Във връзка с изпълнение на проект Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари (“FIRE DETECTION”), финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020, Община Хасково организира събития за популяризиране на проекта и представяне на биоразнообразието в региона и необходимостта от опазването му в следните училища:

 

Основни училища:

 • ОУ "Васил Левски", с. Книжовник
 • СУ "Васил Левски"
 • ОУ "Христо Ботев", с. Войводово
 • Спортно училище "Стефан Караджа"
 • ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Малево
 • ОУ "Христо Ботев", с. Динево
 • ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", С. Конуш
 • ОУ "Христо Ботев", с. Долно Големанци
 • ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
 • ОУ "Любен Каравелов"
 • ОУ "Св. Климент Охридски"
 • ПМГ "Акад. Боян Петканчин"
 • СУ "Паисий Хилендарски"
 • ОУ "Г. С. Раковски"

Средни училища:

 • ПГДС "Цар Иван Асен II"
 • ПГЛП "Райна Княгиня"
 • ПГТАТ "Н. Й. Вапцаров"
 • ПГТ "Ал. Паскалев"

Събитията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на пандемията от КОВИД 19 в страната.

                                                                                                                                                                                                      

Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните фондове на страните участнички в програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.  Съдържанието на тази публикация е отговорност на Община Хасково и по никакъв начин не отразява вижданията на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния технически секретариат на програмата

www.fire-detection.eu

 

Върни се в началото на страницата