На 29.04.2021 г, в Община Хасково се проведе информационен ден по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  – Компонент 4“.

Целите на проекта и изпълнението му до момента бяха представени от заместник-кмета на община Хасково Мария Вълчева, началник- отдел „Здравеопазване и социални дейности“ Златка Караджова и ръководителя на проекта Росица Ангелова. Специалистите, участващи пряко в реализацията на проекта, представиха конкретните дейности, които изпълняват: индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Екипът по проекта е в помощ при поддържане на личната хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето; оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение; заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); административна помощ и съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК; дейности от медицински характер: провеждане на назначено лечение, поставяне на инжекции, вземане на кръв, извършване на венозна инфузия, смяна на превръзки; дава насоки на потребителите и техните близки в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве, а също и рехабилитация по домовете.

До момента услугата са ползвали 213 потребителя, а активните потребители към момента са 195 като 111 са потребителите от град Хасково, 84 от селата в Община Хасково.

Върни се в началото на страницата