Електронното преброяване започна днес и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември. От 18 септември до 3 октомври 2021 г.  всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, единственото което трябва да направите е да предадете на преброителя 15-цифрения код, който се генерира от системата за "Преброяване".

 

Как да се преброите електрнно?

 

Върни се в началото на страницата