Договор №018 от 15.01.2021г. за покупко - продажба на дървесина, предвидена за отсичане с протоколи, съставени по реда на чл.51б от Наредба № 8 за сечите в горите.

 

Върни се в началото на страницата