Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ще бъде домакин на обучителна сесия за обществените възпитатели от област Хасково. Лектор-обучител е г-н Константин Томанов, секретар на Централната комисия БППМН.
Сесията ще се проведе на 08.05.2012г. в зала „Хасково”, сградата на Община Хасково, начален час 12.30ч.

Върни се в началото на страницата