Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с прилежаща сграда в имот, публична общинска собственост:
1. Панелна сглобяема конструкция, с площ 125,00 (сто двадесет и пет) кв.м. намираща се в парк “Брезите” (ПИ 77195.715.33 по КК на гр. Хасково),

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата