Проект « VIENS »  « Да живеем заедно »

е финансиран от Европейския съюз
в рамките на програма "Европа за гражданите"    

 

Приложим към Част 2, Мярка 2.1 – "Побратимяване на градове”

 

Участие: проектът позволи да се срещнат  206 граждани, от 15 страни членки на Европейския съюз.

Участваха 11 представители на град Хасково .

 

Място/Дата: срещата се състоя в  Шатийон-сюр-Ендр (Франция), побратимен на Хасково град,  от 13/07/2016 до 17/07/2016

 

Кратко описание:
Програмата се основаваше на диалога между култури и поколения, който улеснява, развитието на ценности  като толерантност, солидарност, придържане към европейското гражданство и разширява хоризонта на всеки един.
Той подчерта, културното и езиковото разнообразие на нашия континент и придаде на Европа човешки образ. 
13/07/2016 : Вечер в светлини и звуци
14/07/2016 : Споделяне на националния празник с домакините
15/07/2016 : 
-    Конференция на тема « Да живеем заедно » в Лош, под председателството на госпожа Анжелик Делейе, евродепутат и господин
Бернар Деладериер, вицепрезидент на Европейско движение Франция и с видео участието на господин Жан-Мари Кавада президент на Европейско движение Франция 
-    Конференция по икономика и туризъм, в Бюзансе, в присъствието на кметове на побратимените градове и представители на бизнеса и туризма
Участниците на Хасково представиха икономиката и туризма на своя град и обмениха опит и добри практики с представители от други страни и градове с цел разработване на проекти от взаимен интерес. 
16/07/2016 : „Европейското село” придаде жизненост и сила на нашето културно разнообразие, на нашия фолклор, на нашите занаяти, на нашите традиции...
Делегацията от Хасково представи българските култура, фолклор и кухня.
Създадоха се приятелски връзки с представители на другите градове участници.
Това „Европейско село” бе един конкретен, изживян и споделен поглед върху човешкото лице на Европейския съюз.

 

Върни се в началото на страницата