Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот: Поземлен имотс идентификатор 77195.719.354 по КК на гр. Хасково.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата