Община Хасково организира традиционен Коледен базар на занаятите 2021

Община Хасково организира традиционен Коледен базар на занаятите 2021, който ще се проведе в периода 06.12.2021- 31.12.2021 г.

Задължително условие за участие е да бъдат представяни само произведения на български занаяти и изкуства и стоки- собствено производство, на притежаващи съответно валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата и занаятите, или сертификат/декларация за произход на произведената и продавана стока.

Документи се приемат от утре.

Повече подробности за условията на Бараза вижте в прикачените файлове. 

 

 

Върни се в началото на страницата