Данъчната кампания за плащане на местните данъци и такси за 2021г. започва на 25 януари 2021г.

Данъчната кампания за плащане на местните данъци и такси за 2021г. започва на 25 януари 2021г.

Данъчните ставки на #местните #данъци и #такси са непроменени. Запазва се размерът им от 2020г.

✅Плащанията ще се извършват в брой и с ПОС-терминал на касите на Община Хасково – на ул.“Ал.Стамболийски“ №2 и на пл.“Общински“ №1.

✅Плащания могат да бъдат извършени още: по банков път, чрез пощенски запис, на касите на Easy Pay, ePay, „Български пощи“ ЕАД, FastPay.

✅Плащане може да бъде извършено и онлайн, посредством дебитна или кредитна карта през сайта на #Община #Хасково - www.haskovo.bg , като за целта е необходим ПИН код на НАП, квалифициран електронен подпис/КЕП/ или код, издаден от „Общинска данъчна дирекция“.

✅Данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци се заплащат в следните срокове:

➡️до 30 юни 2021г.

➡️до 31 октомври 2021г.

На платилите до 30 април 2021г. за цялата година се прави отстъпка от 5 % от годишния размер на задължението.

След изтичане на законоустановените срокове за плащане на местните данъци и такси се начислява лихва за просрочие.

Работното време на касовите салони е от 8,30 до 17.00 часа без прекъсване.

✅Плащането на патентен данък е в сроковете:

до 31 януари - първо тримесечие, до 30 април - второ тримесечие, до 31 юли – трето тримесечие и до 31 октомври - четвърто тримесечие. На предплатилите до 31 януари 2021г. годишен размер на патентния данък се прави 5% отстъпка.

✅Туристическият данък се внася от обектите до 15-то число на месеца, който следва месеца, когато са предоставени нощувките.

✅Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение. През 2021г. размерът му е 300 лв.

За въпроси, относно начислените местни данъци и такси за 2021г., можете да се обърнете към дирекция „Общинска данъчна дирекция“ на място или на телефони 038/603 478, 038/603 471 и 038/603/477

Върни се в началото на страницата