Кметът Станислав Дечев: Международният ден на хората с увреждания е още един повод да си подадем ръце, за да докажем, че заедно можем да премахнем и най-непреодолимите прегради

Заместник-кметът на община Хасково Динко Тенев се срещна с членовете на социалните съюзи и организации в Хасково по повод Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Той предаде на хората в неравностойно положение специалното обръщение на кмета Станислав Дечев. В него градоначалникът заявява: „Международният ден на хората с увреждания е само повод още веднъж да си подадем ръце, за да докажем, че заедно можем да премахнем и най-непреодолимите прегради! Благодаря Ви за търпението, мъдростта и отговорността! Пожелавам на всички преди всичко здраве, несломим дух и силна вяра!“

Заместник-кметът Динко Тенев се срещна с представители на Сдружение Клуб на инвалидите с физически увреждания, Районна организация на глухите, Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение, Сдружение „Диабет 2012“, Съюз на диабетоболните, Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания, Дружество на военноинвалидите, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.

Върни се в началото на страницата