Община Хасково ще подмени ключови водопроводи в града за 732 500 лева

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова подписаха споразумение за предоставяне на целеви трансфер за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково“. Предоставените 732 500 лева за община Хасково са от капиталовите разходи на МРРБ, Програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

Тези средства ще бъдат използвани целево за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Хасково“ за следните обекти:

  • Обособена позиция 1: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в района между бул.“Съединение“, бул.“Раковски“ и ул.“Климент Охридски“.
  • Обособена позиция 3: Подобект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул.“Съединение“, от Областна пътно управление до шахта, намираща се зад читалище „Заря“; подобект „Изместване на хранитлен водопровод от ул.“Панорама“ за кв.“Младежки хълм“, в района на стадион „Хасково“.
  • Обособена позиция 5: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в района между ул.“Стара планина“, ул.“Кавала“ и бул.“България“.

За обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ има проведена обществена поръчка и избрани изпълнители. Работата по изпълнение на проекта ще започне в началото на следващата година при подходящи метеорологични условия.

 

 

Върни се в началото на страницата