Лечебни заведения за болнична помощ  - 1 ;  

Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ – 23;

Амбулатории за групова практика за първична медицинска помощ – 5;

Амбулатории за индивидуална практика за първична доболнична помощ – 98;

Амбулатории за групова практика за първична доболнична помощ – 5;

Амбулатории за инди видуална практика за специализирана медицинска помощ – 111;  

Амбулатории за групова практика за специализирана медицинска помощ – 3;

Амбулатории за индивидуална практика за специализирана доболнична помощ – 2;

Медицински центрове – 2;

Медико диагностични центрове – 1;

Диагностично-консултативен център – 2;

Самостоятелни медико-диагностични лаборатории – 11;  

Самостоятелни медико -технически лаборатории – 15;

Хоспис – 1;

Здравни медиатори – 2;

Училищно  и  детско  здравеопазване –  на  територията  на  град  Хасково са разкрити  и  функционират
–  21  здравни  кабинета  и  22  здравни  кабинета  в Обединени детски завведения.

 

Върни се в началото на страницата