Община Хасково успешно изпълни проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

                                                                      

Община Хасково успешно изпълни проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

 

На 10.05.2021 г. се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В пресконференцията участваха заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева, директорът на дирекция „Европейски и национални програми и проекти и екология“ Ваня Христова и началникът на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ Златка Караджова. Ръководителят на проекта Росица Ангелова и управителят на услугата „Патронажна грижа“ Деница Лазарова представиха резултатите за изпълнението на проекта.

Той се изпълни в три компонента, които са насочени към хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, поставени под карантина във връзка с COVID 19, както и самотни родители с деца до 12 години.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – гр. Хасково“ – Компонент 2

Този проект цели да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда. Този Компонент приключи на 09.11.2020 г. Индикаторът по проекта бе 177 лица от целевата група. Към приключването той беше преизпълнен-обслужени са 235 лица. Общата стойност на проекта е 431 241.92 лв., от които 366 555.63 лв. финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) и 64 686.29 лв. - национално съфинансиране.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – гр. Хасково“ – Компонент 3

Индикаторът по проекта беше 297 лица от целевата група. Към приключването той беше преизпълнен-обслужени са 616 лица, от тях 34 са били поставени под карантина. Общата стойност на проекта е 472 230 лв., от които 401 395.50 лв. финансирани от ЕСФ, 70 834.50 лв. национално финансиране. Продължителността на Компонента беше от 16.03.2020 г. до 31.03.2021 г.

Проект BG05M9OP001-2.103-0080 – C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Същността на услугата включва индивидуалната подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Индикаторът по проекта беше 177 лица от целевата група. Към приключването той беше преизпълнен-обслужени са 213 лица.

Екипът включва две домашни помощници, шест медицински сестри, четирима социални работници, психолог, двама рехабилитатори и двама шофьори.

Общата стойност на проекта е 194 473.44 лв., от които 165 302.42 лв., финансирани от ЕСФ, 29 171.02 лв. - национално съфинансиране. Продължителността на проекта беше от 10.11.2020 г. до 10.05.2021 г.

Общата стойност на проектите „Патронажна грижа“ по Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4, които община Хасково е изпълнила до днес, е 1 097 945,36 лв.

Върни се в началото на страницата