ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

по Проект BG05M9OP001-2.103-0080

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“

финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“

по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4

Върни се в началото на страницата