Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.361 по КК на гр.Хасково /м.“Кекличево стопанство“/,с площ 560,00 кв.м.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата