Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Харманли онлайн публично информационно събитие

Днес, 13.05.2021 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Харманли онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”. В срещата се включиха представители на общински, културни, образователни институции и бизнеса. Беше представен подхода за Интегрирани териториални инвестиции, по който общините ще работят през новия Програмен период 2021-2027 г. Същността на този нов подход е по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво. С цел популяризиране на дейността и помощта от ЕСИФ и европейската кохезионна политика бяха засегнати и някои предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

 

 

Върни се в началото на страницата