Кметът на община Хасково Станислав Дечев изпрати поздравителен адрес по повод Международния ден на хората с увреждания

По повод 3 декември- Международен ден на хората с увреждания #кметът на #община #Хасково Станислав Дечев поздрави членовете на социалните съюзи и центрове, които предоставят услуги за хората в неравностойно положение. „Международният ден на хората с увреждания задължава обществото ни в своите грижи и внимание да постави акцент върху човека, неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му. Това е европейският модел на политика към и за хората с увреждания, който община Хасково следва“, казва в обръщението си градоначалникът.

„Знам, че Вие сте изправени пред много трудности, но уверявам Ви, община Хасково работи за създаване на условия, които да облекчат ежедневието Ви. През 2020 г. всички ние се изправихме пред една непреживявана до сега #пандемия. В тези трудни дни Вие ни показвате, че всяко тежко предизвикателство се преодолява с твърдост, мъдрост и #дисциплина. Благодаря Ви сърдечно! Желая Ви преди всичко здраве, вяра в #доброто и сила!“

Поздравителният адрес от кмета Станислав Дечев беше изпратен до Сдружение “Клуб на инвалидите с физически увреждания“, Районна организация на глухите- Хасково, Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“, Сдружение „Диабет 2012“, Сдружение „Съюз на диабетноболните“, Сдружение „Българска Асоциация на хора с онкологични и други заболявания“, Дружество „Военноинвалиди“, Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, Център за настаняване на деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“.

Върни се в началото на страницата