СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ за заемане на длъжността „ Юрисконсулт “ отдел ПНО , Дирекция АПНО в Община Хасково

Върни се в началото на страницата