На 13.05.2021 г. (четвъртък), Областен информационен център – Хасково организира в община Харманли онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.” Срещата е насочена към представители на общински, културни, образователни институции и бизнеса в област Хасково и ще предостави информация на заинтересованите страни относно подхода за Интегрирани териториални инвестиции, за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково. Целта на срещите е популяризиране дейността и помощта от ЕСИФ, европейската кохезионна политика и нейните цели в България, което ще доведе до по-добра информираност и ангажираност на жителите от региона, а в перспектива ще допринесе за по-успешно усвояване на наличните средства по оперативните програми.

 

Предвиденото публично-информационно събитие ще бъде проведено на 13. 05. 2021 г. от 15:00 ч. чрез онлайн платформа, поради наложените противоепидемиологични мерки, свързани с пандемията от COVID-19.

 

 

Върни се в началото на страницата