Обучение на преброители и контрольори

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Хасково, област Хасково, съвместно с ТСБ – Юг, ОСИ - Хасково организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Хасково.

Обучението на контрольори и резервни контрольори ще бъде на 30.08.2021 г. в зала Хасково от 14 ч.

Обучението на преброителите и резервните преброители ще бъде на 01.09.2021 г. от 10 ч. в спортна зала „Дружба“.

Обученията ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Върни се в началото на страницата