Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.743.340 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/,с площ 685,00 кв.м.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата