ПОКАНА 

 

За провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково, за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр.5/19.01.2021 г.

 

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, както и към ръководствата на париите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на СИК. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

 

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021 г. от 15:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на община Хасково на пл. „Общински“ № 1.

Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г.

 

 

 

Върни се в началото на страницата