ПРОЕКТ „АЗ И ТИ ЗАЕДНО“

Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г.


 

 

През месец март 2021 г. продължи реализирането на дейностите „Здравейте Лего и Монтесори“ и „Различни в традициите - единни в детската градина" по проект „Аз и ти заедно“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът  се изпълнява в три детски градини от община Хасково.

В детска градина "Вихрогонче", група с. Динево децата се обучават и забавляват със закупените по проекта Лего комплекти, в специално оборудвана за целта Лего стая. Те вече могат да сглобяват правилно частите на различните машини и да ги използват, за което проявяват голямо въображение и творчество. Научиха основните правила за работа с машините и придобиха представа за професии от близкото обкръжение и това, което е характерно за тях – инструменти, сгради съоръжения и др.  За тях бе много интересно и забавно да нарисуват любимите си машини. Чрез играта децата опознават общността, в която биха искали да живеят, като прави впечатление, че в играта  добавят и собствени идеи в проектите. По време на заниманията с конструкторите за децата бе предизвикателство да търсят решения на неизвестни задачи.

В Детските градини  „Елхица" и „Щурче" децата се обучават по метода Монтесори.

В ДГ „Елхица“, за целта на проекта е създадена Занималня Монтесори, в която ръководителите на групите провеждат обучителни занимания, игри и развлечения с децата. По време на обучението децата се чувстваха добре, беше им интересно и забавно  на ново и различно място с по-различна организация на взаимодействие дете-учител. Към всяко дете бе проявен индивидуален подход и внимание от страна на учителите.

В ДГ „Щурче“ също успешно се реализира дейността Монтесори. Децата проявяваха интерес и любознателност в играта със закупените по проекта материали. Те допринесоха у тях повече въображение и интерес към самостоятелното справяне със задачи. Използвайки материалите Монтесори, децата надградиха усвоените умения и знания по всички образователни направления и бяха мотивирани да участват с желание в образователния процес.

Част от заниманията на децата бяха свързани със значимите събития през месец март – Баба Марта, 3 март, 8 март, както и наблюдаване и отразяване на промените в природата. Топлите дни през месеца бяха използвани за занимания на децата навън, където се проведоха игри състезания, разходки и наблюдения на съживяващата се природа.

 

В изпълнение на втората дейност „Различни в традициите - единни в детската градина" децата, участници в проекта, се запознаха с традициите и легендите, свързани с празниците „Баба Марта“  и “Сирни Заговезни“, както и с пролетните празници. Заучиха подходящи наричания и поздрави за дадения празник. Научиха  наименованието на празниците и изработиха изделия за всеки от тях - мартенички, картички, кукерски маски и др.

Чрез рисувани филми, мултимедийни презентации и приказки и разкази децата се запознаха с християнските празници и характерното за тях и участваха в пресъздаването на традициите. Ритуалите, свързани с празниците донесоха много позитивни емоции у тях. Децата се включваха във всички занимания с голям интерес и проявиха позитивно отношение към празниците и традициите. Придобиха представа за народните обичаи и свързаното с тях творчество. Изпълнението на дейността допринесе и за запознаване на децата с  различните жанрове  музика.

 

Детска градина "Вихрогонче", група с. Динево

 

  

 

Детска градина  „Елхица", гр.Хасково

 

       

 

 

Детска градина  „Щурче", гр.Хасково

 

      

 

 

 

Върни се в началото на страницата