На 31 май 2021 г. Община Хасково беше домакин на седма техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/. Спазвайки всички противоепидемични мерки и поради затрудненията за пътуване на партньорите от Гърция, срещата  се проведе в онлайн среда.

По време на срещата се обсъди напредъкът на проекта по отношение на изпълнение на проектните дейности и предстоящите стъпки, които трябва да бъдат предприети, както и възможността за удължаване срока на проекта.

 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Съдържанието на тази публикацие е отговорност на Община Хасково и по никакъв начин не отразява възгледите на ЕС, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния технически секретариат.

www.socialforces.eu

Върни се в началото на страницата