Заповед № Т-387/20.07.2021г. на продажба на недвижим поземлен имот УПИ VIII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата