СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1613/16.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1614/16.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.730.437, ж.р.”Изгрев”, землището на гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 21.11.2011г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1602/14.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1603/14.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.702.239, ж.р.”Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за жилищни нужди.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 21.11.2011г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1582/11.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1583/11.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.705.541, м.”Куба I”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
 Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 21.11.2011г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1573/11.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1574/11.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.704.503, ж.р.”Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 21.11.2011г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1576/11.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1577/11.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.704.122, ж.р.”Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 21.11.2011г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1579/11.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1580/11.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.729.531, ж.р.”Изгрев”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 21.11.2011г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата