Приключи изпълнението на проект за изграждане на Център за лица с психични разстройства в община Хасково

                                 

Община Хасково приключи изпълнението на проект Създаване на подходящи условия за подкрепа в общността, чрез изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в Град Хасково. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е в размер на 569 591.81 лв., от които: 484 153.04 лв. е съфинансиране от Европейския съюз, а 85 438.77 лв. - националното финансиране.

Целта на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която да отговаря на нуждите на лицата с психични разстройства. В изпълнение на предвидените дейности бе постигната и общата цел на проекта, а именно: изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 места.

Новопостроената сграда е разположена в самостоятелен парцел, отреден за обществено обслужване. Сградата е едноетажна. Състои се от два взаимно свързани блока – дневен и нощен тракт. Основната функция на сградата е да бъдат обгрижвани лица с психични разстройства, като в същото време им бъде осигурена самостоятелност и уединение, домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните.

 

 

          

Върни се в началото на страницата