ПРОЕКТ „АЗ И ТИ ЗАЕДНО“

Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г.


 

През месец февруари 2021 г. стартираха дейностите „Здравейте Лего и Монтесори“ и „Различни в традициите - единни в детската градина" по проект „Аз и ти заедно“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът  се изпълнява в три детски градини от община Хасково - ДГ № 11 „Елхица", сграда на ул."Танкист", ДГ № 19 „Щурче", сграда на ул."Пролетарска“, ДГ № 21 "Вихрогонче" група с. Динево.  В двете детски градини в града са сформирани по две групи от 25 деца, с които се провеждат педагогически сесии, включващи основни принципи на метода Монтесори и Драма методи. В градината в с.Динево е включена една група от 15 деца, с които се работи с учебните материали на LEGO®Education. 

За да се обхванат в детайли спецификите за работа с лего и монтесори комплекти, десет педагози от детските градини, участващи в проекта, преминаха обучение по специализирана модулна програма. Обучението се проведе през месец януари, в електронна среда.

През месец февруари в педагогическите ситуации, включени по дейност „Здравейте Лего и Монтесори“ бе използван метода „учене чрез игра“.  В играта със закупените по проекта  материали децата проявиха голям интерес, любознателност и емоция. Дървените елементи, с различни по големина геометрични фигури, включени в комплекта Монтесори и конструкторите на Лего, оказаха съществено влияние върху сензорното възприятие и развитие на фината моторика на децата. Подпомогнаха развитието на техните езикови и математически умения, познанията в науката и социалните взаимодействия. Занятията с материалите допринесе у децата повече въображение, творчество и интерес към самостоятелно справяне с поставените задачи. Децата учеха с лекота, докато играят и чакаха с нетърпение новите занимания с материалите.

С изпълнение на втората дейност по проекта  „Различни в традициите - единни в детската градина" се цели опознаване и разбиране на културата на етническите религиозни общности. По време на занятията децата от различните етнически групи опознаха  по-добре изкуството на техните предци и придобиха представа за народните обичаи и свързаното с тях творчество, посредством прочит и слушане на легенди и приказки на различни етноси, мултимедийни презентации, рисувани филми, слушане на музика. Те сами споделиха за празниците, които са важни във всяко семейство и начините по които ги отбелязват, като по този начин осъзнаха значимостта на собствените празници и уважението към празниците на другите общности. Занятията бяха интересни и забавни за децата.

 

Снимки от ДГ 21 "Вихрогонче" , група с. Динево, м.февруари

 

   

 

 

Снимки от ДГ 19 "Щурче", гр.Хасково, м.февруари

 

    

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Снимки от ДГ 11 "Елхица", гр.Хасково, м.февруари

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата