Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот -частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 77195.744.43 по КК на гр. Хасково /ж.р. „Каменец“/, с площ 628,00 кв.м.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата