Община Хасково и фондация ХАЛО проведоха поредица от информационни срещи по проект „Инициатива за граждански бюджети“

Най-наболелите проблеми в трите хасковски села Стамболийски, Войводово и Малево бяха обсъдени по време на информационните срещи на местните общности с представителите на община Хасково и фондация ХАЛО. Радина Мартинова, главен експерт в Община Хасково представи Програмата за граждански бюджети, която до края на 2021 година ще бъде приложена пилотно в трите села. Тя акцентира върху възможностите за пряко участие на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво и за реализиране на граждански инициативи. Кристина Йорданова, управител на фондация ХАЛО представи безплатните обучения за жителите на селата, които целят изграждането на местен капацитет за гражданско участие и придобиване на умения за работа с компютър и дигитални устройства.

В село Стамболийски сред най-дискутираните проблеми бяха поставянето на видеонаблюдение на ключови места, боядисването на оградата на парка, възстановяване на чешмата в центъра на селото, боядисване на коридора на пощата и др.

Във Войводово активно участие в срещата взе кметът на селото - Ерджан Реджеб, който коментира с местните хора за кои от посочените от тях проблеми вече са предприети действия и има осигурен бюджет.

Участниците в информационната среща в село Малево поставиха множество проблеми, които искат да бъдат разрешени чрез Програмата за граждански бюджети: поставянето на чешма, външна тоалетна и пейки в центъра на селото, ремонт на параклиса, разрешаване на проблема с бездомните кучета, премахване на опасни дървета от централната улица в Малево, създаване на пространство за събиране и игри на закрито за децата от Малево, ремонт на кино салона в селото и много други.

Много от участниците в информационните срещи се записаха за предстоящите обучения. Крайният срок е 20 юни, а записването с попълване на заявление онлайн или на място в кметствата и читалищата в трите села.

 

Проект „Инициатива за граждански бюджети“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7000 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани - www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Инициатива за граждански бюджети“ е участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики. Проектът се изпълнява от Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково.

Върни се в началото на страницата