Със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини и в училищата на територията на община Хасково, са допустими по желание на родителите, след писмено уведомление до директора на учебното заведение. Заповедта е валидна за периода 1 – 31 март 2021 година. Тези отсъствия са отсъствия по уважителни причини, пише още в заповедта си министър Вълчев от 26 февруари 2021г. Тя е издадена във връзка с протокол от заседание на Общинския кризисен щаб за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Хасково и предложение на кмета на община Хасково Станислав Дечев до МОН.

Върни се в началото на страницата