СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА “ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата