От 19 до 28 април 2010г. за времето от 08.00 до 18.00ч. Земеделска кооперация “Единство” ще проведе растително-защитни мероприятия за третиране с препарат “Гранстар” в местностите “Кенана”, “Балакли”, “Топкория” и “Увата” – гр.Хасково. С оглед гарантиране сигурността на пчелните семейства, пчеларите следва да вземат необходимите мерки за недопущане летеж на пчелите в упоменатите райони за периодите на пръскане.

Върни се в началото на страницата