Днес, 14 януари 2021 година, стартира проект "Инициатива за граждански бюджети", който се изпълнява от Фондация ХАЛО/ HALO Foundation/, в партньорство с Община Хасково. Проектът се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Програма „Фонд Активни граждани България“.

Основната цел на проекта е участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики на местно ниво. За повече информация за предстоящите дейности и как можете да се включите в проекта, следете на Фейсбук страницата на водещия партньор: Фондация ХАЛО/ HALO Foundation.

Върни се в началото на страницата