Антонов Митев – ЕГН: 850121****

Адрес: с.Войводово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2687 – 1   / 08.02.2019г.

 

 

19.Иванка Иванова Горделева – ЕГН: 480815****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2713 – 1   / 27.02.2019г.

 

 

20.СТИВЪН РИСТ ООД – БУЛСТАТ: 102931379

Адрес: гр.Бургас

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2736 – 1   / 06.03.2019г.

 

 

21.ДОНЕВ – 09 ЕООД – БУЛСТАТ: 200863464

Адрес: гр.Стара Загора

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2735 – 1   / 06.03.2019г.

 

 

22.Методи Донев Марков – ЕГН: 621209****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000887 / 01.11.2018г.

 

 

23.МАРС 55 – БУЛСТАТ: 126659838

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2706 – 1  / 26.02.2019г.

 

 

24.Николай Василев Стефанов – ЕГН: 751108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2698 – 1  / 25.02.2019г.

 

 

25.Надежда Христова Йорданова – ЕГН: 680917****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2694 – 1  / 25.02.2019г.

 

 

26.Илия Атанасов Гинев – ЕГН: 620423****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2701 – 1  / 25.02.2019г.

 

 

27.МАРИТАНА – ГЕОРГИ СТОЕВ – БУЛСТАТ: 020899989

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2709 – 1  / 26.02.2019г.

 

 

28.Мюмюн Мехмед Юсуф – ЕГН: 670414****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2709 – 1  / 26.02.2019г.

 

 

29.УИНД СЕРВИСЕСЕ ООД – БУЛСТАТ: 204656049

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2714 – 1  / 01.03.2019г.

 

 

30.ГРАНДСТРОЙ 2015 ЕООД – БУЛСТАТ: 203565590

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2703 – 1  / 25.02.2019г.

 

 

31.ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ЕВРОПА АД – БУЛСТАТ: 203033242

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2707 – 1  / 26.02.2019г.

 

 

32.Марин Велев Стоянов – ЕГН: 821224****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2729 – 1  / 05.03.2019г.

 

 

33.Северина Събева Налбантова – ЕГН: 630712****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2730 – 1  / 05.03.2019г.

 

 

34.Мария Маринова Атанасова – ЕГН: 730924****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2733 – 1  / 05.03.2019г.

 

 

35.Станимир Георгиев Петров – ЕГН: 711013****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2716 – 1  / 05.03.2019г.

 

 

36.Диянка Пенева Петкова – ЕГН: 571108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2732 – 1  / 05.03.2019г.

 

 

37.Митко Спиридонов Петков – ЕГН: 531208****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2731 – 1  / 05.03.2019г.

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  11.03.2019 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Марчо Иванов Янков – ЕГН: 540810****

Адрес: с.Орешец

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2605 – 1   / 14.01.2019г.

 

 

2.Живко Иванов Лавчев – ЕГН: 840822****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2663 – 1   / 28.01.2019г.

 

 

3.Евгения Добрева Димова – ЕГН: 660117****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2681 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

4.ГРУПТРАНС ООД – БУЛСТАТ: 126634546

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2689 – 1   / 08.02.2019г.

 

 

5.Тефик Хамид Мурад – ЕГН: 570712****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2688 – 1   / 08.02.2019г.

 

 

6.Златко Стефанов Стефанов – ЕГН: 530919****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2690 – 1   / 08.02.2019г.

 

 

7.Велимира Николова Димова – ЕГН: 810305****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2680 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

8.Калоян Маргаритов Вангелов – ЕГН: 890926****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2674 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

9.Николина Георгиева Василева – ЕГН: 630318****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2691 – 1   / 08.02.2019г.

 

 

10.Гергана Миткова Вътова – ЕГН: 911101****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2667 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

11.АГРО – М ЕООД – БУЛСТАТ: 160115079

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2672 – 1   / 06.02.2019г.

 

 

12.СТУДИО ВИВАТОН ЕООД – БУЛСТАТ: 200626390

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000659 / 01.08.2018г.

 

 

13.ЕТ ВИЛИ – ВИОЛЕТА РАЙЧЕВА – РАЙЧО ПЕТРОВ – БУЛСТАТ: 126663021

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000758 / 19.09.2018г.

 

 

14.Ана Каменова Котова – ЕГН: 791011****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2685 – 1  / 06.02.2019г.

 

 

15.Илия Колев Илиев – ЕГН: 690627****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2650 – 1  / 28.01.2019г.

 

 

16.ЮУППИ ЕООД – БУЛСТАТ: 203765880

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2609 – 1  / 14.01.2019г.

 

 

17.Недялко Милков Георгиев – ЕГН: 591103****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2660 – 1  / 28.01.2019г.

 

 

18.ТФФКАНСТРАКШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД – БУЛСТАТ: 108621184

Адрес: гр.Кърджали

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2571 – 1  / 08.01.2019г.

 

 

19.Атанас Господинов Драмалиев – ЕГН: 780415****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2656 – 1  / 28.01.2019г.

 

 

20.Таня Огнянова Тенева – ЕГН: 771014****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2654 – 1  / 28.01.2019г.

 

 

21.Севдалин Бисеров Хаджийски – ЕГН: 860523****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2664 – 1  / 28.01.2019г.

 

 

22.Петко Василев Христов – ЕГН: 700401****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2649 – 1  / 28.01.2019г.

 

 

23.Ина Тениславова Димитрова – ЕГН: 821201****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2658 – 1  / 28.01.2019г.

 

 

24.ВИВА АГРО БРАВО – МИЛЕН ДИМИТРОВ – БУЛСТАТ: 131305595

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 2683 – 1  / 06.02.2019г.

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 04.02.2019 г.

 

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Недялко Трайков Янков – ЕГН: 670204****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2599 – 1   / 14.01.2019г.

 

 

2.Невена Колева Панева – ЕГН: 590222****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2584 – 1   / 08.01.2019г.

 

 

3.Димитър Георгиев Димитров – ЕГН: 780111****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2593 – 1   / 10.01.2019г.

 

 

4.Валентина Александровна Димитрова – ЕГН: 510703****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2587 – 1   / 08.01.2019г.

 

 

5.Иванка Тодорова Вълканова – ЕГН: 530101****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2564 – 1   / 08.01.2019г.

 

 

6.Донка Иванова Зюмбилева – ЕГН: 681020****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2597 – 1   / 14.01.2019г.

 

 

7.СИГ ЕООД – БУЛСТАТ: 126644551

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №775 / 21.09.2018г.

 

 

8.ВАСИЛЕВИ ООД – БУЛСТАТ: 126616623

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №889 / 01.11.2018г.

 

 

9.Снежана Борисова Христова – ЕГН: 711012****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №892 / 02.11.2018г.

 

 

10.Георги Найденов Найденов – ЕГН: 710521****

Адрес: с.Брягово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №405 / 25.04.2018г.

 

 

11.Михаил Митков Митков – ЕГН: 851006****

Адрес: с.Караманци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2565 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

12.Милена Илиева Василева – ЕГН: 791220****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1959 – 1 / 29.11.2018г.

 

 

13.ЕДИТАЧ ЕООД – БУЛСТАТ: 126741267

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2616 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

14.ЕУ АНИМАЛ – 2016 ЕООД – БУЛСТАТ: 204297782

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2567 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

15.Радка Лавчева Янкова – ЕГН: 540328****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2602 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

16.Чавдар Янков Тосков – ЕГН: 751205****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2618 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

17.Иван Георгиев Иванов – ЕГН: 731110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2601 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

18.Киряк Мидов Будов – ЕГН: 430219****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2579 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

19.Пламен Георгиев Костов – ЕГН: 730120****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2562 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

20.Разихан Исмаил Мехмед – ЕГН: 631007****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2615 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

21.Радомир Стефанов Димитров – ЕГН: 721120****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2603 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

22.Петър Йорданов Тенев – ЕГН: 490815****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2619 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

23.Светослав Калинов Ангелов – ЕГН: 960912****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2581 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

24.Шенол Апти Хасан – ЕГН: 700613****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2568 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

25.Красимир Трайков Шулев – ЕГН: 610729****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2575 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

26.Росен Калинов Бюлбюлев – ЕГН: 610419****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2572 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

27.Иван Иванов Янков – ЕГН: 720309****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2608 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

28.Валентин Жоров Димитров – ЕГН: 810527****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2570 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

29.Маргаритка Николова Коева – ЕГН: 580512****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2622 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

30.БОБИКАР ЕООД – БУЛСТАТ: 126741491

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2612 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

31.ЕТ КУНСКИ – РОЗАЛИН ХУБЕНОВ – БУЛСТАТ: 126128645

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2611 – 1 / 14.01.2019г.

 

 

32.Николай Кирилов Николаев – ЕГН: 900216****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №2580 – 1 / 08.01.2019г.

 

 

33.НОСПРЕС ЕООД – БУЛСТАТ: 202113244

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1955 – 1 / 28.11.2018г.

 

 

34.Джемал Айвалък – ЕГН: 550111****

Адрес: с.Родопи

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №492 / 28.06.2018г.

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  12.12.2018г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.БАЛКАН ЕКО ЕНЕРДЖИ – 2012 ЕООД – БУЛСТАТ: 202134473

Адрес: гр.Хасково , ул.Чернозем №3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1953 – 1   / 28.11.2018г.

 

 

2.ЕТ ДИМИТЪР ГРОЗЕВ – СТЪНИ – КАТЯ ГРОЗЕВА – БУЛСТАТ: 176160229

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №18 , ет.4 , ап.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1958 – 1   / 28.11.2018г.

 

 

3.Георги Димитров Георгиев – ЕГН: 700427****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №43

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1963 – 1   / 29.11.2018г.

 

 

4.Юксел Емин Исмаил – ЕГН: 660331****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1956 – 1   / 28.11.2018г.

 

 

5.Ахмед Авни Али – ЕГН: 730330****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пирот №21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1961 – 1   / 29.11.2018г.

 

 

6.Юлия Венкова Наджеклиева – ЕГН: 691217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бузлуджа №16, вх.А , ет.2 , ап.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1950 – 1   / 28.11.2018г.

 

 

7.КАМАГ ООД – БУЛСТАТ: 126064541

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №20 , вх.В , ап.11, ет.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1952 – 1   / 28.11.2018г.

 

 

8.Любомир Николов Димов – ЕГН: 610323****

Адрес: гр.София , зона Б-5 , №14 , вх.Д , ет.15 , ап.141

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000858 / 11.10.2018г.

 

 

9.Желка Недялкова Бойчева – ЕГН: 851112****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Александър Стамболийски №35 , вх.Г , ет.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000868 / 11.10.2018г.

 

 

10.Мариана Йорданова Куен – ЕГН: 610801****

Адрес: гр.София , жк.Младост 1 , №102 1 вх.3 , ет.8 , ап.136

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000840 / 02.10.2018г.

 

 

11.Билент Мюмюн Джамал – ЕГН: 741207****

Адрес: гр.Харманли , бул.Лозенград №24 , вх.А , ет.2 , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000844 / 02.10.2018г.

 

 

12.Христо Йорданов Атанасов – ЕГН: 740118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Крали Марко №22 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000881 / 01.11.2018г.

 

 

13.Ахмед Сефтинов Калфов – ЕГН: 851202****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №3 , вх.Б , ет.8 , ап.68

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000884 / 01.11.2018г.

 

 

14.Теодора Калинова Костова – ЕГН: 510413****

Адрес: гр.Шумен , Дедеагач №9 , вх.2 , ап.39

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000800 / 27.09.2018г.

 

 

15.Николина Владимирова Петрова – ЕГН: 330227****

Адрес: гр.София , жк.Левски №14 , вх.А , ет.9 , ап.34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000803 / 27.09.2018г.

 

 

16.Еленка Тенев Ванчева – ЕГН: 590619****

Адрес: гр.София , ул.Капиновски Манастир №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000806 / 27.09.2018г.

 

 

17.САРОС 1 ООД – БУЛСТАТ: 202390469

Адрес: гр.Хасково , бул.България №150 , ет.5 , ап.15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000893 / 02.11.2018г.

 

 

18.АСТИН ЕООД – БУЛСТАТ: 126525999

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №56 – 66 , вх.А , ап.71

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000890 / 01.11.2018г.

 

 

19.ЕТ МАГИКА – МАРГАРИТКА НИКОЛОВА – БУЛСТАТ: 836021602

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение бл.№1 , вх.А , ап.11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000891 / 01.11.2018г.

 

 

20.Стойчо Григоров Иванов – ЕГН: 500126****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №37 , ет.4 , ап.21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000874 / 01.11.2018г.

 

 

21.Христо Недялков Иванов – ЕГН: 830922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гюмюрджина №35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000872 / 16.10.2018г.

 

 

22.Николай Ламбов Николов – ЕГН: 680828****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №37А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000879 / 01.11.2018г.

 

 

23.ГЮВЕНЧ НАКЛИАТ ООД – БУЛСТАТ: 201580362

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Освободител №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000894 / 02.11.2018г.

 

 

24.Ирена Георгиева Узунова – ЕГН: 661012****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №3 , ет.3 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000880 / 01.11.2018г.

 

 

25.Тахир Йекен – ЕГН: 730926****

Адрес: гр.Пловдив , бул.Александър Стамболийски №65 , ет.1 , ап.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 000762 / 19.09.2018г.

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  09.11.2018г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.САТЕКС ООД – БУЛСТАТ: 126606682

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000746  / 11.09.2018г.

 

 

2.Димитър Здравков Радев – ЕГН: 861230****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000821  / 28.09.2018г.

 

 

3.ПЧЕЛА – НИКОЛА НИКОЛОВ ЕТ – БУЛСТАТ: 040016375

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000847  / 02.10.2018г.

 

 

4.Фейме Йозкан – ЕГН: 330826****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000776  / 21.09.2018г.

 

 

5.ЕКОСТРОЙ – МЕТАЛ – БУЛСТАТ: 126623774

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000850  / 02.10.2018г.

 

 

6.Томи Димитров Томов – ЕГН: 590727****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000838  / 02.10.2018г.

 

 

7.Донка Бошкова Атанасова – ЕГН: 661206****

Адрес: Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000807  / 27.09.2018г.

 

 

8.Сабаетин Мехмедов Ахмедов – ЕГН: 660901****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000790  / 21.09.2018г.

 

 

9.Туркиян Салимова Ахмедова – ЕГН: 671116****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000785  / 21.09.2018г.

 

 

10.Надка Миткова Йорданова – ЕГН: 710615****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000795  / 27.09.2018г.

 

 

11.БАЛИСТА 1 ЕООД – БУЛСТАТ: 201324555

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000853 / 02.10.2018г.

 

 

12.АГРО – МС ЕООД – БУЛСТАТ: 126729197

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000843 / 02.10.2018г.

 

 

13.КАРА – М ООД – БУЛСТАТ: 126729521

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000849 / 02.10.2018г.

 

 

14.Смарайди Павлова Станчева – ЕГН: 440316****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000819 / 28.09.2018г.

 

 

15.Илия Димитров Хаджиев – ЕГН: 740901****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000830 / 28.09.2018г.

 

 

16.СИТИ СТРОЙ ЕООД – БУЛСТАТ: 126690463

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000745 / 11.09.2018г.

 

 

17.АГРОФРУКТ – БУЛСТАТ: 126624577

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000732 / 11.09.2018г.

 

 

18.АЙМЕЛ – ЕФЕ – БЪЛГАРИЯ – БУЛСТАТ: 126730235

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000859 / 11.10.2018г.

 

 

19.ИМПЕРА ТЕХ ЕООД – БУЛСТАТ: 203736269

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000856 / 11.10.2018г.

 

 

20.Стоян Петков Петков – ЕГН: 550512****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000860 / 11.10.2018г.

 

 

21.Юри Сашев Мирчев – ЕГН: 870423****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000818 / 28.09.2018г.

 

 

22.Ахмед Рамадан Махмуд – ЕГН: 730608****

Адрес: с.Каняк , общ.Черноочене

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000804 / 27.09.2018г.

 

 

23.Фахри Яшар Хабил – ЕГН: 500426****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000870 / 11.10.2018г.

 

 

24.Расим Амди Тасим – ЕГН: 620505****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000855 / 11.10.2018г.

 

 

25.Людмил Христов Латев – ЕГН: 670422****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000864 / 11.10.2018г.

 

 

26.Катя Георгиева Тенева – ЕГН: 420630****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000857 / 11.10.2018г.

 

 

27.Валерия Йорданова Александрова – ЕГН: 870722****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000792 / 27.09.2018г.

 

 

28.Илия Антонов Деянов – ЕГН: 710607****

Адрес: с.Козлец , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000869 / 11.10.2018г.

 

 

29.Наталия Филипова Стайкова – ЕГН: 710817****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000871 / 16.10.2018г.

 

 

30.Маргарита Александрова Костова – ЕГН: 320828****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000829 / 28.09.2018г.

 

 

31.Борис Митков Борисов – ЕГН: 841121****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000867 / 11.10.2018г.

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 12.10.2018г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Али Мехмедали Молла – ЕГН: 880929****

Адрес: с.Долно Големанци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000702  / 30.08.2018г.

 

 

2.Донка Мирчева Ненова – ЕГН: 440107****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000814  / 27.09.2018г.

 

 

3.Ивайло Георгиев Райков – ЕГН: 700607****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000753  / 19.09.2018г.

 

 

4.КАРИЗМА 2012 ЕООД – БУЛСТАТ: 201865660

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000779  / 21.09.2018г.

 

 

5.Надежда Тенчева Чалъкова – ЕГН: 750826****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000791  / 21.09.2018г.

 

 

6.Наска Илиева Панайотова – ЕГН: 540403****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000808  / 27.09.2018г.

 

 

7.ИЗОГЛАС ООД – БУЛСТАТ: 126657627

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000724  / 05.09.2018г.

 

 

8.Божидар Стефанов Стоянов – ЕГН: 460617****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000673  / 13.08.2018г.

 

 

9.Минка Добрева Митева – ЕГН: 790207****

Адрес: с.Узунджово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000778  / 21.09.2018г.

 

 

10.КОНТЕГО ЕООД – БУЛСТАТ: 200680947

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000774  / 21.09.2018г.

 

 

11.Иван Георгиев Стаматов – ЕГН: 541021****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000781  / 21.09.2018г.

 

 

12.Тихомир Янев Арнаудов – ЕГН: 760704****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000757  / 19.09.2018г.

 

 

13.Илиян Шибилов Методиев – ЕГН: 830523****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000697  / 30.08.2018г.

 

 

14.Алтън Йълмаз – ЛНЧ:1002775644

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000761  / 19.09.2018г.

 

 

15.КАНЕВ – Н.А.К. – НЕДЯЛКО КАНЕВ – БУЛСТАТ: 040263112

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000755  / 19.09.2018г.

 

 

16.ИНТЕР ЮНИЪН ЛОГИСТИК ЕООД – БУЛСТАТ: 201859119

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000740  / 11.09.2018г.

 

 

17.Йордан Димчев Христов – ЕГН: 870911****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000769  / 19.09.2018г.

 

 

18.СРМ – ТРЕЙД ЕООД – БУЛСТАТ: 203144890

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000711  / 05.09.2018г.

 

 

19.ЕТ МИГ – 9-13 – ИВАН ГРОЗЕВ – БУЛСТАТ: 126045338

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000719  / 05.09.2018г.

 

 

20.МЛАДА ГВАРДИЯ – БУЛСТАТ: 126544095

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000715  / 05.09.2018г.

 

 

21.ВИДИКОМ – БУЛСТАТ: 836148521

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000772  / 21.09.2018г.

 

 

22.АКРОФИКС - СТОЯН ИВАНОВ – БУЛСТАТ: 126699264

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000783  / 21.09.2018г.

 

 

23.Димитър Мирославов Милев – ЕГН: 860530****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000786  / 21.09.2018г.

 

 

24.ЕТ ВИЛИ – ВИОЛЕТА РАЙЧЕВА – РАЙЧО ПЕТРОВ – БУЛСТАТ: 126663021

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000758  / 19.09.2018г.

 

 

25.ОКТАЙБАЙТС ЕООД – БУЛСТАТ: 203222638

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000760  / 19.09.2018г.

 

 

26.ОМЕГАКОМ – БУЛСТАТ:126612436

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000733  / 11.09.2018г.

 

 

27.КАТЕРИНИ ИЛИ – БУЛСТАТ: 126646618

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000766  / 19.09.2018г.

 

 

28.С И С ЕРСОЙ ЕООД – БУЛСТАТ:203875945

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000735  / 11.09.2018г.

 

 

29.ГЕОПЕН – БУЛСТАТ: 126005226

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000730  / 11.09.2018г.

 

 

30.Васил Ангелов Емилов – ЕГН: 710716****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000667  / 13.08.2018г.

 

 

31.ЕЛФИДА 44 ЕООД - БУЛСТАТ: 202682836

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000744  / 11.09.2018г.

 

 

32.СА 6128 ТРАНСПОРТ ЕООД – БУЛСТАТ: 202900514

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000718  / 05.09.2018г.

 

 

33.Пламен Манчев Манчев – ЕГН: 620108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000751  / 12.09.2018г.

 

 

34.Галинка Атанасова Манчева – ЕГН: 640701****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000750  / 12.09.2018г.

 

 

35.ТРИО – 1 ЕООД – БУЛСТАТ: 126627477

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000738  / 11.09.2018г.

 

 

36.Ганка Йорданова Атанасова – ЕГН: 471230****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000709  / 04.09.2018г.

 

 

37.ИВТРАНС – 1 ЕООД – БУЛСТАТ: 126743122

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000739  / 11.09.2018г.

 

 

38.НИН ИМПЕКС ООД – БУЛСТАТ: 836220294

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000728  / 05.09.2018г.

 

 

39.СТИЛ ПЛЮС ООД – БУЛСТАТ: 126582669

Адрес: гр.Пловдив 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000655  / 01.08.2018г.

 

 

40.ЕВРОБУЛСТРАНС – 78 ЕООД – БУЛСТАТ: 202307021

Адрес: с.Узунджово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000710  / 05.09.2018г.

 

 

41.Бойко Иванов Дамянов – ЕГН: 660528****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000613  / 25.07.2018г.

 

 

42.НИ – НИ – ГРЕВЕ ЕООД – БУЛСТАТ: 203115910

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000742  / 11.09.2018г.

 

 

43.КОРЕЛИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД – БУЛСТАТ: 203339164

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000715  / 05.09.2018г.

 

 

44.Тефик Рефик Халил – ЕГН: 710923****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000698  / 30.08.2018г.

 

 

45.Надя Георгиева Колева – ЕГН: 810819****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000694  / 30.08.2018г.

 

 

46.Георги Здравков Георгиев – ЕГН: 770629****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000690  / 30.08.2018г.

 

 

47.Нася Стефанова Тодева – ЕГН: 610309****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000688  / 30.08.2018г.

 

 

48.Николай Димчев Тодев – ЕГН: 601121****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000687  / 30.08.2018г.

 

 

49.Севдие Исмаил Исмаил – ЕГН: 661005****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000705  / 30.08.2018г.

 

 

50.Селятин Мурад Исмаил – ЕГН: 650513****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000703  / 30.08.2018г.

 

 

51.Мирослав Милев Милев – ЕГН: 580223****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000693  / 30.08.2018г.

 

 

52.Георги Петров Донев – ЕГН: 570226****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000703  / 30.08.2018г.

 

 

53.Георги Василев Димитров – ЕГН: 570417****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000689  / 30.08.2018г.

 

 

54.Леонардо Сали Юмер – ЕГН: 910107****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000700  / 30.08.2018г.

 

 

55.Метин Муса Осман – ЕГН: 700318****

Адрес: с.Големанци 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000658  / 01.08.2018г.

 

 

56.Николай Марков Колев – ЕГН: 670317****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000672  / 13.08.2018г.

 

 

57.Сийка Ташев Манчева – ЕГН: 601112****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000752  / 12.09.2018г.

 

 

58.Ваня Димитрова Милева – ЕГН: 580819****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000691  / 30.08.2018г.

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 14.09.2018г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Петър Иванов Ангелов – ЕГН: 381115****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000521  / 05.07.2018г.

 

 

2.Манол Колев Дойчев – ЕГН: 680516****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000708  / 30.08.2018г.

 

 

3.Ангел Гогов Марчев – ЕГН: 730207****

Адрес: гр.Харманли 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000574  / 18.07.2018г.

 

 

4.Страхил Красимиров Хаджиев – ЕГН: 791120****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000595  / 23.07.2018г.

                                                                                                                    

 

5.Рамадан Назиф Дурмуш – ЕГН: 550508****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000500  / 29.06.2018г.

 

 

6.Тонка Данчева Димитрова – ЕГН: 510419****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000593  / 23.07.2018г.

 

 

7.Дяко Горосветов Георгиев – ЕГН: 840619****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000669  / 13.08.2018г.

 

 

8.Венета Костадинова Стойчева – ЕГН: 681001****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000681  / 13.08.2018г.

 

 

9.Джулия Ружинова Мирьова – ЕГН: 521130****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000671  / 13.08.2018г.

 

 

10.Митко Асенов Чаушев – ЕГН: 920217****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000663  / 13.08.2018г.

 

 

11.Апталидис Даниил Хараламбос – ЕГН: 100121****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000674  / 13.08.2018г.

 

 

12.Маргарита Страшимирова Кавракирова – ЕГН: 761224****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000569  / 17.07.2018г.

 

 

13.Павел Христов Паскалев – ЕГН: 590107****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000611  / 25.07.2018г.

 

 

14.Марияна Янакиева Димитрова – ЕГН: 601129****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000544  / 12.07.2018г.

 

 

15.СТУДИО ВИВАТОН ЕООД – БУЛСТАТ: 200626390

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000659  / 01.08.2018г.

 

 

16.Нефизе Юсеин Мехмед – ЕГН: 700218****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000638  / 26.07.2018г.

 

 

17.Симеон Митков Илиев – ЕГН: 590323****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000619  / 26.07.2018г.

 

 

18.Мехмед Нури Мехмед – ЕГН: 680618****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000603  / 25.07.2018г.

 

 

19.Петронка Ивова Сабинова – ЕГН: 710412****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000437  / 27.06.2018г.

 

 

20.Митко Иванов Митев – ЕГН: 650808****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000586  / 23.07.2018г.

 

 

21.Веселин Тенчев Радев – ЕГН: 900228****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000590  / 23.07.2018г.

 

 

22.Драгомир Димов Димов – ЕГН: 861109****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000193  / 02.03.2018г.

 

 

23.Занко Альошев Альошев – ЕГН: 430829****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000607  / 25.07.2018г.

 

 

24.Мартин Емилов Асенов – ЕГН: 850314****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000594  / 23.07.2018г.

 

 

25.Атанас Костадинов Атанасов – ЕГН: 660218****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000591  / 23.07.2018г.

 

 

26.Добрина Генова Иванова – ЕГН: 430616****

Адрес: с.Драгойново 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000534  / 12.07.2018г.

 

 

27.Иван Георгиев Иванов – ЕГН: 390823****

Адрес: с.Драгойново 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000543  / 12.07.2018г.

 

 

28.БАЛЕР – БУЛСТАТ: 126659998

Адрес: с.Стойково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000647  / 01.08.2018г.

 

 

29.Михаил Стоянов Михайлов – ЕГН: 560427***

Адрес: с.Жълти бряг , общ.Стамболово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000664  / 13.08.2018г.

 

 

30.Гюнер Али Сечкин – ЕГН: 611002****

Адрес: гр.Габрово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000419  / 15.06.2018г.

 

 

31.Мартин Матев Ангелов – ЕГН: 520624****

Адрес: с.Зимовина , общ.Стамболово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000561  / 17.07.2018г.

 

 

32.Андон Йорданов Иванов – ЕГН: 500706****

Адрес: гр.Бургас

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000511  / 05.07.2018г.

 

 

33.Тоньо Иванов Тонев – ЕГН: 691114****

Адрес: с.Градина, общ.Първомай

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000459  / 28.06.2018г.

 

 

34.Димитър Василев Христов – ЕГН: 431011****

Адрес: с.Големанци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000553  / 17.07.2018г.

 

 

35.Костадин Михайлов Димитров – ЕГН: 690728****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000457  / 28.06.2018г.

 

 

36.Владимир Наумов Гебелов – ЕГН: 850503****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000470  / 28.06.2018г.

 

 

37.Йордан Макавеев Йорданов – ЕГН: 710817****

Адрес: гр.София 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000471  / 28.06.2018г.

 

 

38.Георги Иванов Матев – ЕГН: 750606****

Адрес: гр.София 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000472  / 28.06.2018г.

 

 

39.Ангел Росенов Андонов – ЕГН: 800708****

Адрес: гр.Свиленград 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000596  / 23.07.2018г.

 

 

40.Ергюн Али Юсеин – ЕГН: 740412****

Адрес: с.Карамнци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000656  / 01.08.2018г.

 

 

41.Митко Делчев Тенев – ЕГН: 640503****

Адрес: гр.София 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000424  / 15.06.2018г.

 

 

42.Иван Господинов Добрев – ЕГН: 760915****

Адрес: гр.Варна 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000432  / 15.06.2018г.

 

 

43.Райчо Йорданов Райчев – ЕГН: 820713****

Адрес: с.Войводово 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000614  / 25.07.2018г.

 

 

44.Рафет Юмер Бекир – ЕГН: 530507****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000627  / 26.07.2018г.

 

 

45.Шинаси Фахредин Марем – ЕГН: 570814****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000625  / 26.07.2018г.

 

 

46.Стефан Йовчев Христов – ЕГН: 670630****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000454  / 27.06.2018г.

 

 

47.Ангел Щерев Йорданов – ЕГН: 520329****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000548  / 12.07.2018г.

 

 

48.Иванка Иванова Горделова – ЕГН: 480815****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000549  / 12.07.2018г.

 

 

49.Нурие Мехмед Кадир – ЕГН: 680721****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000592  / 23.07.2018г.

 

 

50.Георги Ангелов Георгиев – ЕГН: 650525****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000598  / 25.07.2018г.

 

 

51.Смаил Ибрям Асан – ЕГН: 650411****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000651  / 01.08.2018г.

 

 

52.Себайдин Ахмед Юсеин – ЕГН: 450430****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000650  / 01.08.2018г.

 

 

53.Мелиха Фаик Мехмед – ЕГН: 590918****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000660  / 01.08.2018г.

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 15.08.2018г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Стоян Колев Иванов – ЕГН: 830630****

Адрес: с.Книжовник

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000542  / 12.07.2018г.

 

 

2.АВИОКОМПАНИЯ ХЕРОС – БУЛСТАТ: 126053160

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000652  / 01.08.2018г.

 

 

3.Красимир Ангелов Ангелов – ЕГН: 770801****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000616  / 25.07.2018г.

 

 

4.ЙОЗБАТЪ – БУЛСТАТ: 200532140

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000646  / 01.08.2018г.

 

 

5.Енгин Недрет Халим – ЕГН: 971028****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000612  / 25.07.2018г.

 

 

6.Мария Бориславова Иванова – ЕГН: 781107****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000661 / 02.08.2018г.

 

 

7.Артьом Юриевич Боровской – ЕГН: 880216****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000623 / 26.07.2018г.

 

 

8.Ганиме Юсеин Шакир – ЕГН: 530316****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000635 / 26.07.2018г.

 

 

9.Георгиос Илиас Карамузис – ЛНЧ:А071284

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000604 / 25.07.2018г.

 

 

10.Никола Светославов Николов – ЕГН: 800101****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000564 / 17.07.2018г.

 

 

11.Петър Вълчев Петров – ЕГН: 671109****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000573 / 18.07.2018г.

 

 

12.Росица Атанасова Данева – ЕГН: 570204****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000563 / 17.07.2018г.

 

 

13.Клаус Рюнген – ЛНЧ: 1001534196

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000557 / 17.07.2018г.

 

 

14.ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – ХАСКОВО – БУЛСТАТ: 126528383

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000640 / 27.07.2018г.

 

 

15.Радка Желева Вълкова – ЕГН: 570816****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000621 / 26.07.2018г.

 

 

16.Огнян Митев Йорданов – ЕГН: 500212****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000501 / 29.06.2018г.

 

 

17.Кирил Йосифов Йосифов – ЕГН: 511120****

Адрес: с.Нови пазар 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000515 / 05.07.2018г.

 

 

18.Садък Ахмед Ахмед – ЕГН: 571108****

Адрес: с.Широка поляна , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000480 / 28.06.2018г.

 

 

19.Иванка Димитрова Апостолова – ЕГН: 340406****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000535 / 12.07.2018г.

 

 

20.САНС ФАРМ ГРУП ЕООД – БУЛСТАТ: 202627765

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000523 / 05.07.2018г.

 

 

21.Ниази Варатин Ниази – ЕГН: 771001****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000581 / 23.07.2018г.

 

 

22.Денислав Мерджанов Михайлов – ЕГН: 830214****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000558 / 17.07.2018г.

 

 

23.Стефан Белчев Бисеров – ЕГН: 640823****

Адрес: с.Широко поле

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000513 / 05.07.2018г.

 

 

24.Данаил Антонов Семерджиев – ЕГН: 580313****

Адрес: с.Купците , общ.Джебел

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000481 / 28.06.2018г.

 

 

25.Татяна Трендафилова Ванчева – ЕГН: 510604****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000494 / 28.06.2018г.

 

 

26.Елена Николова Христова – ЕГН: 721002****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000455 / 27.06.2018г.

 

 

27.Надежда Михайлова Калинова – ЕГН: 750214****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000445 / 27.06.2018г.

 

 

28.Радослав Митев Иванов – ЕГН: 760220****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000554 / 17.07.2018г.

 

 

29.Мюмюн Али Халил – ЕГН: 600527****

Адрес:гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000552 / 17.07.2018г.

 

 

30.Ашкън Сеидахмед Мюмюн – ЕГН: 810116****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000527 / 05.07.2018г.

 

 

31.Милко Тодоров Балтов – ЕГН: 720926****

Адрес: гр.София 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000473 / 28.06.2018г.

 

 

32.Петър Георгиев Митев – ЕГН: 590520****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000559 / 17.07.2018г.

 

 

33.Христина Ванчева Костова – ЕГН: 721115****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000565 / 17.07.2018г.

 

 

34.Албена Янкова Попова – ЕГН: 601103****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000539 / 12.07.2018г.

 

 

35.Вълко Йорданов Куличев – ЕГН: 521027****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000491 / 28.06.2018г.

 

 

36.Димчо Тошков Димчев – ЕГН: 580612****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000540 / 12.07.2018г.

 

 

37.Васил Стоянов Стоянов – ЕГН: 680902****

Адрес: гр.София 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000498 / 28.06.2018г.

 

 

38.ФАРАОН – ДЕЛЯН КОЛЕШЕВ – БУЛСТАТ: 126065248

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000499 / 28.06.2018г.

 

 

39.ЛИТУМ ЕООД – БУЛСТАТ: 203050583

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000512 / 05.07.2018г.

 

 

40.Павел Георгиев Илчев – ЕГН: 024718****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000516 / 05.07.2018г.

 

 

41.Семрет Хюсмен Бирсафа – ЕГН: 780610****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000488 / 28.06.2018г.

 

 

42.Мария Тодорова Панушева – ЕГН: 590806****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000435 / 27.06.2018г.

 

 

43.Амет Мола Мустафа – ЛНЧ: 0638746

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000519 / 05.07.2018г.

 

 

44.Георги Христов Илиев – ЕГН:560308****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000528 / 05.07.2018г.

 

 

45.Митко Ангелов Огнянов – ЕГН: 590423****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000493 / 28.06.2018г.

 

 

46.НАЗ 2014 ЕООД – БУЛСТАТ: 202883217

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000441 / 27.06.2018г.

 

 

47.Марин Иванов Белев – ЕГН: 430312****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000474 / 28.06.2018г.

 

 

48.Лилия Стойчева Хаджиева – ЕГН: 490205****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000450 / 27.06.2018г.

 

 

49.Мехмед Сюлейман Емин – ЕГН: 500713****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000467 / 28.06.2018г.

 

 

50.Станка Панева Георгиева – ЕГН: 550406****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000486 / 28.06.2018г.

 

 

51.Ахмед Кара – ЕГН: 630707****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000517 / 05.07.2018г.

 

 

52.РЕТРО АВАНГАРД ООД – БУЛСТАТ: 200309244

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000508 / 05.07.2018г.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 17.07.2018 г.

 

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Милчо Мартинов Митев – ЕГН: 810110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 475 / 28.06.2018 г.

 

 

2.Терра ЕООД – ЕИН: 126125834

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 476 / 28.06.2018 г.

 

 

3.Салим Амин Беркави – ЕГН: 530711****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 442 / 27.06.2018 г.

 

 

4.Георги Христов Налбантов – ЕГН: 580510****

Адрес: общ. Раднево, с. Българене

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 429 / 15.06.2018 г.

 

 

5.Стефан Маринов Иванов – ЕГН: 640602****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 458 / 28.06.2018 г.

 

 

6.Лина Лавчева Динкова – ЕГН: 470318****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 462 / 28.06.2018 г.

 

 

7.Халим Джелил Ферад – ЕГН: 731016****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 464 / 28.06.2018 г.

 

 

8.Мезико ООД – ЕИН: 126094488

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 502 / 29.06.2018 г.

 

 

9.Тодор Петров Иванов – ЕГН: 520624****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 483 / 28.06.2018 г.

 

 

10.Сперанца – Марусия Янакиева – ЕИН: 836032828

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 436 / 27.06.2018 г.

 

 

11.Кяние Мехмед Чондол – ЕГН: 760423****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 466 / 28.06.2018 г.

 

 

12.Константин Панчев Пенев – ЕГН: 720729****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 438 / 27.06.2018 г.

 

 

13.Георги Иванов Гочев – ЕГН: 711209****

Адрес: гр. Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 443 / 27.06.2018 г.

 

 

14.Любомир Любомиров Гаджев – ЕГН: 670810****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 495 / 28.06.2018 г.

 

 

15.Ленков-ЕООД – ЕИН: 126650110

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 446 / 27.06.2018 г.

 

 

16.Невен Тодоров Илиев – ЕГН: 601115****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 371 / 23.04.2018 г.

 

 

17.Илия Велчев Ангелов – ЕГН: 770921****

Адрес: общ. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 401 / 25.04.2018 г.

 

 

18.Маргарита Колева Димитрова – ЕГН: 690728****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 421 / 15.06.2018 г.

 

 

19.Дора Димова Кавръкова – ЕГН: 620605****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 418 / 15.06.2018 г.

 

 

20.Янко Нешов Асенов – ЕГН: 720104****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 417 / 15.06.2018 г.

 

 

21.Ангел Асенов Йорданов – ЕГН: 650722****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 416 / 15.06.2018 г.

 

 

22.Христо Илиянов Петров – ЕГН: 861201****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 479 / 28.06.2018 г.

 

 

23.Митко Ангелов Иванов – ЕГН: 620603****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 487 / 28.06.2018 г.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 11.06.2018 г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Тошко Ангелов Илийков – ЕГН: 481226****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000409  / 27.04.2018г.

 

 

2.БОЛКАН ЛЕС ЕООД – БУЛСТАТ: 201375231

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000410  / 17.05.2018г.

 

 

3.Кадрие Кадир Хабил – ЕГН: 520917****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000368  / 19.04.2018г.

 

 

4.Емил Раев Емилов – ЕГН: 540612****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000355  / 19.04.2018г.

 

 

5.Атанас Кирев Кирев – ЕГН: 600316****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000357  / 19.04.2018г.

 

 

6.Христо Иванов Радев – ЕГН: 591201****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000354  / 19.04.2018г.

 

 

7.Спас Йорданов Спасов – ЕГН: 681006****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000365  / 19.04.2018г.

 

 

8.Мария Асенова Милкова – ЕГН: 790829****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000356  / 19.04.2018г.

 

 

9.Антони Александров Тенчев – ЕГН: 681212****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000353  / 19.04.2018г.

 

 

10.Александър Росенов Терзиев – ЕГН: 710816****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000350  / 19.04.2018г.

 

 

11.Радко Благовестов Михайлов – ЕГН: 870804****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000376  / 23.04.2018г.

 

 

12.Траяна Илианова Илкова – ЕГН: 901210****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000402  / 25.04.2018г.

 

 

13.Динко Янков Динков – ЕГН: 871206****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000334  / 03.04.2018г.

 

 

14.Таня Стоянова Якова – ЕГН: 771010****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000400  / 25.04.2018г.

 

 

15.Илия Самуилов Ковачев – ЕГН: 691211****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000370  / 23.04.2018г.

 

 

16.Росен Ташев Михайлов – ЕГН: 570911****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000307  / 29.03.2018г.

 

 

17.Димитър Чавдаров Хараланов – ЕГН: 521116****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000378  / 23.04.2018г.

 

 

18.Николина Славчева Тончева – ЕГН: 770307****

Адрес: гр.Харманли 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000289  / 15.03.2018г.

 

 

19.Хабибе Наим Халибрям – ЕГН: 380102****

Адрес: с.Минерални Бани 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000392  / 25.04.2018г.

 

 

20.Манол Димов Николов – ЕГН: 540201****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000123  / 27.02.2018г.

 

 

21.Недялко Тянков Иванов – ЕГН: 660209****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000366  / 19.04.2018г.

 

 

22.Иванка Колева Димитрова – ЕГН: 700613****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000403  / 25.04.2018г.

 

 

23.Васил Колев Ванев – ЕГН: 840509****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000408  / 27.04.2018г.

 

 

24.Али Юсеин Селим – ЕГН: 390810****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000333  / 03.04.2018г.

 

 

25.Валентин Петков Желязков – ЕГН: 700511****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000327  / 03.04.2018г.

 

 

26.Добринка Георгиева Пенкова – ЕГН: 740829****

Адрес: с.Стамболийски 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000387  / 23.04.2018г.

 

 

27.Теодор Данчев Троев – ЕГН: 821029****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000404  / 25.04.2018г.

 

 

28.Бистра Недкова Байрактарова – ЕГН: 640424****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000397  / 25.04.2018г.

 

 

29.Сталю Анастасов Атанасов – ЕГН: 660605****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000389  / 25.04.2018г.

 

 

30.Звезда Онянова Димитрова – ЕГН: 500926****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000377  / 23.04.2018г.

 

 

31.Емил Асенов Костов – ЕГН: 880330****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000315  / 29.03.2018г.

 

 

32.Ибиш Ахмед Сеит – ЕГН: 760210****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000386  / 23.04.2018г.

 

 

33.АК ИНВЕСТ ЕООД – БУЛСТАТ: 200708764

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000248  / 12.03.2018г.

 

 

34.Алипи Игнатов Митев – ЕГН: 531031****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000381  / 23.04.2018г.

 

 

35.Узай Себахтин Мустафа – ЕГН: 841214****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000373  / 23.04.2018г.

 

 

36.Пламен Ванчев Паскалев – ЕГН: 620501****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000375  / 23.04.2018г.

 

 

37.Хасан Хасан Мустафа – ЕГН: 430413****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000362  / 19.04.2018г.

 

 

38.Али Мюмюн Али – ЕГН: 680417****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000383  / 23.04.2018г.

 

 

39.Антон Андреев Занков – ЕГН: 661105****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000382  / 23.04.2018г.

 

 

40.Миглена Иванова Степанова – Везиева – ЕГН: 650805****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000358  / 19.04.2018г.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 11.05.2018 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.ДЕНИКЕР МИЛК АД – БУЛСТАТ: 108074362

Адрес: гр.София 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000276  / 13.03.2018г.

 

 

2.АЯКС 33 ЕООД – БУЛСТАТ: 102906041

Адрес: гр.Бургас 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000380  / 23.04.2018г.      

 

 

3.ХЕРА – БУЛСТАТ: 126610563

Адрес: гр.София 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000265  / 13.03.2018г.

 

 

4.Шенол Мехмедали Хасан – ЕГН: 770403****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000328  / 03.04.2018г.

 

 

5.Иван Йорданов Ангелов – ЕГН: 720129****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000330  / 03.04.2018г.

 

 

6.Галина Симеонова Шекерова – ЕГН: 580923****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000286  / 15.03.2018г.

 

 

7.Руси Христов Русев – ЕГН: 711128****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000201  / 08.03.2018г.

 

 

8.Ива Янчев Атанасов – ЕГН: 560124****

Адрес: с.Стремци , общ.Кърджали

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000282  / 15.03.2018г.

 

 

9.Стойчо Няголов Стоев – ЕГН: 700504****

Адрес: гр.Харманли , жк.Тракия 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000209  / 08.03.2018г.

 

 

10.Минчо Михайлов Емилов – ЕГН: 610527****

Адрес: с.Бели пласт , общ.Кърджали

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000270  / 13.03.2018г.

 

 

11.Светлан Аспарухов Христов – ЕГН: 790714****

Адрес: гр.Пловдив 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000208  / 08.03.2018г.

 

 

12.Герчо Ангелов Иванов – ЕГН: 710224****

Адрес: гр.Пловдив

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000202  / 08.03.2018г.

 

 

13.Маргарита Иванова Атанасова – ЕГН: 511206****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000281  / 15.03.2018г.

 

 

14.Денислав Мерджанов Чакъров – ЕГН: 560215****

Адрес: с.Силен , общ.Стамболово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000341  / 03.04.2018г.

 

 

15.Йонка Крумова Славова – ЕГН: 440114****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000364  / 19.04.2018г.

 

 

16.АРАМИС 2016 ЕООД – БУЛСТАТ: 204115596

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000264  / 13.04.2018г.

 

 

17.Надер Мохаммад Садик – Аббаси – ЕГН: 710117****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000196  / 02.03.2018г.

 

 

18.АНВЕС 2013 – БУЛСТАТ: 200677189

Адрес: гр.Димитровград

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000180  / 02.03.2018г.

 

 

19.Михаил Младенов Младенов – ЕГН: 790612****

Адрес: гр.Димитровград 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000186  / 02.03.2018г.

 

 

20.Асен Филипов Александров – ЕГН: 660429****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000080  / 23.02.2018г.

 

 

21.СЕНДЖЕР ООД – БУЛСТАТ: 203794735

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000032  / 21.02.2018г.

 

 

22.Хасибе Ремзи Риза – ЕГН: 860910****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000305  / 29.03.2018г.

 

 

23.ГРУБ БИТЕР – БУЛСТАТ: 201639992

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000346  / 11.04.2018г.

 

 

24.Тодор Иванов Радев – ЕГН: 601203****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000349  / 18.04.2018г.

 

 

25.Иванка Христова Сотирова – ЕГН: 630101****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000218  / 09.03.2018г.

 

 

26.Петър Георгиев Накев – ЕГН: 900211****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000231  / 09.03.2018г.

 

 

27.ИНТЕРПЛАСТИК ООД – БУЛСТАТ: 108038961

Адрес: гр.Кърджали 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000178  / 02.03.2018г.

 

 

28.РОМАР ЛИМИТЕД – БУЛСТАТ: 108685913

Адрес: гр.Кърджали

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000181  / 02.03.2018г.

 

 

29.Митко Петков Митев – ЕГН: 670606****

Адрес: гр.Харманли

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000190  / 02.03.2018г.

 

 

30.Райчо Славов Хубенов – ЕГН: 610326****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000117  / 27.02.2018г.

 

 

31.Йордан Митев Русев – ЕГН: 530125****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000325  / 03.04.2018г.

 

 

32.Николай Ламбов Николов – ЕГН: 680828****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000324  / 03.04.2018г.

 

 

33.Алина Йоранова Ангелова – ЕГН: 390717****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000177  / 01.03.2018г.

 

 

34.Мехмед Мустафа Мехмед – ЕГН: 600702****

Адрес: с.Караманци

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000318  / 29.03.2018г.

 

 

35.Ангел Николов Ангелов – ЕГН: 700107****

Адрес: с.Сираково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000301  / 29.03.2018г.

 

 

36.Рафие Мустафа Кязим – ЕГН: 540620****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000298  / 15.03.2018г.

 

 

37.Федьо Щерев Калинов – ЕГН: 591202****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000295  / 15.03.2018г.

 

 

38.Емил Асенов Тихомиров – ЕГН: 830818****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000205  / 08.03.2018г.

 

 

39.Селяхтин Апти Тахир – ЕГН: 650312****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000228  / 09.03.2018г.

 

 

40.РЕБРЕВ – БУЛСТАТ: 126699779

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000347  / 11.04.2018г.

 

 

41.Василка Ангелова Ташева – ЕГН: 620319****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000317  / 29.03.2018г.

 

 

42.Семави Тасим Сюлейман – ЕГН: 871103****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000274  / 13.03.2018г.

 

 

43.ДОУШ – БУЛСТАТ: 126675319

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000243  / 12.03.2018г.

 

 

44.Димитър Иванов Митев – ЕГН: 681101****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000319  / 30.03.2018г.

 

 

45.Назик Хасан Хасан – ЕГН: 630308****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000292  / 15.03.2018г.

 

 

46.Емил Димов Емилов – ЕГН: 410214****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000296  / 15.03.2018г.

 

 

47.Димитрия Златева Димитрова – ЕГН: 800627****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000273  / 13.03.2018г.

 

 

48.Сали Раиф Мюмюн – ЕГН: 660524****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000226  / 09.03.2018г.

 

 

49.ГЕНУА – БУЛСТАТ: 126645055

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000182  / 02.03.2018г.

 

 

50.АЛФА ПРОПЪРТИС – БУЛСТАТ: 126721478

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000253  / 12.03.2018г.

 

 

51.Радка Тодорова Манолова – ЕГН: 470904****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000302  / 29.03.2018г.

 

 

52.Марин Костов Маринов – ЕГН: 750225****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000308  / 29.03.2018г.

 

 

53.Виктор Сашев Радев – ЕГН: 740819****

Адрес: с.Долно Големанци 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000230  / 09.03.2018г.

 

 

54.Насуф Расим Мустафа – ЕГН: 580215****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000280  / 15.03.2018г.

 

 

55.Венцислав Живков Желязков – ЕГН: 870127****

Адрес:гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000309  / 29.03.2018г.

 

 

56.ТРАНС ТРЕЙДИНГ – БУЛСТАТ: 126535438

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000142  / 28.02.2018г.

 

 

57.Исмаил Исмаил Осман – ЕГН: 780110****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000215  / 08.03.2018г.

 

 

58.Здравко Ангелов Джуров – ЕГН: 580405****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000313  / 29.03.2018г.

 

 

59.Татяна Андреева Русева – ЕГН: 660309****

Адрес: гр.Хасково 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000207  / 08.03.2018г.

 

 

60.СИ АЙ ПРОПЪРТИ АД – БУЛСТАТ: 200341270

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000044  / 22.02.2018г.

 

 

61.Алеко Алеков Севдалинов – ЕГН: 730921****

Адрес: с.Караманци , общ.Минерални Бани

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000036  / 21.02.2018г.

 

 

62.ЕЛГРУП ИНВЕСТ – БУЛСТАТ: 126741908

Адрес: гр.София 

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000024  / 21.02.2018г.

 

Върни се в началото на страницата