Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Стамболово

Областен информационен център – Хасково проведе онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”. Срещата в Стамболово е насочена към представители на общински, културни, образователни институции и бизнеса. Обсъдена е информация за подхода за Интегрирани териториални инвестиции, за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково. Целта е да се популяризира дейността и помощта от ЕСИФ и европейската кохезионна политика за по-успешно усвояване на наличните средства по оперативните програми.

 

 

Върни се в началото на страницата