Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост:
1. Помещение от сграда кметство с. Гарваново, общ.Хасково, с площ 13,00 кв.м.; мес. наем – 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата