Заповед № Т-403 17.09.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост с кад. момер 77195.744.40 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/, с площ 368,00 кв.м. 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата