ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19

 

О Б Я В А

 

Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата  за прием на заявления за включване в услугата по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19” за периода 01.01.2021 г. – 27.04.2021 г.  

 

Заявленията - декларации ще се приемат в работно време  в касов салон на Община Хасково, от 04.01.21 г. до 15.01.21 г. /вкл./. Лицата ще бъдат одобрени от ДСП - гр. Хасково, до запълване на бройката от  потребители по проекта.

 

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Кандидатите следва да подадат следните документи:
1.Заявление-декларация (Приложение 2 към Методиката);
2.Декларация  за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

 

 

*За улеснение на всички кандидат - потребители, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Хасково.

 

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Хасково или да бъде получено в деловодството на Община Хасково и кметствата на населените места на общината.

 

Телефон за информация:  038/ 603 395

Върни се в началото на страницата