ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.182 ОТ ДОПК 27.07.2017г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в “Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

 

 

1.ТЕХНОПЪТ – БУЛСТАТ: 126626699

Адрес: гр.Силистра  , бул.Македония №2 , ет.5 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2627 / 17.05.2017г.

 

 

2.КАНЕВ – Н.А.К. – НЕДЯЛКО КАНЕВ – БУЛСТАТ: 040263112

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2816 / 23.05.2017г.

 

 

3.АУТОМАНИЯ ЕООД – БУЛСТАТ: 126654894

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Освободител №19

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2820 / 23.05.2017г.

 

 

4.НП ХРИСТИАНА – БУЛСТАТ: 126723237

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2814 / 23.05.2017г.

 

 

5.ДАДЕКС – БУЛСТАТ: 126659069

Адрес: гр.Хасково , ул.Петко Р.Славейков №4-10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2673 / 19.05.2017г.

 

 

6.А + А 2015 ЕООД – БУЛСТАТ: 203409983

Адрес: гр.Хасково , ул.Петко Р.Славейков №9А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2674 / 19.05.2017г.

 

 

7.ААТ – ТРАНСПОРТ ЕООД – БУЛСТАТ: 202710912

Адрес: гр.Хасково , ул.Крали Марко №20 , вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2763 / 19.05.2017г.

 

 

8.ОЛИМАС – БУЛСТАТ: 126744306

Адрес: гр.Хасково , ул.Крали Марко №22 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2764 / 19.05.2017г.

 

 

9.МУСТАНГ 2001 ООД – БУЛСТАТ: 126536935

Адрес: гр.Хасково , ул.Крали Марко №24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2765 / 19.05.2017г.

 

 

10.ЯНИС КОНСУЛТ ЕООД – БУЛСТАТ: 200756302

Адрес: гр.Хасково , ул.Недялка Симеонова №3 , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2788 / 19.05.2017г.

 

 

11.ДИМТЕКС – ДИМИТЪР ТОНЧЕВ – БУЛСТАТ: 126011033

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №37

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2788 / 19.05.2017г.

 

 

12.ЕТ ЧАКЪРОВ – РАДИЧ ЙОРДАНОВ – БУЛСТАТ: 020889322

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №37

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2779/ 19.05.2017г.

 

 

13.РУДИВА СТРОЙ ООД – БУЛСТАТ: 126719370

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №18В

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2767/ 19.05.2017г.

 

 

14.ЕТ БОЧЕ – СТАЙКА ХУБЕНОВА – БУЛСТАТ: 126629859

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №107 , вх.Б , ет.5 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2688 / 19.05.2017г.

 

 

15.ЖОРО – ПЛАСТ ЕООД – БУЛСТАТ: 126722231

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №102

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2775 / 19.05.2017г.

 

 

16.ВИВА АГРО БРАВО – МИЛЕН ДИМИТРОВ – БУЛСТАТ: 131305595

Адрес: гр.София , ул.Граф Игнатиев №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2510 / 15.05.2017г.

 

 

17.ТИ ЕФ ТРЕЙДИНГ ООД – БУЛСТАТ: 203718634

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2780 / 19.05.2017г.

 

 

18.ДИЖИ – ТРАНС ЕООД – БУЛСТАТ: 203318163

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №16А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2766 / 19.05.2017г.

 

 

19.ИБЕРИЯ БУЛТРАНС ЕООД – БУЛСТАТ: 202836665

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №51 , вх.Б , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2768 / 19.05.2017г.

 

 

20.МУЛТИТРАНС КАРС ГРУУП ЕООД – БУЛСТАТ: 203559935

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №50

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2781 / 19.05.2017г.

 

 

21.ЕВЕСА – 90 ДАНИЕЛ СТОЯНОВ – БУЛСТАТ: 126064915

Адрес: гр.Хасково , ул.Николай Палаузов №17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2790 / 19.05.2017г.

 

 

22.СЕНДЖЕР ООД – БУЛСТАТ: 203794735

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяло море №39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2713 / 18.05.2017г.

 

 

23.НДК ФАРМ – БУЛСТАТ: 126658469

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №107 , вх.А , ет.4 , ап.20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2687 / 22.05.2017г.

 

 

24.КОНОТРОНИКС СД – БУЛСТАТ: 126125414

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №45

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2731 / 18.05.2017г.

 

 

25.ГЮЗЕН – ИМПОРТ – ЕКСПОРТ ООД – БУЛСТАТ: 126086534

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №31А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2730 / 18.05.2017г.

 

 

26.ДЕНТ ООД – БУЛСТАТ: 836028461

Адрес: гр.Хасково , Ул.Бузлуджа №39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2708 / 18.05.2017г.

 

 

27.СЕЛМАЩ 4 ООД – БУЛСТАТ: 202406655

Адрес: гр.Хасково , ул.Божурище №2 , ет.3 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2706 / 18.05.2017г.

 

 

28.МИМИ – ЗДРАВКО ЗАПРЯНОВ – БУЛСТАТ: 126653034

Адрес: гр.Хасково , ул.Кооператор №2 , ет.2 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2760 / 18.05.2017г.

 

 

29.ЕТ РИКО- ГЕНКО ГОСПОДИНОВ – БУЛСТАТ: 126160041

Адрес: гр.Хасково , ул.Войводска №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2717 / 18.05.2017г.

 

 

30.БИСЕРА – БА ЕООД – БУЛСТАТ: 126646495

Адрес: гр.Хасково , ул.Васил Друмев №2 , вх.Б , ет.3 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2714 / 18.05.2017г.

 

 

32.СДСПТ – ТОДОРОВИ И СИЕ – БУЛСТАТ: 020889557

Адрес: гр.Хасково , ул.Граф Игнатиев №17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2726 / 18.05.2017г.

 

 

33.ГЕОРГ ТРАНС ЕООД – БУЛСТАТ: 203695915

Адрес: гр.Хасково , ул.Кооператор №2 , ет.2 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2761 / 18.05.2017г.

 

 

34.ГЕОПЕН - БУЛСТАТ: 126005226

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2568 / 17.05.2017г.

 

 

35.САРОС 1 ООД – БУЛСТАТ: 202390469

Адрес: гр.Хасково , бул.България №150 , ет.5 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2536 / 16.05.2017г.

 

 

36.ЕТ СТЕФАН МАРУКОВ – БУЛСТАТ: 040477874

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №13 , вх.Б , ап.57

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2560 / 16.05.2017г.

 

 

37.АИППМП Д-Р ДАНКА ДИМОВА ЕООД – БУЛСТАТ: 202419497

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №9А , ет.3 , ап.39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2567 / 17.05.2017г.

 

 

38.НЕМАК – БУЛСТАТ: 200069009

Адрес: гр.Хасково , пл.Градска болница №1 , ет.3 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2637 / 17.05.2017г.

 

 

39.ЕМ – 99 – БУЛСТАТ: 126165145

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.А , ап.35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2603 / 16.05.2017г.

 

 

40.БАЛКАН – ТРАС – БУЛСТАТ: 126526211

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2625 / 16.05.2017г.

 

 

41.СЛАВЕЙ – СБС – СЛАВЕЙ СТАМОВ – БУЛСТАТ: 126044656

Адрес: гр.Хасково , ул.Металик №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2621 / 16.05.2017г.

 

 

42.Атанас Христов Чернев – ЕГН: 790824****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №26А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1364 / 31.03.2017г.

 

 

43.Тенчо Николов Христозов – ЕГН: 571002****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26 , вх.А , ет.5 , ап.49

Уведомление  за доброволно изпълнение № 192 / 16.03.2017г.

 

 

44.АСТИН – БУЛСТАТ: 126525999

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №56-66 , вх.А , ап.71

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2624 / 16.05.2017г.

 

 

45.СТЕНЛИ – СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ – БУЛСТАТ: 126038817

Адрес: гр.Хасково , ул.Елбрус №11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2620 / 16.05.2017г.

 

 

46.Калина Атанасова Петрова – ЕГН: 871013****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лозенец №1 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1470 / 04.04.2017г.

 

 

47.Ангел Владимиров Колев – ЕГН: 260706****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1266 / 31.03.2017г.

 

 

48.Илиян Митев Кочев – ЕГН: 630319****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №94

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1267 / 31.03.2017г.

 

 

49.ТЕНЕВ АУТО 12 – БУЛСТАТ: 202260664

Адрес: гр.Хасково , ул.Атанас Узунов №17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2658 / 18.05.2017г.

 

 

50.Надя Георгиева Костова – ЕГН: 661225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стоян Заимов №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1179 / 28.03.2017г.

 

 

51.АЙТИ 9 ЕООД – БУЛСТАТ: 200641257

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №4 , вх.Б , ет.3 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2613 / 16.05.2017г.

 

 

52.САРАЙ ООД – БУЛСТАТ: 126094253

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №6 , вх.В , ет.7 , ап.68

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2618 / 16.05.2017г.

 

 

53.БОЗОК ЛОГИСТИК – БУЛСТАТ: 202478613

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 , вх.а , ет.2 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2617 / 16.05.2017г.

 

 

54.Панайот Атанасов Панайотов – ЕГН: 811127****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 , вх.Г , ет.7 , ап.82

Уведомление  за доброволно изпълнение № 458 / 20.03.2017г.

 

 

55.Теодор Стайков Тодоров – ЕГН: 630428****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №29 , вх.В , ет.2 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 916 / 24.03.2017г.

 

 

56.Николай Иванов Митев – ЕГН: 701114****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , вх.В , ет.8 , ап.76

Уведомление  за доброволно изпълнение № 614 / 22.03.2017г.

 

 

57.Тодор Илиев Димитров – ЕГН: 650616****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №6 , вх.Б

Уведомление  за доброволно изпълнение № 972 / 27.03.2017г.

 

 

58.Владимир Михайлов Александров – ЕГН: 820121****

Адрес: гр.Хасково , ул.Веслец №46 , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 768 / 23.03.2017г.

 

 

59.АЛТАН ЙЪЛМАЗ – ЛНЧ:100277****

Адрес: гр.Хасково , ул.Веслец №48 , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 768 / 23.03.2017г.

 

 

60.ПАНУШЕВ АУТО ЕООД – БУЛСТАТ: 126737525

Адрес: гр.Хасково , ул.Тутракан №21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2806 / 22.05.2017г.

 

 

61.Кирил Железанов Димитров – ЕГН: 650519****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №9 , вх.Б , ет.4 , ап.26

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1258 / 30.03.2017г.

 

 

62.Диляна Иванова Вичева – ЕГН: 540227****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хризантема №18 , ет.2 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2349 / 24.04.2017г.

 

 

63.Васил Христов Димитров – ЕГН: 850410****

Адрес: с.Стамболийски  , ул.Капитан Петко №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1983 / 07.04.2017г.

 

 

64.Хасан Бейтула Бошнак – ЕГН: 661215****

Адрес: с.Криво поле , ул.Манол Христонов №16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1999 / 07.04.2017г.

 

 

65.СОЛАРИС – 999 ЕООД – БУЛСТАТ: 115748417

Адрес: гр.Хасково , ул.Опълченска №1 , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2526 / 16.05.2017г.

 

 

66.КСИО БГ ТРЕЙД ЕООД – БУЛСТАТ: 131515113

Адрес: гр.Хасково , жк.Гоце Делчев , бл.26 , вх.Е , ет.6 , ап.112

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2300 / 15.05.2017г.

 

 

67.ВАС – ЛЕМ ЕООД – БУЛСТАТ: 203455126

Адрес: гр.Хасково , бул.България №150 , ет.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2554 / 16.05.2017г.

 

 

68.ЗЕТТ МЕДИКАЛ ООД – БУЛСТАТ: 203023426

Адрес: гр.Хасково , бул.България №150 , ет.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2538 / 16.05.2017г.

 

 

69.РИКСОС ЕООД – БУЛСТАТ: 202752480

Адрес: гр.Хасково , бул.Сан Стефано №14 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2584 / 17.05.2017г.

 

 

70.МАГИКА – МАРГАРИТКА НИКОЛОВА – БУЛСТАТ: 836021602

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26А , ет.4 , ап.416

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2562 / 17.05.2017г.

 

 

71.БУЛЦВЕТ ЕНТЕРПРАЙСИС – БУЛСТАТ: 126741598

Адрес: гр.Хасково , ул.13-ти Март №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2654 / 18.05.2017г.

 

 

72.КС 16 ЕООД – БУЛСТАТ: 202686913

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №101

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2572 / 17.05.2017г.

 

 

73.ЦВЕТКОВ – БУЛСТАТ: 126727641

Адрес: гр.Хасково , ул.Черешово топче №9 , вх.Б , ет.2 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2824 / 23.05.2017г.

 

 

74.МЕХМЕТ ЧЪТЛАК ЕООД – БУЛСТАТ: 204013352

Адрес: с.Нова Надежда  , ул.Иван Райков №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2836 / 29.05.2017г.

 

 

75.ДЕМА ГРУП – БУЛСТАТ: 175221309

Адрес: гр.София , р-н Младост №2 , бл. 239 , вх.2 , ет.6 , п.33

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2506 / 15.05.2017г.

 

 

76.ВАЛИ 2012 ЕООД – БУЛСТАТ: 201874920

Адрес: гр.Варна , ул.Топола №26 А , ет.4 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2831 / 29.05.2017г.

 

 

77.БАЛЕР – БУЛСТАТ: 126659998

Адрес: с.Стойково , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2838 / 29.05.2017г.

 

 

78.ТАКСИ 75 – БУЛСТАТ: 203621929

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Гурко №18 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2694 / 22.05.2017г.

 

 

79.Петър Колев Пенков – ЕГН: 710729****

Адрес: с.Стамболийски , ул.Коста Янчев №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2099 / 20.04.2017г.

 

 

80.Радослав Златков Марчев – ЕГН: 801222****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драма №15 , ет.3 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1054 / 28.03.2017г.

 

 

81.КАРИЗМА 2012 ЕООД – БУЛСТАТ: 201865660

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №17 , вх.В , ет.5 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2611 / 16.05.2017г.

 

 

82.АВИОКОМПАНИЯ ХЕРОС – БУЛСТАТ: 126053160

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Калоян №19-25 , вх.А , ап.31

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2623 / 16.05.2017г.

 

 

83.СПРИНТ – ДОБРОМИР ИВАНОВ – БУЛСТАТ: 126643691

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №24 , вх.Б , ет.7 , ап.76

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2629 / 17.05.2017г.

 

 

84.ЕЛБА БЕТ – БУЛСТАТ: 202318345

Адрес: гр.Хасково , бул.България №96

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2552 / 16.05.2017г.

 

 

85.ЕТ СТРОЙТЕКС – ДАНИЕЛА ЗАХАРИЕВА – ПАВЕЛ ИВАНОВ – БУСТАТ: 126722085

Адрес: гр.Хасково , бул.България №96

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2551 / 16.05.2017г.

 

 

86.НАЗ 2014 ЕООД – БУЛСТАТ: 202883217

Адрес: гр.Хасково , ул.Обзор №19

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2791 / 19.05.2017г.

 

 

87.ПАРАДАЙС ООД – БУЛСТАТ: 126662930

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №30 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2570 / 17.05.2017г.

 

88.КА ЕНД ЖИ – БУЛСТАТ: 200302100

Адрес: гр.Хасково , ул.Светлина №34 А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2642 / 17.05.2017г.

 

 

89.ЕЛИТ ТАКСИ – БУЛСТАТ: 126656176

Адрес: гр.Хасково , ул.Завоя №9А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2743 / 18.05.2017г.

 

 

90.БИСЕРА – БА ЕООД – БУЛСТАТ: 202140095

Адрес: гр.Хасково , ул.Ветрен №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2715 / 18.05.2017г.

 

 

91.СТИЛ ПЛЮС ООД – БУЛСТАТ: 126582669

Адрес: гр.Хасково , бул.България №2 , ет.6 , ап.50

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2517 / 16.05.2017г.

 

 

92.СТУДИО ВИВАТОН – БУЛСТАТ: 200626390

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №9 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2664 / 18.05.2017г.

 

 

93.ДИНАМИКО ЕООД – БУЛСТАТ: 126732916

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2805 / 22.05.2017г.

 

 

94.ЛЕЙВАЛ ТРАНСКОРТ – БУЛСТАТ: 202012804

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №69 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2696 / 22.05.2017г.

 

 

95.ЛАМИНАТ – ВЪЛКО ТОДОРОВ – БУЛСТАТ: 836007718

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2801 / 22.05.2017г.

 

 

96.ЛАМИНАТ 2 – БУЛСТАТ: 126700434

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2700 / 22.05.2017г.

 

 

97.ИТЛ СПЕД ЕООД – БУЛСТАТ: 203391190

Адрес: гр.Хасково , ул.Пирот №23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2676 / 19.05.2017г.

 

 

98.ЙОЗБАТЪ – БУЛСТАТ: 200532140

Адрес: гр.Хасково , ул.Сан Стефано №30 , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2582 / 17.05.2017г.

 

 

99.ЛЕВЕНТ – БУЛСТАТ: 836229076

Адрес: гр.Хасково , ул.Шести Септември №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2825 / 29.05.2017г.

 

 

100.НАНЕВ И АСОЦИРАНИ – БУЛСТАТ: 126661604

Адрес: гр.Хасково , ул.Ибър №14 , ет.3 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2747 / 18.05.2017г.

 

 

ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.182 ОТ ДОПК 26.06.2017г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в “Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

 

1.Стефан Младенов Стефанов – ЕГН: 750503****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №63 , вх.Б , ет.3 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 49 / 15.03.2017г.

 

 

2.Себайдин Ахмед Юсеин – ЕГН: 450430****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1218 / 30.03.2017г.

 

 

3.Смаил Ибрям Асан – ЕГН: 650411****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №30А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1220 / 30.03.2017г.

 

 

4.Севинч Алиахмед Махмуд – ЕГН: 600214****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.Г , ет.4 , ап.48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 46 / 15.03.2017г.

 

 

5.Неда Боянова Михайлова – ЕГН: 750326****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №28 , вх.А , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 42 / 15.03.2017г.

 

 

6.Халил Смаил Айваз – ЕГН: 580805****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.Г , ет.3 , ап.34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 45 / 15.03.2017г.

 

 

7.Шукри Ахмед Шукри – ЕГН: 890131****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1208 / 29.03.2017г.

 

 

8.Ахмед Шукри Ахмед – ЕГН: 660720****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1207 / 29.03.2017г.

 

 

9.Антоанета Христова Стоянова – ЕГН: 590515****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №16 , вх.А , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1216 / 30.03.2017г.

 

 

10.Силвия Христова Аврамова – ЕГН: 530828****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.А , ет.8 , ап.66

Уведомление  за доброволно изпълнение № 992 / 28.03.2017г.

 

 

11.Юрий Ангелов Попов – ЕГН: 781230****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.В , ет.8 , ап.90

Уведомление  за доброволно изпълнение № 43 / 15.03.2017г.

 

 

12.Албена Юлиянова Илиева – ЕГН: 541217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №16 , вх.Б , ет.6 , ап.50

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1217 / 30.03.2017г.

 

 

13.Златка Стефанова Жекова – ЕГН: 860710****

Адрес: гр.Хасково , ул.Юри Венелин №9 , ет.2 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1922 / 06.04.2017г.

 

 

14.Виолета Севова Вълчева – ЕГН: 480920****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тутракан №9 , вх.Б

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1387 / 31.03.2017г.

 

 

15.Асен Младенов Миланов – ЕГН: 580319****

Адрес: гр.Хасково , ул.Враца №67

Уведомление  за доброволно изпълнение № 791 / 24.03.2017г.

 

 

16.Сафет Мюмюн Ферад – ЕГН: 800103****

Адрес: гр.Хасково , ул.Враца №26

Уведомление  за доброволно изпълнение № 789 / 23.03.2017г.

 

 

17.Дуран Дурмуш Иляз – ЕГН: 770325****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балатон №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 755 / 23.03.2017г.

 

 

18.Аякс 33 ЕООД – БУЛСТАТ: 102906041

Адрес: гр.Бургас , к-с Славейков , адм.сграда №92 , бл.1 , вх.А , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2859 / 30.05.2017г.

 

 

19.Венус Трейд – ООД – БУЛСАТ: 121302768

Адрес: гр.София , бул.Патриарх Евтимий №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2293 / 15.05.2017г.

 

 

20.Ай Си Ен – ООД – БУЛСАТ: 121500458

Адрес: гр.София , р-н Триадица , Витоша №66 , ет.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2501 / 15.05.2017г.

 

 

21.Петко Василев Христов – ЕГН: 700401****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1773 / 05.04.2017г.

 

 

22.Васил Христов Георгиев – ЕГН: 390523****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1771 / 05.04.2017г.

 

 

23.Златин Златанов Пашов – ЕГН: 800909****

Адрес: гр.Хасково , местност Гара Движение №69

Уведомление  за доброволно изпълнение № 209 / 16.03.2017г.

 

 

24.Азизе Салиф Мурад – ЕГН: 330302****

Адрес: гр.Хасково , местност Гара движение №83

Уведомление  за доброволно изпълнение № 207 / 16.03.2017г.

 

 

25.Данаил Русев Караиванов – ЕГН: 750911****

Адрес: гр.Хасково , местност Гара Движение №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 210 / 16.03.2017г.

 

 

26.Димитър Стойчев Ганашев – ЕГН: 860819****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 62 / 15.03.2017г.

 

 

27.Светлана Недкова Петкова – ЕГН: 690203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Бенковски №29 , вх.В , ет.4 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1013 / 27.03.2017г.

 

 

28.Маргарита Илева Вълчева – ЕГН: 750805****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бобов Дол №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1612 / 03.04.2017г.

 

 

29.Селяйтин Юсеин Мехмед – ЕГН: 530314****

Адрес: гр.Хасково , ул.Беломорска №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1607 / 03.04.2017г.

 

 

30.Александър Михайлов Стоянов – ЕГН: 840909****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пролетарска №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1838 / 06.04.2017г.

 

 

31.Емил Росенов Симеонов – ЕГН: 700622****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.А , ет.7 , ап.81

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1859 / 06.04.2017г.

 

 

32.Стойчо Стефанов Николов – ЕГН: 731027****

Адрес: гр.Хасково , ул.Явор №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1924 / 06.04.2017г.

 

 

33.Иван Русев Василев – ЕГН: 790111****

Адрес: с.Нова Надежда , ул.Първи Май №26 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2312 / 21.04.2017г.

 

 

34.Иван Танев Андонов – ЕГН: 721212****

Адрес: с.Нова Надежда , ул.Хасковска №16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2314 / 21.04.2017г.

 

 

35.Стоян Митков Димов – ЕГН: 690527****

Адрес: с.Татарево , ул.10-та №2 , общ.Първомай

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2252 / 24.04.2017г.

 

 

36.Илиана Милкова Калфова – ЕГН: 600215****

Адрес: гр.Хасково , местност Гара Движение №34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 206 / 16.03.2017г.

 

 

37.Майсер Мехмед Кючек – ЕГН: 581217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадан №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1483 / 04.04.2017г.

 

 

38.Станчо Колев Наков – ЕГН: 480715****

Адрес: гр.София , жк.Хаджи Димитър №144 , вх.А , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 68 / 15.03.2017г.

 

 

39.Белгин Мехмед Али – ЕГН: 730728****

Адрес: с.Козлец , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 68 / 15.03.2017г.

 

 

40.Йордан Валентинов Стоянов – ЕГН: 860807****

Адрес: с.Клокотница , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1973 / 07.04.2017г.

 

 

41.Джани – Д – БУЛСТАТ: 126594905

Адрес: гр.Хасково , ул.Рахила Душанова №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2684 / 22.05.2017г.

 

 

42.Шенгюл Адем Юзгюр – ЕГН: 610110****

Адрес: гр.Хасково , ул.Енисей №25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 523 / 15.03.2017г.

 

 

43.Хатидже Мустафа Ибрям – ЕГН: 460501****

Адрес: гр.Хасково , ул.Панчарево №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1130 / 28.03.2017г.

 

 

44.Антов – Б – 2010 – БУЛСТАТ: 201298092

Адрес: гр.Хасково , пл.Спартак , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2652 / 18.05.2017г.

 

 

45.Любомир Лазаров Гевезов – ЕГН: 611006****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II №2 , вх.А , ет.3 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2364 / 24.04.2017г.

 

 

46.Самет Себат Сеид – ЕГН: 900208****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №63

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1148 / 28.03.2017г.

 

 

47.Мариана Апостолова Данева – ЕГН: 710712****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II №15 , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2361 / 24.04.2017г.

 

 

48.Ерсан Хасан Емин – ЕГН: 920314****

Адрес: гр.Хасково , ул.Белоградчик №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1604 / 03.04.2017г.

 

 

49.Нежди Неджби Мустафа – ЕГН: 760926****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №120

Уведомление  за доброволно изпълнение № 359 / 20.03.2017г.

 

 

50.Дениз Юсеинов Ахмедов – ЕГН: 781014****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №55

Уведомление  за доброволно изпълнение № 338 / 20.03.2017г.

 

 

51.Делян Василев Стефанов – ЕГН: 850524****

Адрес: гр.Димитровград , ул.Емилиян Станев №6 , вх.Б , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1464 / 04.04.2017г.

 

 

52.Мартин Сергеев Асенов – ЕГН: 711104****

Адрес: гр.Хасково , ул.Природа №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1825 / 06.04.2017г.

 

 

53.Орхан Али Муса – ЕГН: 770611****

Адрес: гр.Хасково , ул.Руен №1А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2027 / 10.04.2017г.

 

 

54.Пена Славчева Георгиева – ЕГН: 300425****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Скобелев №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1009 / 27.03.2017г.

 

 

55.Подем – 90 Димо Ников – БУЛСТАТ: 126045904

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №26 , вх.Б , ап.77

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2622 / 16.05.2017г.

 

 

56.Елка Митева Здравчева – ЕГН: 450826****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №5 , ет.4 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 553 / 20.03.2017г.

 

 

57.Христо Петров Георгиев – ЕГН: 561109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 554 / 20.03.2017г.

 

 

58.Иван Андреев Ефтимов – ЕГН: 780610****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №40

Уведомление  за доброволно изпълнение № 557 / 20.03.2017г.

 

 

59.Магдалена Асенова Костова – ЕГН: 540208****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Г , ет.5 , ап.70

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1236 / 30.03.2017г.

 

 

60.Афизе Ахмед Юсеин – ЕГН: 600410****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №46 , вх.Б , ет.4 , ап.49

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1229 / 30.03.2017г.

 

 

61.Силвия Михайлова Михайлова – ЕГН: 840331****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.А , ет.8 , ап.107

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1228 / 30.03.2017г.

 

 

62.Сашо Лилянов Павлов – ЕГН: 870301****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Б , ет.6 , ап.79

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1230 / 30.03.2017г.

 

 

63.Минка Асенова Янева – ЕГН: 730426****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.В , ет.4 , ап.35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 997 / 28.03.2017г.

 

 

64.Росен Емилов Кърбашев – ЕГН: 840424****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.В , ет.7 , ап.62

Уведомление  за доброволно изпълнение № 999 / 28.03.2017г.

 

 

65.Светослав Калинов Ангелов – ЕГН: 960912****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №90Д

Уведомление  за доброволно изпълнение № 357 / 20.03.2017г.

 

 

66.Роксана Александрова Савова – ЕГН: 004811****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №31

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1166 / 28.03.2017г.

 

 

67.Невен Тодоров Пилев – ЕГН: 601115****

Адрес: гр.Хасково , местност Гара движение №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 975 / 27.03.2017г.

 

 

68.Нели Белчинова Наумова – ЕГН: 780602****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение№38

Уведомление  за доброволно изпълнение № 355 / 20.03.2017г.

 

 

69.Насден – Наско Янков ЕТ – БУЛСТАТ: 126044581

Адрес: с.Узунджово , ул.Аргир Стоилов №25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2840 / 29.05.2017г.

 

 

70.Къмпъни Билд Комерс ООД – БУЛСТАТ: 130241182

Адрес: гр.София , ул.Фредерик Жолио Кюри №20 , ет.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2514 / 16.05.2017г.

 

 

71.Ахмед Икбал Емин – ЕГН: 690114****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лале №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1327 / 30.03.2017г.

 

 

72.Даниел Ончо Мардикян – ЕГН: 920310****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №32 , вх.Б , ет.2 , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 929 / 27.03.2017г.

 

 

73.Ружди Юсейн Хасан – ЕГН: 054702****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лале №14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1437 / 04.04.2017г.

 

 

74.Венс – Велин Ангелов – Нутие Ахмед – БУЛСТАТ: 201124298

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , вх.Б , ет.5 , ап.45

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2614 / 16.04.2017г.

 

 

75.Недялка Костадинова Костова – ЕГН: 770915****

Адрес: гр.Хасково , ул.Златица №17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1621 / 03.04.2017г.

 

 

76.Ради Хаджиев Шекеров – ЕГН: 410912****

Адрес: гр.Хасково , ул.Битоля №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1611 / 03.04.2017г.

 

 

77.Иван Сталев Василев – ЕГН: 530723****

Адрес: гр.Хасково , ул.Любен Каравелов №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1478 / 04.04.2017г.

 

 

78.Съби Мартинов Калфов – ЕГН: 550610****

Адрес: гр.Хасково , местност Гара движение №34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 205 / 16.03.2017г.

 

 

79.Антон Бойдев Георгиев – ЕГН: 561221****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №6 , вх.Г , ет.1 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1061 / 28.03.2017г.

 

 

80.Филип Юлиянов Асенов – ЕГН: 920312****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №3 , вх.В , ет.2 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 499 / 21.03.2017г.

 

 

81.Сталю Христов Георгиев – ЕГН: 611116****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хасковска №26

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2341 / 24.04.2017г.

 

 

82.Тенчо Николов Христозов – ЕГН: 571002****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26 , вх.А , ет.5 , ап.49

Уведомление  за доброволно изпълнение № 192 / 16.03.2017г.

 

 

83.Галина Златанова Славчева – ЕГН: 650301****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хан Тервел №11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2333 / 21.04.2017г.

 

 

84.Кольо Стефанов Вълчанов – ЕГН: 710213****

Адрес: с.Брягово , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1411 / 31.03.2017г.

 

 

85.Вергиния Лилова Ангелова – ЕГН: 810227****

Адрес: гр.Омуртаг , ул.Волга №63

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1595 / 04.04.2017г.

 

 

86.Бехчет Вели Али – ЕГН: 760601****

Адрес: с.Звиница , ул.Седма №11 , общ.Кърджали

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1582 / 03.04.2017г.

 

 

87.Тюркян Али Али – ЕГН: 761007****

Адрес: с.Звиница , ул.Седма №11 , общ.Кърджали

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1583 / 03.04.2017г.

 

 

88.Дити Комерс ООД – БУЛСТАТ: 115655087

Адрес: гр.Пловдив , ул.Победа №56А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2527 / 16.05.2017г.

 

 

89.Земеделска Кооперация Малево – БУЛСТАТ: 836016644

Адрес: с.Малево , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2849 / 30.05.2017г.

 

 

90.Марина 93 – БУЛСТАТ: 836015898

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2849 / 30.05.2017г.

 

 

91.Иван Димов Стърменски – ЕГН: 720902****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.В , ет.8 , ап.113

Уведомление  за доброволно изпълнение № 680 / 23.03.2017г.

 

 

92.Иван Огнянов Иванов – ЕГН: 830126****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1219 / 30.03.2017г.

 

 

93.Илиян Ангелов Димитров – ЕГН: 490505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Д , ет.5 , ап.75

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1242 / 30.03.2017г.

 

 

94.Ина Тениславова Димитрова – ЕГН: 821201****

Адрес: гр.Хасково , ул.Единство №17 , ет.5 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1082 / 29.03.2017г.

 

 

95.Тедиимпекс – БУЛСТАТ: 000884385

Адрес: гр.Хасково , ул.Козлодуй №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2756 / 18.05.2017г.

 

 

96.Коста Гочев Костов – ЕГН: 740528****

Адрес: с.Стойково , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2241 / 20.04.2017г.

 

 

97.Производствено Търговска Земеделска Кооперация – Де – БУЛСТАТ: 126035027

Адрес: с.Мандра , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2843 / 29.05.2017г.

 

 

98.Димитър Кирилов Хаджиев – ЕГН: 850812****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №14 , вх.А , ет.3 , ап.19

Уведомление  за доброволно изпълнение № 421 / 17.03.2017г.

 

 

99.Тексмаш ЕООД – БУЛСТАТ: 126629439

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Столетов №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2604 / 16.05.2017г.

 

 

100.Александър Иванов Борисов – ЕГН: 920903****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.А , ет.6 , ап.41

Уведомление  за доброволно изпълнение № 452 / 20.03.2017г.

 

 

ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.182 ОТ ДОПК 12.06.2017г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в “Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1.Севда Алекова Миланова – ЕГН: 711025****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Правда №42

Уведомление  за доброволно изпълнение № 26 / 15.03.2017г.

 

 

2.Михаил Николов Димитров – ЕГН: 910820****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ал.Паскалев №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 710 / 22.03.2017г.

 

 

3.Идает Шукри Емин – ЕГН: 620818****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Гледка №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 21 / 15.03.2017г.

 

 

4.Тодор Янев Тодев – ЕГН: 570922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Г.С.Раковски №24 , вх.В , ет.5 , ап.50

Уведомление  за доброволно изпълнение № 189 / 16.03.2017г.

 

 

5.Иван Димитров Иванов – ЕГН: 810125****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Цариградско шосе №48 , ет.6 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 30 / 15.03.2017г.

 

 

6.Антони Коцев Митев – ЕГН: 590618****

Адрес: гр.София , бул.П.Яворов №50-56 , вх.А , ет.4 , ап.12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 102 / 15.03.2017г.

 

 

7.Марин Славеев Латинов – ЕГН: 731221****

Адрес: гр.София , жк.Люлин №350 , ет.13 , ап.60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 116 / 15.03.2017г.

 

 

8.Атанас Николов Димитров – ЕГН: 631124****

Адрес: гр.Велико Търново , ул.Димитър Благоев №7 , вх.Б , ет.6 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 245 / 17.03.2017г.

 

 

9.Сталю Христов Георгиев – ЕГН: 611116****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хасковска №26

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2341 / 24.04.2017г.

 

 

10.Нели Петрова Бозова – ЕГН: 990627****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хасковска №22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2340 / 21.04.2017г.

 

 

11.Иванка Захариева Димитрова – ЕГН: 520504****

Адрес: гр.Хасково , ул.Янко Кожухаров №8 , ет.5 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1931 / 06.04.2017г.

 

 

12.Галина Златанова Славчева – ЕГН: 650301****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хан Тервел №11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2333 / 21.04.2017г.

 

 

13.Асен Йорданов Стоянов – ЕГН: 770529****

Адрес: гр.София , жк.Банишора №20 , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 108 / 15.03.2017г.

 

 

14.Янко Христов Янков – ЕГН: 730709****

Адрес: гр.София , ул.проф.Атанас Иширков №11 , вх.Б , ет.6 , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 76 / 15.03.2017г.

 

 

15.Вълчо Белев Радев – ЕГН: 620109****

Адрес: с.Стойково , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2240 / 20.04.2017г.

 

 

16.Албена Стефанова Михайлова – ЕГН: 481003****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №51

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2156 / 11.04.2017г.

 

 

17.Весела Антонова Петева – ЕГН: 730804****

Адрес: гр.Хасково , бул.Сан Стефано №7 , вх.Б , ет.2 , ап.12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 363 / 20.03.2017г.

 

 

18.Иван Тодоров Иванов – ЕГН: 660505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №108А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1672 / 05.04.2017г.

 

 

19.Симон Иванов Вълканов – ЕГН: 830501****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №66 , вх.А , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1651 / 04.04.2017г.

 

 

20.Мюмюн Галиб Ибрям – ЕГН: 390524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сан Стефано №5 , вх.Б , ет.4 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 219 / 16.03.2017г.

 

 

21.Петю Георгиев Семизов – ЕГН: 630530****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №17 , вх.Б , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 147 / 15.03.2017г.

 

 

22.Диана Иванова Маринова – ЕГН: 540330****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II №24 , вх.В , ет.4 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2363 / 24.04.2017г.

 

 

23.Тонка Тончева Георгиева – ЕГН: 570610****

Адрес: гр.Хасково , ул.Филип Тотю №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1398 / 31.03.2017г.

 

 

24.Паскал Димитров Митев – ЕГН: 810131****

Адрес: гр.Димитровград , бул.Димитър Благоев №24 , вх.Б , ет.2 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 289 / 15.03.2017г.

 

 

25.Велика Миранжова Димитрова – ЕГН: 361115****

Адрес: с.Сусам , ул.Рила №4 , общ.Мин.Бани

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1189 / 28.03.2017г.

 

 

26.Петър Стефанов Петров – ЕГН: 620630****

Адрес: гр.Димитровград , ул.Илинден №6 , вх.Г , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 297 / 15.03.2017г.

 

 

27.Гергана Стойчева Ангелова – ЕГН: 520830****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.А , ет.4 , ап.48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1224 / 30.03.2017г.

 

 

28.Сергей Самуилов Михайлов – ЕГН: 760206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.А , ет.6 , ап.82

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1227 / 30.03.2017г.

 

 

29.Елена Ангелова Ангелова – ЕГН: 550418****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Д , ет.8 , ап.120

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1244 / 30.03.2017г.

 

 

30.Петко Асенов Ангелов – ЕГН: 640324****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Д , ет.3 , ап.44

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1240 / 30.03.2017г.

 

 

31.Емил Христов Михайлов – ЕГН: 671130****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №14 , вх.Д , ет.1 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1245 / 30.03.2017г.

 

 

32.Генадий Алдинов Ангелов – ЕГН: 690712****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Г , ет.7 , ап.102

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1238 / 30.03.2017г.

 

 

33.Гюлезар Хюсни Мюмюн – ЕГН: 410908****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.В , ет.3 , ап.39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1235 / 30.03.2017г.

 

 

34.Себаетин Мехмедов Ахмедов – ЕГН: 660901****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.А , ет.5 , ап.61

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1225 / 30.03.2017г.

 

 

35.Мирем Сали Ибрям – ЕГН: 640124****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №46 , вх.В , ет.3 , ап.39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1234 / 30.03.2017г.

 

 

36.Юлиян Митков Христов – ЕГН: 621002****

Адрес: гр.Хасково , ул.Връх Богдан №23А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 796 / 24.03.2017г.

 

 

37.Мехрибан Мустафа Емин – ЕГН: 630711****

Адрес: гр.Хасково , ул.Враца №12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 792 / 24.03.2017г.

 

 

38.Татяна Христова Борисова – ЕГН: 540306****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №54

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1804 / 06.04.2017г.

 

 

39.Николай Недялков Илиев – ЕГН: 670322****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №75

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1334 / 30.03.2017г.

 

 

40.Христо Христонов Ангелов – ЕГН: 460416****

Адрес: гр.Хасково , л.осми Март №20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1118 / 28.03.2017г.

 

 

41.Алекси Севов Пармаков – ЕГН: 590413****

Адрес: гр.Хасково , ул.Омуртаг №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2330 / 21.04.2017г.

 

 

42.Таня Ивова Тодорова – ЕГН: 880213****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 ,  вх.Б , ет.3 , ап.30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 454 / 20.03.2017г.

 

 

43.Евгени Нешков Ангелов – ЕГН: 810224****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №5 , вх.В , ет.1 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1204 / 29.03.2017г.

 

 

44.Метин Хасан Бекир – ЕГН: 701003****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №13 , вх.Б , ет.2 , ап.12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1212 / 29.03.2017г.

 

 

45.Марин Ангелов Асенов – ЕГН: 690816****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.А , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1221 / 30.03.2017г.

 

 

46.Туркиян Салимова Ахмедова – ЕГН: 671116****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.А , ет.5 , ап.61

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1226 / 30.03.2017г.

 

 

47.Кязим Халил Емин – ЕГН: 600319****

Адрес: гр.Хасково , пл.Лебеда №5 , ет.6 , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 977 / 27.03.2017г.

 

 

48.Явор Ванчев Конгалов – ЕГН: 780922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №86 , вх.А , ет.3 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1039 / 27.03.2017г.

 

 

49.Рада Танева Тодорова- ЕГН: 571009****

Адрес: гр.Димитровград , ул.Райко Даскалов №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1868 / 06.04.2017г.

 

 

50.Тангра – 95 – БУЛСТАТ: 126052659

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №32-34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2557 / 16.05.2017г.

 

 

51.Агромар – БУЛСТАТ: 126655971

Адрес: гр.Хасково , бул.България №116

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2533 / 16.05.2017г.

 

 

52.Златев М 70 ЕООД – БУЛСТАТ: 200708720

Адрес: гр.Хасково , бул.България №116

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2534 / 16.05.2017г.

 

 

53.Йордан Христов Панев – ЕГН: 660823****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №23 , вх.А , ет.2 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 872 / 27.03.2017г.

 

 

54.Иванка Сталева Панева – ЕГН: 730822****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №23 , вх.А , ет.2 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 873 / 27.03.2017г.

 

 

55.Лиляна Рачева Георгиева – ЕГН: 600525****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.В , ет.6 , ап.48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2105 / 10.04.2017г.

 

 

56.Митко Василев Димитров – ЕГН: 830726****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.В , ет.4 , ап.38

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2104 / 10.04.2017г.

 

 

57.Мариян Росенов Добрев – ЕГН: 810526****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №16 , вх.Б , ет.3 , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2108 / 10.04.2017г.

 

 

58.Петър Николаев Воденичаров – ЕГН: 960101****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №24 , вх.А , ет.4 , ап.11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 186 / 16.03.2017г.

 

 

59.Анета Иванова Тенева – ЕГН: 611127****

Адрес: гр.Благоевград , ул.Св.Иван Рилски №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 6 / 14.03.2017г.

 

 

60.Тодорка Георгиева Добрева – ЕГН: 670207****

Адрес: гр.Пловдив , бул.Цdр Борис III Обединител №140 , ет.4 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 10 / 14.03.2017г.

 

 

61.Огнян Емилов Огнянов – ЕГН: 560101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кнежа №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2170 / 12.04.2017г.

 

 

62.Николай Георгиев Делчев – ЕГН: 530902****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26 , ет.3 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 195 / 16.03.2017г.

 

 

63.Тодор Иванов Радев – ЕГН: 601203****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26 , вх.А , ап.11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 197 / 16.03.2017г.

 

 

64.Сезгин Селяйтин Юсеин – ЕГН: 791225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №9 , вх.Б , ет.8 , ап.87

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1855 / 06.04.2017г.

 

 

65.Станислав Тошков Шопов – ЕГН: 841016****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир  №25 , вх.Б , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 149 / 15.03.2017г.

 

 

66.Мирослав Делчев Делчев – ЕГН: 771230****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май , вх.А , ет.7 , ап.85

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1853 / 06.04.2017г.

 

 

67.Хасан Сали Шакир – ЕГН: 810607****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.Г , ет.2 , ап.23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1867 / 06.04.2017г.

 

 

68.Светлана Михайлова Чипилова – ЕГН: 500301****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.Б , ет.5 , ап.57

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1864 / 06.04.2017г.

 

 

69.Веска Николаева Василева – ЕГН: 760913****

Адрес: гр.Хасково , ул.Девети Май №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1755 / 05.04.2017г.

 

 

70.Атеш – 03 ЕООД – БУЛСАТ: 200967349

Адрес: гр.Хасково , бул.Стефан Стамболов №8 , ет.5 , ап.513

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2585 / 17.05.2017г.

 

 

71.Марс – 55 – БУЛСТАТ: 126659838

Адрес: гр.Хасково , бул.България №152 , ет.2 , ап.202

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2540 / 16.05.2017г.

 

 

72.Ера 90Димитър Костов ЕООД – БУЛСТАТ: 202223705

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №18 , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2588 / 17.05.2017г.

 

 

73.Иван Ангелов Тенев – ЕГН: 751219****

Адрес: с.Градина , ул.Шипка №19 , общ.Първомай

Уведомление  за доброволно изпълнение № 84 / 15.03.2017г.

 

 

74.Семиха Мустафа Садула – ЕГН: 750112****

Адрес: гр.Хасково , ул.Росица №15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2024 / 10.04.2017г.

 

 

75.Мина Вълчева Киркова – ЕГН: 720127****

Адрес: гр.София , жк.Надежда 4 №459 , вх.В , ет.5 , ап.60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 71 / 15.03.2017г.

 

 

76.Петър Костадинов Савчов – ЕГН: 570221****

Адрес: гр.Кърджали , бул.България №37 , вх.а , ет.4 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1432 / 31.03.2017г.

 

 

77.Марин Симеонов Маринов – ЕГН: 850303****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №63

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2162 / 12.04.2017г.

 

 

78.НИН ИМПЕКС ООД – БУЛСТАТ:836220294

Адрес: гр.Хасково , ул.Единство №23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2740 / 18.05.2017г.

 

 

79.СУСА – Р ЕООД – БУЛСТАТ: 201738360

Адрес: гр.Хасково , бул.България №136 А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2535 / 16.05.2017г.

 

 

80.ЕЛФИДА 44 ЕООД – БУЛСТАТ: 202682836

Адрес: гр.Хасково , ул.Белмекен №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2703 / 18.05.2017г.

 

 

81.Кичка Делчева Стайкова – ЕГН: 680813****

Адрес: гр.София , жк.Левски , зона Г №4 , вх.Б , ет.5 , ап.78

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2703 / 18.05.2017г.

 

 

82.СА 6128 ТРАНСПОРТ ЕООД – БУЛСТАТ:202900514

Адрес: гр.Хасково , ул.Белмекен №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2704 / 18.05.2017г.

 

 

83.Атанас Христов Чернев – ЕГН: 790824****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №26А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1364 / 31.03.2017г.

 

 

84.Динко Стойков Иванов – ЕГН: 580203****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №8 , вх.В , ет.1 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 409 / 17.03.2017г.

 

 

85.Ангел Райчев Минчев – ЕГН: 761130****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №35 , вх.В , ет.1 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 808 / 22.03.2017г.

 

 

86.Стайко Михайлов Самуилов – ЕГН: 711110****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №13 , вх.А , ет.5 , ап.25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1211 / 29.03.2017г.

 

 

87.Алина Стоянова Андонова – ЕГН: 530207****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №15 , вх.А , ет.1 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1214 / 29.03.2017г.

 

 

88.Еню Адамов Христов – ЕГН: 680726****

Адрес: гр.Хасково , ул.Връх Богдан №37А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 797 / 24.03.2017г.

 

 

89.Ариф Саид Рамадан – ЕГН: 571109****

Адрес: гр.Варна , ул.Фредерик Кюри №61

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1715 / 04.04.2017г.

 

 

90.Кирчо Костов Кирев – ЕГН: 750417****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хайдут Велко №7Б

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2324 / 21.04.2017г.

 

 

91.Зекие Осман Сали – ЕГН: 610510****

Адрес: с.Минерални Бани , ул.Петков Войвода №29

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2248 / 20.04.2017г.

 

 

92.Сашо Алексиев Маджаров – ЕГН: 731129****

Адрес: с.Полковник Желязово , общ.Крумовград

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1591 / 04.04.2017г.

 

 

93.Ивайло Динков Йосифов – ЕГН: 860610****

Адрес: с.Минерални Бани , ул.Петко Войвода №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2249 / 20.04.2017г.

 

 

94.Тед – Инвест ЕООД – БУЛСТАТ: 115688333

Адрес: гр.Пловдив , ул.Изток №48А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2524 / 16.05.2017г.

 

 

95.Венета Ненова Данаилова – ЕГН: 741212****

Адрес: гр.София , ул.Тодорини Кукли №55 , ет.3 , ап.305

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1823 / 06.04.2017г.

 

 

96.Тенчо Латев Грозев – ЕГН: 630802****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №15 , вх.А , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1790 / 05.04.2017г.

 

 

97.Невин Назми Уюб – ЕГН: 680218****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №19 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1779 / 05.04.2017г.

 

 

98.Николай Ванчев Николов – ЕГН: 720806****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №1 , вх.Б , ет.2 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1792 / 06.04.2017г.

 

 

99.Величка Димитрова Милева – ЕГН: 290507****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №38 , вх.А , ет.4 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1776 / 05.04.2017г.

 

 

100.Софка Василева Радева – ЕГН: 671010****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1772 / 05.04.2017г.

 

ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.182 ОТ ДОПК 01.06.2017г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в “Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1.Саша Тенева Черешкова – ЕГН: 590315****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №104

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2073 / 11.04.2017г.

 

 

2.Славчо Вълев Тонев – ЕГН: 540205****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №107 , вх.а , ет.3 , ап.11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2078 / 11.04.2017г.

 

 

3.Тонка Паунова Петкова – ЕГН: 661229****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №41

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2063 / 11.04.2017г.

 

 

4.Таня Петрова Полихронова – ЕГН: 650809****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №45

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2064 / 11.04.2017г.

 

 

5.Атанас Русинов Иванов – ЕГН: 900411****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №89

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2068 / 11.04.2017г.

 

 

6.Хабил Масар Хабил – ЕГН: 480106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родопи №56

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2001 / 10.04.2017г.

 

 

7.Тодор Василев Стойков – ЕГН: 571011****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №67

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2066 / 11.04.2017г.

 

 

8.Христина Стоянова Иванова – ЕГН: 780811****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №108 , ет.2 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2080 / 11.04.2017г.

 

 

9.Христо Галев Руменов – ЕГН: 791210****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рудозем №412

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2026 / 10.04.2017г.

 

 

10.Иван Харитонов Янков – ЕГН:910715****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №1 , ет.4 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2051 / 11.04.2017г.

 

 

11.Динко Иванов Делев – ЕГН: 830118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий  №25 , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2059 / 11.04.2017г.

 

 

12.Димитър Ганчев Ангелов – ЕГН: 800529****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №93

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2069 / 11.04.2017г.

 

 

13.Данчо Троев Троев – ЕГН: 610228****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №104 , вх.В , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2074 / 11.04.2017г.

 

 

14.Меглена Николова Стоянова – ЕГН: 720917****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2056 / 11.04.2017г.

 

 

15.Мария Янева Начева – ЕГН: 470316****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №104 , вх.В

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2075 / 11.04.2017г.

 

 

16.Милка Иванова Манахилова – ЕГН: 530509****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №81

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2067 / 11.04.2017г.

 

 

17.Димо Петков Костадинов – ЕГН: 850422****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №112 , ет.7 , ап.25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2086 / 11.04.2017г.

 

 

18.Васил Митев Въков – ЕГН: 440425****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №11 , вх.А , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2052 / 11.04.2017г.

 

 

19.Веселин Илиев Каратодоров – ЕГН: 341005****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №104 , вх.А , ет.2 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2072 / 11.04.2017г.

 

 

20.Васил Желев Костов – ЕГН: 530924****

Адрес: гр.Хасково , ул.Розова долина №30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2012 / 10.04.2017г.

 

 

21.Веселин Георгиев Атанасов – ЕГН: 690925****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №11 , вх.Б , ет.5 , ап.11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2054 / 11.04.2017г.

 

 

22.Станимир Тенев Ленков – ЕГН: 700615****

Адрес: гр.Хасково , ул.Самара №4 , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2031 / 10.04.2017г.

 

 

23.Росен Николаев Русев – ЕГН: 891130****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №108 , ет.4 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2081 / 11.04.2017г.

 

 

24.Николай Стайков Петров – ЕГН: 730624****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил Методий №108 , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2079 / 11.04.2017г.

 

 

25.Пенка Кирчева Никова – ЕГН: 720217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №113 , вх.А , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2087 / 11.04.2017г.

 

 

26.Недялка Райчева Михайлова – ЕГН: 510209****

Адрес: гр.Св.Св.Кирил и Методий №108 , ет.6 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2082 / 11.04.2017г.

 

 

27.Недялка Стоянова Кайрякова – ЕГН: 581004****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №113 , вх.Б , ет.5 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2088 / 11.04.2017г.

 

 

28.Веселин Стефанов Иванов – ЕГН: 730304****

Адрес: гр.Хасково , ул.Светлина №34А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2048 / 11.04.2017г.

 

 

29.Надежда Атанасова Бакърджиева – ЕГН: 520114****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рожен №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2006 / 10.04.2017г.

 

 

30.Милко Илиев Илиев – ЕГН: 580915****

Адрес: гр.Хасково , ул.Самара №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2032 / 10.04.2017г.

 

 

31.Светла Момчилова Ангелова – ЕГН: 570410****

Адрес: гр.Хасково , ул.Славянска №15 , ет.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2197 / 20.04.2017г.

 

 

32.Цонка Петрова Кирякова – ЕГН: 610620****

Адрес: гр.Хасково , ул.Иларион Макариополски №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2111 / 10.04.2017г.

 

 

33.Адем Емин Юсеин – ЕГН: 310508****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2166 / 12.04.2017г.

 

 

34.Фанка Данаилова Ангелова – ЕГН: 590107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Искър №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2118 / 10.04.2017г.

 

 

35.Тодор Пасев Карев – ЕГН: 630901****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №112 , ет.3 , ап.12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2085 / 11.04.2017г.

 

 

36.Пенка Генкова Стоянова – ЕГН: 810627****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №113 , вх.Б , ет.5 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2183 / 19.04.2017г.

 

 

37.Виолета Райчева Делчева – ЕГН: 560616****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №9 , вх.А , ет.7 , ап.85

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1854 / 06.04.2017г.

 

 

38.Илия Вълчев Найденов – ЕГН: 790101****

Адрес: с.Въгларово , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2304 / 21.04.2017г.

 

 

39.Никола Георгиев Карамуков – ЕГН: 570323****

Адрес: с.Малево , ул.Л.Каравелов , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 273 / 15.03.2017г.

 

 

40.Антон Димитров Пилев – ЕГН: 790205****

Адрес: с.Малево , ул.Ал.Стамболийски №7 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2226 / 20.04.2017г.

 

 

41.Самприс Соумон – ЛНЧ:АА3439924

Адрес: с.Малево , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2225 / 20.04.2017г.

 

 

42.Латьо Делчев Начев – ЕГН: 591210****

Адрес: с.Узунджово , ул.Петко Войвода №1 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2283 / 25.04.2017г.

 

 

43.Боян Благоев Татев – ЕГН: 490513****

Адрес: с.Големанци , ул.Девети Май №4 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1510 / 31.03.2017г.

 

 

44.Вълчо Динков Вълчев – ЕГН: 900707****

Адрес: с.Войводово , ул.Изгрев №38 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1196 / 30.03.2017г.

 

 

45.Йорданка Желева Атанасова – ЕГН: 500915****

Адрес: с.Сираково , общ.Мин.Бани , обл.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1522 / 03.04.2017г.

 

 

46.Райчо Йорданов Райчев – ЕГН: 820713****

Адрес: с.Войводово , ул.Капитан Петко №1 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1198 / 30.03.2017г.

 

 

47.Петя Методиева Иванова – ЕГН: 731024****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №47 , ет.4 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1028 / 27.03.2017г.

 

 

48.Лиляна Ангелова Ангова – ЕГН: 680303****

Адрес: гр.София , ул.Незнаен воин №9А , вх.Б , ет.2 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 893 / 27.03.2017г.

 

 

49.Милена Миткова Шабаркова- ЕГН: 780813****

Адрес: гр.Лясковец , ул.Ивайло №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 97 / 15.03.2017г.

 

 

50.Христина Симеонова Маринова – ЕГН: 910518****

Адрес: с.Войводово , ул.Митю Петлешков №20 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1200 / 30.03.2017г.

 

 

51.Силвия Василева Несторова – ЕГН: 801226****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №20 , вх.Б , ет.3 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 232 / 16.03.2017г.

 

 

52.Трифон Атанасов Желязков – ЕГН: 620811****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.В , ет.8 , ап.63

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2106 / 10.04.2017г.

 

 

53.Сашо Велев Митев – ЕГН: 550926****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №8 , вх.В , ет.2 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2110 / 10.04.2017г.

 

 

54.Салим Ахмед Салим – ЕГН: 900428****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хлебозавода №40

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2346 / 24.04.2017г.

 

 

55.Георги Вълчев Иванов – ЕГН: 590401****

Адрес: гр.Хасково , ул.Карлово №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2141 / 11.04.2017г.

 

 

56.Таня Стайкова Тенчева – Арнаудова – ЕГН: 750829****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №22 , вх.Б , ет.7 , ап.34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2419 / 20.04.2017г.

 

 

57.Борислав Сталев Сталев – ЕГН: 740310****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №22 , вх.Б , ет.4 , ап.20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2418 / 20.04.2017г.

 

 

58.Емил Стефанов Добрев – ЕГН: 700613****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №22 , вх.А , ет.5 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2415 / 20.04.2017г.

 

 

59.Недялка Вълкова Бечева – ЕГН: 580515****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №30 , вх.Б , ет.5 , ап.49

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2422 / 20.04.2017г.

 

 

60.Иван Тодоров Иванов – ЕГН: 670301****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №30 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2421 / 20.04.2017г.

 

 

61.Юлия Стефанова Гогова – ЕГН: 590801****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №20 , вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2412 / 20.04.2017г.

 

 

62.Светла Асенова Иванова – ЕГН: 710607****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №22 , вх.А , ет.2 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2413 / 20.04.2017г.

 

 

63.Христо Иванов Илчев – ЕГН: 690801****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №30 , вх.Г , ет.2 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2425 / 20.04.2017г.

 

 

64.Йордан Христов Колев – ЕГН: 960204****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №30 , вх.Г , ет.1 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2424 / 20.04.2017г.

 

 

65.Христо Вълков Господинов – ЕГН: 840916****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №22 , вх.А , ет.5 ,ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2416 / 20.04.2017г.

 

 

66.Деяна Петрова Петрова – ЕГН: 720212****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №22 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2417 / 20.04.2017г.

 

 

67.Христо Ангелов Бъчваров – ЕГН: 621210****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №19 , вх.В , ет.4 , ап.50

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2410 / 20.04.2017г.

 

 

68.Роса Димитрова Мазгалова – ЕГН: 810802****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №19 , вх.А , ет.1 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2409 / 20.04.2017г.

 

 

69.Лъчезар Иванов Николов – ЕГН: 700207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сливница №19 , вх.В , ет.4 , ап.50

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2411 / 20.04.2017г.

 

 

70.Георги Иванов Цанев – ЕГН: 721008****

Адрес: гр.Хасково , ул.Розова долина №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2008 / 10.04.2017г.

 

 

71.Георги Митков Митев – ЕГН: 851203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №66А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2065 / 11.04.2017г.

 

 

72.Георги Димитров Георгиев – ЕГН: 741118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Сакар-Балкан №2 , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2029 / 10.04.2017г.

 

 

73.Юлка Мишева Йорданова – ЕГН: 670506****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хан Аспарух №14Б

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2328 / 21.04.2017г.

 

 

74.Наджие Назим Ахмед – ЕГН: 560503****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хан Аспарух №3 , ет.3 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2325 / 21.04.2017г.

 

 

75.Димитър Атанасов Генев – ЕГН: 740722****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цариброд №2А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2358 / 24.04.2017г.

 

 

76.Айше Мехмед Осман – ЕГН: 410212****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хайдут Велко №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2323 / 21.04.2017г.

 

 

77.Маргарита Мартинова Налбантова – ЕГН: 690805****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1956 / 07.04.2017г.

 

 

78.Иванка Георгиева Дичева – ЕГН: 6311168451

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №10А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1947 / 07.04.2017г.

 

 

79.Недялко Апостолов Русев – ЕГН: 691108****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №42

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1961 / 07.04.2017г.

 

 

80.Нафизе Фаик Ахмед – ЕГН: 381202****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1944 / 07.04.2017г.

 

 

81.Колка Колева Димитрова – ЕГН: 540114****

Адрес: гр.Хасково , ул.Република №26А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1879 / 06.04.2017г.

 

 

82.Афизе Ахмед Юсеин – ЕГН: 690827****

Адрес: гр.Хасково , ул.Република №25А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1878 / 06.04.2017г.

 

 

83.Гюлю Мустафа Алиосман – ЕГН: 721229****

Адрес: гр.Хасково , ул.Санкт Петербург №21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2036 / 10.04.2017г.

 

 

84.Марийка Русева Аврамова – ЕГН: 640408****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вяра №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 800 / 24.03.2017г.

 

 

85.Сабри Ружди Алиосман – ЕГН: 721222****

Адрес: гр.Хасково , ул.Санкт Петербург №21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2035 / 10.04.2017г.

 

 

86.Стефка Георгиева Радичева – ЕГН: 770315****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №19А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1950 / 07.04.2017г.

 

 

87.Митко Спиридонов Петков – ЕГН: 531208****

Адрес: гр.Хасково , ул.Република №14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1877 / 06.04.2017г.

 

 

88.Юсеин Раиф Мехмед – ЕГН: 690801****

Адрес: гр.Хасково , ул.Росица №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2018 / 10.04.2017г.

 

 

89.Елена Райчева Янкова – ЕГН: 560914****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1942 / 07.04.2017г.

 

 

90.Сивил Янков Янков – ЕГН: 800621****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1943 / 07.04.2017г.

 

 

91.Елена Христова Диамандиева – ЕГН: 610414****

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Дондуков №6 , ет.2 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 888 / 27.03.2017г.

 

 

92.Росица Делчева Генева – ЕГН: 590427****

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Дондуков №6 , вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 887 / 27.03.2017г.

 

 

93.Христина Николова Цекова – ЕГН: 470729****

Адрес: гр.София , жк.Света Троица №145В , вх.Г , ет.3 , ап.160

Уведомление  за доброволно изпълнение № 78 / 15.03.2017г.

 

 

94.Татяна Русева Колева – ЕГН: 540330****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №25 , вх.Б , ет.1 , ап.11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 875 / 27.03.2017г.

 

 

95.Иван Русев Иванов – ЕГН: 740804****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №25 , вх.Б , ет.3 , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 876 / 27.03.2017г.

 

 

96.Кирилчо Петров Маринов – ЕГН: 640710****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хризантема №14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2347 / 24.04.2017г.

 

 

97.Венцислав Боянов Каменов – ЕГН: 780224****

Адрес: с.Сусам , ул.Съединение №100

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1191 / 28.03.2017г.

 

 

98.Тонка Александрова Гълъбова – ЕГН: 690428****

Адрес: гр.Маджарово , ул.Първи Май №34 , вх.Б , ет.2 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1421 / 31.03.2017г.

 

 

99.Евгения Драгова Колева – ЕГН: 510615****

Адрес: гр.Казанлък , жк.Изток №39 , вх.Е , ет.4 , ап.89

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1403 / 31.03.2017г.

 

 

100.Красен Атанасов Златанов – ЕГН: 901002****

Адрес: гр.Димитровград , бул.България №6 , вх.а , ет.3 , ап.66

Уведомление  за доброволно изпълнение № 287 / 15.03.2017г.

 

ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.182 ОТ ДОПК 19.05.2017г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в “Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1.Николина Славчева Тончева – ЕГН: 770307****

Адрес: гр.Харманли , бул.България №51 , вх.А , ет.3 , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 510 / 15.03.2017г.

 

 

2.Еленка Въчева Господинова – ЕГН: 400912****

Адрес: с.Енина , ул.Демир Кърлешев №17 , общ.Казанлък

Уведомление  за доброволно изпълнение № 280 / 15.03.2017г.

 

 

3.Гергана Бончева Кузева – ЕГН: 651119****

Адрес: гр.Димитровград , ул.Св.Кл.Охридски №14 , вх.А , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 501 / 15.03.2017г.

 

 

4.Антон Бойдев Георгиев – ЕГН: 561221****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №6 , вх.Г , ет.1 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1061 / 28.03.2017г.

 

 

5.Дениз Юсеинов Ахмедов – ЕГН: 781014****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №55

Уведомление  за доброволно изпълнение № 338 / 20.03.2017г.

 

 

6.Иван Йорданов Иванов – ЕГН: 741010****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тринадесети Март №12 , ет.3 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1374 / 31.03.2017г.

 

 

7.Мурсел Расим Махмуд – ЕГН: 580325****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тринадесети Март №12 , ет.3 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1375 / 31.03.2017г.

 

 

8.Георги Данаилов Търпоманов – ЕГН: 630606****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бисер №16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1609 / 03.04.2017г.

 

 

9.Гюнер Рафет Юсни – ЕГН: 780120****

Адрес: гр.Хасково , ул.Горна Оряховица №23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1685 / 05.04.2017г.

 

 

10.Гюлсемер Рамадан Махмуд – ЕГН: 640426****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №75

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1801 / 06.04.2017г.

 

 

11.Васие Шериф Али – ЕГН: 310908****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рахила Душанова №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1872 / 06.04.2017г.

 

 

12.Аксел Смаил Мехмед – ЕГН: 751112****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рахила Душанова №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1871 / 06.04.2017г.

 

 

13.Антония Калоферова Хаджиева – ЕГН: 650829****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гоце Делчев №30 , вх.В , ет.5 , ап.43

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1691 / 05.04.2017г.

 

 

14.Костадин Недялков Костов – ЕГН: 650714****

Адрес: гр.Хасково , ул.Деде – Агач №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1761 / 05.04.2017г.

 

 

15.Иван Вълков Николов – ЕГН: 900918****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гюмюрджина №3 , вх.а , ет.6 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1743 / 05.04.2017г.

 

 

16.Тодин Димитров Тодинов – ЕГН: 800915****

Адрес: гр.Варна , ул.Опълченска №12 , ет.3 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1714 / 04.04.2017г.

 

 

17.Магдалина Георгиева Касабова – ЕГН: 910219****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гюмюрджина №32

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1748 / 05.04.2017г.

 

 

18.Стоян Запрянов Ангелов – ЕГН: 711007****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гоце Делчев №30 , вх.Б , ет.8 , ап.67

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1732 / 05.04.2017г.

 

 

19.Наталия Илчева Хараланова – ЕГН: 690220****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рахила Душанова №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1874 / 06.04.2017г.

 

 

20.Петя Петрова Славчева – ЕГН: 690719****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дервент №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1762 / 05.04.2017г.

 

 

21.Тенчо Ангелов Христов – ЕГН: 580825****

Адрес: с.Клокотница , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1965 / 07.04.2017г.

 

 

22.Румяна Иванова Николова – ЕГН: 651227****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гюмюрджина №3 , вх.В , ет.5 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1746 / 05.04.2017г.

 

 

23.Станислав Емилов Георгиев – ЕГН: 741025****

Адрес: гр.Хасково , ул.Даме Груев №1 , ет.3 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1750 / 05.04.2017г.

 

 

24.Мариян Александров Савов – ЕГН: 930617****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №31

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1802 / 06.04.2017г.

 

 

25.Нуртин Зенур Джебир – ЕГН: 441106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1803 / 06.04.2017г.

 

 

26.Минко Минчев Радев – ЕГН: 581003****

Адрес: гр.Хасково , ул.Герлово №19

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1681 / 05.04.2017г.

 

 

27.Джафер Расим Шабан – ЕГН: 351121****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №62

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1805 / 06.04.2017г.

 

 

28.Росен Колев Делчев – ЕГН: 750119****

Адрес: гр.Хасково , ул.Яне Сандански №14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1927 / 06.04.2017г.

 

 

29.Теню Тръндев Тенев – ЕГН: 621101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гледка №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1682 / 05.04.2017г.

 

 

30.Джавет Алиосман Юсуф – ЕГН: 690224****

Адрес: гр.Хасково , ул.Янтра №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1933 / 06.04.2017г.

 

 

31.Айдън Керим Мюмюн – ЕГН: 760101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №73

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1806 / 06.04.2017г.

 

 

32.Керим Асенов Сабинов – ЕГН: 880706****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гоце Делчев №30 , вх.В , ет.5 , ап.43

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1692 / 05.04.2017г.

 

 

33.Кадрие Мехмед Бекир – ЕГН: 600609****

Адрес: гр.Хасково , ул.Янтра №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1934 / 06.04.2017г.

 

 

34.Дияна Иванова Костова – ЕГН: 650130****

Адрес: гр.Хасково , ул.Деде – Агач №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1760 / 05.04.2017г.

 

 

35.Димитър Георгиев Ангелчев – ЕГН: 841024****

Адрес: гр.Ардино , ул.Странджа №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1588 / 03.04.2017г.

 

 

36.Фикрет Халил Хасан – ЕГН: 680511****

Адрес: с.Книжовник , ул.В.И.Ленин №22 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2214 / 20.04.2017г.

 

 

37.Анка Петрова Делчева – ЕГН: 600406****

Адрес: с.Стамболийски , ул.Кирил и Методий №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2100 / 20.04.2017г.

 

 

38.Лилия Стоянова Савова – ЕГН: 731028****

Адрес: гр.София , жк.Сухата река №94 , вх.Б , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 67 / 15.04.2017г.

 

 

39.Вълко Делчев Тончев – ЕГН: 321026****

Адрес: с.Радовец , ул.Ал.Стамболийски №24 , общ.Тополовград

Уведомление  за доброволно изпълнение № 283 / 15.03.2017г.

 

 

40.Любомир Николов Димов – ЕГН: 610323****

Адрес: гр.София , жк.Зона б-5 №14 , вх.Д , ет.15 , ап.141

Уведомление  за доброволно изпълнение № 111 / 15.03.2017г.

 

 

41.Рейхан Айхан Рамадан – ЕГН: 821208****

Адрес: с.Караманци , ул.Осемнадесета  №17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1569 / 03.04.2017г.

 

 

42.Станка Велева Костадинова – ЕГН: 291220****

Адрес: с.Татарево , общ.Мин.бани

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1323 / 30.03.2017г.

 

 

43.Тодор Николов Мавров – ЕГН: 610427****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кавказ №12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2129 / 11.04.2017г.

 

 

44.Георги Димов Димов – ЕГН: 560804****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кавказ №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2128 / 11.04.2017г.

 

 

45.Добринка Илиева Ангелова – ЕГН: 651228****

Адрес: гр.Хасково , ул.Просвета №3 , вх.а , ет.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1839 / 06.04.2017г.

 

 

46.Георги Ангелов Петров – ЕГН: 750506****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Харалампий№14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2189 / 20.04.2017г.

 

 

47.Красимира Русева Иванова – ЕГН: 790121****

Адрес: гр.София , жк.Манастирски ливади №60А , вх.А , ет.2 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1800 / 06.04.2017г.

 

 

48.Ибрям Рамадан Халил – ЕГН: 440706****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №35 , вх.А , ет.3 , ап.31

Уведомление  за доброволно изпълнение № 804 / 22.03.2017г.

 

 

49.Христо Георгиев Везев – ЕГН: 460906****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рила №12 , вх.А , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1891 / 06.04.2017г.

 

 

50.Кирилка Михова Костадинова – ЕГН: 360524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пролет №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1835 / 06.04.2017г.

 

 

51.Любомир Делчев Тянков – ЕГН: 871122****

Адрес: гр.Хасково , ул.Преслав №23 , вх.А , ет.2 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1822 / 06.04.2017г.

 

 

52.Наско Димитров Илиев – ЕГН: 451103****

Адрес: гр.Хасково , ул.Преображение №11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1819 / 06.04.2017г.

 

 

53.Димитър Насков Илиев – ЕГН: 840314****

Адрес: гр.Хасково , ул.Преображение №11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1821 / 06.04.2017г.

 

 

54.Димо Костадинов Шишамов – ЕГН: 670615****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пролет №10 , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1832 / 06.04.2017г.

 

 

55.Лиляна Лазарова Илиева – ЕГН: 460707****

Адрес: гр.Хасково , ул.Преображение №11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1820 / 06.04.2017г.

 

 

56.Павел Младенов Чолаков – ЕГН: 830724****

Адрес: гр.Хасково , ул.Чучулига №15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1905 / 06.04.2017г.

 

 

57.Апти Хасан Апти – ЕГН: 400414****

Адрес: гр.Хасково , ул.Чучулига №20А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1906 / 06.04.2017г.

 

 

58.Христина Александрово Господинова – ЕГН: 771102****

Адрес: гр.Хасково , ул.Чучулига №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1901 / 06.04.2017г.

 

 

59.Севда Николаева Христова – ЕГН: 640907****

Адрес: гр.Хасково , ул.Чучулига №47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1907 / 06.04.2017г.

 

 

60.Недялка Тодева Мусабашева – ЕГН: 540120****

Адрес: гр.Хасково , ул.Чучулига №37А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1903 / 06.04.2017г.

 

 

61.Нури Исмаил Али – ЕГН: 620726****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №96 , вх.Б , ет.8 , ап.61

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2070 / 11.04.2017г.

 

 

62.Николина Запрянова Колева – ЕГН: 600926****

Адрес: гр.Хасково , ул.Розова долина №26

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2011 / 10.04.2017г.

 

 

63.Недка Димитрова Русева – ЕГН: 800804****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №55 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1696 / 05.04.2017г.

 

 

64.Метин Сабритин Халибрям – ЕГН: 820203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1698 / 05.04.2017г.

 

 

65.Спас Тодоров Илчев – ЕГН: 830521****

Адрес: гр.Хасково , ул.Щерю Вапцаров №8 , ет.3 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1916 / 06.04.2017г.

 

 

66.Галина Владков Чакъров – ЕГН: 741016****

Адрес: гр.Хасково , ул.Щерю Вапцаров №4 , вх.Г , ет.6 , ап.64

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1915 / 06.04.2017г.

 

 

67.Руска Пенева Радева – ЕГН: 430222****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II №7 , ет.5 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2359 / 24.04.2017г.

 

 

68.Севгинар Дурханова Чагал – ЕГН: 640206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №79 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2102 / 10.04.2017г.

 

 

69.Златка Димова Костадинова – ЕГН: 670629****

Адрес: гр.Хасково , ул.Деветнадесети Февруари №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1759 / 05.04.2017г.

 

 

70.Теодора Николаева Славчева – ЕГН: 890329****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №16 , ет.3 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1741 / 05.04.2017г.

 

 

71.Катя Николаева Грозева – ЕГН: 640913****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №18 , ет.4 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1742 / 05.04.2017г.

 

 

72.Хайк Задик Карекинян – ЕГН: 640801****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №12 , ет.5 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1740 / 05.04.2017г.

 

 

73.Милко Асенов Чилингиров – ЕГН: 660327****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №78А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1700 / 05.04.2017г.

 

 

74.Дориета Гочева Белчева- ЕГН: 620710****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №2 , вх.Б , ет.4 , ап.44

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1737 / 05.04.2017г.

 

 

75.Ивайло Миленов Маринов – ЕГН: 750901****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №8 , вх.Д , ет.4 , ап.50

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1738 / 05.04.2017г.

 

 

76.Яким Николаев Якимов – ЕГН: 861027****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №8 , вх.Д , ет.8 , ап.89

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1739 / 05.04.2017г.

 

 

77.Камелия Петрова Ванчева – ЕГН: 930225****

Адрес: с.Въгларово , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2306 / 21.04.2017г.

 

 

78.Калин Владимиров Виденов – ЕГН: 661203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №84

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2178 / 12.04.2017г.

 

 

79.Иван Маринов Димитров – ЕГН: 590919****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №12 , ет.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2175 / 12.04.2017г.

 

 

80.Петър Христов Георгиев – ЕГН: 821029****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №12 , ет.4 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2174 / 12.04.2017г.

 

 

81.Фахри Раимов Сюлейманов – ЕГН: 670307****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №84

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2171 / 12.04.2017г.

 

 

82.Христо Владимиров Георгиев – ЕГН: 650624****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2133 / 11.04.2017г.

 

 

83.Иван Хубенов Ванчев – ЕГН: 610323****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №17 , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2130 / 11.04.2017г.

 

 

84.Шабан Неджиб Аптула – ЕГН: 580728****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ихтиман №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2124 / 10.04.2017г.

 

 

85.Мюмюн Мюмюн Хасан – ЕГН: 841214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ихтиман №2 , ет.4 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2120 / 10.04.2017г.

 

 

86.Румен Петров Пилев – ЕГН: 670106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Славянска №34 , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2403 / 20.04.2017г.

 

 

87.Златка Димитрова Николаева – ЕГН: 540222****

Адрес: гр.Хасково , ул.Черешево топче №9 , вх.Б , ет.4 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1796 / 06.04.2017г.

 

 

88.Димитър Димов Василев – ЕГН: 860520****

Адрес: гр.Хасково , ул.Черешево топче №8 , вх.А , ет.4 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1797 / 06.04.2017г.

 

 

89.Мирослав Велчев Маринов – ЕГН: 700327****

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №3 , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2351 / 24.04.2017г.

 

 

90.Недялко Атанасов Канев – ЕГН: 571009****

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2354 / 24.04.2017г.

 

 

91.Тодорка Димитрова Канева – ЕГН: 600604****

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2355 / 24.04.2017г.

 

 

92.Златка Запрянова Шуст – ЕГН: 610715****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хан Пресиян №21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2332 / 21.04.2017г.

 

 

93.Димка Георгиева Колева – ЕГН: 820214****

Адрес: гр.Хасково , Бадема №1 , ет.3 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2338 / 21.04.2017г.

 

 

94.Борис Николаев Славчев – ЕГН: 910409****

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №9 , ет.4 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2352 / 24.04.2017г.

 

 

95.София Благова Димитрова – ЕГН: 711005****

Адрес: гр.Хасково , ул.Славянска №32 , ет.3 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2402 / 20.04.2017г.

 

 

96.Ваня Пенчева Сярова – ЕГН: 590828****

Адрес: гр.Хасково , ул.Климент №3 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2168 / 12.04.2017г.

 

 

97.Златимир Петров Димитров – ЕГН: 670208****

Адрес: гр.Хасково , ул.Серес №4А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2191 / 20.04.2017г.

 

 

98.Иван Георгиев Христов – ЕГН: 591202****

Адрес: гр.Хасково , ул.Климент №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2169 / 12.04.2017г.

 

 

99.Недялка Стоянова Кайрякова – ЕГН: 581004****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №113 , вх.Б , ет.5 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2182 / 19.04.2017г.

 

 

100.Найден Марков Кантурски – ЕГН: 590106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Климент №3 , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2167 / 12.04.2017г.

 

 

ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.182 ОТ ДОПК 15.05.2017г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в “Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1.Драган Иванов Драганов – ЕГН: 670525****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тринадесети Март №18 , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1379 / 31.03.2017г.

 

 

2.Станка Стоянова Запрянова – ЕГН: 660323****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №12 , вх.В , ет.8 , ап.56

Уведомление  за доброволно изпълнение № 417 / 17.03.2017г.

 

 

3.Росица Атанасова Кръстева – ЕГН: 860117****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №23 , вх.В , ет.5 , ап.40

Уведомление  за доброволно изпълнение № 448 / 20.03.2017г.

 

 

4.Фатме Изетова Юсеинова – ЕГН: 640408****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №14 , вх.А , ет.4 , ап.36

Уведомление  за доброволно изпълнение № 423 / 17.03.2017г.

 

 

5.Красимир Тошков Бойков – ЕГН: 850327****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №21 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 434 / 20.03.2017г.

 

 

6.Валентин Емилов Одажиев – ЕГН: 940207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ветрен №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 770 / 23.03.2017г.

 

 

7.Нурсел Нури Ахмед – ЕГН: 850411****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №10 , вх.А , ет.7 , ап.38

Уведомление  за доброволно изпълнение № 410 / 17.03.2017г.

 

 

8.Борислав Стойчев Христов – ЕГН: 861126****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №23 , вх.Б , ет.5 , ап.37

Уведомление  за доброволно изпълнение № 444 / 20.03.2017г.

 

 

9.Сенай Салибрям Ахмед – ЕГН: 860216****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №10 , вх.а , ет.7 , ап.38

Уведомление  за доброволно изпълнение № 411 / 17.03.2017г.

 

 

10.Мартин Мерджанов Йосифов – ЕГН: 770408****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №21 , вх.Б , ет.7 , ап.75

Уведомление  за доброволно изпълнение № 435 / 20.03.2017г.

 

 

11.Живко Милев Живков – ЕГН: 770703****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №14 , вх.В , ет.7 , ап.108

Уведомление  за доброволно изпълнение № 736 / 22.03.2017г.

 

 

12.Даниел Ончо Мардикян – ЕГН: 920310****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №32 , вх.Б , ет.2 , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 929 / 27.03.2017г.

 

 

13.Мюмюн Галиб Ибрям – ЕГН: 390524****

Адрес: гр.Хасково , бул.Сан Стефано №5 , вх.Б , ет.4 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 220 / 16.03.2017г.

 

 

14.Илия Димитров Хаджиев – ЕГН: 740901****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вихър №3 , ет.3 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 784 / 23.03.2017г.

 

 

15.Янка Стоянова Стоянова – ЕГН: 550316****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №42 , вх.Г , ет.2 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 938 / 27.03.2017г.

 

 

16.Филип Филипов Ангелов – ЕГН: 480921****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вихър №7 , ет.3 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 786 / 23.03.2017г.

 

 

17.Сибела Ивайлова Михайлова – ЕГН: 780401****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №20 , вх.Г , ет.4 , ап.57

Уведомление  за доброволно изпълнение № 433 / 20.03.2017г.

 

 

18.Рамадан Селятин Рамадан – ЕГН: 930530****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №20 , вх.А , ет.4 , ап.46

Уведомление  за доброволно изпълнение № 431 / 20.03.2017г.

 

 

19.Ахмед Сефтинов Калфов – ЕГН: 851202****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №3 , вх.Б , ет.8 , ап.68

Уведомление  за доброволно изпълнение № 403 / 17.03.2017г.

 

 

20.Росица Митева Костова – ЕГН: 801113****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №21 , вх.В , ет.4 , ап.45

Уведомление  за доброволно изпълнение № 438 / 20.03.2017г.

 

 

21.Таня Делчева Тенева – ЕГН: 760112****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дервент №15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1763 / 05.04.2017г.

 

 

22.Мария Димитрова Джанкова – Киронова – ЕГН: 560127****

Адрес: гр.Хасково , ул.Черешка №1А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1799 / 06.04.2017г.

 

 

23.Кирил Бойдев Киронов – ЕГН: 480125****

Адрес: гр.Хасково , ул.Черешка №1А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1798 / 06.04.2017г.

 

 

24.Ренета Димитрова Колева – ЕГН: 650731****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №8 , вх.Б , ет.6 , ап.51

Уведомление  за доброволно изпълнение № 408 / 17.03.2017г.

 

 

25.Каймет Мустафа Алиосман – ЕГН: 600308****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ахрида №17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 742 / 22.03.2017г.

 

 

26.Троица Тодорова Петрова – ЕГН: 300520****

Адрес: гр.Хасково , ул.Александър Стамболийски №27

Уведомление  за доброволно изпълнение № 707 / 22.03.2017г.

 

 

27.Еню Адамов Христов – ЕГН: 680726****

Адрес: гр.Хасково , ул.Връх Богдан №37А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 797 / 24.03.2017г.

 

 

28.Николай Георгиев Радев – ЕГН: 650511****

Адрес: гр.Хасково , ул.Амур №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 714 / 22.03.2017г.

 

 

29.Евгения Иванова Ярмова – ЕГН: 720710****

Адрес: гр.Хасково , ул.Епископ Софроний №16 , ет.2 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 526 / 15.03.2017г.

 

 

30.Радослав Димитров Канев – ЕГН: 660513****

Адрес: с.Родопи , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 527 / 15.03.2017г.

 

 

31.Надя Захариева Хаджъ – ЕГН: 700705****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №4 , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1724 / 04.04.2017г.

 

 

32.Тенгиз Айнур Каракехайова – ЕГН: 910222****

Адрес: гр.Кърджали , жк.Възрожденци №10 , вх.а , ет.4 , ап.20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1866 / 06.04.2017г.

 

 

33.Нубар Гарабед Езегелян – ЕГН: 50608****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №45 , вх.а , ет.8 , ап.39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1730 / 04.04.2017г.

 

 

34.Иван Мирославов Славчев – ЕГН: 880826****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №82 , вх.Д , ет.5 , ап.19

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1670 / 05.04.2017г.

 

 

35.Делян Валериев Петев – ЕГН: 910927****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №71 , вх.а , ет.3 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1664 / 05.04.2017г.

 

 

36.Илиян Ангелов Димитров – ЕГН: 490505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Д , ет.5 , ап.75

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1242 / 30.03.2017г.

 

 

37.Ганчо Димитров Георгиев – ЕГН: 661009****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №68

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1726 / 04.04.2017г.

 

 

38.Иван Огнянов Иванов – ЕГН: 830126****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1219 / 30.03.2017г.

 

 

39.Митко Кирев Тончев – ЕГН: 581002****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгойна №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1720 / 04.04.2017г.

 

 

40.Георги Иванов Георгиев – ЕГН: 781123****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №71 , вх.а , ет.2 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1662 / 05.04.2017г.

 

 

41.Боряна Димитрова Николова – ЕГН: 770207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №40 , ет.4 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1674 / 05.04.2017г.

 

 

42.Андон Колев Райчев – ЕГН: 720123****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №82Б , ет.3 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1669 / 05.04.2017г.

 

 

43.Татяна Петева Георгиева – ЕГН: 760224****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №71 , вх.Б , ет.1 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1667 / 05.04.2017г.

 

 

44.Теодора Илиева Тодева – ЕГН: 880612****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №85

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1670 / 05.04.2017г.

 

 

45.Тодор Илиев Димитров – ЕГН: 650616****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №6 , вх.Б

Уведомление  за доброволно изпълнение № 972 / 27.03.2017г.

 

 

46.Стоян Иванов Атанасов – ЕГН: 690706****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №71 , вх.а , ет.6 , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1666 / 05.04.2017г.

 

 

47.Недялка Рашева Бамбалска – ЕГН: 420906****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №76 , вх.А , ет.2 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1668 / 05.04.2017г.

 

 

48.Панайот Атанасов Панайотов – ЕГН: 811127****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 , вх.Г , ет.7 , ап.82

Уведомление  за доброволно изпълнение № 458 / 20.03.2017г.

 

 

49.Кирилка Христова Терзиева – ЕГН: 520228****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №71 , вх.а , ет.4 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1665 / 05.04.2017г.

 

 

50.Валери Николов Петев – ЕГН: 650516****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №71 , вх.А , ет.3 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1663 / 05.04.2017г.

 

 

51.Жени Димитрова Гегова – ЕГН: 880509****

Адрес: гр.Варна , ул.Хан Тервел №39 , ет.3 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1716 / 04.04.2017г.

 

 

52.Васил Ангелов Атанасов – ЕГН: 650618****

Адрес: с.Богданово  , ул.Г.С.Раковски №1 , общ.Нова Загора

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1709 / 04.04.2017г.

 

 

53.Лилиана Дочева Маринова – ЕГН: 520921****

Адрес: гр.Шумен , бул.Ришки проход №20 , вх.1 , ап.102

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1718 / 04.04.2017г.

 

 

54.Ангел Ванев Арнаудов – ЕГН: 730923****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 , вх.Б , ет.3 , ап.29

Уведомление  за доброволно изпълнение № 453 / 20.03.2017г.

 

 

55.Ангел Стефанов Михайлов – ЕГН: 460627****

Адрес7 гр.Хасково , жк.Орфей №28 , вх.а , ет.4 , ап.39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 905 / 24.03.2017г.

 

 

56.Павел Тодоров Попов – ЕГН: 741226****

Адрес: гр.Пловдив , жк.Тракия №51

Уведомление  за доброволно изпълнение № 14 / 14.03.2017г.

 

 

57.Иво Янчев Атанасов – ЕГН: 560124*****

Адрес: с.Стремци , ул.Стадионска №8 , общ.Кърджали

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1586 / 03.04.2017г.

 

 

58.Аднан Еминов Юсеинов – ЕГН: 580616****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №14 , вх.а , ет.4 , ап.36

Уведомление  за доброволно изпълнение № 422 / 17.03.2017г.

 

 

59.Фахри Али Мурад – ЕГН: 610809****

Адрес: гр.Хасково , местност Каменец – 1 №419

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1300 / 31.03.2017г.

 

 

60.Ангел Райчев Минчев – ЕГН: 761130****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №35 , ет.1 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 808 / 22.03.2017г.

 

 

61.Емин Сали Чамдере – ЕГН: 690618****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №23 , вх.А , ет.2 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 686 / 23.03.2017г.

 

 

62.Гюнай Осман Хасан – ЕГН: 610309****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Колев №22 , вх.Б , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1004 / 27.03.2017г.

 

 

63.Лилия Стоянова Савова – ЕГН: 731028****

Адрес: гр.София , жк.Сухата река №94 , вх.Б , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 67 / 15.03.2017г.

 

 

64.Станчо Колев Наков – ЕГН: 480715****

Адрес: гр.София , жк.Хаджи Димитър №144 , вх.а , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 68 / 15.03.2017г.

 

 

65.Динко Стойков Иванов – ЕГН: 580203****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №8 , вх.В , ет.1 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 409 / 17.03.2017г.

 

 

66.Емил Величков Митев – ЕГН: 620718****

Адрес: с.Добрич , ул.Пирин №20 , общ.Димитровград

Уведомление  за доброволно изпълнение № 505 / 15.03.2017г.

 

 

67.Благовест Василев Благоев – ЕГН: 860731****

Адрес: гр.Димитровград , ул.Теменуга №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 502 / 15.03.2017г.

 

 

68.Гюлназ Дуран Юзеир – ЕГН: 570211****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №22 , вх.Б , ет.3 , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 441 / 20.03.2017г.

 

 

69.Иван Вълчев Тенев – ЕГН: 761231****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №186 , вх.Б , ет.4 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 576 / 20.03.2017г.

 

 

70.Николинка Димитрова Колева – ЕГН: 660914****

Адрес: гр.Хасково , бул.Сан Стефано №28 , вх.Б , ет.3 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 365 / 20.03.2017г.

 

 

71.Рамазан Фахри Емин – ЕГН: 850523****

Адрес: гр.Кърджали , ул.Вълчо Табаков №8 , вх.а , ет.1 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1433 / 31.03.2017г.

 

 

72.Радомир Стефанов Димитров – ЕГН: 721120****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №26 , вх.а , ет.1 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 235 / 16.03.2017г.

 

 

73.Цветанка Христова Колешева – ЕГН: 410922****

Адрес: гр.Созопол , извън регулацията №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1598 / 04.04.2017г.

 

 

74.Кирчо Стоилов Кирев – ЕГН: 580401****

Адрес: гр.Созопол , извън регулация №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1599 / 04.04.2017г.

 

 

75.Тихомир Любомиров Арабаджиев – ЕГН: 830701****

Адрес: гр.Созопол , извън регулация №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1600 / 04.04.2017г.

 

 

76.Надя Димитрова Демирева – ЕГН: 740605****

Адрес: с.Горски извор , ул.Сталевско шосе №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1529 / 03.04.2017г.

 

 

77.Николай Росенов Хаджиев – ЕГН: 761122****

Адрес: с.Падина , общ.Ардино

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1053 / 28.03.2017г.

 

 

78.Мария Вълчева Стоянова – ЕГН: 40906****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №5 , вх.Б , ет.3 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1203 / 29.03.2017г.

 

 

79.Самле Ахмед Юсуф – ЕГН: 670513****

Адрес: гр.Хасково , местност Гара движение

Уведомление  за доброволно изпълнение № 212 / 16.03.2017г.

 

 

80.Исмигюл Вели Юртчи – ЕГН: 601215****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 993 / 28.03.2017г.

 

 

81.Исман Юмер Хасан – ЕГН: 760718****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация№3 , вх.А , ет.3 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 991 / 28.03.2017г.

 

 

82.Боян Ангелов Николов – ЕГН: 721201****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пазарджик №31

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1126 / 28.03.2017г.

 

 

83.Благовест Василев Благоев – ЕГН: 860731****

Адрес: гр.Димитровград , ул.Теменуга №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 502 / 15.03.2017г.

 

 

84.Стефка Димитрова Стоянова – ЕГН: 500121****

Адрес: гр.Хасково , у.Генерал Тотлебен №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1011 / 27.03.2017г.

 

 

85.Любен Юлиянов Хаджиев – ЕГН: 800206****

Адрес: с.Стамболийски  ,ул.Г.Кирков №22 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 61 / 15.03.2017г.

 

 

86.Ангел Владимиров Колев – ЕГН: 260706****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1266 / 31.03.2017г.

 

 

87.Илиян Митев Кочев – ЕГН: 630319****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №94

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1267 / 31.03.2017г.

 

 

88.Себахтин Рахимов Рахимов – ЕГН: 760623****

Адрес: гр.Созопол , ул.Ропотамо №26

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1701 / 04.04.2017г.

 

 

89.Фатме Мустафа Смаил – ЕГН: 850110****

Адрес: гр.Несебър , общеж.Строител №1 , ет.4 , ап.403

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1703 / 04.04.2017г.

 

 

90.Златко Николов Иванов – ЕГН: 960131****

Адрес: гр.Созопол , ул.Стара планина №34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1702 / 04.04.2017г.

 

 

91.Ангел Петков Ангелов – ЕГН: 631012****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадара №25 , вх.А , ап.48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1490 / 04.04.2017г.

 

 

92.Радослав Митков Пенев – ЕГН: 850903****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадара №13 , вх.а , ет.7 , ап.85

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1486 / 04.04.2017г.

 

 

93.Недялко Тончев Въчев – ЕГН: 780131****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадара №25 , вх.А , ет.1 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1488 / 04.04.2017г.

 

 

94.Добромир Йорданов Христов – ЕГН: 901031****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадара №34 , вх.Б , ап.30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1491 / 04.04.2017г.

 

 

95.Иван Дойчев Иванов – ЕГН: 711106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Брегалница №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1624 / 03.04.2017г.

 

 

96.Милена Илиева Василева – ЕГН: 791220****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лозенец №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1471 / 04.04.2017г.

 

 

97.Мифаил Мехмед Халил – ЕГН: 610205****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадан №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1484 / 04.04.2017г.

 

 

98.Димо Панев Митев – ЕГН: 550526****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №39 , ет.4 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 251 / 15.03.2017г.

 

 

99.Галина Янкова Иванова – ЕГН: 840524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Бенковски №40-46 , вх.Б , ет.6 , ап.46

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1628 / 03.04.2017г.

 

 

100.Слави Асенов Делчев – ЕГН: 670806****

Адрес: с.Караманци  , ул.Двадесет и пета №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1565 / 03.04.2017г.

 

 

101.Михаил Мимов Митков – ЕГН: 851006****

Адрес: с.Караманци , ул.Двадесет и пета №9 , общ.Минерални бани

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1567 / 03.04.2017г.

 

 

102.Метин Мустафа Кадир – ЕГН:710311****

Адрес: с.Големанци , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1507 / 31.03.2017г.

 

 

103.Юсеин Емин Мехмед – ЕГН: 910315****

Адрес: с.Караманци , ул.Двадесет и пета №9 , общ.Мин.бани

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1568 / 03.04.2017г.

 

 

104.Хайрие Мюмюн Али – ЕГН: 540505****

Адрес: с.Караманци , ул.Двадесет и пета №6 , общ.Мин.бани

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1564 / 03.04.2017г.

 

 

105.Ергюн Али Юсеин – ЕГН: 740412****

Адрес: с.Караманци , ул.Двадесет и пета №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1566 / 03.04.2017г.

 

 

106.Христо Колев Христов – ЕГН: 540401****

Адрес: гр.София , жк.Младост 3 №316 , вх.1 , ет.13 , ап.52

Уведомление  за доброволно изпълнение № 120 / 15.03.2017г.

 

 

107.Сезгин Баку Юсуф – ЕГН: 751019****

Адрес: с.Долно Големанци , ул.Родопи №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1519 / 31.03.2017г.

 

 

108.Метин Муса Осман – ЕГН: 700318****

Адрес: с.Големанци , ул.Трети Март №39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1516 / 31.03.2017г.

 

 

109.Румен Василев Пехливанов – ЕГН: 610310****

Адрес: гр.Царево , ул.Рене Шарон №12А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1705 / 04.04.2017г.

 

 

110.Красимир Иванов Краев – ЕГН: 851207****

Адрес: гр.Царево , ул.Рене Шарон №12А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1706 / 04.04.2017г.

 

 

111.Антоанета Димитрова Русева – ЕГН: 610527****

Адрес: с.Конуш , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 11553 / 03.04.2017г.

 

 

 

ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.182 ОТ ДОПК 11.05.2017г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в “Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

                                                 

Списък:

 

1.Владимир Красимиров Стоев – ЕГН: 720203****

Адрес: гр.Кърджали , ул.Отец Паисий №5 , вх.А , ет.2 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1578 / 03.04.2017г.

 

 

2.Мукаддес Елиф Четин – ЕГН: 970603****

Адрес: гр.Кърджали , ул.Сан Стефано №16А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1579 / 03.04.2017г.

 

 

3.Давут Демиркая – ЕГН: 100181****

Адрес: гр.Кърджали , ул.Васил Левски  №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1577 / 03.04.2017г.

 

 

4.Марин Златев Маринов – ЕГН: 671214****

Адрес: гр.Стара Загора , ул.Младост №21 , ет.1 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 100 / 15.03.2017г.

 

 

5.Шинка Динкова Христозова – ЕГН: 690909****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ком №4 , вх.А , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1304 / 29.03.2017г.

 

 

6.Евтим Асенов Кехайов – ЕГН: 640301****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ком №4 , вх.В , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1306 / 29.03.2017г.

 

 

7.Валентин Иванов Вълков – ЕГН: 590630****

Адрес: гр.Хасково , ул.Видин №9 , вх.А , ап.55

Уведомление  за доброволно изпълнение № 774 / 23.03.2017г.

 

 

8.Даниела Янчева Мирчева – ЕГН: 801217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Видин №9 , вх.А , ет.5 , ап.50

Уведомление  за доброволно изпълнение № 773 / 23.03.2017г.

 

 

9.Ангел Митков Ангелов – ЕГН: 810107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Видин №9 , вх.А , ет.6 , ап.62

Уведомление  за доброволно изпълнение № 775 / 23.03.2017г.

 

 

10.Катя Филипова Петрова – ЕГН: 610928****

Адрес: гр.Хасково , ул.Видин № ,вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 777 / 23.03.2017г.

 

 

11.Сезгин Салим Мустафа – ЕГН: 750821****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №35 , вх.В , ет.4 , ап.45

Уведомление  за доброволно изпълнение № 810 / 22.03.2017г.

 

 

12.Жеко Ангелов Янков – ЕГН:651030****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №35 , вх.В , ет.5 , ап.58

Уведомление  за доброволно изпълнение № 811 / 22.03.2017г.

 

 

13.Иван Щилянов Пеев – ЕГН: 570325****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №1 , вх.В , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 249 / 17.03.2017г.

 

 

14.Маргарита Владимирова Вълева – ЕГН: 730106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №55 , вх.Б , ет.7 , ап.39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1107 / 28.03.2017г.

 

 

15.Пенка Недева Карева – ЕГН: 470823****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №51 , вх.а , ет.8 , ап.48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1101 / 28.03.2017г.

 

16.Петя Желязкова Димова – ЕГН: 790514****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №13А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1101 / 28.03.2017г.

 

 

17.Галина Петрова Вакрилова – ЕГН: 590522****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №66 , вх.Б , ет.7 , ап.70

Уведомление  за доброволно изпълнение № 858 / 27.03.2017г.

 

18.Райхане Рамадан Хасан – ЕГН: 670716****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №66 , вх.Б , ет.1 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 857 / 27.03.2017г.

 

 

19.Динко Христозов Динев – ЕГН: 751031****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №28 , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 859 / 27.03.2017г.

 

 

20.Дорка Георгиева Василева – ЕГН: 461003****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №20 , вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 561 / 20.03.2017г.

 

 

21.Кристиян Недялков Делчев – ЕГН: 961201****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №118 , вх.Б , ет.8 , ап.31

Уведомление  за доброволно изпълнение № 571 / 20.03.2017г.

 

 

22.Сево Ивайлов Минчев – ЕГН: 830212****

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №51

Уведомление  за доброволно изпълнение № 551 / 20.03.2017г.

 

 

23.Младен Николаев Младенов – ЕГН: 710505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Асеновград №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 729 / 22.03.2017г.

 

 

24.Севатин Алиосман Алиосман – ЕГН: 600528****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ахрида №17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 743 / 22.03.2017г.

 

 

25.Стилян Емилов Белчев – ЕГН: 740913****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ахрида №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 739 / 22.03.2017г.

 

 

26.Андрей Филипов Харизанов – ЕГН: 480909****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ахрида №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 744 / 22.03.2017г.

 

 

27.Янко Иванов Велев – ЕГН: 770731****

Адрес: гр.Хасково , ул.Охрид №18 , ет.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1123 / 28.03.2017г.

 

 

28.Пламен Ванчев Паскалев – ЕГН: 620501****

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Борис I №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 888 / 27.03.2017г.

 

 

29.Мария Панайотова Жекова – ЕГН: 470728****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Тотлебен №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1012 / 27.03.2017г.

 

 

30.Христинка Атанасова Христозова – ЕГН: 620208****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Бенковски №46 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1016 / 27.03.2017г.

 

 

31.Антон Атанасов Настев – ЕГН: 810708****

Адрес: гр.Хасково , ул.Виница №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 782 / 23.03.2017г.

 

 

32.Христоз Илиев Георгиев – ЕГН: 490524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Карцов №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1002 / 27.03.2017г.

 

 

33.Илиана Христова Димитрова – ЕГН: 750525****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Радецки №17 , ет.4 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1008 / 27.03.2017г.

 

 

34.Севал Сауллах Али – ЕГН: 821209****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Радецки №10 , ет.5 , ап.12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1007 / 27.03.2017г.

 

 

35.Нежди Неджби Мустафа – ЕГН: 760926****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №120

Уведомление  за доброволно изпълнение № 359 / 20.03.2017г.

 

 

36.Цветомира Господинова Господинова – ЕГН: 720129****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Радецки №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1006 / 27.03.2017г.

 

 

37.Йовка Сандева Узунова – ЕГН: 650324****

Адрес: гр.Хасково , ул.Найчо Цанов №39

Уведомление  за доброволно изпълнение № 826 / 22.03.2017г.

 

 

38.Валентин Господинов Христов – ЕГН: 670926****

Адрес: гр.Хасково , ул.Аспарух Лешников №3 , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 730 / 22.03.2017г.

 

 

39.Павлина Панчева Янчева – ЕГН: 570131****

Адрес: гр.Хасково , ул.Антим I№5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 721 / 22.03.2017г.

 

 

40.Иван Латев Ангелов – ЕГН: 600530****

Адрес: гр.Хасково , ул.Александър Стамболийски №3 ,вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 704 / 22.03.2017г.

 

 

41.Димитър Василев Митев – ЕГН: 700221****

Адрес: гр.Хасково , ул.Александър Стамболийски №13 , ет.4 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 705 / 22.03.2017г.

 

 

42.Георги Милев Петров – ЕГН: 300414****

Адрес: гр.Хасково , ул.Александър Стамболийски №27

Уведомление  за доброволно изпълнение № 706 / 22.03.2017г.

 

 

43.Даниел Любомиров Марчев – ЕГН: 850324****

Адрес: гр.Хасково , ул.Войводска №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 787 / 23.03.2017г.

 

 

44.Величка Георгиева Апостолова – ЕГН: 721128****

Адрес: гр.Хасково , ул.Веслец №33 , ет.1 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 763 / 23.03.2017г.

 

 

45.Валентин Георгиев Радичев – ЕГН: 711119****

Адрес: гр.Хасково , ул.Веслец №33 , ет.1 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 762 / 23.03.2017г.

 

 

46.Бейтула Ахмед Бейтула – ЕГН: 870710****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгойна №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1017 / 27.03.2017г.

 

 

47.Данаил Антонов Вълков – ЕГН: 870618****

Адрес: гр.Хасково , ул.Веслец №27 , вх.А , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 767 / 23.03.2017г.

 

 

48.Юлия Кузманова Янева – ЕГН: 580920****

Адрес: гр.Бургас , жк.Славейков №33 , вх.3 , ет.8 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1531 / 03.04.2017г.

 

 

49.Мустафа Сунай Алиев – ЕГН: 960331****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лом №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1473 / 04.04.2017г.

 

 

50.Христо Раданов Христов – ЕГН: 680314****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лом №5 , ет.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1472 / 04.04.2017г.

 

 

51.Константин Васков Костов – ЕГН: 840518****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лозарска №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1465 / 04.04.2017г.

 

 

52.Дениз Викторов Емилов – ЕГН: 900409****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лозарска №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1466 / 04.04.2017г.

 

 

53.Анета Димитрова Калмаданска – ЕГН: 701023****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Явор №17 , ет.2 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 32 / 15.03.2017г.

 

 

54.Стоян Атанасов Иванов – ЕГН: 780417****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Драгоман №9 , ет.3 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 22 / 15.03.2017г.

 

 

55.Георги Янев Георгиев – ЕГН: 730912****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Филип Македонски №62

Уведомление  за доброволно изпълнение № 29 / 15.03.2017г.

 

 

56.Боян Радев Ганчев – ЕГН: 700109****

Адрес: гр.Асеновград , ул.Железарска №6 , вх.В , ет.3 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 38 / 15.03.2017г.

 

 

57.Стефка Костадинова Николова – ЕГН: 590112****

Адрес: гр.Пловдив , р-н Южен , ул.Щип №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 31 / 15.03.2017г.

 

 

58.Евгени Йосифов Радев – ЕГН: 811227****

Адрес: с.Черноочене  , ул.Шеста №38

Уведомление  за доброволно изпълнение № 793 / 24.03.2017г.

 

 

59.Нурджан Наим Ахмед – ЕГН: 870223****

Адрес: с.Орлово , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1407 / 31.03.2017г.

 

 

60.Мехмед Енвер Ахмед – ЕГН: 810325****

Адрес: с.Орлово , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1407 / 31.03.2017г.

 

 

61.Йорданка Делчева Христова – ЕГН: 750904****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №26 , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 577 / 20.03.2017г.

 

 

62.Вана Господинова Божинова – ЕГН: 230701****

Адрес: гр.Баня , общ.Карлово

Уведомление  за доброволно изпълнение № 282 / 15.03.2017г.

 

 

63.Пламен Николаев Петров – ЕГН: 860521****

Адрес: гр.Хасково , ул.Филип Тотю №3 , ет.3 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1399 / 31.03.2017г.

 

 

64.Петя Димчева Даймянова – ЕГН: 810605****

Адрес: гр.Хасково , ул.Васил Априлов №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 268  / 15.03.2017г.

 

 

65.Красимир Фиданов Красимиров – ЕГН: 821124****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2560  / 20.03.2017г.

 

 

66.Илия Антонов Деянов – ЕГН: 710607****

Адрес: гр.Димитровград , ул.Витоша №3 , ет.2 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 291  / 15.03.2017г.

 

 

67.Жельо Михайлов Симеонов – ЕГН: 400121****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №28 , вх.А , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 583  / 20.03.2017г.

 

 

68.Росица Кирчева Христова – ЕГН: 640329****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36А , вх.В , ет.5 , ап.56

Уведомление  за доброволно изпълнение № 473  / 21.03.2017г.

 

 

69.Мариян Благоев Димитров – ЕГН: 790614****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №39 , вх.а , ет.4 , ап.37

Уведомление  за доброволно изпълнение № 488  / 21.03.2017г.

 

 

70.Росен Събев Митев – ЕГН:560813****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.8 , ап.47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 478  / 21.03.2017г.

 

 

71.Динко Атанасов Палазов – ЕГН: 751004****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36А , вх.В , ет.3 , ап.33

Уведомление  за доброволно изпълнение № 471  / 21.03.2017г.

 

 

72.Величка Иванова Георгиева – ЕГН: 421018****

Адрес: гр.Пазарджик , ул.Осми Март №4 , вх.Б , ет.3 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 89  / 15.03.2017г.

 

 

73.Михаил Станков Михайлов – ЕГН: 900904****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.А , ет.1 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 450  / 20.03.2017г.

 

 

74.Ганка Иванова Копринска – ЕГН: 551008****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ангел Кънчев №10 А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 717  / 22.03.2017г.

 

 

75.Ганка Иванова Копринска – ЕГН: 260713****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ангел Кънчев №14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 718  / 22.03.2017г.

 

 

76.Анна Владимировна Петкова – ЕГН: 680530****

Адрес: гр.Хасково , м. Старите лозя №70

Уведомление  за доброволно изпълнение № 213  / 16.03.2017г.

 

 

77.Блага Павлова Василева – ЕГН: 511009****

Адрес: гр.Пловдив , жк.Тракия №51 , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 13  / 14.03.2017г.

 

 

78.Невенка Пенева Ангелова – ЕГН: 540122****

Адрес: гр.Хасково , местност Кенана – 1 №124

Уведомление  за доброволно изпълнение № 974  / 27.03.2017г.

 

 

79.Ерол Нури Масар – ЕГН: 730323****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.В , ет.3 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 385  / 21.03.2017г.

 

 

80.Яшар Фахри Яшар – ЕГН: 750107****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.Б , ет.5 , ап.37

Уведомление  за доброволно изпълнение № 382  / 21.03.2017г.

 

 

81.Сенджан Рухи Иса – ЕГН: 790531****

Адрес: с.Леново , общ.Първомай , ул.Марица №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 40  / 15.03.2017г.

 

 

82.Нури Масар Хабил – ЕГН: 500626****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.Б , ет.3 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 311  / 21.03.2017г.

 

 

83.Мюмюн Рамадан Шакир – ЕГН: 530516****

Адрес: с.Караманци , ул.Десета №3 , общ.Мин.Бани

Уведомление  за доброволно изпълнение № 314  / 21.03.2017г.

 

 

84.Зеки Мюмюн Али – ЕГН: 850119****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №4 , вх.В , ет.7 , ап.57

Уведомление  за доброволно изпълнение № 318  / 21.03.2017г.

 

 

85.Гюлер Мехмед Тасим – ЕГН: 801028****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №4 , вх.Б , ет.5 , ап.40

Уведомление  за доброволно изпълнение № 317  / 21.03.2017г.

 

 

86.Стоил Христов Палхутев – ЕГН: 671218****

Адрес: гр.Раковски , ул.Патриарх Евтимий №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 20  / 15.03.2017г.

 

 

87.Антоанета Димитрова Тенева – ЕГН: 750918****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 155  / 16.03.2017г.

 

 

88.Веселка Господинова Глухова – ЕГН: 610921****

Адрес: с.Поповица , общ.Садова

Уведомление  за доброволно изпълнение № 37  / 15.03.2017г.

 

 

89.Милян Лазаров Костадинов – ЕГН: 490706****

Адрес: гр.Пловдив , жк.Тракия №16 , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 12  / 14.03.2017г.

 

 

90.Милена Христова Акабалиева – ЕГН: 800826****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Славянска №54

Уведомление  за доброволно изпълнение № 28  / 15.03.2017г.

 

 

91.Лилия Недялкова Георгиева – ЕГН: 720805****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №41 , вх.А , ет.3 , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 897  / 27.03.2017г.

 

 

92.Михаела Благоева Иванова – ЕГН: 790122****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №55 , вх.А , ет.7 , ап.42

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1104  / 28.03.2017г.

 

 

93.Атанас Христов Иванов – ЕГН: 551226****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №45 , вх.А , ет.1 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 899  / 27.03.2017г.

 

 

94.Вълко Кирев Вълков – ЕГН: 610220****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №14 , вх.Г , ет.7 , ап.64

Уведомление  за доброволно изпълнение № 655  / 23.03.2017г.

 

 

95.Васил Грозев Ганев – ЕГН: 610419****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.А , ет.4 , ап.47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 678  / 23.03.2017г.

 

 

96.Борис Александров Борисов – ЕГН: 440906****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №17 , вх.В , ет.4 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 668  / 23.03.2017г.

 

 

97.Бойка Владова Тенева – ЕГН: 741210****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №15 , вх.А , ет.8 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 658  / 23.03.2017г.

 

 

98.Борислав Иванов Тодоров – ЕГН: 780303****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №23 , вх.Б , ет.3 , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 687  / 23.03.2017г.

 

 

99.Красимир Вълков Кирев – ЕГН: 880114****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №14 , вх.Г , ет.7 , ап.64

Уведомление  за доброволно изпълнение № 656  / 23.03.2017г.

 

 

100.Константин Георгиев Койнов – ЕГН:700225****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №15 , вх.А , ет.6 , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 657  / 23.03.2017г.

 

 

101.Румен Стоянов Проданов – ЕГН: 750103****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №38 , вх.Г , ет.4 , ап.48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 969  / 27.03.2017г.

 

 

102.Милен Албенов Каймакчиев – ЕГН: 771201****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №38 , вх.Г , ет.1 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 968  / 27.03.2017г.

 

 

103.Милен Димитров Костов – ЕГН: 750917****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №39 , вх.В , ет.4 , ап.45

Уведомление  за доброволно изпълнение № 970  / 27.03.2017г.

 

 

104.Юксел Хашим Мехмед – ЕГН: 640309****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №39 , вх.Г , ет.7 , ап.84

Уведомление  за доброволно изпълнение № 971  / 27.03.2017г.

 

 

105.Юмер Ахмед Ахмед – ЕГН: 570312****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №40 , вх.Б , ет.4 , ап.19

Уведомление  за доброволно изпълнение № 973  / 27.03.2017г.

 

 

106.Георги Златков Георгиев – ЕГН: 820724****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.В , ет.6 , ап.81

Уведомление  за доброволно изпълнение № 967  / 27.03.2017г.

 

 

107.Таня Огнянова Тенева – ЕГН: 771014****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №21 , вх.Б , ет.2 , ап.11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1072  / 28.03.2017г.

 

 

108.Иван Димов Стърменски – ЕГН: 720902****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.В , ет.8 , ап.113

Уведомление  за доброволно изпълнение № 680  / 23.03.2017г.

 

 

109.Росица Георгиева Трендафилова – ЕГН: 840223****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тутракан №16 , вх.В , ет.5 , ап.19

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1390  / 31.03.2017г.

 

 

110.Теодор Стайков Тодоров – ЕГН: 630428****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №29 , вх.В , ет.2 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 916  / 24.03.2017г.

 

 

111.Димитринка Янева Желева – ЕГН: 500829****

Адрес: гр.Кърджали , бул.България №57 , вх.Б , ет.3 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1431  / 31.03.2017г.

 

 

112.Мухадин Мустафа Мехмед – ЕГН: 610908****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №46 , вх.Д , ет.4 , ап.60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1241  / 31.03.2017г.

 

 

113.Сафет Мюмюн Ферад – ЕГН: 800103****

Адрес: гр.Хасково , ул.Враца №26

Уведомление  за доброволно изпълнение № 789  / 23.03.2017г.

 

 

114.Стефан Николаев Рашков – ЕГН: 890618****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №66

Уведомление  за доброволно изпълнение № 261  / 15.03.2017г.

 

 

115.Спас Бончев Русев – ЕГН: 720712****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балканска №44

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1263  / 31.03.2017г.

 

 

116.Раим Ферад Раим – ЕГН: 670501****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №40

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1283  / 31.03.2017г.

 

 

117.Сание Решад Лятиф – ЕГН: 760617****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №36

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1278  / 31.03.2017г.

 

 

118.Ердуан Апти Сали – ЕГН: 741003****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №41

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1285  / 31.03.2017г.

 

 

119.Хакиме Ахмед Кадир – ЕГН: 340525****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №37

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1279  / 31.03.2017г.

 

 

120.Милко Георгиев Чилингиров – ЕГН: 781123****

Адрес: гр.Хасково , ул.Белоградчик №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1299  / 31.03.2017г.

 

 

121.Мехмедали Юзеир Мехмед – ЕГН: 590109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1286  / 31.03.2017г.

 

 

122.Асен Руменов Кочев – ЕГН: 890107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №24А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1273  / 31.03.2017г.

 

 

123.Даниела Сотирова Илиева – ЕГН: 640626****

Адрес: гр.Хасково , ул.Трайчо Китанчев №14 , вх.В , ет.2 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1353  / 30.03.2017г.

 

 

124.Надя Ванчева Димова – ЕГН: 710719****

Адрес: гр.Хасково , ул.Трайчо Китанчев №14 , вх.В , ет.4 , ап.30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1353  / 30.03.2017г.

 

 

125.Кремена Асенова Щерева – ЕГН: 720618****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1272  / 30.03.2017г.

 

 

126.Енес Миленов Димитров – ЕГН: 961207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №36А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1276  / 31.03.2017г.

 

 

127.Рафет Юсеин Чауш – ЕГН: 571116****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №40

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1287  / 31.03.2017г.

 

 

128.Айше Мехмед Осман – ЕГН: 410212****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хайдут Велко №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1501  / 31.03.2017г.

 

 

129.Стилян Вергилов Симов – ЕГН: 680516****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стоян Заимов №30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1330  / 30.03.2017г.

 

 

130.Елена Богомилова Кантурска – ЕГН: 630621****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1366  / 30.03.2017г.

 

 

131.Александър Митков Тосков – ЕГН: 900324****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №66

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1367  / 31.03.2017г.

 

 

132.Иван Атанасов Иванов – ЕГН: 790419****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1370  / 31.03.2017г.

 

 

133.Стефка Господинова Ванчева – ЕГН: 620219****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тополница №3 , вх.Г , ет.6 , ап.54

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1351  / 30.03.2017г.

 

 

134.Керанка Георгиева Барбова – ЕГН: 631208****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №15 , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1337  / 30.03.2017г.

 

 

135.Динко Иванов Богоев – ЕГН: 530320****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тополница №4 , вх.А , ет.5 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1352  / 30.03.2017г.

 

 

136.Тонка Димчева Цветкова – ЕГН: 371014****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №27А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1260  / 30.03.2017г.

 

 

137.Валентин Трендафилов Димов – ЕГН: 690620****

Адрес: гр.Хасково , ул.Трайчо Китанчев №14 , вх.В , ет.4 , ап.30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1354  / 30.03.2017г.

 

 

138.Красимира Гинева Илиева – ЕГН: 730115****

Адрес: гр.Хасково , ул.Брацигово №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1623  / 03.04.2017г.

 

 

139.Георги Стефанов Иванов – ЕГН: 431022****

Адрес: гр.Хасково , ул.Братя Миладинови №15 , вх.а , ет.2 , ап.11 

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1618  / 03.04.2017г.

 

 

140.Константин Димитров Чаракчиев – ЕГН: 550824*****

Адрес: гр.Хасково , ул.Братя Миладинови №1 , ет.2 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1622  / 03.04.2017г.

 

 

141.Атанаска Йорданова Митева – ЕГН: 321109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Братя Миладинови №15 , вх.А , ет.4 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1619  / 03.04.2017г.

 

 

142.Васко Божинов Атанасов – ЕГН: 631215****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лозенград №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1468  / 04.04.2017г.

 

 

143.Алтан Йълмаз – ЕГН: 100277****

Адрес: гр.Хасково , ул.Веслец №48 , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 769  / 23.03.2017г.

 

 

144.Владимир Михайлов Александров – ЕГН: 820121****

Адрес: гр.Хасково , ул.Веслец №46 , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 768  / 23.03.2017г.

 

 

145.Невена Емилова Варова – ЕГН: 691017****

Адрес: гр.Хасково , ул.Три уши №8 , ет.5 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1380  / 31.03.2017г.

 

 

146.Весела Димитрова Кавазова – ЕГН: 561129****

Адрес: гр.Хасково , ул.Момчил Войвода №1 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1380  / 31.03.2017г.

 

 

147.Димитър Недялков Димитров – ЕГН: 600314****

Адрес: гр.Хасково , ул.Люлин №21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1481  / 04.04.2017г.

 

 

148.Кристина Славчева Ангелова – ЕГН: 851221****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №10 , ет.4 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1493  / 04.04.2017г.

 

 

149.Събинка Трендафилова Тракошева – ЕГН: 631028****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №28

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1495  / 04.04.2017г.

 

 

150.Гюркан Шабан Иляз – ЕГН: 740228****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №5 , вх.Б , ет.4 , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1165  / 28.03.2017г.

 

 

151.Илия Георгиев Новков – ЕГН: 700409****

Адрес: гр.Хасково , ул.Константин Величков №15 , ет.4 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1312  / 29.03.2017г.

 

 

152.Диана Калинова Георгиева – ЕГН: 840306****

Адрес: гр.Хасково , ул.Константин Фотинов №2 , ет.3 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1315  / 29.03.2017г.

 

 

153.Мая Петрова Стоянова – ЕГН: 900703****

Адрес: гр.Хасково , ул.Козлодуй №14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1091  / 29.03.2017г.

 

 

154.Милена Николова Манолова – ЕГН: 661121****

Адрес: гр.Хасково , ул.Константин Величков №15 , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1091  / 29.03.2017г.

 

 

155.Иванка Иванова Георгиева – ЕГН: 400318****

Адрес: гр.Хасково , ул.Константин Величков №15 , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1314  / 29.03.2017г.

 

 

156.Маргарита Иванова Христозова – ЕГН: 470425****

Адрес: гр.Хасково , ул.Осми Март №9 , ет.3 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1119  / 28.03.2017г.

 

 

157.Нермин Кадир Салим – ЕГН: 611104****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №28

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1145  / 28.03.2017г.

 

 

158.Нешад Бехчед Рамадан – ЕГН: 571217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №75

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1149  / 28.03.2017г.

 

 

159.Милко Боянов Каменов – ЕГН: 760815****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №27

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1140  / 28.03.2017г.

 

 

160.Мериян Муксин Дамянова – ЕГН: 931217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк№29А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1142  / 28.03.2017г.

 

 

161.Мария Борисова Ангелова – ЕГН: 441007****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №34Б

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1146  / 28.03.2017г.

 

 

162.Михаил Христов Асенов – ЕГН: 550526****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №53

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1147  / 28.03.2017г.

 

 

163.Ирина Динкова Колева – ЕГН: 740212****

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Богориди №1 , ет.4 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 883  / 27.03.2017г.

 

 

164.Иван Павлов Аргиров – ЕГН: 800123****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №7 , ет.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1052  / 28.03.2017г.

 

 

165.Евгени Господинов Колев – ЕГН: 740610****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №37

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1050  / 27.03.2017г.

 

 

166.Добрин Ананиев Чорбаджиев – ЕГН: 501001****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балчик №27

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1254  / 30.03.2017г.

 

 

167.Красимир Дойчев Кръстев – ЕГН: 601018****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №9 , вх.А , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1257  / 30.03.2017г.

 

 

168.Лидия Николова Димова – ЕГН: 601120****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стоян Заимов №25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1329  / 30.03.2017г.

 

 

169.Силвия Боянова Шибилова – ЕГН: 670812****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балатон №67

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1248  / 30.03.2017г.

 

 

170.Рейхан Салим Мехмед – ЕГН: 900225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балатон №47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1248  / 30.03.2017г.

 

 

171.Тодор Георгиев Русинов – ЕГН: 621210****

Адрес: гр.Кърджали , жк.Възрожденци №10 , вх.Г , ет.7 , ап.35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1435  / 31.03.2017г.

 

 

172.Ариф Апти Кадир – ЕГН: 571224****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балчик №24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1253  / 30.03.2017г.

 

 

173.Ирина Петрова Василева – ЕГН: 830902****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балчик №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1252  / 30.03.2017г.

 

 

174.Диянка Вълчева Найдева – ЕГН: 590912****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №37 , вх.Б , ет.1 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 483  / 21.03.2017г.

 

 

175.Гюляй Хасан Ахмед – ЕГН: 840119****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 , ет.1 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 456  / 20.03.2017г.

 

 

176.Димитър Павлов Димитров – ЕГН: 620531****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №10 , ет.7 , ап.34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 641  / 22.03.2017г.

 

 

177.Иван Маринов Петров – ЕГН: 650608****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №11 , ет.3 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 643  / 22.03.2017г.

 

 

178.Ахмед Барие Юсуф – ЕГН: 970724****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №42 , вх.А , ет.6 , ап.62

Уведомление  за доброволно изпълнение № 495 / 21.03.2017г.

 

 

179.Панчо Стоянов Делчев – ЕГН: 620721****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №37 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 482 / 21.03.2017г.

 

 

180.Бинка Райчева Бобачева – ЕГН: 590905****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №1 , вх.В , ет.1 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 326 / 21.03.2017г.

 

 

181.Недялко Боянов Карагьозов – ЕГН: 550729****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №1А , вх.Б , ет.3 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 325 / 21.03.2017г.

 

 

182.Петър Иванов Танев – ЕГН: 700602****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №2 , вх.Б , ет.5 , ап.45

Уведомление  за доброволно изпълнение № 328 / 21.03.2017г.

 

 

183.Васил Желязков Василев – ЕГН: 650224****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №2 , вх.а , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 327 / 21.03.2017г.

 

 

184.Баръш Саветин Сюлейман – ЕГН: 860923****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №40 , вх.Б , ет.2 , ап.30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 491 / 21.03.2017г.

 

 

185.Зинеб Наим Мустафа – ЕГН: 450520****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №34 , вх.Г , ет.3 , ап.34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 464 / 20.03.2017г.

 

 

186.Марияна Николова Колева – ЕГН: 631009****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №6 , вх.а , ет.3 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 618 / 22.03.2017г.

 

 

187.Невин Тасим Халил – ЕГН: 660722****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №7 , вх.В , ет.5 , ап.44

Уведомление  за доброволно изпълнение № 622 / 22.03.2017г.

 

 

188.Мустафа Фардин Мустафа – ЕГН: 870525****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , ет.7 , ап.62

Уведомление  за доброволно изпълнение № 608 / 22.03.2017г.

 

 

189.Гюнай Ахмед Сюлейман – ЕГН: 640610****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , вх.Б , ет.1 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 610 / 22.03.2017г.

 

 

190.Димитър Ташев Димитров – ЕГН: 710318****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №1А , ет.8 , ап.66

Уведомление  за доброволно изпълнение № 324 / 21.03.2017г.

 

 

191.Николай Атанасов Нанчев – ЕГН: 730317****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №13 , вх.А , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 648 / 22.03.2017г.

 

 

192.Недялко Вълков Недялков – ЕГН: 740912****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №11 , вх.А , ет.1 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 642/ 22.03.2017г.

 

 

193.Паулина Ангелова Пейкова – ЕГН: 690129****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №12 , ет.5 , ап.23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 647/ 22.03.2017г.

 

 

194.Рафие Халил Смаил – ЕГН: 410812****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №4 , вх.А , ет.8 , ап.71

Уведомление  за доброволно изпълнение № 603/ 22.03.2017г.

 

 

195.Стати Атанасов Статев – ЕГН: 671207****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №4 , вх.В , ет.3 , ап.27

Уведомление  за доброволно изпълнение № 606/ 22.03.2017г.

 

 

196.Христо Руменов Димитров – ЕГН: 700313****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №12 , ет.4 , ап.20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 646/ 22.03.2017г.

 

 

197.Васил Андонов Михайлов – ЕГН: 560101****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №24 , вх.А , ет.8 , ап.45

Уведомление  за доброволно изпълнение № 689 / 22.03.2017г.

 

 

198.Елена Мирчева Янкова – ЕГН: 500331****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №24 , вх.Б , ет.7 , ап.42

Уведомление  за доброволно изпълнение № 692 / 23.03.2017г.

 

 

199.Шукрие Салим Мехмед – ЕГН: 520429****

Адрес: гр.Хасково , м.Орфей №230

Уведомление  за доброволно изпълнение № 215 / 16.03.2017г.

 

 

200.Севда Миткова Райчева – ЕГН: 640102****

Адрес: гр.Хасково , м.Орфей №211

Уведомление  за доброволно изпълнение № 214 / 16.03.2017г.

 

 

201.Сийка Илиева Паунова – ЕГН: 560730****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №29 , вх.Г , ет.4 , ап.46

Уведомление  за доброволно изпълнение № 918 / 24.03.2017г.

 

 

202.Делчо Колев  Петков – ЕГН: 640811****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 , вх.а , ет.7 , ап.73

Уведомление  за доброволно изпълнение № 935 / 27.03.2017г.

 

 

203.Иван Георгиев Костадинов – ЕГН: 701230****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 476 / 21.03.2017г.

 

 

204.Захаринка Златанова Бойкова – ЕГН: 800320****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.Б , ет.4 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 685 / 21.03.2017г.

 

 

205.Станимир Христов Стоянов – ЕГН: 751010****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.Б , ет.4 , ап.49

Уведомление  за доброволно изпълнение № 679 / 23.03.2017г.

 

 

206.Милка Павлова Димитрова – ЕГН: 550131****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №8 , вх.а , ет.4 , ап.30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 625 / 22.03.2017г.

 

 

207.Петър Стамов Дялков – ЕГН: 680808****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №17 , вх.а , ет.2 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 666 / 23.03.2017г.

 

 

208.Жулиета Костадинова Ангелова – ЕГН: 690804****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №17 , вх.Б , ет.9 , ап.36

Уведомление  за доброволно изпълнение № 667 / 23.03.2017г.

 

 

209.Юскияр Мустан Местан – ЕГН: 710511****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №32 , вх.Г , ет.3 , ап.36

Уведомление  за доброволно изпълнение № 933 / 27.03.2017г.

 

 

210.Ифтадие Иляз Ариф – ЕГН: 590301****

Адрес: гр.Хасково , ул.Враца №52

Уведомление  за доброволно изпълнение № 790 / 23.03.2017г.

 

 

211.Гина Иванова Трайкова – ЕГН: 500207****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №2 , вх.В , ет.7 , ап.67

Уведомление  за доброволно изпълнение № 377 / 20.03.2017г.

 

 

212.Любчо Илиев Трайков – ЕГН: 460811****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №2 , вх.В , ет.7 , ап.67

Уведомление  за доброволно изпълнение № 379 / 20.03.2017г.

 

 

213.Димо Манолов Димов – ЕГН: 690424****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №38 , вх.А , ет.5 , ап.51

Уведомление  за доброволно изпълнение № 484 / 21.03.2017г.

 

 

214.Севим Хамди Стоянова – ЕГН: 740506****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №42 , вх.В , ет.5 , ап.55

Уведомление  за доброволно изпълнение № 496 / 21.03.2017г.

 

 

215.Росица Георгиева Данчева – ЕГН: 621231****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №38 , вх.В , ет.2 , ап.20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 486 / 21.03.2017г.

 

 

216.Мария Здравкова Тенева – ЕГН: 520316****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №34 , вх.Г , ет.6 , ап.72

Уведомление  за доброволно изпълнение № 466 / 21.03.2017г.

 

 

217.Ангел Петров Иванов – ЕГН: 750513****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.В , ет.6 , ап.81

Уведомление  за доброволно изпълнение № 479 / 21.03.2017г.

 

 

218.Иванка Кунчева Костадинова – ЕГН: 730712****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 477 / 21.03.2017г.

 

 

219.Сашо Величков Янев – ЕГН: 500213****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №6 , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 145 / 15.03.2017г.

 

 

220.Дорка Хубенова Иванова – ЕГН: 571018****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родина №15А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1899 / 06.04.2017г.

 

 

221.Мария Христова Драгиева – ЕГН: 660527****

Адрес: гр.Хасково , пл.Лебеда №3 , ет.5 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 976 / 27.03.2017г.

 

 

222.Иван Делчев Вълканов – ЕГН: 540318****

Адрес: гр.Хасково , ул.Белмекен №6 , вх.а , ет.7 , ап.37

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1296 / 31.03.2017г.

 

 

223.Стоянка Василева Георгиева – ЕГН: 690612****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родосто №7 , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2002 / 10.04.2017г.

 

 

224.Румен Славов Даскалов – ЕГН: 600613****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1630 / 03.04.2017г.

 

 

225.Румен Васков Бъчваров – ЕГН: 770817****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №29

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1642 / 03.04.2017г.

 

 

226.Райко Георгиев Маринов – ЕГН: 690815****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №16 , ет.7 , ап.34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1638 / 03.04.2017г.

 

 

227.Калоян Делчев Лозев – ЕГН: 790225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №35 , вх.Б , ет.1 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1644 / 03.04.2017г.

 

 

228.Борислава Димитрова Грозева – ЕГН: 780721****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №16 , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1635 / 03.04.2017г.

 

 

229.Христинка Спасова Димитрова – ЕГН: 690914****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №16 , ет.3 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1637 / 03.04.2017г.

 

 

230.Тодор Танев Танев – ЕГН: 620812****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1631 / 03.04.2017г.

 

 

231.Ангел Пасинов Димитров – ЕГН: 580209****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №49 , вх.А , ет.8 , ап.72

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1648 / 03.04.2017г.

 

 

232.Валери Атанасов Ванчев – ЕГН: 660918****

Адрес: гр.Хасково , ул.Узунджово №11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1393 / 31.03.2017г.

 

233.Запрян Сталев Георгиев – ЕГН: 771116****

Адрес: с. Нова Надежда, общ. Хасково, ул. Николай Христозов №16

Уведомление за доброволно изпълнение № 2309/21.04.2017г.

 

234. Златка Иванова Александрова – ЕГН: 810522****

Адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков №66, вх. А, ет. 2, ап. 16

Уведомление за доброволно изпълнение № 1652/04.04.2017г.

 

235. Иван Георгиев Тончев – ЕГН: 670601****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Георги Кирков №66, вх. В, ет.2, ап. 21

Уведомление за доброволно изпълнение № 1657/04.04.2017г.

 

236. Димитър Фотев Попов – ЕГН: 690719****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Георги Кирков №66, вх. А, ет.5, ап. 59

Уведомление за доброволно изпълнение №1655/04.04.2017г.

 

237. Борис Митков Каркадаков – ЕХН: 900728****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Георги Кирков №66, вх. Б, ет.1, ап. 6

Уведомление за доброволно изпълнение №1656/04.04.2017г.

 

238. Стойко христов Димитров – ЕГН: 760320****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Георги Кирков №66, вх.В, ет.6, ап.79

Уведомление за доброволно изпълнение №1658/04.04.2017г.

 

239. Алисе Мустафа Исмаил – ЕГН: 671225****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Македония №26

Уведомление за доброволно изпълнение №1494/04.04.2017г.

 

240. Атанаска Делчева Стамова – ЕГН: 680222****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Македония №35А

Уведомление за доброволно изпълнение №1496/04.04.2017г.

 

241. Атанаска Хараламбова Зафирова – ЕГН: 730212****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Македония №35А

Уведомление за доброволно изпълнение №1497/04.04.2017г.

 

242. Андрей Желязков Михов – ЕГН: 671207****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №45, вх.А, ет.2, ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение №1457/04.04.2017г.

 

243. Бисер Минков Папазов – ЕГН: 660518****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Лозенград №3

Уведомление за доброволно изпълнение №1467/04.04.2017г.

 

244. Мариана Кирилова Велева – ЕГН: 621227****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №30, ет.1, ап.5

Уведомление за доброволно изпълнение №1075/28.03.2017г.

 

245. Гергана Русева Михайлова – ЕГН: 701007****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав №6, вх.Б, ет.6, ап.69

Уведомление за доброволно изпълнение №1080/29.03.2017г.

 

246. Николай Желязков Симеонов – ЕГН: 640618****

Адрес: гр.Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №66, вх.А, ет.5, ап.45

Уведомление за доброволно изпълнение №1077/29.03.2017г.

 

247. Евгения Александрова Атанасова – ЕГН:500317****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №30, ет.4, ап.24

Уведомление за доброволно изпълнение №1076/29.03.2017г.

 

248. Тоню Тасков Емилов – ЕГН:740712****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №28, вх.А, ет.5, ап.34

Уведомление за доброволно изпълнение №451/20.03.2017г.

 

249. Асие Мехмедова Якуб – ЕГН:830329****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №18, вх.Б, ет.5, ап.30

Уведомление за доброволно изпълнение №427/20.03.2017г.

 

250. Живко Танчев Тенев – ЕГН:620909****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №34, вх.А, ет.4, ап.2

Уведомление за доброволно изпълнение №301/21.03.2017г.

 

251. Халим Исмаил Марков – ЕГН:550220****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №33, вх.А, ап.41

Уведомление за доброволно изпълнение №398/21.03.2017г.

 

252. Марчо Петков Марков – ЕГН:690320****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №33, вх.Б, ет.5, ап. 29

Уведомление за доброволно изпълнение №400/21.03.2017г.

 

253. Севал Аптула Садула – ЕГН:760707****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №28, вх.В, ет.2, ап.14

Уведомление за доброволно изпълнение №384/21.03.2017г.

 

254. Цвятко Христов Радев – ЕГН:850508****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №29, вх.А, ет.3, ап.21

Уведомление за доброволно изпълнение №386/21.03.2017г.

 

255. Динко Янков Динков – ЕГН: 871206****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №30, вх.А, ет.6, ап.27

Уведомление за доброволно изпълнение №391/21.03.2017г.

 

256. Гюлшен Ахмедова Арифова – ЕГН:710311****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №30, вх.Б, ет.3, ап.13

Уведомление за доброволно изпълнение №393/21.03.2017г.

 

257. Валентина Александрова Димитрова – ЕГН: 510703****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №30, вх.Б, ет.4, ап.19

Уведомление за доброволно изпълнение №395/21.03.2017

 

258. Ембие Сеид Иса – ЕГН:670918****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №30, вх.Б, ет.4, ап.18

Уведомление за доброволно изпълнение №394/21.03.2017г.

 

259. Светлана Мигленова Славчева – ЕГН:850210****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №7, вх.Б, ет.5, ап.28

Уведомление за доброволно изпълнение №322/21.03.2017

 

260. Маринчо Василев Христов – ЕГН: 540618****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №6, вх.Г, ап.20

Уведомление за доброволно изпълнение №321/21.03.2017г.

 

261. Недим Зекри Джебир – ЕГН:650716****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №35, вх.А, ет.5

Уведомление за доброволно изпълнение №315/21.03.2017г.

 

262. Хайрие Мустафа Ахмед – ЕГН: 880914****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №10, вх.А, ет.7, ап.38

Уведомление за доброволно изпълнение №308/21.03.2017г.

 

263. Данаила Бойкова Петкова – ЕГН:860807****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №14, вх.В, ет.7, ап. 54

Уведомление за доброволно изпълнение №308/21.03.2017г.

 

264. Николай Иванов Митев – ЕГН:701114****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №5, вх. В, ет.8, ап.76

Уведомление за доброволно изпълнение №614/22.03.2017г.

 

265. Бранимир Ангелов Берберов – ЕГН: 790409****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №10, ет.3, ап.13

Уведомление за доброволно изпълнение №640/22.03.2017г.

 

266. Йордан Радев Лавков – ЕГН:590206****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №9, вх.А, ет.4, ап.28

Уведомление за доброволно изпълнение №637/22.03.2017г.

 

267. Анета Христова Лавкова – ЕГН: 640922****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №9, вх.А, ет.4, ап.28

Уведомление за доброволно изпълнение №636/22.03.2017г.

 

268. Пламен Димитров Пенев – ЕГН:750401****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №9, вх.А, ет.3, ап.21

Уведомление за доброволно изпълнение №635/22.03.2017г.

 

269. Ангел Владимиров Берберов – ЕГН:511115****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №10, ет.3, ап.13

Уведомление за доброволно изпълнение №639/22.03.2017г.

 

270. Христо Георгиев Димитров – ЕГН:770309****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №8, вх.А, ет.4, ап.30

Уведомление за доброволно изпълнение №627/22.03.2017г.

 

271. Крум Янков Крумов – ЕГН: 661205****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №13, вх.А, ет.5, ап.26

Уведомление за доброволно изпълнение №651/23.03.2017г.

 

272. Славея Иванова Петрова – ЕГН:610624****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №18, ет.8, ап.40

Уведомление за доброволно изпълнение №669/23.03.2017г.

 

273. Антоанета Николова Панайотова – ЕГН:691008****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №21, вх.Б, ет.7, ап.40

Уведомление за доброволно изпълнение №677/23.03.2017г.

 

274. Джаню Илийчев Илийчев – ЕГН: 750828****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №20, ет.1, ап.5

Уведомление за доброволно изпълнение №673/23.03.2017

 

275. Десислава Иванова Александрова – ЕГН: 750525****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №17, вх.В, ет.4, ап.13

Уведомление за доброволно изпълнение №670/23.03.2017г.

 

276. Димитър Запрянов Запрянов – ЕГН:850614****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №14, вх.В, ап.4

Уведомление за доброволно изпълнение №654/23.03.2017г.

 

277. Ваня Несторова Илиева – ЕГН: 630914****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №7, вх.В,ет.6, ап.53

Уведомление за доброволно изпълнение №623/22.03.2017г.

 

278. Дарина Тенчева Димитрова – ЕГН:630524****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №14, вх.Б, ет.8, ап.70

Уведомление за доброволно изпълнение №652/23.03.2017г.

 

279. Йоанна Николова Колева – ЕГН:750602****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема №24, вх.Г, ет.5, ап.17

Уведомление за доброволно изпълнение №449/20.03.2017

 

280. Красимира Христова Катранова – ЕГН: 590117****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №4, вх.В

Уведомление за доброволно изпълнение №1060/28.03.2017г.

 

281. Радомир Бончев Владев – ЕГН:730830****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №8, вх.В, ет.8, ап.8

Уведомление за доброволно изпълнение №1065/28.03.2017г.

 

282. Борислав Александров Митев – ЕГН:791210****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Аида №5, вх.Б, ет.5, ап.22

Уведомление за доброволно изпълнение №984/27.03.2017г.

 

283. Николай Николов Георгиев – ЕГН:611101****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Аида №5, вх.А, ет.2, ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение №982/27.03.2017г.

 

284. Йорданка Иванова Димитрова – ЕГН:730413****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Аида №5, вх.А, ет.6, ап.30

Уведомление за доброволно изпълнение №983/27.03.2017г.

 

285. Светослава Юриева Маджарова – ЕГН:880505****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Тракия №34

Уведомление за доброволно изпълнение №1365/31.03.2017г.

 

286. Антон Николов Шарков – ЕГН:491230****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Петко Р. Славейков №9, ет.3, ап.5

Уведомление за доброволно изпълнение №1158/28.03.2017г.

 

287. Румен Стоянов Янков – ЕГН:660827****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Кооператор №2, ет.1, ап.1

Уведомление за доброволно изпълнение №1316/30.03.2017г.

 

288. Павел Иванов Павлов – ЕГН:800616****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Кресна №1, ет.4, ап.7

Уведомление за доброволно изпълнение №1320/30.03.2017

 

289. Катя Георгиева Трендафилова – ЕГН:800411****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, Беласица №15, вх.А, ет.1, ап.1

Уведомление за доброволно изпълнение №1292/31.03.2017г.

 

290. Груди Атанасов Семерджиев – ЕГН:561115****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Обзор №6

Уведомление за доброволно изпълнение №874/27.03.2017г.

 

291. Кирил Генев Вълев – ЕГН:600522****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Обзор №18А

Уведомление за доброволно изпълнение №849/27.03.2017

 

292. Антон Тодоров Атанасов – ЕГН:850623****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Драгоман №33, ет.4, ап.12

Уведомление за доброволно изпълнение №1026/27.03.2017 г.

 

293. Димитрийка Ангелова Кръстева – ЕГН:650522****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Драгоман №52, ет.4, ап.8

Уведомление за доброволно изпълнение №1032/27.03.2017г.

 

294. Трендафил Ганчев Петров – ЕГН:681122****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Драгоман №81, ет.2

Уведомление за доброволно изпълнение №1037/27.03.2017г.

 

295. Танка Николова Георгиева – ЕГН:520324****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Драгоман №80, вх.Б, ет.4, ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение №1036/27.03.2017г.

 

296. Лидия Нешева Стоянова – ЕГН:610508****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Драгоман №15, ет.2

Уведомление за доброволно изпълнение №1024/27.03.2017г.

 

297. Милена Стойчева Колева – ЕГН:750818****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Драгоман №37

Уведомление за доброволно изпълнение №1051/28.03.2017г.

 

298. Никола Вълчев Запрянов – ЕГН:230910****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Драгоман №15

Уведомление за доброволно изпълнение №1048/27.03.2017г.

 

299. Райно Димов Стоянов – ЕГН:890702****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул.Драгоман №15, ет.3, ап.3

Уведомление за доброволно изпълнение №1047/27.03.2017г.

 

300. Атанас Пасков Матев – ЕГН:620721****

Адрес: гр. Миричлери, общ. Димитровград, ул. Марица №2

Уведомление за доброволно изпълнение №1020/27.03.2017г.

 

301. Галя Янкова Георгиева – ЕГН:880206****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Драгоман №100

Уведомление за доброволно изпълнение №1045/27.03.2017г.

 

302. Таня Маркова Калинова – ЕГН:610920****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Драгоман №52

Уведомление за доброволно изпълнение №1033/27.03.2017г.

 

303. Робис Николаев Динков – ЕГН:660508****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стоян Заимов №5, ет. 3, ап.4

Уведомление за доброволно изпълнение №1177/28.03.2017г.

 

304. Христо Желев Христов – ЕГН:610610****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стоян Заимов №1, ет.3, ап.7

Уведомление за доброволно изпълнение №1176/28.03.2017г.

 

305. Ива Севдалинова Тодева – ЕГН:760614****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стоян Заимов №11, ет.3

Уведомление за доброволно изпълнение №1180/28.03.2017г.

 

306. Николай Милков Генев – ЕГН:880606****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №79

Уведомление за доброволно изпълнение №1169/28.03.2017г.

 

307. Атанас Проданов Колев – ЕГН:720508****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул.Стара Планина №3

Уведомление за доброволно изпълнение №1171/28.03.2017

 

308. Несрин Рамадан Варди – ЕГН:701102****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №29, ет.4

Уведомление за доброволно изпълнение №1170/28.03.2017г.

 

309. Георги Витанов Георгиев – ЕГН:641115****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №41, вх.Б, ет.4, ап.20

Уведомление за доброволно изпълнение №1172/28.03.2017г.

 

310. Александър Панчев Кавалджиев – ЕГН:900220****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №52, вх.А, ет.7, ап.81

Уведомление за доброволно изпълнение №1173/28.03.2017г.

 

311. Кериме Мехмед Али – ЕГН:620514****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №26, вх.А, ет.6, ап.47

Уведомление за доброволно изпълнение №193/16.03.2017г.

 

312. Христинка Колева Чиликова-Панова – ЕГН:640701****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Веслец №26

Уведомление за доброволно изпълнение №271/15.03.2017г.

 

313. Красимира Нейкова Топузакова – ЕГН:550218****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №19, ет.3, ап.1

Уведомление за доброволно изпълнение №179/16.03.2017г.

 

314. Здравко Атанасов Запрянов – ЕГН:680220****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №23, ет.9, ап.26

Уведомление за доброволно изпълнение №184/16.03.2017г.

 

315. Йорданка Иванова Тодорова – ЕГН:790603****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №24, вх.А, ет.7, ап.20

Уведомление за доброволно изпълнение №187/16.03.2017г.

 

316. Таня Делчева Илиева – ЕГН:761126****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бяло море №23А

Уведомление за доброволно изпълнение №264/15.03.2017

 

317. Златка Жекова Димитрова – ЕГН:690704****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №26, вх.Б, ет.6, ап.42

Уведомление за доброволно изпълнение №198/16.03.2017г.

 

318. Бонка Господинова Настева – ЕГН:710922****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №26, ет.4, ап.24

Уведомление за доброволно изпълнение №194/16.03.2017г.

 

319. Александър Господинов Тонев – ЕГН:700323****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №21, ет.9, ап35

Уведомление за доброволно изпълнение №182/16.03.2017г.

 

320. Ивайло Иванов Иванов – ЕГН:820413****

Адрес: гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, Армира №21, вх.А, ет.10, ап.50

Уведомление за доброволно изпълнение №201/16.03.2017г.

 

321. Пенка Запрянова Гегова – ЕГН:410810****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Александър Стамболийски №1

Уведомление за доброволно изпълнение №703/22.03.2017г.

 

322. Ахмед Шерифов Ахмедов – ЕГН:851109****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Енисей №48

Уведомление за доброволно изпълнение №522/15.03.2017г.

 

323. Димитрийка Петкова Трендафилова – ЕГН:590201****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №25

Уведомление за доброволно изпълнение №191/16.03.2017г.

 

324. Сали Кадир Мустафа – ЕГН:860809****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Ком №2, вх.А, ап.36

Уведомление за доброволно изпълнение №1301/29.03.2017г.

 

325. Генчо Стайков Генчев – ЕГН:590214****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №21, вх.Б, ет.2, ап.12

Уведомление за доброволно изпълнение №1073/28.03.2017г.

 

326. Ива Желязкова Арапкюлиева – ЕГН:800108****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Петко Р. Славейков №9А

Уведомление за доброволно изпълнение №1156/28.03.2017г.

 

327. Мара Петрова Латева – ЕГН:490928****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул.Оборище №35

Уведомление за доброволно изпълнение №855/27.03.2017г.

 

328. Иван Райков Ночев – ЕГН:760130****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №38, вх.Б, ет.1, ап.5

Уведомление за доброволно изпълнение №894/27.03.2017г.

 

329. Мая Христова Бахчеванова – ЕГН:610922****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №38, вх.Б, ет.3, ап.38

Уведомление за доброволно изпълнение №895/27.03.2017г.

 

330. Иван Христов Иванов – ЕГН:851108****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №8, вх.А, ет.3, ап.23

Уведомление за доброволно изпълнение №1064/28.03.2017г.

 

331. Йорданка Христова Георгиева – ЕГН:430502****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №31

Уведомление за доброволно изпълнение №890/27.03.2017г.

 

332. Петър Йорданов Пеев – ЕГН:831205****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №44, вх.А, ет.6, ап.67

Уведомление за доброволно изпълнение №898/27.03.2017г.

 

333. Нели Петкова Стоянова – ЕГН:571107****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №38, вх.Б, ет.4, ап.56

Уведомление за доброволно изпълнение №896/27.03.2017г.

 

334. Здравка Вълева Илийкова – ЕГН:600914****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №2, вх.Г, ет.2, ап.23

Уведомление за доброволно изпълнение №1059/28.03.2017г.

 

335. Иван Дойчинов Дуков – ЕГН:851009****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №6, вх.Г, ет.4, ап.48

Уведомление за доброволно изпълнение №1062/28.03.2017г.

 

336. Теодора Стойчева Колева – ЕГН:770612****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Дунав (АНА МАЙ) №6, вх.Д, ет.5, ап.65

Уведомление за доброволно изпълнение №1063/28.03.2017г.

 

337. Кинка Хараланова Матанова – ЕГН:570710****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Оборище №33

Уведомление за доброволно изпълнение №854/27.03.2017г.

 

338. Галина Димова Динева – ЕГН:840306****

Адрес: с. Добрич, общ. Димитровград, Марица №10

Уведомление за доброволно изпълнение №860/27.03.2017г.

 

339. Байрие Дауд Сали – ЕГН:381129****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Вакарел №10

Уведомление за доброволно изпълнение №265/15.03.2017г.

 

340. Филип Петров Филипов – ЕГН:710207****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Житница №31

Уведомление за доброволно изпълнение №539/15.03.2017г.

 

341. Адриян Борисов Джамбазов – ЕГН:600610****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Енисей №4

Уведомление за доброволно изпълнение №524/15.03.2017г.

 

342. Андрей Атанасов Костадинов – ЕГН:521015****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Енисей №11

Уведомление за доброволно изпълнение №517/15.03.2017г.

 

343. Дамян Иванов Дамянов – ЕГН:710214****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Енисей №36

Уведомление за доброволно изпълнение №520/15.03.2017г.

 

344. Валентин Иванов Хаджидобрев – ЕГН:681108****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бузлуджа №27, ет.2, ап.4

Уведомление за доброволно изпълнение №132/15.03.2017г.

 

345. Басел Салим Беркави – ЕГН:960626****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бузлуджа №51

Уведомление за доброволно изпълнение №137/15.03.2017г.

 

346. Марина Христозова Русева – ЕГН:741118****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бузлуджа №55, ет.2

Уведомление за доброволно изпълнение №138/15.03.2017

 

347. Мата Георгиева Георгиева – ЕГН:610221****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бузлуджа №28

Уведомление за доброволно изпълнение №133/15.03.2017г.

 

348. Димитър Ангелов Димитров – ЕГН:900407****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бузлуджа №72, вх.А, ет.1, ап.2

Уведомление за доброволно изпълнение №142/15.03.2017г.

 

349. Горосвет Дяков Георгиев – ЕГН:610302****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бузлуджа №28

Уведомление за доброволно изпълнение №142/15.03.2017г.

 

350. Галя Стефанова Янева – ЕГН:801117****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бяла Слатина №1

Уведомление за доброволно изпълнение №259/15.03.2017г.

 

351. Иляйдин Фейм Реджеб – ЕГН:570408****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бяла Слатина №14

Уведомление за доброволно изпълнение №258/15.03.2017г.

 

352. Хафизе Сюлейман Салиф – ЕГН:370314****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бяла Слатина №85

Уведомление за доброволно изпълнение №256/15.03.2017г.

 

353. Мелиха Фаик Мехмед – ЕГН:590918****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бяла Слатина №85

Уведомление за доброволно изпълнение №257/15.03.2017г.

 

354. Васил Ангелов Емилов – ЕГН:710716****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бънденица №37

Уведомление за доброволно изпълнение №254/15.03.2017г.

 

355. Йосиф Христов Митков – ЕГН:640519****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бъндерица №21

Уведомление за доброволно изпълнение №252/15.03.2017г.

 

356. Лиляна Иванова Вълчева – ЕГН:420527****

Адрес: гр. Пловдив, общ. Пловдив, Христо Ботев №32

Уведомление за доброволно изпълнение №34/15.03.2017г.

 

357. Дяко Горосветов Георгиев – ЕГН:840619****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бузлуджа №28

Уведомление за доброволно изпълнение №135/15.03.2017г.

 

358. Павел Георгиев Тодоров – ЕГН:780610****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул.Кичева №34, ет.6, ап.17

Уведомление за доброволно изпълнение №23/15.03.2017г.

 

359. Станислав Георгиев Георгиев – ЕГН:610513****

Адрес: гр. Пловдив, общ. Пловдив, Пантелей Генов №3, вх.Б, ет.2, ап.4

Уведомление за доброволно изпълнение №185/15.03.2017г.

 

360. Елмас Мехмед Сюлейман – ЕГН:640118****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Брод №6, ет.1, ап.6

Уведомление за доброволно изпълнение №124/15.03.2017г.

 

361. Божидар Стефанов Стоянов – ЕГН:460617****

Адрес: гр. Пловдив, общ. Пловдив, Княгиня Мария Луиза №61, ет.2, ап.5

Уведомление за доброволно изпълнение №15/14.03.2017г.

 

362. Николай Марков Колев – ЕГН:670317****

Адрес: гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, кв. Казански №27, вх.А, ет.5, ап.51

Уведомление за доброволно изпълнение №99/15.03.2017г.

 

363. Апталидис Даниил Хараламбос – ЛНЧ:100121****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Брегалница №7, ет.1, ап.1

Уведомление за доброволно изпълнение №122/15.03.2017г.

 

364. Митко Асенов Чаушев – ЕГН:920217****

Адрес: гр. София, общ. Столична, ж.к. Студентски град №35, ет.1. ап.112

Уведомление за доброволно изпълнение №59/15.03.2017г.

 

365. Бойко Митков Салабашев – ЕГН:730205****

Адрес: гр. София, общ. Столична, ж.к. Младост 2  №225, вх.В, ет.2, ап.49

Уведомление за доброволно изпълнение №118/15.03.2017г.

 

366. Ина Димитрова Мартинова – ЕГН:710211****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №63, вх.Д, ет.5, ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение №50/15.03.2017г.

 

367. Катя Димитрова Сексенова – ЕГН:670414****

Адрес: гр. София, общ. Столична, р-н Витоша, Академик Михаил Арнаудов №35

Уведомление за доброволно изпълнение №101/15.03.2017г.

 

368. Иван Запрянов Вълчев – ЕГН:650602****

Адрес: гр. Пловдив, общ. Пловдив, Христо Ботев №32

Уведомление за доброволно изпълнение №35/15.03.2017г.

 

369. Галя Бялкова Бончева – ЕГН:771015****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №61, вх.В, ет.6, ап.17

Уведомление за доброволно изпълнение №48/15.03.2017г.

 

370. Милена Димитрова Стайкова – ЕГН:770302****

Адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, Княз Александър Батенберг №44, ет.1, ап.1

Уведомление за доброволно изпълнение №86/15.03.2017г.

 

371. Василка Манолова Вълчева – ЕГН:440806****

Адрес: гр. София, общ. Столична, ж.к. Хаджи Димитър №40, ет.10, ап.38

Уведомление за доброволно изпълнение №77/15.03.2017г.

 

372. Веселин Веселинов Абаджиев – ЕГН:801124****

Адрес: гр. София, общ. Столична, ж.к. Сухата Река №54, вх.А, ет.3, ап.12

Уведомление за доброволно изпълнение №65/15.03.2017г.

 

373. Мюмюн Феим Ферад – ЕГН:690627****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №34, вх.А, ет.5, ап.51

Уведомление за доброволно изпълнение №460/20.03.2017г.

 

374. Джулия Ружинова Мирьова – ЕГН:521130****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей  №32, вх.А, ет.1, ап.2

Уведомление за доброволно изпълнение №959/27.03.2017г.

 

375. Диана Миткова Лемей – ЕГН:790818****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Ерма №13, ет.3

Уведомление за доброволно изпълнение №531/15.03.2017г.

 

376. Валентина Софкова Милева – ЕГН:741202****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, местност Орфей №426

Уведомление за доброволно изпълнение №216/16.03.2017г.

 

377. Малинка Карамфилова Башева – ЕГН:700910****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. България №18, вх.А, ет.2, ап.12

Уведомление за доброволно изпълнение №217/16.03.2017г.

 

378. Селятин Мурад Исмаил – ЕГН:650513****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бачо Киро №41

Уведомление за доброволно изпълнение №1284/31.03.2017г.

 

379. Севдие Исмаил Исмаил – ЕГН:661005****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Бачо Киро №41

Уведомление за доброволно изпълнение №1288/31.03.2017г.

 

380. Георги Петров Донев – ЕГН:570226****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №13, вх.Б, ет.4, ап.21

Уведомление за доброволно изпълнение №167/16.03.2017г.

 

381. Стефан Георгиев Тодоров – ЕГН:630627****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №17, вх.В, ет.8, ап.56

Уведомление за доброволно изпълнение №177/16.03.2017г.

 

382. Манол Колев Дойчев – ЕГН:680516****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №17, вх.Б, ет.3, ап.13

Уведомление за доброволно изпълнение №174/16.03.2017г.

 

383. Георги Василев Димитров – ЕГН:570417****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул.Васил Левски 63, вх.Е, ет.5, ап.13

Уведомление за доброволно изпълнение №152/16.03.2017г.

 

384. Евгени Рашков Александров – ЕГН:840522****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №47, вх.Г, ет.5, ап.58

Уведомление за доброволно изпълнение №157/16.03.2017г.

 

385. Наско Маринов Мартинов – ЕГН:710930****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №63, вх.Д, ет.5, ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение №151/16.03.2017г.

 

386. Леонардо Сали Юмер – ЕГН:910107****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №30, вх.Б. ет.4.ап.29

Уведомление за доброволно изпълнение №156/16.03.2017г.

 

387. Мюмюн Рамадан Шакир – ЕГН:530516****

Адрес: с. Караманци, общ. Минерални бани, ул. Десета №3

Уведомление за доброволно изпълнение №1/24.01.2017г.

 

388. Марин Василев Маринов – ЕГН:600918****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №17, вх.А, ап.18

Уведомление за доброволно изпълнение №172/16.03.2017г.

 

389. Али Мехмедали Молла – ЕГН:880929****

Адрес: с. Долно Големанци, общ. Хасково, ул. Странджа №6

Уведомление за доброволно изпълнение №1520/31.03.2017г.

 

390. Берк Гюнеш – ЕГН:950522****

Адрес: с. Широка Поляна, общ. Хасково,

Уведомление за доброволно изпълнение №1542/03.04.2017г.

 

391. Байрямали Юсуф Мустафа – ЕГН:450715****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №34, вх.Г, ет.3, ап.34

Уведомление за доброволно изпълнение №962/27.03.2017г.

 

392. Атанас Ангелов Карданов – ЕГН:580916****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №22, вх.Е, ет.6, ап.90

Уведомление за доброволно изпълнение №953/27.03.2017г.

 

393. Георги Здравков Георгиев – ЕГН:770629****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №32, вх.Б, ет.1, ап.4

Уведомление за доброволно изпълнение №928/27.03.2017г.

 

394. Николай Димчев Тодев – ЕГН:601121****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Съединение (Ленин) №32, вх.Б, ет.1, ап.23

Уведомление за доброволно изпълнение №238/16.03.2017г.

 

395. Иванка Тодорова Кирякова – ЕГН:590120****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №25, вх.А, ет.5, ап.14

Уведомление за доброволно изпълнение №694/23.03.2017г.

 

396. Петър Танев Танев – ЕГН:550315****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №29, вх.Г, ет.6, ап.72

Уведомление за доброволно изпълнение №920/24.03.2017г.

 

397. Йорданка Ванчева Атанасова – ЕГН: 600223****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №33, вх.А, ет.1, ап.2

Уведомление за доброволно изпълнение №934/27.03.2017г.

 

398. Красимир Минчев Русев – ЕГН:670519****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №29, вх.Б, ет.7, ап.76

Уведомление за доброволно изпълнение №914/24.03.2017г.

 

399. Красимир Савов Кирчев – ЕГН:730129****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №31, вх.Б, ет.6, ап.66

Уведомление за доброволно изпълнение №923/24.03.2017г.

 

400. Лъчезар Пантелеев Влахов – ЕГН:590414****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №28, вх.Г, ет.1, ап11

Уведомление за доброволно изпълнение №909/24.03.2017г.

 

401. Николай Василев Стефанов – ЕГН:751108****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №27А, вх.А, ет.2, ап.13

Уведомление за доброволно изпълнение №696/23.03.2017г.

 

402. Надежда Христова Йорданова – ЕГН:680917****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №27, вх.В, ет.4,ап.30

Уведомление за доброволно изпълнение №904/24.03.2017г.

 

403. Марийка Георгиева Георгиева - Шишкова – ЕГН:560123****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №31, вх.В, ет.5, ап.57

Уведомление за доброволно изпълнение №924/24.03.2017г.

 

404. Вълчо Христов Колев – ЕГН:741130****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №28, вх.А, ет.7, ап.73

Уведомление за доброволно изпълнение №906/24.03.2017г.

 

405. Валентин Паунов Паунов – ЕГН:790929****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №29, вх.Г, ет.4, ап.46

Уведомление за доброволно изпълнение №919/24.03.2017г.

 

406. Халим Ахмед Хайрула – ЕГН:621122****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №20, ет.6, ап.32

Уведомление за доброволно изпълнение №949/27.03.2017г.

 

407. Щерю Йорданов Иванов – ЕГН:560508****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №30, вх.Г, ет.6, ап.71

Уведомление за доброволно изпълнение №958/27.03.2017

 

408. Илия Атанасов Гинев – ЕГН:620423****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №25, вх.Б, ет.6, ап.43

Уведомление за доброволно изпълнение №954/27.03.2017г.

 

409. Веселин Младенов Чоков – ЕГН:731116****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №10, ет.2, ап.3

Уведомление за доброволно изпълнение №942/27.03.2017г.

 

410. Ангелинка Колева Сталева – ЕГН:480913****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №17, вх.В, ет.7, ап.28

Уведомление за доброволно изпълнение №948/27.03.2017г.

 

411. Петър Иванов Панайотов – ЕГН:670708****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №21, вх.Б, ет.7, ап.40

Уведомление за доброволно изпълнение №951/27.03.2017г.

 

412. Петя Стефанова Петкова – ЕГН:681012****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №34, вх.Б, ет.4, ап.42

Уведомление за доброволно изпълнение №960/27.03.2017г.

 

413. Милчо Стоянов Иванов – ЕГН:480728****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №30, вх.А, ет.3, ап.27

Уведомление за доброволно изпълнение №955/27.03.2017г.

 

414. Мехмед Али Осман – ЕГН:580321****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №34, вх.Г, ет.7, ап.82

Уведомление за доброволно изпълнение №964/27.03.2017г.

 

415. Мехмед Али Осман – ЕГН:580321****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №34, вх.Г, ет.7, ап.82

Уведомление за доброволно изпълнение №963/27.03.2017г.

 

416. Марин Велев Стоянов – ЕГН:821224****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №42, вх.Г, ет.2, ап.22

Уведомление за доброволно изпълнение №939/27.03.2017г.

 

417. Северина Събева Налбантова – ЕГН:630712****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №20, ет.6, ап.32

Уведомление за доброволно изпълнение №950/27.03.2017г.

 

418. Мария Маринова Атанасова – ЕГН:730924****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №17, вх.Б, ет.2, ап.5

Уведомление за доброволно изпълнение №946/27.03.2017г.

 

419. Станимир Георгиев Петров – ЕГН:711013****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №17, вх.В, ет.7, ап.54

Уведомление за доброволно изпълнение №176/16.03.2017г.

 

420. Виктор Юлиев Емилов – ЕГН:650609****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №16, вх.А, ет.1, ап.3

Уведомление за доброволно изпълнение №171/16.03.2017г.

 

421. Васил Димитров Русинов – ЕГН:421202****

Адрес: гр. София, общ. Столична, ж.к. Сердика №23, вх.Б, ет.7, ап.4

Уведомление за доброволно изпълнение №53/15.03.2017г.

 

422. Ирена Георгиева Узунова – ЕГН:661012****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №3, ет.3, ап.9

Уведомление за доброволно изпълнение №159/16.03.2017г.

 

423. Десислава Никифорова Дукова – ЕГН:840524****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №17, вх.Б, ет.2, ап.4

Уведомление за доброволно изпълнение №173/16.03.2017г.

 

424. Евгения Добрева Димова – ЕГН:660117****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №1, вх.Б, ет.4

Уведомление за доброволно изпълнение №158/16.03.2017г.

 

425. Керанка Кирякова Габрова – ЕГН:511017****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №13, вх.В, ет.2, ап.11

Уведомление за доброволно изпълнение №168/16.03.2017г.

 

426. Йордан Димитров Кичеков – ЕГН:500309****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №11, ет.2, ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение №163/16.03.2017г.

 

427. Диянка Пенева Петкова – ЕГН:571108****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №15, вх.В, ет.6, ап.59

Уведомление за доброволно изпълнение №170/16.03.2017г.

 

428. Ерол Мурсел Махмуд – ЕГН:801223****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №47, вх.Г, ет.4, ап.48

Уведомление за доброволно изпълнение №154/16.03.2017г.

 

429. Станислав Тодев Степанов – ЕГН:601117****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Стара Планина №52, вх.А, ет.3, ап.27

Уведомление за доброволно изпълнение №1102/28.03.2017г.

 

430. Данаил Русев Караиванов – ЕГН:750911****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, м. Гара Движение №6

Уведомление за доброволно изпълнение №210/16.03.2017г.

 

431. Иван Манолов Манолов – ЕГН:690804****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №30, вх.Г, ет.7, ап.20

Уведомление за доброволно изпълнение №204/17.03.2017г.

 

432. Николина Ташева Павлова – ЕГН:721116****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №30, вх.Д, ет.1, ап.1

Уведомление за доброволно изпълнение №206/17.03.2017г.

 

433. Иванка Атанасова Моллова – ЕГН:740323****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №30, вх.Г, ет.3, ап.9

Уведомление за доброволно изпълнение №202/17.03.2017г.

 

434. Здравко Стоянов Сарафимов – ЕГН:840628****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №35, ет.2, ап.8

Уведомление за доброволно изпълнение №212/17.03.2017г.

 

435. Десислава Николаева Тодева – ЕГН:800726****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Съединение (ЛЕНИН) №32, вх.Б, ет.2, ап.23

Уведомление за доброволно изпълнение №240/17.03.2017г.

 

436. Нася Стефанова Тодева – ЕГН:610309****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Съединение (ЛЕНИН) №32, вх.Б, ет.1, ап.23

Уведомление за доброволно изпълнение №239/17.03.2017г.

 

437. Славка Илиева Грозева – ЕГН:660501****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Съединение (ЛЕНИН) №37, ет.1, ап.8

Уведомление за доброволно изпълнение №241/17.03.2017г.

 

438. Ангелина Кирилова Георгиева – ЕГН:710212****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Съединение (ЛЕНИН) №19

Уведомление за доброволно изпълнение №231/16.03.2017г.

 

439. Георги Тенчев Делчев – ЕГН:671005****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Съединение (ЛЕНИН) №20, вх.В, ет.3, ап.13

Уведомление за доброволно изпълнение №234/16.03.2017г.

 

440. Радка Жекова Гьорева – ЕГН:330824****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Сан Стефано (Д.Благоев) №5, вх.А, ет.3,ап.11

Уведомление за доброволно изпълнение №360/20.03.2017г.

 

441. Галя Георгиева Тодева – ЕГН:720509****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски № 28, ет.3, ап.11

Уведомление за доброволно изпълнение №217/17.03.2017г.

 

442. Янко Александров Янев – ЕГН:551202****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №3, вх.Б, ет.2, ап.15

Уведомление за доброволно изпълнение №375/20.03.2017г.

 

443. Тихомир Иванов Тинев – ЕГН:720604****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей №6, вх.В, ет.4, ап.58

Уведомление за доброволно изпълнение №620/22.03.2017г.

 

444. Антонина Панева Панева – ЕГН:480414****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №15, вх.Б, ет.8, ап.65

Уведомление за доброволно изпълнение №215/17.03.2017г.

 

445. Сахатик Бедик Девлетян – ЕГН:701014****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №21, ет.6, ап.24

Уведомление за доброволно изпълнение №181/16.03.2017г.

 

446. Божидар Йорданов Василев – ЕГН:560406****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №15-19, вх.А, ет.9, ап.48

Уведомление за доброволно изпълнение №214/17.03.2017г.

 

447. Софийка Петрова Маврова – ЕГН:580830****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №31, вх.А, ет.1, ап.2

Уведомление за доброволно изпълнение №208/17.03.2017г.

 

448. Васил Теохарис Ангелидис – ЕГН:520321****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №19, вх.Б, ет.8, ап.50

Уведомление за доброволно изпълнение №216/17.03.2017г.

 

449. Пейчо Костадинов Дойчев – ЕГН:560413****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №30, вх.Г, ет.4, ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение №203/17.03.2017г.

 

450. Христо Николаев Христов – ЕГН:811209****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №33, ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение №220/17.03.2017г.

 

451. Таня Николова Сарафимова – ЕГН:480702****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Георги Сава Раковски №35

Уведомление за доброволно изпълнение №213/17.03.2017г.

 

452. Гергана Петрова Гемеджиева – ЕГН:630811****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Георги Кирков №55

Уведомление за доброволно изпълнение №1650/03.04.2017г.

 

453. Георги Павлов Колешев – ЕГН:610305****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул.Георги Кирков №49, вх.А, ет.5, ап.38

Уведомление за доброволно изпълнение №1647/03.04.2017г.

 

454. Иван Маринов Жеков – ЕГН:580412****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Георги Кирков №38

Уведомление за доброволно изпълнение №1645/03.04.2017г.

 

455. Вълко Тодоров Тодоров – ЕГН:560429****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Тимок №35

Уведомление за доброволно изпълнение №1385/30.03.2017г.

 

456. Ахмед Мехмед Ахмед – ЕГН:760117****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Илинден (Г.Грозев) №35

Уведомление за доброволно изпълнение №223/17.03.2017г.

 

457. Емил Найденов Желев – ЕГН:560214****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Илинден (Г.Грозев) №9

Уведомление за доброволно изпълнение №225/17.03.2017г.

 

458. Драган Димитров Ганчев – ЕГН:701225****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Илинден (Г.Грозев) №56, вхА, ет.7, ап.109

Уведомление за доброволно изпълнение №340/20.03.2017г.

 

459. Иванка Вълкова Камбурова – ЕГН:590427****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Илинден (Г.Грозев) №56, вх.Е, ет.7, ап.125

Уведомление за доброволно изпълнение №346/20.03.2017г.

 

460. Георги Константинов Костадинов – ЕГН:921121****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Илинден (Г.Грозев) №56, вх.Б, ет.2, ап.22

Уведомление за доброволно изпълнение №341/20.03.2017г.

 

461. Севдия Мюмюн Неджиб – ЕГН:600903****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Илинден (Г.Грозев) №56, вх.Б, ет.3, ап.40

Уведомление за доброволно изпълнение №343/20.03.2017г.

 

462. Мустафа Фикрев Юсеин – ЕГН:860611****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Илинден (Г.Грозев) №13

Уведомление за доброволно изпълнение №227/17.03.2017г.

 

463. Фанка Георгиева Николова – ЕГН:610423****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Илинден (Г.Грозев) №6, ет.9, ап.39

Уведомление за доброволно изпълнение №226/17.03.2017г.

 

464. Стоян Иванов Пантаджиев – ЕГН:590712****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Илинден (Г.Грозев) №38, вх.В, ет.3, ап.14

Уведомление за доброволно изпълнение №334/20.03.2017г.

 

465. Петър Георгиев Демирев – ЕГН:500814****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №26, вх.Г, ет.3, ап.14

Уведомление за доброволно изпълнение №580/20.03.2017г.

 

466. Борислав Георгиев Стоянов – ЕГН:770921****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №51, вх.А, ет.5, ап.9

Уведомление за доброволно изпълнение №1461/04.04.2017г.

 

467. Деляна Христова Камбурова - Събева – ЕГН:571226****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №11

Уведомление за доброволно изпълнение №1444/04.04.2017г.

 

468. Тодор Цанков Тодоров – ЕГН:511215****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №16В

Уведомление за доброволно изпълнение №1448/04.04.2017г.

 

469. Тодор Тенишев Тонев – ЕГН:721230****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №47, вх.А, ет.5, ап.24

Уведомление за доброволно изпълнение №1458/04.04.2017г.

 

470. Тихомир Петров Терзиев – ЕГН:640326****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №51, вх.А, ет.1

Уведомление за доброволно изпълнение №1462/04.04.2017г.

 

471. Станислав Ангелов Станков – ЕГН:670121****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №28

Уведомление за доброволно изпълнение №1452/04.04.2017г.

 

472. Петър Иванов Тодоров – ЕГН:740324****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №47, вх.А, ет.5, ап.25

Уведомление за доброволно изпълнение №1460/04.04.2017г.

 

473. Николай Хубенов Стоев – ЕГН:600412****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №12

Уведомление за доброволно изпълнение №1445/04.04.2017г.

 

474. Христина Петрова Тонева – ЕГН:740423****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Липа №47, вх.А, ет.5, ап.24

Уведомление за доброволно изпълнение №1459/04.04.2017г.

 

475. Йълдъз Асан Ереджеб – ЕГН:480925****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №30, вх.Б, ет.3, ап.20

Уведомление за доброволно изпълнение №596/20.03.2017г.

 

476. Сюлейман Мюмюн Алиосман – ЕГН:520312****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №28, вх.Б, ет.5, ап.41

Уведомление за доброволно изпълнение №590/20.03.2017г.

 

477.  Славка Ванчева Желева – ЕГН:650410****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №30, вх.В, ет.2, ап.16

Уведомление за доброволно изпълнение №597/20.03.2017г.

 

478. Мюрен Мехмед Ахмед – ЕГН:700802****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №28, вх.В, ет.6, ап.52

Уведомление за доброволно изпълнение №593/20.03.2017г.

 

479. Маргарита Добрева Кирева – ЕГН:721001****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №32, вх.Б, ет.8, ап.6

Уведомление за доброволно изпълнение №599/20.03.2017г.

 

480. Албена Борисова Грънчарова – ЕГН:641101****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №28, вх.Б, ет.5, ап.42

Уведомление за доброволно изпълнение №591/20.03.2017г.

 

481. Али Юсеин Яшар – ЕГН:650208****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №28, вх.А, ет.6, ап.48

Уведомление за доброволно изпълнение №587/20.03.2017г

 

482. Ангел Илиев Янков – ЕГН:921125****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №28, вх.Б, ет.7, ап.58

Уведомление за доброволно изпълнение №589/20.03.2017г.

 

483. Венцислав Албертов Делимоллов – ЕГН:810208****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №34, вх.А, ет.4, ап.25

Уведомление за доброволно изпълнение №600/20.03.2017г.

 

484. Гюлтен Сали Мутева – ЕГН:700924****

Адрес: гр. Хасково, общ. Хасково, бул. Васил Левски №28, вх.Б, ет.6, ап.51

Уведомление за доброволно изпълнение №592/20.03.2017г.