С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № е одобрено задание и със заповед №924/22.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен планза свободно ниско  жилищно застрояванеза поземлен имот №77195.704.453, ж.р. “Кенана”, гр.Хасково.923/22.06.2010
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 25.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №897/15.06.2010. е одобрено задание и със заповед №898/15.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен планза свободно ниско жилищно застрояванеза поземлен имот №77195.747.523, ж.р. “Каменец”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 25.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №925/22.06.2010г. е одобрено задание и със заповед №926/22.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план за ниско жилищно застрояване, свързано между поземлени имоти №77195.704.521 и №77195.704.520, ж.р. “Кенана”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 25.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата