Обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Хасково 2021-2027 година

Обществено обсъждане на Плана на #интегрирано #развитие на #община #Хасково 2021- 2027 година беше проведено тази вечер в зала „Хасково“. Кметът Станислав Дечев, екипът от експерти, подготвил ПИРО, служители на общинска администрация Хасково, съветници и граждани участваха в дискусията.

„Това е основополагащ стратегически документ за община Хасково, затова неговото широко и експертно обсъждане е изключително важно за нас. Спазили сме всички изисквания и сега правим предпоследната стъпка за неговото приемане“, каза при откриването на дискусията кметът Станислав Дечев. Той призова за нови мнения и предложения, които да бъдат обсъдени и по-късно допълнени към окончателния План, който ще влезе за гласуване в Общинския съвет. Кметът благодари на екипа на община Хасково, който е събрал огромен обем информация за кратък период от време, която да предостави на фирмата-изпълнител на ПИРО. „В екипа на тази фирма експерти, които са участвали в изготвянето на първия интегриран план на Хасково, което говори за #приемственост и надграждане за по-доброто развитие на общината“, каза още градоначалникът.

Ръководителят на проекта Николай Симеонов, арх. проф. Валери Иванов, доц. Илия Копралев от БАН и урбанистите Николай Енчев и Доника Димова представиха детайлите по Плана за интегрирано развитие на Хасково до 2027 година.

Това е #стратегическо #планиране, съобразено с урбанистичните тенденции и #регионалните дадености, обясни Симеонов. Той допълни, че колкото по-рано се планират стратегическите #проекти за общините, толкова по-голям е шансът те да се реализират. Източниците за финансиране на тези проекти са Европейските фондове, държавния бюджет, частни инвеститори и само около 10% общински средства.

„Община Хасково и екипът й свършиха перфектно своята работа. Философията на ПИРО е заедност“, каза ахр. проф. Валери Иванов. „Направихме този документ #заедно, за да може той да отрази проблемите, #перспективите, действията и мерките за развитието на общината. Това е документ със средносрочно стратегическо съдържание, който направи задълбочен анализ на всички природо-географски, социални, икономически и функционални аспекти на общината. Това е аналитичен преглед на всички документи, които са разработвани за развитието на общината до сега и на тази база са генерирани идеи за бъдещето. ПИРО формулира основните проблеми и приоритети в развитието на общината и предлага конкретни мерки за тяхната реализация“, подчерта проф. Иванов.

Документът е отворен и всяко ново предложение ще бъде обсъдено и включено в ПИРО.

Целият документ вижте на сайта www.haskovo.bg

Върни се в началото на страницата