Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.103-0080-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  – Компонент 4“

 

Община Хасково има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на дейностите и резултатите по проект „„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  – Компонент 4“. Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Заключителната пресконференция ще се състои 10 май 2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в конферентната зала на Община Хасково.

Каним всички желаещи да присъстват на събитието!

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата